Přeskočit na obsah

Rozhovor: Prosapia – společnost pro rodinu

Co dělá Prosapia? Jak jí Cashbot pomáhá? Jak plánovala Prosapia rekonstrukci svého sídla? To a mnohem více se dozvíte v našem společném rozhovoru s paní Mgr. Janou Pittnerovou, MBA, statutární zástupkyní – ředitelkou společnosti.

Prosapia – společnost pro rodinu, tak zní vaše heslo. Jak to celé vzniklo? Co bylo podnětem vaší existence a co je vaším pohonem a motivací nadále fungovat?
Naše organizace byla založena jako občanské sdružení s názvem SENIOR, o. s., které poskytovalo specializovanou péči osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými poruchami kognitivních funkcí. V roce 2008 jsem převzala její vedení a spolu s několika odvážnými zaměstnanci jsme začali rozšiřovat spektrum našich služeb osobám v sociální, finanční krizi, rodinám s dětmi nebo obětem trestných činů. Naší cílovou skupinou tedy nebyli už jen senioři, ale celá rodina. Zvolili jsme tedy latinský výraz pro rodinu: Prosapia.

Motivací pro naši činnost je jednoznačně snaha a možnost lidem v krizi pomáhat a učit je převzít odpovědnost k sobě, ke svému životu, postavit se aktivně k překážkám, které život přináší a naučit se je efektivně řešit.

Jaké jsou vaše aktivity, služby a kdo jsou vaši klienti?
Poskytujeme registrované sociální služby, a to pečovatelskou službu v domácnostech klientů, odborné sociální poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále poskytujeme komplexní poradenství pro oběti trestných činů, jako je právní zastoupení, sociální poradenství nebo psychologická podpora. Tato oblast je realizována v podmínkách nevládní neziskové organizace (NNO).


Druhá část naší činnosti je zaměřena komerčně a v rámci ní nabízíme odborné vzdělávací aktivity, jako jsou semináře, kurzy nebo přednášky pro pracovníky ve státní správě, poskytovatele sociálních služeb, pedagogy apod.

Jak jste se jako společensky prospěšná společnost, která spoléhá na dotace státu, vlastně dozvěděli o službách Cashbotu?
O službách Cashbotu nás informoval bankéř Raiffeisenbank. Ve spolupráci s ním jsme realizovali investiční akci: rekonstrukci našeho domu – sídla v Děčíně, ve kterém realizujeme naše služby.

Rekonstrukce sídla pohledem ředitelky společnosti


Jak probíhala rekonstrukce sídla vašima očima? Setkali jste se s nějakými problémy?
Jednalo se o velmi náročný projekt v hodnotě 22,5 mil. Kč, pro který jsme si sami psali odbornou část. Velkým problémem byla skutečnost, že projekt byl financován v režimu ex post, tedy museli jsme si ho přefinancovat a také zajistit povinný 5% podíl financování.

Problémem byla také skutečnost, že investiční dotace byla garantována v předem dané výši a nepokrývala nečekané náklady, které se objevily až při samotné realizaci rekonstrukce. Další těžkost vznikla v důsledku komerčního stavebního boomu v době realizace projektu, takže se do veřejného řízení nepřihlásilo mnoho firem, z nichž bychom si mohli vybírat. Stavební firmy upřednostnily komerční projekty, kde nejsou tak přísně dané rozpočty.

Jakým způsobem se vám na rekonstrukci podařilo zajistit finance? Jak to probíhalo?
První část projektu (studie proveditelnosti, projektová dokumentace,… cca 1,5 mil. Kč) byla financována z našich vlastních zdrojů. Od roku 2016 – ještě bez jistoty schválení investiční dotace – jsem šetřila každý rok 500 tis. Kč z našich příjmů. Následně nám poskytla Raiffeisenbank investiční úvěr pro financování stavebních prací. Na vybavení 4 pater jsme si opět museli zajistit finance sami, a to z největší části právě díky Cashbotu.

Vešli jste se do vašeho finančního rozpočtu? Museli jste během rekonstrukce udělat nějaký finanční kompromis?
Rozpočet schválený v rámci investiční dotace byl dodržen, ale museli jsme dofinancovat vybavení a rekonstrukci části 3. nadzemního podlaží, úpravu dvora, plot, předzahrádku – to byly náklady, které nebyly způsobilými náklady projektu hrazenými z dotace.

Poskytl vám někdo coby společensky prospěšné společnosti slevu? Usilovali jste o slevu aktivně?
Ceny stanovené smlouvou o dílo byly dané, nepřekročitelné.
Ceny stavebních prací aj. nákladů, které jsme hradili z vlastních zdrojů či prostřednictvím Cashbotu, jsme mohli domluvit a ovlivnit a také jsme to aktivně činili – získali jsme výhodnější podmínky.

Spolupráce s Cashbotem

Nastínila byste nám typickou situaci, kdy vám Cashbot pomohl?
Sociální služby jsou poskytovány v podmínkách nevládní neziskové organizace (NNO) na základě zákona o sociálních službách, v rámci něhož (zjednodušeně řečeno) stát převedl povinnost poskytovat tyto služby na NNO s tím, že zákon zároveň garantuje financování sociálních služeb. Bohužel v reálu se má situace tak, že finance na realizaci sociálních služeb jsou na konkrétní kalendářní rok zaslány krajům a ty pak finance rozdělují mezi organizace na svém území.

Kraje dlouhodobě zveřejňují fakt, že se jim financí nedostává, takže dotace poskytovatelům sociálních služeb krátí na základě tzv. redukčních koeficientů, které ve svém důsledku znamenají, že organizace dostávají 50–70 % potřebných prostředků na daný rok. Z toho jasně vyplývá, že každý rok musíme na náš základní provoz zajistit min. 30 % finančních prostředků z jiných zdrojů, a to nemluvím o rozvojových aktivitách. Využíváme nadací, oslovujeme dárce, ale Cashbot nám dává jistotu.

Jak hodnotíte rychlost poskytnuté služby a celý proces z pohledu klienta?
Vše je realizováno on-line a nadstandardně rychle. Navíc vítám „upozorňovací systém”, kdy do mailu s dostatečným předstihem dorazí informace o blížící se splatnosti úvěru, financované faktury apod. Pro mě osobně je to jeden z největších bonusů Cashbotu při mé vytíženosti 🙂

Jak vnímáte spolupráci s Cashbotem? Doporučila byste ji i dalším nejen společensky prospěšným společnostem?
Jednoznačně ANO. Spolupráci si jen pochvaluji – vysoká profesionalita, individuální přístup ke klientovi, vřelé jednání pracovníků na různých odděleních a úrovních. Nutno konstatovat, že považuji za důležité vedle sociálních služeb s nejistým (nedostatečným) financováním realizovat také komerční hospodářské aktivity.

A jaké jiné aktivity vás v dohledné době čekají? Zapojíte do nich i Cashbot?
V roce 2022 se budeme zaměřovat na rozvoj komerčních aktivit, jako je vzdělávání, zpracování odborných analýz apod. Pro tyto činnosti potřebujeme zajistit kvalitní PR, ale také akreditaci nových vzdělávacích programů. K tomu plánujeme využívat Cashbot a budeme rádi, když nám Cashbot bude krýt záda i do budoucna.

Děkujeme moc Prosapii za rozhovor a dlouhodobou důvěru!

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články