Faktoring, jeho alternativy a využití pro střední i malé podniky

Každá firma se dostane do bodu, kdy řeší, kde sehnat peníze na rozvoj. Prvním řešením, které firmy zvažují, bývá úvěr od banky. Existují však i jiné alternativy – například faktoring. Co to faktoring je, pro koho je vhodný, jaké má jeho využití výhody a v jakých segmentech se nejčastěji využívá? To se dozvíte v našem novém článku.

Opakování, matka moudrosti: co je faktoring?

Faktoring, se kterým se můžete setkat také pod názvem factoring,  je dle své definice forma krátkodobého financování prostřednictvím prodeje pohledávky (neproplacené faktury) externí společnosti, která se na odkup a správu tohoto druhu pohledávek specializuje. Takové společnosti se říká faktor.

Klient prodejem pohledávky faktorovi získá peníze na neproplacené faktuře ihned a vyvaruje se tak toho, že mu odběratel nezaplatí. De facto přenáší toto riziko na faktora – samozřejmě za poplatek. Některé společnosti nabízí komplexní správu faktur a bilanci s jejich splatnostmi. V takovém případě klientovi šetří nejen nervy, ale také zjednodušují administrativu s vedením a vymáháním pohledávek vznikajících na neproplacených fakturách.

A co je forfaiting?

Pokud mluvíme o faktoringu, nejde se vyhnout ani zmínce forfaitingu. Ten se většinou týká velkých podniků, protože forfaiting pracuje s pohledávkami velké nominální hodnoty a obvykle probíhá na mezinárodní úrovni. Kde se u faktoringu mluví o klasické splatnosti faktur (běžně do šedesáti dnů od vystavení faktury), tak se u forfaitingu pracuje se splatností klidně v rámci několika let. 

Faktoring u menší společnosti pracuje s fakturami klidně v řádu tisíců korun (běžnější jsou však faktury v řádech desetitisíců), u forfaitingu se jedná spíše o statisícové, častěji milionové částky. 

Faktoring a forfaiting se liší ještě v několika dalších faktorech (např. ručení apod.), forfaiting se však malých a středních podniků nedotýká, proto se raději opět vraťme k faktoringu a jeho výhodám pro malé a střední podniky.

K čemu je faktoring dobrý? 

Kdo využívá faktoring nejčastěji?

Faktoring nejčastěji využívají velké firmy, faktoring totiž historicky nabízely jenom banky, a pro ty nebyly malé a střední podniky relevantním obchodním partnerem.

Dnes však již není faktoring pro malé a střední podniky nic neobvyklého. Na trhu existují nebankovní společnosti, které přesně tuto službu nabízejí, a pomáhají tak malým a středním podnikům růst. Často se jedná o segmenty IT, zdravotnictví, stavebnictví, e-commerce, velkoobchod, logistiku a dopravu, zemědělství nebo startupy.

Financování faktur

Podnikejte v klidu. Získejte své peníze z vydaných faktur do 30 minut nebo zdarma, nebo si rozložte splatnost přijatých faktur třeba do 12 měsíčních splátek.

Zjistit více

Co je společným jmenovatelem těchto oborů? Všechny tyto segmenty jsou charakteristické tím, že jejich chod je ovlivňován více proměnnými: 

Faktoring – pomoc při rozvoji podnikání

Jak už bylo řečeno, banky se na malé a střední podnikatele z výše uvedených segmentů nedívají úplně důvěřivě. Vy je ovšem nemusíte přesvědčovat – i zde platí „svůj k svému“. Na trhu existují nebankovní společnosti, které svůj vznik a existenci založily právě na nabídce faktoringových služeb malým a středním firmám.

Faktoring však není jedinou alternativou, kterou můžete coby malý nebo střední podnikatel k růstu svého podnikání využít. Cashbot nepomáhá „pouze“ s vyrovnáváním cash flow a získáváním peněz, ať už na rozjezd, nebo rozvoj podnikání. Pomáhá podnikatelům také zlepšit rizikový profil firmy a zjednodušit tak jejich přístup k financování.

Seznamte se. V čem se Cashbot liší od faktoringu?

Cashbot není faktoring. Jedná se o službu, která má oproti klasickému faktoringu mnoho výhod. Jaké to jsou?

  1. U faktoringu lze většinou proplatit pouze faktury za velkými odběrateli. Cashbot omezení na velikost odběratele nemá – lze proplácet faktury již od 3 000 Kč.
  2. U faktoringu je podmínkou informování odběratele, protože už neplatí za vaše faktury na váš účet, ale na účet faktoringové společnosti. S Cashbotem odběratele informovat ani zapojovat do procesu nemusíte. Peníze odběratel hradí normálně na váš účet, a vy pak Cashbotu prostředky vrátíte.
  3. Existují minimální roční objemy faktur, které se musí proplatit. Cashbot můžete využívat bez podmínky minimálních limitů na objem faktur.
  4. Cashbot je služba, která podnikatelům pomáhá se zlepšením rizikového profilu. Ten je podstatný při žádostech o financování. S Cashbotem získáte zdarma tipy, jak rizikový profil vylepšit.

Cashbot umožňuje využít peníze z faktur pro rozvoj vašeho podnikání bez splátek a s klidem. Peníze z faktur vystavených vašim odběratelům, vratek DPH nebo dotací, kdy čekáte na zaplacení často i měsíce, můžete mít k dispozici do druhého dne. Stejně tak Cashbot umožňuje i odložení splatnosti přijatých faktur. Vy tak můžete zaplatit faktury za materiál, zboží nebo služby až ve chvíli, kdy zakázku dokončíte a vyfakturujete, nebo zboží prodáte.

Právě pro výše zmíněné segmenty je Cashbot neocenitelnou pomocí. Proto tvoří klienti z těchto oborů největší procento těch, kteří Cashbot využívají.

Cashbot

Chcete získávat pravidelné tipy z oblasti financí, rady pro růst podnikání a další informace od Cashbotu do vaší mailové schránky? Přihlaste se k odběru novinek, díky kterým budete vždy o krok napřed.

Ano, chci získávat rady a obchodní sdělení od portálu Cashbot.cz a souhlasím se zpracováním osobních údajů (tj. e-mailu) za tímto účelem po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. Souhlas lze odvolat na: info@cashbot.cz. Více informací naleznete v ochraně osobních údajů.

Další užitečné články

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.