Jak si zlepšit finanční profil společnosti (3/4)

  • Finance
  • Začínám podnikat

Máte připravené aktuální finanční výkazy? Před žádostí o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda máte aktuální finanční výkazy. Firmy, které jsou vedené v obchodním rejstříku, jsou ze zákona povinny vést účetnictví.

Máte připravené aktuální finanční výkazy?

Před žádostí o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda máte aktuální finanční výkazy. Firmy, které jsou vedené v obchodním rejstříku, jsou ze zákona povinny vést účetnictví. Musí účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtování se provádí tzv. podvojným způsobem (tj. Má dáti / Dal). Musíte mít na paměti, že účetnictví je správné, jestliže jsou dodrženy všechny zákonné předpisy. Vaše účetnictví musí být také úplné: v účetních knihách musí být všechny účetní případy, musí být sestavená účetní závěrka a dodržena zákonná úprava pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy. Všechny účetní záznamy musí být průkazné, rovněž je nutné provést inventarizaci. Je potřeba dbát na to, že účetní záznamy se musí dle zákona archivovat. Daňové přiznání je potřeba podat včas, tj. do 1. 4. následujícího roku (s daňovým poradcem/auditorem do 30. 6.) Pokud budete vědět již předem, že to nestihnete, požádejte finanční úřad o prodloužení termínu podání daňového přiznání. Za poplatek 300 Kč lze termín prodloužit až o tři měsíce. Formulář pro podání daňového přiznání si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy ČR. Fakturační programy nabízejí většinou možnost připravit si daňové přiznání online a poskytnou vám formulář připravený k podání na finanční úřad. U příloh nezapomeňte přiložit všechny, které dokládají nárok na odpočty a slevy. Pokud vám některé doklady chybí (např. potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru), musíte si je vyžádat u příslušné instituce.

Užitečné odkazy

Další užitečné články

Chci zdarma rady pro zlepšení rizikového profilu.

Vyplňte prosím váš e-mail, na který vám doporučení zašleme.

Chci zdarma rady pro zlepšení rizikového profilu.