Přeskočit na obsah

Jak si zlepšit rizikový profil společnosti (3/5)

Máte připravené aktuální finanční výkazy? Před žádostí o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda máte aktuální finanční výkazy. Firmy, které jsou vedené v obchodním rejstříku, jsou ze zákona povinny vést účetnictví.

Máte připravené aktuální finanční výkazy?

Před žádostí o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda máte aktuální finanční výkazy. Firmy, které jsou vedené v obchodním rejstříku, jsou ze zákona povinny vést účetnictví. Musí účtovat o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtování se provádí tzv. podvojným způsobem (tj. Má dáti / Dal). Musíte mít na paměti, že účetnictví je správné, jestliže jsou dodrženy všechny zákonné předpisy. Vaše účetnictví musí být úplné, tj. v účetních knihách musí být všechny účetní případy, musí být sestavená účetní závěrka a dodržena zákonná úprava pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy. Všechny účetní záznamy musí být průkazné, rovněž je nutné provést inventarizaci. Nezapomeňte, že účetní záznamy se musí dle zákona archivovat. Daňové přiznání musíte podat včas, tj. do 1. 4. následujícího roku (s daňovým poradcem/auditorem do 30. 6.) Pokud předem zjistíte, že termín nestihnete dodržet, požádejte finanční úřad o jeho prodloužení. Za poplatek lze termín prodloužit až o tři měsíce. Pokud daňové přiznání nepodáte včas, dostanete se na seznam nespolehlivých plátců daně. Formulář pro podání daňového přiznání si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy ČR. Účetní programy nabízejí většinou možnost připravit si daňové přiznání online a vygenerují vám již předvyplněný formulář připravený ke kontrole a podání na finanční úřad. U příloh nezapomeňte přiložit všechny, které dokládají nárok na odpočty a slevy. Pokud vám některé doklady chybí (např. potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru), musíte si je vyžádat u příslušné instituce.

Užitečné odkazy

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články