Přeskočit na obsah

Daně 2023 a jak letos na ně?

  • 16. února 2023
  • 8 minut čtení

S příchodem nového roku je nejen potřeba podat daňové přiznání, ale přichází i celá řada změn v daňové soustavě. V roce 2023 nás čeká třeba ukončení elektronické evidence tržeb, zrušení silniční daně a mnoho dalšího. V našem vzdělávacím článku naleznete všechny důležité informace na jednom místě, a tak vás letos nic nepřekvapí.

daně 2023

Limit pro registraci k DPH

Každý podnikající subjekt se musel od roku 2004 do roku 2022 registrovat k DPH v případě, že jeho obrat překročil částku 1 milion korun za uplynulých 12 měsíců. Od letošního roku se tento limit zvyšuje na 2 miliony korun. V případě, že subjekt přesáhl limit 1 milon korun v prosinci 2022, nemusí se k DPH registrovat. Stejně tak subjekty, které doposud plátci byly, ale nový limit již nenaplňují, mohou ze systému vystoupit. Opět se jedná o úlevu zejména pro malé podnikatele, kterým tak odpadne povinnost plnit veškeré náležitosti, které jsou s plátcovstvím spojené.

Tři pásma paušálního režimu daně pro OSVČ

Vzhledem k růstu limitu pro registraci k DPH se nově zvyšuje i hranice příjmů OSVČ pro vstup do paušálního režimu daně. Vzhledem k velkému rozpětí příjmů pak nebude záloha pro všechny stejná, ale bude odstupňována do tří pásem tak, jak to zobrazuje tabulka níže.

PásmaKoho se týkáCelková zálohaDaň z příjmůDPZP
I. pásmoPříjmy do 1 mil. ročně
Příjmy do 2 mil. ročně a 80% výdajový paušál
Příjmy do 1,5 mil. ročně a 60% výdajový paušál
6 208 Kč100 Kč3 386 Kč2 722 Kč
II. pásmoPříjmy do 1,5 mil. ročně mimo I. pásmo 
Příjmy do 2 mil. ročně a 60% výdajový paušál
16 000 Kč4 963 Kč7 446 Kč3 591 Kč
III. pásmoPříjmy do 2 mil. mimo I. a II. Pásmo26 000 Kč9 320 Kč11 388 Kč5 292 Kč

Konec EET

Ačkoliv je elektronická evidence tržeb pozastavena již od pandemie covid-19, k jejímu faktickému zrušení zatím nedošlo. To se s novým rokem mění a nutnost evidence letos zanikne. Ministerstvo financí zrušení zdůvodňuje zejména tím, že provoz EET stojí státní rozpočet zhruba 2 miliardy korun ročně a zároveň jeho přínos pro státní rozpočet se v čase snižuje. Ministerstvo odhaduje, že v roce 2025 bude zhruba 80 % všech plateb probíhat bezhotovostní cestou, a EET tedy již není potřeba. Podnikatelům tak díky tomuto kroku ubude množství administrativní práce.

Změny silniční daně

Novela zákona o dani silniční začala platit již v polovině roku 2022 se zpětnou účinností od začátku roku 2022. Jedná se zejména o úplné zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní automobily do 12 tun. V případě vozidel, která dani i nadále podléhají, jsou sazby sníženy na minimální možnou sazbu stanovenou směrnicí Euroviněta. Zároveň došlo ke zjednodušení celého systému a samotného výpočtu daně, který již není závislý na datu první registrace vozidla. Kromě toho se také ruší systém placení čtvrtletních záloh na daň.

Další změny v oblasti daní

Kromě zmíněných větších zásahů do daňové soustavy přichází i několik změn menších. Pokuta za pozdní podání nebo nedodání kontrolního hlášení se snižuje na polovinu v případech, kdy je pokuta vyšší než 1 000 Kč. Změna platí pro OSVČ, pro s.r.o., kde je jediným společníkem fyzická osoba a pro čtvrtletní plátce DPH. Zvyšuje se též limit ročního příjmu, do kterého není nutné podávat daňové přiznání. Dosavadní limit 15 000 Kč byl navýšen na 50 000 Kč.

Daňový kalendář 2023

Termíny pro podání daňového přiznání se opět různí podle toho, zdali jej podáváte osobně, online nebo s pomocí daňového poradce.

Daňové přiznáníForma podáníPřehled o příjmech a výdajích OSVČ
Do kdy podat?Do kdy podat?
3. dubna 2023Základní termín2. května 2023
2. května 2023Daňové přiznání online1. června 2023
3. červenec 2023S daňovým poradcem1. srpna 2023

Tabulka níže obecně zobrazuje, jaké daně se v daném měsíci roku 2023 platí. Vzhledem k množství termínů a splatných daní uvádíme pro přehlednost jednotlivé položky pouze schematicky, konkrétní data naleznete například na stránkách Finanční správy.

