Víme, jak odložit splatnost faktur. Proč se vyplatí této služby využít?

Snad každý, kdo pracuje „sám na sebe“, se někdy dostal do situace, kdy hypnotizoval účet v očekávání příchodu platby, která měla být dle faktury splatná už před několika dny, nebo dokonce týdny. Podle průzkumu společnosti Bisnode se v této situaci alespoň jednou za život ocitlo 9 z 10 podnikatelů. Pro toho, kdo vám má zaplatit a na zaplacení prostě nemá, to také zpravidla není zrovna procházka růžovým sadem. Pokud máte stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy, nebývá za neproplacenou fakturou špatný úmysl, ale druhotná platební neschopnost. Jak z toho ven?

Novela občanského zákoníku z roku 2013 si kladla za cíl zlepšit platební morálku i finanční gramotnost českých podnikatelů. Povedlo se?

Délka splatnosti faktur je v našem státě od roku 2013 omezena právní úpravou dle § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to sice na 30 až 60 dní. Zpřísnily se i sankce za platby po splatnosti, lhůty běží ode dne, kdy je oficiální cestou doručena faktura nebo od doby, kdy byla subjektu dodána služba či produkt.

Novela měla pomoci především malým a středním podnikatelům, kteří mají méně stabilizovaný cash flow a i menší výpadky v příjmech jim mohou způsobit velké problémy. V takových případech jsou běžně firmy nuceny odmítat nové zakázky, nebo často volí drahé úvěrové financování. Není neobvyklé, že spolu se zavedením třicetidenní lhůty byly stanoveny i přísnější sankce v případě nedodržení této doby. Výše sankcí za nedodržení zákonné lhůty je stanovena vládním nařízením č. 351/2013 Sb. Tyto sankce jsou právně vymahatelné, neshodnou-li se strany na vypořádání úroku z prodlení jinak.

Platební morálka v číslech

Podle průzkumu společnosti Bisnode se platební morálka v Česku opravdu začíná postupně zlepšovat. Zda to má na svědomí právě novela zákona z roku 2013, je diskutabilní. Faktem však je, že v roce 2016 v termínu zaplatilo faktury 44,7 % českých firem a v roce 2018 bylo zaznamenáno celkem výrazné zlepšení: své faktury včas zaplatilo 58,6 % firem.

Analýza zkoumající fenomén prodlení na splatnosti faktur, která byla realizována na vzorku 60 000 firem, ukázala, že s platební morálkou mají obecně problémy podnikatelé mladší 30 let. S vyšším věkem podnikatelů se tento negativní trend snižuje. Co z toho vyplývá? Školy, zvláště ty ekonomického a byznysového zaměření, by se měly ve svých osnovách podstatně více soustředit právě na zvyšování finanční gramotnosti mladých lidí. K finanční gramotnosti totiž vedou dvě cesty: jednodušší a složitější. Jednodušší cestou je rozhodně vzdělání. Tou těžší (a zpravidla i dražší) je udělat chyby a z nich se časem poučit – i proto starší lidé vykazují lepší platební morálku – pokud se dostanu dvakrát na pokraj krachu, potřetí už udělám vše proto, aby se mi to nestalo.

I přes toto zlepšení však dle zmíněného průzkumu 41,4 % firem platí se zpožděním. A dá se očekávat, že za rok 2020 bude toto číslo vzhledem k dopadům pandemie COVID-19 nikoliv klesat, ale růst. Mnohdy nejde o to, že by nechtěla firma svému dodavateli zaplatit. Proč by tím riskovala narušení dlouhodobých a stabilních dodavatelsko-odběratelských vztahů? Důvodem je druhotná platební neschopnost, do které se dnes a denně dostává stále více firem. Jak z kola ven? Odložte si splatnost faktur a uhraďte své závazky včas.

Kdy odložení splatnosti faktur využít a k čemu to může být dobré?

Zejména malí a střední podnikatelé, kteří se do druhotné platební neschopnosti dostávají rychleji než firmy velké, jsou právě šibeničními termíny splatností faktur limitováni a nejsou schopni rozvíjet se tak, aby rostli, rozšiřovali portfolio svých služeb, produktů a klientů. Růst a diverzifikace portfolia a odběratelů je přitom cesta k větší stabilitě, konkurenceschopnosti i k většímu manipulačnímu prostoru v řízení cash flow.

S využitím odložení splatnosti faktur budete moci dostát svým závazkům vůči zákazníkům včas a zároveň

Jak odložení splatnosti faktur funguje?

Zjednodušeně řečeno funguje jako balanční nástroj pro vaše cash flow. Přijali jste od dodavatele fakturu za materiál, zboží nebo služby a chcete ji zaplatit, až zakázku dokončíte nebo zboží prodáte? Fakturu nahrajete na cashbot.cz, uhrazena bude přesně podle data její splatnosti a peníze vrátíte v termínu, který si sami zvolíte.

Odložení splatnosti faktur je služba, která pomáhá především malým a středním podnikatelům. Pomáhá stabilizovat cash flow a vytvořit tak prostor pro rozvoj podnikání. Dalším důsledkem je, že pomáhá zabraňovat dominovému efektu – pokud vy zaplatíte svému odběrateli včas, i on má šanci dostát v termínu svým závazkům. Sdílením tohoto článku pomůžete rozhýbat českou ekonomiku. Podívejte se na příklady firem, kterým odložení splatnosti faktur pomohlo v rozvoji.Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.

Další užitečné články

Daně a jak letos na ně?

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jakých daňových úlev můžete jako podnikatel využít? Pomůžeme vám se v tom zorientovat. Ministerstvo financí zveřejnilo další daňové úlevy, tentokrát ve vztahu ke všem daňovým subjektům bez výjimky. Které to jsou? Pojďme si to přehledně shrnout

5 minut čtení