Přeskočit na obsah

Zákonné úroky z prodlení a jejich výpočet

Neplatit včas může být velmi drahá záležitost. Vedle běžné splátky obvykle zaplatíte v případě prodlení i poplatek za to, že se svými platebními povinnostmi otálíte. Jedná se o platbu tzv. úroků z prodlení, kterými se věřitel chrání proti neplnění závazků protistrany. Věřitelé úrok z prodlení mohou vyžadovat sami přímo smluvně, pokud však jejich výše není smluvně sjednána, má věřitel právo na úhradu úroků z prodlení přímo ze zákona. Zajímá vás, jaká může být jejich výše?

Jak se počítají zákonné úroky z prodlení?

K čemu slouží úroky z prodlení?

Úrok z prodlení vyvažuje obohacení dlužníka, kdy po dobu prodlení používá peněžní prostředky zapůjčené věřitelem. Zároveň tato sankce představuje náhradu škody, která věřiteli vzniká, jelikož nemůže s penězi, které mu patří, operovat.

Úroky z prodlení jsou obecně řečeno kompenzací věřiteli, proto také zohledňují časovou hodnotu peněz. Při jejich stanovení se užívá REPO sazba vyhlašovaná Českou národní bankou, která reaguje na aktuální ekonomickou situaci. Věřitel díky tomu nemusí složitě počítat potenciální ušlý zisk, kterého nemohl kvůli dlužníkově platební neschopnosti dosáhnout – stačí, když použije v rámci smluvních podmínek úroky z prodlení.

Mimoto mají motivační funkci – je v dlužníkově zájmu, aby zaplatil včas své závazky. Jinak jej čeká den co den další peněžitý trest. 

Úroky z prodlení podle Nového občanského zákoníku

Úroky z prodlení upravuje § 1970 Nového občanského zákoníku:

„Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.“

Znamená to také, že si věřitel a dlužník mohou dohodnout smluvní úroky z prodlení odlišné od zákonných úroků z prodlení. Zákonná výše úroků z prodlení je od 1.1.2014 stanovena nařízením vlády podle § 1968:

„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“

Neboli: 8 % + aktuální REPO sazba ČNB.
Tato výše úroku z prodlení zůstává pak zachována po celou dobu prodlení, a to i v případě, že se repo sazba ČNB změní.

Výše úroků z prodlení se mění podle rozhodnutí ČNB 

Repo sazbou, která určuje výši úroků z prodlení, je 2T repo sazba, která je hlavní úrokovou sazbou ČNB. Tuto sazbu oficiálně oznamuje Věstník ČNB.

Příklad: Pokud činí 2T repo sazba 0,08 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení je 8,08 %.

Chystáte si vzít podnikatelský úvěr? Jaká je výše úroků z prodlení v praxi? Buďte obezřetní

Byť je definovaná zákonná výše úroků z prodlení, platí pouze v případě, že si strany její výši smluvně nesjednají. Ze zákona totiž nejsou daná jasná pravidla pro sjednání výše úrokové sazby. Můžete si tedy dohodnout sazbu, která nebude odpovídat kompenzaci škody věřitele, stejně tak je možné si dohodnout úrok, který bude několikanásobně vyšší než je vzniklá škoda. Limitací pro platnost dohody o úrocích z prodlení jsou podle zákona jen dobré mravy.

Dobré mravy jsou ovšem natolik širokým a abstraktním pojmem, že musí během sporu o přiměřenosti výše sjednaného úroku z prodlení rozhodnout soud. Nejvyšší soud ale připomíná, že se nelze odkazovat při posouzení výše úroků z prodlení na minulé rozsudky. Je nutné sledovat okolnosti, které existovaly v době uzavření smlouvy konkrétního případu. Úroky z prodlení ve vysokých částkách nemusí být totiž závadné, pokud odpovídají okolnostem případu.

A proto sazba úroků z prodlení: 0,5 % denně z dlužné částky může před soudem klidně obstát, pokud jde o velmi rizikovou transakci nebo pokud hrozí věřiteli v případě platební neschopnosti dlužníka vyšší škody. Plánujete-li si vzít podnikatelský úvěr, pečlivě si smlouvu prostudujte, abyste byli v budoucnu na vše připraveni, nikoliv překvapeni.

Od kdy je dlužník v prodlení

Úrok z prodlení nabíhá v okamžiku prodlení dlužníka s plněním jeho peněžitého závazku. V minulosti, do 31. 12. 2020 platilo, že úrok z prodlení vznikl až začátkem pátého pracovního dne následujícím po dni splatnosti.

Cashbot neúčelový podnikatelský úvěr – jeho úroky z prodlení se řídí dobrými mravy

Dlužná částka může u některých věřitelů kvůli úrokům z prodlení narůst prakticky na několikanásobek původního dluhu. Pokud zvažujete, zda si vzít úvěr v bance, nejprve si vše dobře spočítejte. Pokud potřebujete peníze na pár měsíců, bude pro vaše podnikání financování u Cashbotu pravděpodobně výhodnější než u běžné banky. Pokud ale hledáte finance na mnoho let, možná pro vás bude banka tou pravou volbou. Podívejte se sami do naší přehledné kalkulačky, kolik můžete v případě financování s Cashbotem oproti běžné bance ušetřit. 

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články