Jak si zlepšit finanční profil společnosti (1/4)

  • Finance
  • Vzdělávání
  • Začínám podnikat

Platíte včas daně a další závazky? Je nutné pravidelně kontrolovat, jestli vaše firma včas hradí pravidelné platby – například platby daní, DPH nebo mýtného.

Platíte včas daně a další závazky?

Je nutné pravidelně kontrolovat, jestli vaše firma včas hradí pravidelné platby – například platby daní, DPH nebo mýtného. Můžete se např. domluvit s účetním vaší firmy, aby vám každý měsíc připravil podklady pro platbu DPH, abyste měli přehled, že se uhradila včas. Navíc si údaje o platbě budete každý měsíc evidovat.

Finanční správa České republiky provozuje daňový portál , který slouží pro komunikaci s finanční správou a k získávání informací z daňového řízení (např. informace o stavu zpracování podání finanční správě, nahlížení do daňové informační schránky, správa údajů evidence tržeb). Abyste si ověřili, zda nemáte nějaký daňový nedoplatek, můžete se obrátit na Finanční úřad ČR, kde lze požádat o potvrzení o bezdlužnosti. Žádost je možné podat osobně na podatelně nebo elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránku. Výpis o bezdlužnosti od finančního úřadu stojí 100 Kč a čekací lhůta je 30 dní. Součástí daňového portálu spravovaného Finanční správou ČR je rovněž Registr DPH, kde naleznete informace o plátcích daně z přidané hodnoty a nespolehlivých plátcích DPH. Nespolehlivým plátcem se můžete stát, pokud neuhradíte zajišťovací příkaz, opakovaně nepodáte povinná podání k DPH nebo při registraci k DPH uvedete nepravdivý údaj ohledně skutečného sídla. Zbavit se označení „nespolehlivý plátce“ může vaše firma až po rozhodnutí správce daně, a to nejdříve za 12 měsíců, během kterých neporuší své povinnosti ohledně DPH.

Užitečné odkazy

Další užitečné články

Chci zdarma rady pro zlepšení rizikového profilu.

Vyplňte prosím váš e-mail, na který vám doporučení zašleme.

Chci zdarma rady pro zlepšení rizikového profilu.