Přeskočit na obsah

Jak zjistit rentabilitu firmy a proč je dobré tento ukazatel sledovat?

Podnikání je pro mnoho lidí srdeční záležitostí a budování firmy se tak často neobejde bez emocí. Emoce by však rozhodně neměly ovlivňovat finanční rozhodování majitelů. Od toho je tu zcela racionální rentabilita a její ukazatele: ROE, ROA, ROCE či ROI. Co o vašem podnikání prozradí?

Podnikové finance pod kontrolou: cesta k firemnímu růstu

Co to ta rentabilita vlastně je?

Rentabilita (česky také výnosnost) je finanční ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi vynaloženými prostředky a ziskem (výnosem). Jednoduše řečeno, jak se vám vložené peníze do podnikání vrátily.

Podle různých proměnných můžete zjišťovat rentabilitu všech vynaložených aktiv, pouze vlastního kapitálu, investic, tržeb a další.

Proč je dobré sledovat ukazatele rentability?

Víte, jak se vám v podnikání vede? Vyplatí se vám to vůbec? Ukazatelé rentability vám dají jasnou odpověď. Odhalí totiž, jak se firmě daří aktuálně i ve vztahu k předešlým obdobím

Kromě údajů o efektivitě podnikání upozorňují i na slabé stránky hospodaření (využíváte vlastní kapitál dostatečně?). Ukazatelé rentability jsou také užitečným vodítkem při plánování dalších kroků a při zvažování redefinice stávající vize a cílů.

Rentabilita je důležitá nejen pro vás, tedy vlastníky podniku, ale také pro ostatní subjekty na trhu. Například banky a investoři se na základě vaší rentability rozhodují, jestli vám poskytnou úvěr nebo jestli vloží do vaší firmy své prostředky.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Proč nestačí znát tržby, zisk a náklady?

Samotný přehled tržeb, aktiv nebo vlastního kapitálu nestačí. Všechny ukazatele je potřeba dát do kontextu. Sami o sobě neříkají nic o tom, jak je podnik efektivní. Například firma, která na trhu působí desítky let a má mnoho poboček i zaměstnanců, bude mít vyšší obrat než začínající malá firma s jednou pobočkou, několika klienty a pár zaměstnanci. 

Ale ona malá začínající firma je možná více moderní, používá nejnovější technologie a je efektivněji řízená a organizovaná – a právě tuto efektivitu odhalí rentabilita. Porovnává totiž jednotlivé údaje hospodaření, a tím jim dává kontext. Díky rentabilitě budete mít vy i potencionální investor jistotu, že jsou jeho peníze dobře využité a mají šanci na další zhodnocení.

Přehled nejčastějších ukazatelů rentability a jejich výpočty

Ukazatele rentability se označují zkratkami odvozenými z anglických termínů (equity, assets, sales,…). Tyto zkratky jsou v byznysovém světě běžně používaný komunikační kód, takže je dobré se s nimi sžít a aktivně je používat. 

A ještě jedno pravidlo, které platí u všech jednotlivých ukazatelů rentability: čím vyšší hodnota, tím lépe se podnikání daří.

Výpočet rentability

Pro výpočet rentability je nezbytné znát údaje o hospodaření podniku z účetní závěrky, tedy z těchto dokumentů:

Podstatné jsou především první dva. Z výsledovky zjistíme informace o zisku podniku, z rozvahy budeme potřebovat údaj o celkových aktivech firmy a také o výši vlastního kapitálu. Podle toho se pak počítá rentabilita vlastního kapitálu (ROE) nebo druhý nejčastější ukazatel, rentabilita aktiv (ROA).

Co je ROE a jak ho vypočítat?

ROE (Return on Equity = rentabilita vlastního kapitálu) je nejdůležitější ukazatel pro vlastníky firmy. Vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu. Pod pojmem vlastní kapitál rozumíme nejenom základní kapitál firmy, ale i další složky, jako jsou emisní ážio, fondy ze zisku a zisk běžného období. Jinými slovy všechno, co jsme v průběhu podnikání nejenom investovali do firmy, ale také nerozdělený zisk, který v průběhu let firma vytvořila.

