Přeskočit na obsah

Jak vytvořit finanční plán a proč se bez něj firma neobejde?

Data z trhu hovoří jasně. Přes 90 % podnikatelů ukončí svou činnost do několika let od začátku podnikání. Hlavní důvod, proč tomu tak je, je prostý. Začínající firma se rozhodla vytvořit produkt či službu, o které jednoduše není zájem. Pokud se ale prvotní zájem objeví, je třeba, aby firma dokázala tento zájem přetvořit ve funkční byznys model. K tomu je potřeba jediné. Dostatek finančních prostředků a jejich zodpovědná správa.

Aby firma pracovala s financemi dobře už od začátku, je třeba mít správně sestavený finanční plán, který umožní zakladatelům a později i zaměstnancům efektivně alokovat finance. Slouží také jako měřítko úspěchu. Pojďme se nyní podívat podrobněji na to, co by měl finanční plán obsahovat a jak ho sestavit.

Mapa pro finance, bez které se žádný start podnikání neobejde

Bez finančního plánu bude startup tápat v mlze. Je totiž základním předpokladem pro systematické řízení a růst vašeho podnikání. Bez informací o tom, kolik bude dostupných finančních prostředků, není možné řídit žádný z firemních procesů, ať už se jedná o HR, nebo o vývoj vašeho produktu.

Rozlišujeme v zásadě dva druhy finančních plánů:

Důležitá je funkce finančního plánu jako měřítka úspěchu. V každém finančním plánu je třeba stanovit cíle. Pokud se po uplynutí daného časového období předpoklady z plánu neshodují s realitou, můžete zhodnotit na jedné straně reálnost předpokladů v plánu, na druhé straně i jednotlivé procesy ve vaší firmě. Ty vám mohly v dosažení cílů z plánu zabránit.

finančí plánování, rozpočet, řízení firmy

Jak finanční plán vytvořit?

Základním předpokladem pro vytvoření finančního plánu je reálné zhodnocení veškerých předpokladů, zvláště těch na stránce příjmové. Finanční plán často rozhodne o úspěchu vašeho podnikání, proto je třeba k jeho vypracování přistoupit zodpovědně. Zvláště v případě dlouhodobého finančního plánu můžete dojít k závěru, že je potřeba váš původní byznys plán přehodnotit, protože není rentabilní.

1. Zaměřte se na výdaje

Začneme s jednodušší částí celého plánu. Snažte se přehledně sepsat a specifikovat veškeré výdaje spojené s budoucím podnikáním. Zaměřte se jak na pravidelné měsíční výdaje, tak na jednorázové investice, které bude potřeba provést. Pokud je takových investic více, rozdělte je podle nutnosti. To vám pomůže v případě, že v počátku podnikání nebudete mít dostatek finančních prostředků.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

2. Sepište příjmy – počáteční vklady i budoucí příjmy od zákazníků

Logicky následovat musí přehled příjmů. Začněte výpisem veškerých prostředků, které máte k dispozici na počátku vašeho podnikání. V zásadě mohou pocházet ze tří zdrojů:

Jakmile sepíšete veškeré prostředky, které momentálně máte k dispozici, získáte odpověď, jestli za současných podmínek dokážete splnit vaše prvotní cíle. Těmi nemusí být zisk, ale například určitý stav vašeho produktu či služby, který vám zajistí financování investorů.

Následovat by měla ekonomická kalkulace vašeho budoucího produktu či služby. Stanovte si měrnou jednotku, například kus či hodinu, a spočtěte veškeré náklady na výrobu či poskytnutí služby. Následně rozmyslete cenu, kterou zákazník za výsledek zaplatí, a proveďte odhad budoucího prodeje.

Na základě této kalkulace zjistíte, kolik zákazníků je potřeba získat, aby byl váš startup ziskový. I v případě, že zisk momentálně není vaším cílem, určitě bude zajímat potenciální investory.

Na závěr jedno přirovnání: řídit firmu bez finančního plánu je jako letět s letadlem bez pilota a asistence řídící věže. Tedy naprosto neřízeně a do neznáma. A jak je známo, v podnikání se (doslova) vyplatí být o krok napřed, což ve financích platí dvojnásob.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články