Pojem "Bod zvratu"

Všechny pojmy
lenochod.png

Bod zvratu, také bod zlomu, představuje situaci, kdy tržby pokrývají veškeré výdaje podniku či živnostníka. Je to klíčový nástroj finanční analýzy, díky kterému lze určit, kolik jednotek produktu, zboží či služby je třeba prodat za danou cenu, aby se vyrovnala hodnota nákladů a výnosů a začal se od daného okamžiku tvořit zisk. 

Chcete-li vypočítat bod zvratu, potřebujete znát hodnoty tří proměnných:

Jak se počítá bod zvratu

Vzorec pro výpočet bodu zvratu:

Fixní náklady ÷ (prodejní cena za 1 kus – variabilní náklady na 1 ks) = bod zvratu

V tomto vzorci jsou fixní náklady uvedeny jako součet všech režijních nákladů podniku či živnostníka, zatímco cena a variabilní náklady jsou uvedeny jako jednotkové náklady. Jmenovatel rovnice, prodejní cena mínus variabilní náklady, představuje marži.

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.