Jak si zlepšit rizikový profil společnosti (3/5)

Máte připravené aktuální finanční výkazy? Před žádostí o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda máte aktuální finanční výkazy. Firmy, které jsou vedené v obchodním rejstříku, jsou ze zákona povinny vést účetnictví.

Máte připravené aktuální finanční výkazy?

Před žádostí o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda máte aktuální finanční výkazy. Firmy, které jsou vedené v obchodním rejstříku, jsou ze zákona povinny vést účetnictví. Musí účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtování se provádí tzv. podvojným způsobem (tj. Má dáti / Dal). Musíte mít na paměti, že účetnictví je správné, jestliže jsou dodrženy všechny zákonné předpisy. Vaše účetnictví musí být úplné, tj. v účetních knihách musí být všechny účetní případy, musí být sestavená účetní závěrka a dodržena zákonná úprava pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy. Všechny účetní záznamy musí být průkazné, rovněž je nutné provést inventarizaci. Nezapomeňte, že účetní záznamy se musí dle zákona archivovat. Daňové přiznání musíte podat včas, tj. do 1. 4. následujícího roku (s daňovým poradcem/auditorem do 30. 6.) Pokud předem zjistíte, že termín nestihnete dodržet, požádejte finanční úřad o jeho prodloužení. Za poplatek lze termín prodloužit až o tři měsíce. Pokud daňové přiznání nepodáte včas, dostanete se na seznam nespolehlivých plátců daně. Formulář pro podání daňového přiznání si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy ČR. Účetní programy nabízejí většinou možnost připravit si daňové přiznání online a vygenerují vám již předvyplněný formulář připravený ke kontrole a podání na finanční úřad. U příloh nezapomeňte přiložit všechny, které dokládají nárok na odpočty a slevy. Pokud vám některé doklady chybí (např. potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru), musíte si je vyžádat u příslušné instituce.

Užitečné odkazy


Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

Trápí vás nějaký z těchto problémů?

  • Chci zakázku navíc nebo nového zákazníka
  • Plánuji rozšířit tým
  • Chystám se modernizovat sklady nebo techniku
  • Rozšiřuji vozový park nebo skladové prostory
  • Vidím příležitost při nečekaných událostech na trhu

Odložit splatnost přijatých faktur

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu

Další užitečné články

Faktoring – v čem může být malým a středním firmám přínosem? A v jakých segmentech se nejčastěji využívá?

Každá firma se dostane do bodu, kdy řeší, kde sehnat peníze na rozvoj. Prvním řešením, které firmy zvažují, bývá úvěr od banky. Existují však i jiné alternativy – například faktoring. Co to je, pro koho je vhodný, jaké má jeho využití výhody a v jakých segmentech je nejčastěji využíván? To se dozvíte v našem novém článku.

3 minuty čtení