Přeskočit na obsah

Vše, co byste měli vědět o cash flow (a na co byste se měli zeptat)

  • 24. června 2021
  • 5 minut čtení

Tok peněžní hotovosti ve firmě je důležitějším ukazatelem než ziskovost podniku. Proč? Cash flow přesně vypovídá o tom, zda a jak je podnik úspěšný. Pokud má firma vysoké zisky, ale nemá stabilizovaný cash flow, vypovídá to o špatném finančním hospodaření podniku. Jaký to má dopad? Firmě se i přes pěkná čísla ve výkazu zisků nedaří vymanit se z bludného kruhu druhotných platebních neschopností a dále se rozvíjet. Jak cash flow stabilizovat a jak ho efektivně řídit? To se dozvíte v následujícím článku.

plánování cashflow

Proč je tok hotovosti sledovanějším ukazatelem než ziskovost podniku?

Cash flow je v podstatě bilance příjmů a výdajů. Důležité je právě sledování tohoto poměru ve vztahu k tomu, kolik peněz v hotovosti na konci měsíce (nebo jiného sledovaného období) zůstane fyzicky na účtu. Zjednodušeně řečeno: pokud chcete získat přehled o finančním toku za dané období, sečtěte zůstatek na firemním účtu a v pokladně a od této částky odečtěte všechny zaznamenané výdaje.

Do cash flow můžeme připočítat jenom takový příjem, který už je fyzicky na účtě a můžeme s ním počítat jako s prostředky volnými k použití. Příjmy tak do cash flow nezapočítáváme ke dni, kdy byly vyfakturovány, ale ke dni, kdy reálně přistanou na firemním účtu. V praxi: pokud připravujete přehled o cash flow, pro účetní závěrku není nic platné, že vám za 25 dní přijde signifikantní částka, kterou jste právě vyfakturovali. S touto částkou můžete počítat při plánování cash flow na další měsíc. Aktuálně však peníze na účtu ještě nejsou, proto je do současné bilance cash flow uvést nemůžete.

Příjmy a výdaje

Co se vlastně počítá do příjmů? Nejsou to jenom příjmy z prodeje produktů nebo služeb. Jedná se také o vratky DPH, úvěry od banky, prodej vybavení, strojů nebo také vklad strategického investora či vlastních prostředků.

Výdaji se rozumí zaplacené náklady, které se do výdajů započítávají ve chvíli, kdy odejdou z firemního účtu. Do cash flow bilance se zapisují pouze částky, které již byly zaplaceny, ne částky, které firma zaplatit má. Patří sem výdaje za pravidelné osobní a režijní náklady (zaměstnanci, kanceláře, telefony, internet, …), náklady na materiál, výrobu a logistiku, splátky úvěrů, leasingů a dalších závazků, výlohy za marketing, zálohy na daně a podobně.

1.      Vytvořte si časový plán plateb

O svých platbách (příjmech i výdajích) byste měli mít perfektní přehled. K čemu je to dobré? Když budete vědět, na čem jste, získáte manipulační prostor. Pokud vám jeden klient nezaplatí včas, budete schopni určit, co to s vaším cash flow udělá, a na základě toho učinit potřebná opatření. Osekat náklady, vydat faktury s kratším datem splatnosti nebo počkat s většími výdaji, které aktuálně nejsou naprosto nezbytné – ať už na nové auto, nebo větší objem materiálu.

Časový plán plateb je efektivní pouze tehdy, pokud se plánuje dopředu a s dostatečnou rezervou. Vždy zhodnoťte, co se musí platit prioritně a které platby naopak mohou počkat. Každou variantu ověřte – co to udělá s vaším cash flow? Je to schůdné, nebo „nadoraz“?  Cash flow se dá plánovat a pokud máte vytvořený časový plán plateb, máte ho pod kontrolou.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

2. Výdaje plánujte

Klíčem ke kontrole nad vaším peněžním tokem je plánovat výdaje s předstihem. Dobrým postupem je v tomto případě vzít starý dobrý papír a tužku a výdaje spojené s náklady sepsat. Jaké jsou fixní náklady (kanceláře, platy, splátky úvěrů a dalších závazků)? Ruku v ruce s přesným zjištěním fixních nákladů jde otázka: mohu tyto výdaje někde snížit?

Podívejme se například na splátky úvěrů – poraďte se se svým finančním ředitelem / účetní / finančním poradcem, zda by nešlo půjčky například sloučit a v dlouhodobém horizontu ušetřit na úrocích. Nebo pokud potřebujete odlehčit cash flow, proberte možnost prodloužení doby splácení a snížení měsíčních splátek.

Pokud už budete v hovoru s účetní, podívejte se také na daně a proberte jejich optimalizaci. Stejně tak se informujte ohledně termínů plateb daní nebo možnosti předčasných vratek DPH.

3. Zaveďte placení předem

Každý podnikatel má s předmětem své činnosti spojené fixní náklady. A je jedno, jestli máte firmu, kanceláře a vozový park, nebo pracujete z domova. Tak jako tak něčím svítíte, topíte, používáte mobil, notebook, kupujete tonery do tiskárny a tak dále. To vše musí být ve vaší práci zohledněno. A především, zaplaceno předem.

