Pojem "Životní cyklus podniku"

Všechny pojmy
lenochod.png

Co je životní cyklus podniku?

Životní cyklus podniku je termín, kterým se označuje vývoj společnosti. Životní cyklus společnosti se skládá z pěti fází. První z nich je založení organizace, pokračuje jejím růstem, který přechází do stabilní fáze. Poté často přichází krize a v případě, že se ji nepodaří zvládnout, je na řadě poslední fáze je zánik společnosti.

Tento termín definovali a popsali ekonomové Danny Miller a Peter Friensen na základě studií velké řady společností. Životní cyklus však neprobíhá u všech společností stejně. Často se opakují fáze krize, růstu a stabilizace, k zániku přitom dojít nemusí. Některé podniky se naopak nedostanou ani do fáze stabilizace.

Přečtěte si o životním cyklu podniku více.

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.