Daň / měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Daň silničníx
Daň z hazardních herxxxx
Daň z nemovitých věcíxxxx
Daň z neoč. Ziskůxxx
Daň z přidané hodnotyxxxxxxxxxxxx
Daň z příjmůxxxxxxxxxxxx
Energetické daněxxxxxxxxxxxx
Oznámení CRS (GATCA)x
Oznámení FATCAx
Spotřební daňxxxxxxxxxxxx

 Vratka DPH s Cashbotem

S Cashbotem na vrácení peněz nečekáte. I přesto, že se může doba čekání na vratku DPH nebo dotaci protáhnout až na několik měsíců, s Cashbotem získáte peníze ihned. Vrátíte je až poté, co je od státu dostanete zpět a během toho můžete třeba nakoupit zboží nebo investovat do rozvoje firmy. Jak funguje financování faktur od Cashbotu, to se dozvíte zde.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura přijatá

Faktury od dodavatelů včas zaplatíme za vás a vy nám peníze můžete vracet později a v menších splátkách rozložených klidně do celého roku.


Daně a jak na ně v roce 2021?

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jakých daňových úlev můžete jako podnikatel využít? Pomůžeme vám se v tom zorientovat. Ministerstvo financí zveřejnilo další daňové úlevy, tentokrát ve vztahu ke všem daňovým subjektům bez výjimky. Které to jsou? Pojďme si to přehledně shrnout.

Jaké jsou nejnovější daňové úlevy?

Dne 8.3. byl zveřejněn zpravodaj č. 16/2021, dle kterého můžete podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu o měsíc později. Nehrozí vám úrok z prodlení ani pokuta za pozdní podání. Co to znamená v praxi? Pokud se chystáte podat daňové přiznání v písemné podobě, termín podání je prodloužen do 3. května. Pokud chcete přiznání podat elektronicky, musíte tak dle prodloužené lhůty učinit nejpozději 3. června 2021.

Zmíněný daňový zpravodaj přináší i další úlevu – prodlužuje prominutí DPH vztahující se na respirátory typu FFP2 a další ochranné pomůcky. Tento konkrétní pardon ministerstva financí potrvá do 3. června 2021.

Kdo danit nemusí?

Co kdy letos odevzdat a zaplatit? Všechny změny najdete přehledně zde:

Pokud nespadáte ani do jedné z výše uvedených kategorií těch, kteří si s daněmi lámat hlavu nemusí, nezoufejte. Přehledně jsme pro vás shrnuli nejdůležitější data spojená s daněmi pro rok 2021:

Únor

Podnikatelé měli dle původního režimu začátkem února odevzdávat daňové přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Dle rozhodnutí Ministerstva financí jsou však termíny pro podání zmíněných přiznání posunuty o dva měsíce. Připadají tedy letos na měsíc duben.

Březen

V březnu se podnikatelé klasicky připravují k podání daňového přiznání. To by měli v ideálním případě podat do 1. 4. 2021. Letos je však tento termín o měsíc posunut. Povinnost podat daňové přiznání tak připadá na 3. 5. v papírové a 3. 6. v elektronické podobě. Nic vám však nebrání vyřešit daně dříve.

V polovině března musí poplatníci, kteří v roce 2020 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, odvést první ze čtyř záloh na daně. Kolik to bude? Částky se snadno dopočítáte – záloha činí 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé, kteří daní takzvaným paušálem, v březnu platí poprvé samostatnou měsíční vyměřenou zálohu na daň a v dalších měsících platí dále stejné částky.

Chcete si lhůtu pro podání i zaplacení daně prodloužit o měsíc, tedy do 3. června? Stačí daňové přiznání podat elektronicky, například prostřednictvím bankovní identity.

Pondělí 22. 3.

– Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020, splatnost paušální zálohy za březen 2021.

Duben

Čtvrtek 1. 4.

– Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani.

– Pokud vyplňujete daňové přiznání bez daňového poradce, je toto zároveň termín pro podání daňového přiznání. Pokud máte daňového poradce, máte povinnost o této skutečnosti do tohoto data informovat finanční úřad. Na základě toho bude lhůta pro odevzdání daňového přiznání posunuta o tři měsíce.

Čtvrtek 8. 4.

– Pokud jste OSVČ a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, je třeba doložit k tomuto datu přehled příjmů a výdajů, které dokládají, že daňové přiznání podávat nemusíte.

Čtvrtek 15. 4.

– Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Úterý 30. 4.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání za vás bude podávat daňový poradce, musíte o tomto faktu informovat zdravotní pojišťovnu právě do 30. dubna 2021. Pokud se vám o daňové přiznání stará poradce a řádně o tom informujete zdravotní pojišťovnu, posouvá se pro vás podání přehledu OSVČ na 2. srpen.

