Pojem "Rentabilita tržeb"

Všechny pojmy
lenochod.png

Co je rentabilita tržeb?

Rentabilita tržeb (často se s tímto termínem setkáte také pod zkratkou ROS neboli Return on Sales) je jedním z ukazatelů výnosnosti podniku. Můžete se s ní setkat také pod označením zisková marže. Stejně jako ostatní ukazatele rentability, i zisková marže firmám pomáhá určit ziskovost. V případě rentability tržeb se jedná o ukazatel ziskovosti po zdanění.

Pokud se rentabilita tržeb pohybuje pod oborovým průměrem, může to poukazovat na to, že společnost prodává zboží či služby s příliš nízkou marží nebo má příliš vysoké náklady.

Přečtěte si o rentabilitě více.

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.