Jak si zlepšit finanční profil společnosti (4/4)

  • Finance
  • Vzdělávání
  • Začínám podnikat

Dejte si pozor na nepovolené debetní zůstatky a bonitu odběratelů. Je důležité pravidelně si kontrolovat debetní zůstatky na účtech, abyste se nedostali do nepovoleného debetu.

Pozor na nepovolené debetní zůstatky a bonitu vašich odběratelů.

Je důležité pravidelně si kontrolovat debetní zůstatky na účtech, abyste se nedostali do nepovoleného debetu (zůstatku na účtu pod povolenou hranicí – bez sjednání kontokorentu se jedná o zůstatek nižší než 0 Kč).

Někdy se totiž může stát, že přestože máte na svém účtu pouze své peníze a nemáte nastavený kontokorent, dostanete se do mínusu. Za tento nepovolený debet vám banka může naúčtovat úroky. Musíte mít sami přehled o tom, jaké finanční prostředky na účtu máte a kolik ještě můžete utratit. Možným řešením je vést si svůj přehled. Dávejte si pozor – obchodníci (i v zahraničí) si mohou po platbě kartou strhnout peníze z vašeho účtu se zpožděním několika dnů i týdnů. Nepovolený debetní zůstatek je pak při žádosti o úvěr negativním signálem a může být překážkou pro poskytnutí financování.

Ocitli jste se v nepovoleném debetu nebo jste přečerpali svůj kontokorent? Snažte se co nejdříve vložit peníze na svůj účet nebo požádejte svého odběratele o rychlou úhradu vaší faktury, abyste se dostali co nejdříve zpátky do plusu. Dalším důležitým ukazatelem, který ovlivňuje váš finanční profil, je vaše aktivita na bankovním účtu. Většina transakcí v hotovosti se odrazí na vašem finančním profilu negativně. K dobru vám banka při žádosti o úvěr nepřičte například ani opakované a vysoké platby na účty sázkových kanceláří. Naopak vám pomůže, pokud si na svůj účet necháte platit co nejvíce faktur, budete z něj hradit pravidelné platby a nastavíte si trvalé příkazy.

Své zákazníky a partnery v podnikání byste si měli pečlivě vybírat a ověřovat si jejich bonitu (schopnost dostát finančním závazkům). Platební schopnost odběratele lze ověřit např. podle toho, jak vám platil v minulosti, zda nemá záporný vlastní kapitál a jak se vyvíjí jeho ziskovost. Je třeba myslet na to, že můžete mít několik klíčových odběratelů, kteří tvoří jádro vašeho hrubého zisku. Insolvence těchto odběratelů může způsobit závažné problémy ve vašem podnikání, proto musíte brát v úvahu celkovou finanční situaci u svých klíčových odběratelů, sledovat jejich platební morálku a signály o jejich možných finančních potížích.

Podle spolehlivosti svých odběratelů byste si také měli stanovit, do jaké výše celkových nesplacených pohledávek budete ochotni určitému odběrateli dodávat na fakturu a s jakou splatností. Je vhodné rovněž sledovat, jestli mají odběratelé porozumění pro vaše případné objektivní potíže se splněním termínu nebo kvality dodávky.

Informace o svých odběratelích můžete získat různým způsobem. Pokud mezi vaše odběratele patří společnosti obchodované na burze, obvykle musí každé čtvrtletí detailně informovat o hospodaření. Často jsou o nich také dostupné nezávislé analýzy investičních analytiků. Souhrnným ukazatelem bonity společností obchodovaných na burze je vývoj ceny jejich akcií. Přesným indikátorem bonity společnosti je rating od renomovaných ratingových agentur. Ze sbírky listin vedené rejstříkovými soudy lze získat účetní závěrky odběratelů. Někdy je možné ve sbírce listin objevit i výroční zprávu s popisem vývoje hospodaření. V obchodním rejstříku naleznete údaje o vlastnických a personálních změnách v orgánech společností. Na burzách pohledávek si můžete ověřit, zda se za vašimi odběrateli nevyskytují pohledávky po splatnosti, kterých se chtějí zbavit jiní dodavatelé výrazně pod nominální hodnotu pohledávky.

Další užitečné články

Chci zdarma rady pro zlepšení rizikového profilu.

Vyplňte prosím váš e-mail, na který vám doporučení zašleme.

Chci zdarma rady pro zlepšení rizikového profilu.