Květen

Pondělí 3. 5.

Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud jste OSVČ a nevyužíváte služeb daňového poradce, je toto termín, kdy musíte podat přehled pro zdravotní pojišťovnu, stejně jako přehled pro správu sociálního zabezpečení.

– Tento termín je zároveň posledním termínem, kdy můžete podat daňové přiznání písemně (pokud podáváte přehled sami, bez daňového poradce).

Pondělí 31. 5.

– V tomto termínu platíte daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila 5 000 Kč. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, zaplatíte k 31. 5. polovinu celkové částky, druhou hradíte až na podzim.

Červen

Úterý 1. 6.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání jste podávali po 1. dubnu elektronicky, můžete využít pozdějšího termínu pro podání přehledu na OSSZ, nejzazším termínem pro podání je právě 1. červen.

Úterý 15. 6.

Čtvrtletní/pololetní záloha na daň z příjmu – v polovině června je termín pro splacení první pololetní nebo druhé čtvrtletní zálohy na daň z příjmu.

Červenec a srpen

Čtvrtek 1. 7.

– Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud podání podáváte sami, je toto termín pro elektronické podání.

Přiznání můžete k tomuto datu podat v písemné podobě pouze za předpokladu, že za vás přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. V takovém případě je nutné nejdéle do 2. srpna podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Čtvrtek 15. 7.

– Termín pro platbu zálohy na silniční daň za 2. čtvrtletí 2021.

Podáváte daňové přiznání sami? Přečtěte si, na co si dát pozor

1.      Předejděte promeškání termínu pro podání

Hlídejte si všechny termíny, abyste podali přiznání včas. Rezervujte si čas (pokud možno s předstihem), abyste stihli dát do pořádku všechny požadované dokumenty a přiznání podali v termínu a bez stresu.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání v papírové podobě, termín podání je 1. 4. Lhůta pro odeslání daňového přiznání v elektronické podobě je letos z nařízení vlády prodloužena o 1 měsíc, nejzazší termín tedy připadá na 3. května. Pokud za vás vyplňuje a podává přiznání daňový poradce, musí tak učinit do 1. července.

2.      Zadejte správné osobní údaje

Typickou chybou, ke které dochází většinou, když dotyčný vyplňuje daňové přiznání na poslední chvíli, je nesprávnost uvedených osobních údajů. Zkontrolujte především uvedené kontakty. Pokud vás v případě nesrovnalostí nebude moci finanční úřad kontaktovat, riskujete komunikaci s finančním úřadem prostřednictvím České pošty ve formě úředních dopisů. A to je běh na dlouhou trať, kterému je dobré předejít.

3.      Zkontrolujte, že jste uvedli všechny příjmy. Opravdu všechny

Zvláště v aktuální době, kdy stát čeká na daně jako na smilování, je záhodno nedráždit finanční úřad (byť neúmyslně) zamlčenými příjmy. Přivyděláváte si při zaměstnaneckém poměru podnikáním? Pronajímáte byt a máte z něj příjem, nebo jste v loňském roce nemovitost prodali? Tyto příjmy nesmí v přiznání chybět.

4.      Pozor na odpočty na daních. Například v rodině je mnohdy může čerpat jenom jeden

Typickým příkladem je odpočet za dítě – častým případem je, že odpočet uvedou oba rodiče, uplatnit ho přitom může ze zákona jen jeden z nich. Pokud máte hypotéku a chcete uplatnit odpočet na dani z úroků, čerpat může pouze ten z vás, který úvěr čerpá.

5.      Než začnete, udělejte si seznam – zkontrolujte, že máte všechny potřebné dokumenty a přílohy

Přílohy se většinou vztahují právě k odpočtům nebo slevám. U každé takové položky je požadována dokumentace, která dokladuje váš nárok na určitý odpočet či slevu, ať už se jedná o dítě, školkovné, darovací smlouvy, nebo příspěvek na manželku. Ke každé odečitatelné položce musíte doložit dokumenty, které dokládají, že na ně máte nárok.

6.      Pokud vám má stát na daních peníze vrátit, řekněte si o ně

Pokud vám vznikl na dani přeplatek, musíte jako jednu z příloh vyplnit žádost o vrácení přeplatku – opět si zkontrolujte kontaktní údaje a správnost čísla účtu, na který vám má finanční úřad prostředky vrátit.

7.      Zkontrolujte, že daňové přiznání nepodáváte bez svého podpisu. Přiznání by bylo neplatné

Toto je důležitý bod. Jedná se o jednu ze skutečně frekventovaných chyb – vše vyplníte správně, máte všechny přílohy a doklady. Pokud se však nepodepíšete, nemůže finanční úřad považovat vaše přiznání za platné. Až se tedy dostanete do finále, zkontrolujte, zda jste se náhodou nezapomněli podepsat.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články