Přeskočit na obsah

Finance jsou v podnikání základním stavebním kamenem, ať už jste na počátku vzniku a budování vlastní firmy, potřebujete stabilizovat cash flow, nebo investovat do rozvoje. Existuje několik alternativ financování, které vám mohou být nápomocné v realizaci podnikatelských aktivit. Máme pro vás přehledné shrnutí základních finančních produktů, jejich pozitiv i negativ a využití v konkrétních situacích.

Infografika: Srovnání finančních produktů

Tip od Cashbotu:

Každá situace má své řešení, ať už potřebujete ihned peníze pro růst firmy, finanční rezervu zdarma kdykoliv k dispozici, nebo překlenout složité období. U nás vše vyřešíte na jednom místě, a navíc do 30 minut nebo zdarma. Spolehněte se na osvědčeného finančního partnera malých a středních podnikatelů, který vám bude po ruce v každé situaci.

Existuje mnoho firem, o kterých můžeme z finančních výkazů na první dobrou říci, že jsou ziskové. To však neznamená, že jsou stabilní a že se jim daří. Stěžejní je, jak se firmě vede z hlediska cash flow. Pokud je firma momentálně ve ztrátě, neznamená to, že ztrátu nedožene. Dlouhodobě negativní cash flow však může být pro firmu konečná. Podívejte se s námi na základní fakta o cash flow a přečtěte si praktické tipy na jeho řízení.

Fakta o cash flow

Cash flow sleduje pohyb peněžních prostředků ve firmě za určité období. Je to v podstatě bilance příjmů a výdajů. Tato bilance je důležitá ve vztahu k tomu, kolik peněz v hotovosti na konci měsíce (nebo jiného sledovaného období) zůstane fyzicky na účtu.

TIP

Cash flow se dá spočítat i plánovat. Pokud chcete mít přehled o tom, jak to s cash flow bude v nejbližším období vypadat, sečtěte aktuální zůstatek na firemním účtu a v pokladně, k této částce přičtěte všechny plánované příjmy a naopak od ní odečtěte všechny výdaje za stejné budoucí období. Výsledkem bude stav cash flow na konci daného období.

Co je doma, to se počítá

Do cash flow můžeme připočítat jenom takový příjem, který už je fyzicky na účtu a můžeme s ním počítat jako s prostředky volnými k použití. Příjmy tak do cash flow nezapočítáváme ke dni, kdy byly vyfakturovány, ale ke dni, kdy reálně přistanou na firemním účtu.

Věděli jste, že?

Pokud připravujete přehled o cash flow pro účetní závěrku, není nic platné, že vám za 25 dní přijde signifikantní částka, kterou jste právě vyfakturovali. S touto částkou můžete počítat při plánování cash flow na další měsíc. Aktuálně však peníze na účtu ještě nejsou, proto je do současné bilance cash flow uvést nemůžete.

Stejně tak je to s výdaji

Výdaji se rozumí zaplacené náklady, které se do výdajů započítávají ve chvíli, kdy odejdou z firemního účtu. Do cash flow bilance se zapisují pouze částky, které již byly zaplaceny, ne částky, které firma zaplatit má. Patří sem výdaje za pravidelné osobní a režijní náklady (zaměstnanci, kanceláře, telefony, internet, …), náklady na materiál, výrobu a logistiku, splátky úvěrů, leasingů a dalších závazků, výlohy za marketing, zálohy na daně a podobně.

Abyste dokázali udržet stabilní cash flow, přečtěte si několik našich rad a tipů, jak ho efektivně řídit:

Infografika: Rady pro efektivní řízení cash flow

Často se můžeme setkat s tezí, že firma je živý organismus. Stejně jako člověk má i firma životní fáze, které dohromady tvoří životní cyklus. Co je pro jednotlivé životní fáze firmy charakteristické a co v dané fázi potřebuje? To jsme pro vás přehledně shrnuli v následující infografice.

Infografika - životní cyklus firmy