Přeskočit na obsah

Práce z domova – aktuální trend, z něhož může profitovat zaměstnanec i zaměstnavatel

Práce z domova je dnes už celosvětovým fenoménem. I v České republice se čím dál více lidí přesouvá od pracovního stolu v kanceláři ke stolu, který mají doma. Možnost využívat tzv. home office či remote working ještě nedávno patřila k benefitům, dnes však jde v mnoha firmách o standard. Proč se vlastně v českém prostředí na home office donedávna nahlíželo tak trochu skrz prsty? Skutečně hrozí pokles efektivity? A co dělat, aby spolupráce na dálku fungovala?

Na začátku je to změna, ale dá se zvládnout

Zaměstnanci, kteří jsou zvyklí dojíždět každý den do kanceláře, mohou být přechodem na práci z domova zaskočeni. Ač se to nezdá, je taková změna nejen pohodlná, ale v něčem i náročná. Lidé totiž musejí náhle daleko častěji komunikovat po telefonu či digitálními nástroji. Leckdy očekávají okamžité reakce, kterých se jim ale ne vždy dostane. Mnoho lidí postupně začne mít pocit, že se v organizaci práce najednou ztrácejí, že je všechno tak nějak neuchopitelné.

Proto je dobré si uvědomit, že práce na dálku může dobře fungovat. A problémem nebývá ani ona obávaná nedostatečná produktivita. Lidé doma nejsou neproduktivní, i když si možná dělají přestávky častěji, než když jsou v kanceláři pod dozorem. Aby home office dobře fungoval, je nutné podpořit zaměstnance ve vytvoření vhodných pracovních návyků.

Základem je efektivně vyvažovat pracovní a osobní čas

Vhodné je, aby si zaměstnanci nastavili striktní pracovní dobu. Zaměstnanci by si tak měli na každý pracovní den vytvořit přesný časový plán kdy pracovat budou a kdy zase nebudou. Mít jasno v tom, kdy jsem k dispozici kolegům a kdy se věnuji plnění svých pracovních povinností, je důležité pro udržení si pocitu kontroly. Bez toho práce snadno přeroste přes hlavu – nebo se naopak nebude nic stíhat.

Ideální je, když se zaměstnanci se svými nadřízenými domluví na tom, jak si fungování v týmu nastavit. Je třeba mít jasný řád. Jinak to bude věčný boj o to, zda odpovídat na e-maily a pracovat na úkolech, nebo raději doma dělat ještě 15 minut něco svého.

Pohlídejte si komunikaci

Klíčovou nesnází je při práci z domova nedostatek přímého kontaktu s ostatními. Právě tohle může v dlouhodobějším horizontu způsobit značné komunikační problémy.

Při práci na dálku je víc než kdy jindy důležité aktivní naslouchání. Právě to učiní komunikaci skutečně efektivní. Technik aktivního naslouchání je mnoho a lze si je snadno vyhledat. Co je jim společné je to, že umožňují předcházet neshodám.

Ve zkratce se dá říct, žer byste neměli být v komunikaci pasivní. Místo toho dávejte najevo, že svého komunikačního partnera skutečně vnímáte. Reagujte na to, co říkáte, souhlasně pobrukujte, parafrázujte, co vám říká a včas dávejte zpětnou vazbu na to, co slyšíte. Pokud hovoříte přes video, věnujte pozornosti i neverbálním projevům.

Zvládněte týmové porady i na dálku

Aby byly vaše porady efektivní, je vhodné dopředu rozeslat účastníkům agendu a případně také úkoly. Na samotné poradě se pak neostýchejte ostatní vyzvat, aby sdíleli svůj názor. Leckdy musí být ten, kdo schůzku řídí o něco aktivnější. Je třeba lidi zapojit. Protože nesedí v jedné místnosti, může pro ně být těžší se ozvat – zvláště pokud se porady účastní i nějaký mluvka, který hovoří skoro pořád. Dávejte prostor všem.

Také pozor na multitasking. Online komunikace svádí k tomu, abychom bokem dělali ještě jiné věci – četli si, kontrolovali e-maily nebo sledovali sociální sítě. Proto účastníky pravidelně zapojujte otázkami a vyvarujte se dlouhých proslovů jednotlivců. Snažte se vytvářet stimuly, které účastníky povzbudí k aktivitě.

Udržte řád a organizaci i na dálku

I když se většina komunikace odehraje na komunikačních platformách jako jsou např. Zoom, Teams nebo Slack, je vhodné si stále posílat potvrzovací e-maily. V e-mailu shrňte závěry porady a nastavené úkoly. Je to užitečné, protože tak vzniká jasná evidence práce a toho, co bylo domluveno. Vyhnete se tak případným dohadům a nedorozuměním. Dělat si zápisy z porad i týmových hovorů je při práci na dálku nesmírně efektivní nástroj.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články