Pokud navíc pro realizaci zakázky dopředu nakupujete materiál, je záloha doslova nezbytná. Jako podnikatel musíte minimalizovat riziko ztráty. A to zajistíte vydáním zálohové faktury. Ověříte tak i úmysly vašeho odběratele. Pokud pro někoho odvádíte práci, jedná se o obchodní vztah. Ten by měl být založen na jasně definovaných smluvních podmínkách a také důvěře. Kdyby klient nedůvěřoval vašim schopnostem, smlouvu by s vámi nepodepsal. A pokud vám věří a chce, abyste práci odvedli právě vy, neměl by být problém zaplatit zálohovou fakturu.

Pokud klient nebude chtít na zálohu přistoupit, zakázku raději odmítněte. Pokud investujete čas, nebo dokonce své prostředky do projektu, který nedopadne, může to negativně ovlivnit váš cash flow.

4. Preventivně nastavte delší lhůty dodání

Čas jsou peníze. Toto pořekadlo by měl být každý podnikatel schopen uvést do praxe. Buďte realisté a klientům neslibujte něco, co nemůžete splnit. Klient má pak (a do jisté míry i právem) argument pro to vám za práci nezaplatit. Pokud budete včas dodávat, budete i včas ve stanovených termínech fakturovat – a nemusíte se obávat destabilizace cash flow.

Chce po vás klient práci v kratším termínu? Znamená to práci po večerech, v noci, o víkendu? Pokud chce někdo něco rychle, musí za to připlatit. I tak zhodnoťte všechny faktory – máte kapacitu zvládnout zakázku včas? Neovlivní to negativně další projekty? Budete muset najmout další lidi, abyste zakázku dokončili ve stanoveném termínu?

Není ostuda zakázku odmítnout, když na ni nestačíte nebo na ni prostě nemáte kapacitu. Naopak. Váš obchodní partner bude vědět, že má naproti sobě soudného jedince, kterému nejde jenom o rychlý výdělek, ale především o kvalitu.

Co je provozní cash flow?

Cash flow se obvykle dělí do tří kategorií. Jedná se o:

Do investičního cash flow se zahrnují veškeré pohyby na účtu, které můžeme shrnout jako investiční výdaje. Může jít například o nákup technologií, pozemků a dalších dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow je tak už ze svého principu záporné. Cash flow z financování jsou veškeré peníze získané od investorů, z crowdfundingu, ale také například půjčky od bankovních a nebankovních společností. Investiční cash flow tak zahrnuje veškeré příchozí finance na podnikání i jejich splátky.

Poslední a možná nejdůležitější je provozní cash flow. Do toho patří veškeré pohyby financí, které jsou spojené se samotným provozem společnosti. Provozní cash flow tak zahrnuje veškeré zisky z předmětu podnikání i prodeje vybavení, mzdy, nákup skladových zásob atd.

Výpočet cashflow online

Spočítejte si v naší jednoduché kalkulačce, kolik s Cashbotem díky optimalizovanému cashflow vyděláte navíc.

Co je výkaz cash flow?

Chcete mít jistotu, že s financemi vyjdete? V tom případě se neobejdete bez pečlivého plánování a tzv. výkazu cash flow. Výkaz cash flow je přehled o finančních tocích. Získáte díky němu důkladný přehled o finančním zdraví svého podniku a o tom, kolik financí máte reálně k dispozici. Na rozdíl od ostatních výkazů právě výkaz cash flow vám ukáže stav firemních financí v reálném světle bez jakéhokoliv zkreslení. Proto by se mu neměl žádný podnikatel vyhýbat.

Je výkaz cash flow povinný?

Pro některé podniky je výkaz cash flow povinností. Konkrétně se jedná o účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu ověřenou auditorem. Sestavení výkazu cash flow však doporučujeme všem podnikatelům a živnostníkům. Jak na sestavení výkazu cash flow a jeho výpočet zjistíte v článku Výkaz cashflow a 5 tipů, jak jej předvídat.

TIPY na cash flow pomocníky

Pokud nemá vaše firma zkušeného finančního ředitele nebo chcete mít jistotu a kontrolu, že vy sami v roli jednatele či majitele firmy cash flow, jeho stavu a řízení rozumíte, nemusíte na to být sami.

Existují softwary navázané na účetní systémy, díky kterým můžete mít stav vašeho cash flow neustále před očima, a dokonce také vytvářet predikce a moci odhadnout, co se stane, když… (například koupíte na firmu nové Ferrari), a jaký to bude mít na cash flow dopad nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. V českých variacích vám s plánováním cash flow pomohou například aplikace jako Caflou nebo Moneo.

Využít můžete i novinky mezi českými fintech startupy – virtuálního cash flow manažera Cashbot, který vám pomůže vaše finanční toky balancovat. Například předčasným proplacením vydaných nebo odložením splatnosti přijatých faktur nebo finanční rezervou, za kterou v případě nepoužívání neplatíte žádné poplatky.

Pokud je firma momentálně ve ztrátě, neznamená to, že ztrátu nedožene. Dlouhodobě negativní cash flow však může být pro firmu konečná. Vzdělávejte se ve finančním řízení firmy. Právě zdravé a stabilní cash flow je jednou z největších konkurenčních výhod.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články