Přeskočit na obsah

Co přináší nový stravenkový paušál pro rok 2021? Jednodušší administrativu i osvobození od danění příspěvku na stravování

Pro rok 2021 byla schválena nová možnost poskytnutí určitého benefitu, který může zaměstnavatel svým zaměstnancům přiznat, a to je stravenkový paušál, kdy touto formou pak bude zaměstnavatel moci přispívat svému zaměstnanci finanční částku místo dosavadních variant příspěvku na stravování či stravenky.

Dosavadní možnost poskytovat zaměstnanci klasické stravenky tím není dotčena, a dokonce není vyloučena ani možnost kombinace. Taktéž je i nadále možné poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravování v rámci poskytování jídla přímo na pracovišti – jídelna, stravování tzv. „přes ulici“ v restauračním zařízení.

Nová úprava, která umožňuje přispívat zaměstnanci peněžní částku podle odpracované doby, by tak odbourala poměrně složité operace při nákupu stravenek, evidenci vydaných stravenek a v neposlední řadě i komplikovaný systém nákupu stravenek.

Další velká výhoda, kterou by tímto zaměstnavatel pro zaměstnance vytvořil, spočívá v tom, že zaměstnanec k čisté mzdě obdrží určitou částku na své stravování a bude čistě na úvaze samotného zaměstnance, jak s touto částkou naloží. Zaměstnavatel již dále nebude muset nic řešit a do určité částky z pohledu daňové uznatelnosti bude tato částka z pohledu zaměstnavatele daňovým výdajem.

Příspěvek na stavování od zaměstnavatele v roce 2021

Od 1. 1. 2021 tak může zaměstnavatel zvolit ze tří možností, jak zaměstnancům vytvořit možnost se stravovat, a to:

Pravidla pro stravenkový paušál pro rok 2021

Při nastavení určitých pravidel musí zaměstnavatel respektovat stejná pravidla jako pro klasické stravenky.

Pro stravenky jsou jasně daná pravidla, kdy zaměstnavatel může poskytnout:

Znamená to, že v roce 2021:

Pracovní cesty v roce 2021

Pro rok 2021 je hodnota tuzemského stravného určena vyhláškou číslo 589/2020 Sb., kdy hodnota stravného na jeden den v prvním pásmu doby strávené na pracovní cestě, tj. 5–12 hodin, je dána ve výši 108 Kč, kdy z této částky pak může být poskytnut:

Příspěvek na stravování (stravenkový paušál), který by mohl být až ve výši 75,60 Kč za jeden den, resp. jednu pracovní směnu. (Výpočet: 108 Kč × 0,7 = 75,60 Kč)

Znamená to, že při splnění podmínek, které jsou dané jak pro stravenky, tak i pro poskytnutí stravenkového paušálu s odkazem na § 24 písm. j) odst. 4) zákona o dani může být zaměstnanci poskytnuta peněžní částka k čisté mzdě podle odpracovaných směn, a to v maximální výši 75,60 Kč × počet odpracovaných směn. Jen připomínám dvě podmínky, které musí zaměstnavatel dodržet, a to:

  1. příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny,
  2. příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu jeho směn vznikl nárok na stravné, a to ve smyslu zvláštních právních předpisů (viz § 42 zákoníku práce – pracovní cesta, a vyhláška č. 589/2020 Sb., o tuzemském stravném, nebo vyhláška č. 510/2020 Sb., o zahraničním stravném při zahraničních pracovních cestách).

Stravenkový paušál 2021 – daňová uznatelnost, exekuce, event. insolvence – oddlužení:

Z uvedeného jasně vyplývá, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci neposkytne částku vyšší, než je shora uvedený limit, celková částka příspěvku na stravování je pro zaměstnance osvobozena od zdanění, tzn. příspěvek nepodléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a tím i zdanění.

Další významná výhoda poskytnutí stravenkového paušálu spočívá v tom, že se částka nezapočítává do čisté mzdy, ale jen k čisté mzdě, a tudíž je tento příspěvek plně osvobozen od exekucí a od insolvence. Znamená to, že příslušný exekutor, ale ani soud nemohou tuto částku požadovat ve vazbě na umoření exekučně či soudně zajištěné pohledávky, nebo povoleného oddlužení fyzické osoby.

Autorem článku je Zdeněk Křížek, text vznikl ve spolupráci s portálem www.daneprolidi.cz

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články