Přeskočit na obsah

Co je bod zvratu a jak se počítá?

  • 18. listopadu 2021
  • 4 minuty čtení

Investovali jste spoustu peněz do podnikání a čekáte, kdy se vám vložené peníze a úsilí vrátí? Bod zvratu, anglicky Break Even Point, je moment, který vyhlíží každý podnik nebo živnostník. Co přesně představuje a jak se počítá? Čtěte dál.

Co je bod zvratu?

Bod zvratu, také bod zlomu, představuje situaci, kdy tržby pokrývají veškeré výdaje podniku či živnostníka. Je to klíčový nástroj finanční analýzy, díky kterému lze určit, kolik jednotek produktu, zboží či služby je třeba prodat za danou cenu, aby se vyrovnala hodnota nákladů a výnosů a začal se od daného okamžiku tvořit zisk. 

Chcete-li vypočítat bod zvratu, potřebujete znát hodnoty tří proměnných:

Bod zvratu a jak se počítá

Vzorec pro výpočet bodu zvratu:

Fixní náklady ÷ (prodejní cena za 1 kus – variabilní náklady na 1 ks) = bod zvratu

V tomto vzorci jsou fixní náklady uvedeny jako součet všech režijních nákladů podniku či živnostníka, zatímco cena a variabilní náklady jsou uvedeny jako jednotkové náklady. Jmenovatel rovnice, prodejní cena mínus variabilní náklady, představuje marži.

Příklad výpočtu bodu zvratu

Společnost Pekárna ABC vypočítala, že má fixní náklady, které se skládají z pronájmu prostor, mezd pracovníků, režijních aktivit, jako je údržba či úklid, a marketingu. Tyto fixní náklady činí 80 000 Kč za měsíc. Prodávaným produktem je chleba. Variabilní náklady spojené s jeho výrobou jsou základní suroviny a pekařské práce. Variabilní náklady byly vypočteny na 50 Kč za jeden chleba. Cena chleba je 90 Kč za kus.

Na základě těchto informací můžeme vypočítat bod zlomu pro chleba Pekárny ABC pomocí vzorce výše:

Fixní náklady ÷ (prodejní cena za 1 kus – variabilní náklady na 1 ks) = bod zvratu

80 000 ÷ (90 – 50 ) = 2 000 ks chleba

Tento výsledek lze interpretovat tak, že Pekárna ABC musí vyrobit a prodat 2 000 chlebů za měsíc, aby pokryla své celkové náklady, jak fixní, tak i ty variabilní. Na této úrovni prodeje nemá žádný zisk, jen nastane onen zlomový okamžik – každý další prodaný chleba už Pekárně ABC vydělává.

Cashbot prospívá podnikání

Načerpejte finance od Cashbotu formou úvěru či proplacení faktur kdykoliv se objeví obchodní příležitost.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Co se stane, pokud se změní celkový prodej?

Co když se vaše tržby změní? Pokud je například ekonomika v tíživé situaci, vaše tržby mohou klesnout. Pokud prodej klesne, může se stát, že neprodáte tolik, abyste dosáhli bodu zvratu. V příkladu Pekárny ABC to znamená, že možná neprodá 2000 chlebů.

V takovém případě byste nebyli schopni zaplatit všechny své výdaje. Co lze v takové situaci dělat? Když se podíváte na vzorec bodu zvratu, uvidíte, že existují 2 řešení tohoto problému: 

Jak snížení nákladů ovlivňuje bod zvratu?

Představte si, že Pekárna ABC najde způsob, jak snížit fixní náklady. Rozhodne se, že sníží rozpočet marketingu o 10 000 Kč. Díky tomu se její fixní náklady sníží z 80 000 Kč na 70 000 Kč. Při použití stejného vzorce a zachování všech ostatních položek na stejné hodnotě by bod zvratu byl:

Fixní náklady ÷ (prodejní cena za 1 kus – variabilní náklady na 1 ks) = bod zvratu

70 000 / (90 – 50 ) = 1 750 ks chleba

Co to nově znamená? V době krize nemusí Pekárna ABC prodat 2000 chlebů, aby pokryla své náklady. Stačí, když jich prodá 1 750. 

Finanční rozhodování na základě dat

Díky této analýze můžete vidět, že snížením nákladů se lze přiblížit bodu zvratu, aniž byste museli zvýšit cenu produktu, a ovlivňovat tak chování zákazníků. 

Rozhodnutí o ceně vašeho produktu, jeho objemu nebo nákladech, které ve vašem podnikání vzniknou, spolu úzce souvisí. Znát bod zvratu je nezbytný první krok, který vám může zajistit zisk. Znáte ten váš, nebo se zrovna jdete pustit do jeho výpočtu? Ať brzy oslavíte ten historický okamžik! 

S Cashbotem je podnikání jednodušší

Pokud byste se ocitli během podnikání v nelehké finanční situaci a potřebovali pomocnou ruku, Cashbot vám nabízí rezervu zdarma. Nic za ní neplatíte, pokud ji nevyužíváte a jakmile ji budete potřebovat, můžete díky ní vyřešit neočekávanou situaci a s klidnou hlavu promyslet váš další krok v podnikání.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články