Přeskočit na obsah

Jak si zlepšit rizikový profil společnosti (2/5)

Dodržujete zákonné povinnosti? Pokud ve své firmě zaměstnáváte zaměstnance, vzniknou vám při sjednání pracovněprávního vztahu povinnosti i vůči institucím, jako jsou zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční správa ČR, Úřad práce ČR či státem určená pojišťovna pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Dodržujete zákonné povinnosti?

Pokud ve své firmě zaměstnáváte zaměstnance, vzniknou vám při sjednání pracovněprávního vztahu povinnosti i vůči institucím, jako jsou zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční správa ČR, Úřad práce ČR či státem určená pojišťovna pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Před podáním žádosti o finanční prostředky byste si měli zkontrolovat, zda vaše firma včas plní své pravidelné finanční závazky (popř. splátkové kalendáře) jako např. zdravotní a sociální pojištění.

Jako zaměstnavatel jste povinni ohlásit nástup zaměstnance do zaměstnání i ukončení zaměstnání příslušné zdravotní pojišťovně, rovněž i změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance. V případě pracovního úrazu musíte příslušné zdravotní pojišťovně posílat kopie záznamů o pracovních úrazech. Každý měsíc je nutné posílat zdravotní pojišťovně vyplněný formulář Přehled o platbách pojistného a pojistné musí být odepsáno z účtu plátce nejpozději v den stanovený pro výplatu mezd. Některé zdravotní pojišťovny (např. VZP) nabízejí přehled o platbách pojistného online (po registraci do aplikace). Lze si také zažádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění na pobočce pojišťovny, kde po předložení občanského průkazu dostanete toto vyúčtování na počkání. O vyúčtování může podnikatel požádat rovněž telefonicky a nechat si ho poslat poštou nebo do datové schránky.

Pokud budete ve své firmě zaměstnávat osoby v pracovněprávním vztahu, který jim založí účast na nemocenském pojištění, jste povinni se přihlásit do registru zaměstnavatelů u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Zároveň musíte nahlásit na OSSZ každého dalšího zaměstnance, který k vám nastoupil do pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. V případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance přijímáte žádostí o dávky nemocenského pojištění. Povinností zaměstnavatele je vést pro každého pojištěnce evidenční list důchodového pojištění (vždy za jednotlivý kalendářní rok). Jako zaměstnavatel máte povinnost odvádět za své zaměstnance každý měsíc sociální pojištění, které zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné srážíte zaměstnanci z hrubé mzdy a odvádíte jej na účet příslušné OSSZ (rovněž musíte podávat formulář Přehled o výši pojistného). Na stránkách ČSSZ se můžete přihlásit s využitím přístupových údajů pro přihlášení do datové schránky – získáte tak informace o stavu evidovaných pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení, včetně dopočtu penále, a to k poslednímu kalendářnímu dni předchozího měsíce.  Lze zde také podat žádost o bezdlužnost a vybrat si způsob doručení potvrzení o bezdlužnosti (poštou, do datové schránky nebo osobním převzetím), které obdržíte do 30 dnů. Pokud nemáte datovou schránku, můžete se obrátit na příslušnou OSSZ a osobně si vyžádat potřebné informace.

Jako plátce daně, který má povinnost vybírat nebo srážet daň nebo zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, se musíte registrovat u místně příslušného finančního úřadu, následně musíte odvádět daň z příjmu. Do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku (v případě elektronického podání do 20. března) musíte podat na finanční úřad Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, popř. také Vyúčtovaní daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Firmy, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají povinnost odevzdat účetní závěrku do sbírky listin, která je veřejně dostupná. Je třeba si uvědomit, že za opomenutí této povinnosti hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč, popř. i řízená likvidace firmy. Účetní jednotky, na které se vztahuje povinné ověření auditorem, musí závěrku zveřejnit do 30 dnů po ověření a schválení příslušným orgánem a zároveň nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne dané účetní závěrky (i když nejsou účetní záznamy schváleny). Účetní jednotky bez povinného ověřování závěrek auditorem odevzdávají závěrku 12 měsíců od rozvahového dne účetní závěrky. Účetní závěrku lze rejstříkovému soudu poslat e-mailem, datovou schránkou, skrze online formulář na webu, pomocí webové aplikace ePodatelna dostupné z webu nebo na datovém nosiči osobně či poštou do podatelny soudu.

Nejhorší, co můžete udělat, pokud dlužíte na zdravotním a sociálním pojištění nebo na daních, je tuto skutečnost ignorovat. Pojišťovny si dlužníky hlídají a každým dnem se dlužná částka navyšuje i o penále. Snažte se být aktivní – s některými pojišťovnami se lze domluvit na splátkovém kalendáři. V každém případě však udělejte všechno pro to, abyste svůj dluh co nejdříve uhradili. Při žádosti o financování se samozřejmě nahlíží i do obchodního rejstříku a sbírky listin. Pokud tam nejsou aktuální dokumenty, bere se to jako negativní ukazatel do vašeho rizikového profilu.

Užitečné odkazy

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články