Přeskočit na obsah

Hodnocení investic pomocí čisté současné hodnoty (Net Present Value)

Víte, že peníze, které máte nyní po ruce, jsou cennější než peníze, které získáte později? Je to proto, že je můžete okamžitě použít k vydělávání nebo k nákupu něčeho, co později prodáte se ziskem. Budoucí peníze jsou také méně hodnotné, protože inflace postupně snižuje jejich kupní sílu. Říká se tomu časová hodnota peněz. Jak ale porovnat aktuální hodnotu peněz s hodnotou peněz v budoucnu? S tím vám pomůže čistá současná hodnota.

Co je čistá současná hodnota (NPV)?

Čistá současná hodnota, (anglicky Net Present Value, zkráceně NPV), je rozdíl mezi současnou hodnotou všech příjmů a současnou hodnotou všech výdajů spojených s danou investicí. Když se podíváte na veškeré očekávané příjmy z realizované investice a převedete tyto peníze na dnešní hodnotu, můžete se rozhodnout, zda se vyplatí projekt realizovat či nikoliv. S NPV velmi úzce souvisí diskontované cash flow. Pomocí těchto výpočtů můžete převést očekávané budoucí finanční toky na jejich současnou hodnotu a lépe tak oceníte hodnotu investice nebo projektu v současné situaci.

K čemu se Net Present Value (NPV) a diskontované cash flow obvykle využívá?

Potřebujete-li porovnat projekty či investice a rozhodnout se, kterým se budete věnovat, jsou obecně k dispozici tři možnosti, jak je posoudit: vnitřní míra výnosnosti, ROI a čistá současná hodnota. Čistá současná hodnota je nástrojem většiny finančních analytiků. Stojí za tím dva důvody. Prvním z nich je, že NPV bere v úvahu časovou hodnotu peněz a převádí budoucí peněžní toky (diskontované cash flow) na dnešní peníze s použitím požadované míry návratnosti danou investorem. Druhým důvodem je, že NPV udává konkrétní číslo, které lze použít ke snadnému porovnání počátečních peněžních výdajů se současnou hodnotou zisku. 

Výpočet čisté současné hodnoty

S finanční kalkulačkou či Excelem lze NPV velmi snadno vypočítat. V Excelu existuje funkce NPV, která vám vše usnadní – stačí znát vaše platby, příjmy a úrokovou sazbu na určité časové období.

Vzorec pro výpočet NPV je jinak následující:

Vypočítaná hodnota představuje zisk, kterého má podnik dosáhnout, jestliže projekt či investici uskuteční. Vyjde-li NPV kladně, je daná aktivita přijatelná. Naopak je-li hodnota záporná, nemá smysl projekt či investici realizovat, jelikož jde o ztrátovou investici. Při porovnání více projektů se upřednostňuje ten s vyšší hodnotou NPV.

Příklad výpočtu NPV s diskontovaným cash flow

Cukrárna Lišák zvažuje nakoupit italský kávovar za 100 tisíc Kč, který má po 4 roky přinášet zisk 50 tisíc Kč ročně. Kavárna na konci čtvrtého roku plánuje kávovar prodat za 30 tisíc Kč. K diskontování používá úrokovou míru 10 %, což je součet úrokové sazby 6 % a předpokládané inflace 4 %.

Diskontování
Diskontování je postup, při kterém se přepočítává hodnota budoucích příjmů na současnou hodnotu s pomocí diskontní sazby. Diskontování tedy aplikuje obecně platnou teorii časové hodnoty peněz, př. 100 korun dnes má větší hodnotu než 100 korun za rok.

Přehled finančních aktivit během let:

Výpočet podle vzorečku:

Výpočtem zjistíme, že současná čistá hodnota investice je 78 900 Kč,  a kavárně se tedy tato investice vyplatí. Pokud bychom nepoužili metodu NPV, zjistili bychom, že investice do kávovaru vynese 130 tisíc Kč (−100+50+50+50+80=130). Rozdíl mezi těmito částkami je poměrně dramatický a jasně ilustruje důležitost zohlednění časové hodnoty peněz ve výpočtu NPV.

Podnikatelský úvěr pro vaše investice

Vytvořili jste si kompletní finanční analýzu a vyčíslili jste si čistou současnou hodnotu vašich plánovaných investic? Potřebujete další zdroj financování, abyste se mohli vrhnout do ambicióznějšího projektu? Cashbot poskytuje neúčelový podnikatelský úvěr, který lze sjednat online z pohodlí domova nebo kanceláře. Vyřídíte jej s dokumenty, které máte běžně k dispozici a splácení si můžete rozložit až do 12 měsíců a první splátku odložit až o 3 měsíce. Více  se dozvíte zde.

Jak již bylo řečeno, je třeba si to dobře spočítat. Ale je celkem běžné, že půjčka se bere i na investování do akcií či dluhopisů. V průměru je tam výnosnost 5-10% což je většinou nad inflaci a po splacení půjčky už se to jen úročí vše do plusu.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články