Přeskočit na obsah

Podnikejme promyšleně III: Jak zjistit rentabilitu firmy a proč je dobré tento ukazatel sledovat?

Pro mnoho lidí je podnikání srdeční záležitostí. Budování firmy je něco, na co často nelze pohlížet bez emocí, které do jisté míry ovlivňují rozhodování jejích majitelů. Z tohoto důvodu majitelé firem občas zapomínají na to, že se jedná především o obchod a že se v obchodě většinou nevyplácí jednat na základě pocitů bez jasného plánu nebo všech informací potřebných k rozhodování. Právě rentabilita je faktor, který jasně ukazuje, zda má podnikání smysl, směr a především výsledky.

Každý podnikatel ví, že půjčí-li si peníze z banky, bude platit úroky. Velké množství podnikatelů však zapomíná na to, že i jejich vlastní peníze mají hodnotu. Vlastní kapitál má dokonce vyšší hodnotu než bankovní úvěry, a to z více důvodů. Jeden z nich je ten, že riziko u vlastního kapitálu je daleko vyšší než riziko banky – kdyby se něco stalo, majitelé jsou poslední na řadě až po uspokojení všech ostatních věřitelů.

Proto, ať už se jedná o další investici do vaší vlastní firmy, nebo uvažujete o koupi podílu v nějaké firmě cizí, potřebujete vědět, zda investice, kterou jste udělali nebo se chystáte udělat, dává smysl, tj. jakou rentabilitu má nebo po investici bude mít vámi vložený kapitál.

Co je to vlastně rentabilita a jak ji vypočítat?

Rentabilitu lze obecně vnímat jako poměr zisku k vloženému kapitálu. Ukazatele rentability nám umožňují získat základní obraz o efektivitě podniku (ukazatel úspěšnosti zhodnocení svého vlastního kapitálu v podnikání). Rentabilita kapitálu zároveň odhaluje a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Vzhledem k tomu, že základní cíl podnikání je zhodnocení kapitálu, lze říct, že analýza rentability patří mezi nejdůležitější metody hodnocení podnikatelské činnosti a je velmi relevantním faktorem při rozhodování ať už o investicích, redefinici vize a cílů firmy, nebo dalších kroků a směřování společnosti.

Nejběžnějším způsobem analýzy rentability podniku je analýza za pomoci účetní závěrky, jejímž hlavním výstupem jsou následující výkazy:   

K analýze rentability budeme potřebovat údaje z výsledovky a z rozvahy podniku. Z výsledovky zjistíme informace o zisku podniku, z rozvahy budeme potřebovat údaj o celkových aktivech firmy a také o výši vlastního kapitálu.

Málokterá firma podniká bez použití cizích zdrojů. Většina firem používá určitý druh financování, ať už se jedná o bankovní půjčky, služby pro stabilizaci cashflow, financování ze strany dodavatelů a podobně. Proto se na rentabilitu můžeme dívat dvěma způsoby:

ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv

Tento ukazatel rentability vyjadřuje celkovou efektivnost firmy a nerozlišuje, zda se jedná o vlastní, nebo o cizí kapitál firmy.  Je více možností, jak se tento ukazatel vypočítává, a to především z důvodu, že zisk může mít různé kategorie (provozní, před a po zdanění atd.). 

Pro účel tohoto článku použijeme variantu výpočtu ROA, která zohledňuje fakt, že je skutečná odměna majitelů daněna:

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu

Tento ukazatel je nejdůležitější pro vlastníky společnosti, jelikož vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu. Pod pojmem vlastní kapitál rozumíme nejenom základní kapitál firmy, ale i další složky, jako jsou emisní ážio, fondy ze zisku a zisk běžného období. Jinými slovy, vlastní kapitál je všechno, co jsme v průběhu podnikání nejenom investovali do firmy, ale také nerozdělený zisk, který v průběhu let firma vytvořila majitelům.

Pro dobré pochopení situace podniku z hlediska rentability je důležité sledovat oba tyto ukazatele. Je třeba jak sledovat jejich vývoj (v porovnání s předchozím obdobím), tak porovnat tyto ukazatele například se svou konkurencí na trhu. Účetní závěrky jsou veřejný dokument, což nám umožňuje jednoduchým způsobem zjistit, jak si vedeme oproti konkurenci a co eventuálně můžeme vylepšit ve vlastním podniku.

Špatná rentabilita vlastního kapitálu může být často následkem předsudků majitelů firem ohledně půjček. Někteří podnikatelé se bojí půjček a snaží se je minimalizovat. To, co často nechápou, je fakt, že tím zhoršují návratnost vlastního kapitálu, a dokonce brzdí vlastní rozvoj. Obecně lze říci, že poměr cizího kapitálu oproti vlastním by neměl být méně než 50 procent.      

Rady, které se vždy hodí

Když přidáme další článek, dáme vám vždy vědět, nepřijdete tak o žádné užitečné rady.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky každý týden
ve vaší schránce

check-green

Váš email nebudeme
s nikým sdílet

Podobné články