Ukazatel rentability ROE by neměl klesnout pod 0,08 %.

Co je ROA a jak se počítá?

ROA (Return on Assets = rentabilita aktiv) vyjadřuje celkovou efektivnost firmy. Počítá s veškerým kapitálem, tedy vlastním i vloženým (bankovní půjčky, externí financování pro stabilizaci cash flow nebo od investorů). Proto se někdy ROA označuje také jako rentabilita celkového kapitálu.

Je více možností, jak se tento ukazatel vypočítává. Je to tím, že zisk může mít různé podoby (provozní, před a po zdanění atd.). Vzhledem k tomu, že je skutečná odměna majitelů daněna, použijeme ROA vzorec následovně: 

Ukazatel ROA by neměl být nižší než 5 %.

Co je ROI a jak ho vypočítat?

Díky výpočtu ROI (Return on Investment = rentabilita investic) zjistíte návratnost, nebo naopak ztrátovost vašich investovaných peněz. Budete tak mít přehled, do čeho se vám vyplatí do budoucna investovat a jakým investicím se naopak vyhnout. Vzorec ROI může vypadat následovně:

Podrobně se o ROI dočtete v článku Co je ROI a jak se počítá.

Co je ROCE a jak ukazatel vypočítat?

Ukazatel ROCE (Return on Capital Employed = rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu) vypovídá o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě využívanými zdroji. Ukazuje, kolik zisku firmě přinesou dlouhodobě investované prostředky.

Hodnota ROCE by vždy měla být vyšší než úroky z úvěrů. Když tomu tak není, dochází buď ke snižování zisků nebo přímo zadlužování podniku.

Jak se ROCE počítá?

Doporučená hodnota ROCE by měla být vyšší než 0,08 %.

Co je EBIT a jak ho vypočítat?

Při výpočtu některých ukazatelů rentability se pracuje s termínem EBIT (Earnings Before Interest and Taxes = zisk před zdaněním a úroky). Jde o hospodářský výsledek před odečtením daně a vyplacených úroků. 

EBIT vyjadřuje provozní zisk a je klíčovým ukazatelem výkonnosti firmy. Umožňuje totiž porovnat výkonnost různých firem bez ohledu na vnější podmínky dané například výší daní v daném státě. Tento ukazatel tak zajímá především zahraniční investory. Sleduje se také u firem s mezinárodním zastoupením či působností.

Pro základní výpočet EBIT budete potřebovat výsledovku (výkaz zisku a ztráty). EBIT vzorec  může vypadat následovně: 

Co je ROS a jak se počítá?

S ukazatelem ROS (Return on Sales = rentabilita tržeb) se můžete setkat také pod názvem zisková marže. Vyjadřuje, kolik korun čistého zisku přinesla jedna koruna získaných tržeb. Výpočet ROS:

Hodnota ROS by se měla vždy pohybovat nad 10 %.

Stejně jako ostatní ukazatele rentability je i ROS ukazatel efektivity společnosti. Abychom získali celkový kontext, je ideální doplnit jeho hodnotu ukazatelem ROC. 

Co je ROC a jak ukazatel vypočítat?

ROC (Return on Costs = rentabilita nákladů). Tento ukazatel vypovídá o poměru celkových nákladů ve vztahu k zisku. Tedy, kolik korun čistého zisku přinesla jedna vynaložená koruna.

Rentabilita je stěžejní pro rozpoznání toho, jak na tom firma doopravdy je. A vědět, jak na tom jste, je odrazovým můstkem k efektivní optimalizaci, rozvoji i pozitivním změnám.

Petra Baumruková

Autor článku

Petra Baumruková

Psaní mě živí a baví už 15 let. Sice se ze mě po bakalářském studiu VŠE nestala ekonomka, protože jsem zběhla na magisterská Mediální studia na UK. S ekonomickými a finančními tématy se však stále ráda potkávám.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články