Přeskočit na obsah

Plátce DPH a jeho povinnosti

Kdyby se měl podnikatel vyznat v každém aspektu daňové legislativy, na podnikání by mu už nezbyl čas. Ne nadarmo bývá tedy daňové prostředí označováno za džungli. Existují samozřejmě specialisté, kteří v této oblasti fungují jako průvodci a pomohou vám džunglí projít, aniž by na vás některý z místních predátorů zaútočil. Je nicméně na místě se orientovat alespoň v hlavních oblastech, jako je například plátcovství DPH. Přečtěte si více v našem vzdělávacím článku.

Kdo je plátce DPH?

Kdo je plátce DPH 

Plátcem DPH může být jak fyzická, tak právnická osoba, která splňuje některou z podmínek vyplývajících ze zákona o dani z přidané hodnoty. Nejčastěji se s povinností platit setkáváme v případě, že hodnota obratu u dané osoby překročí jeden milion korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Od roku 2023 se limit zvyšuje z jednoho na dva miliony.

V případě, že je limit překročen musí se daný subjekt registrovat k dani do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém k překročení došlo. Když už se subjekt  plátcem DPH stane, uplatňuje daň na svá plnění nebo prodeje. Zjednodušeně řečeno, o částku daně navýší ceny, které účtuje svým zákazníkům. Tyto částky následně uvede v rámci daňového přiznání a odešle úřadu do 25. dne od skončení zdaňovacího období (základní je 1 měsíc). Pozor, povinnou registraci musíte podstoupit i v případech, kdy obrat překročen není. Je to například v situaci, kdy poskytujete nebo přijímáte služby z jiné země EU nebo v případě, kdy nakoupíte zboží z EU za více než 326 tisíc korun. Pokud si tedy například zaplatíte reklamu na sociální síti, jako je Facebook nebo Instagram, stáváte se tzv. identifikovanou osobou. Jako identifikovaná osoba jste povinni přihlásit se k DPH při nákupu v zahraničí, v ČR nicméně i nadále zůstáváte neplátcem.

Kdy se stanete plátci DPH

Plátcem DPH se osoba stane od 1. dne měsíce následujícího po podání přihlášky, a to bez ohledu na to, zda přihlášku stihla podat včas nebo zda ji finanční úřad už stihl zaregistrovat.

Nezapomeňte na kontrolní hlášení

Kromě daňového přiznání je v daném termínu nutno ještě státu odeslat i kontrolní hlášení. Samozřejmě za předpokladu, kdy má podnikatel nenulové daňové přiznání za daný měsíc. Kontrolní hlášení zažilo svou premiéru v roce 2016, až na výjimky jej musí podávat všichni plátci DPH a jeho hlavním cílem je potírání šedé ekonomiky. Kontrolní hlášení funguje na principu dvoustranné kontroly, kdy stejná transakce musí být zaznamenána v hlášení jak na straně prodejce, tak na straně kupujícího. Díky tomuto systému může finanční správa snáze odhalit podezřelé transakce.

Jaké jsou sazby DPH

Aby toho nebylo málo, má daň z přidané hodnoty v České republice od roku 2015 tři sazby. Základní sazba činí 21 %, první snížená 15 % a druhá snížená 10 %. Čeho se jednotlivé sazby například týkají, najdeme v krátkém přehledu níže:

Druhá snížená sazba (10 %)

První snížená sazba (15 %)

Základní sazba (21 %)

V případě, že máte zájem si zboží a služby, které spadají pod jednotlivé sazby, nastudovat podrobněji, jejich výčet naleznete příloze 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

Kdy je výhodné stát se dobrovolným plátcem?

Jako plátce daně se může subjekt přihlásit i dobrovolně. Činí tak zejména v případech, kdy má dlouhodobé obchodní partnery, z nichž většina již plátci je. Další výhody jsou jak ve formě vydělaných peněz, tak ve formě pověsti společnosti. Například v případě byznysu se zahraničními partnery je plátce DPH považován za důvěryhodnějšího než neplátce, a tudíž se mu snáze navazují obchodní vztahy.

Naopak nevýhodné může být dobrovolné přihlášení k dani pro subjekty s nízkými vstupními náklady. Typicky se jedná například o konzultanty nebo školitele, kteří mají vstupní náklady minimální, avšak přidaná hodnota jejich odvětví je vysoká.

Odpočet DPH

V rámci daňového přiznání může plátce uplatnit také nárok na vlastní daňové výdaje. Ty zpravidla nastanou v případě nákupu zboží nebo služby, za které DPH zaplatíme, a slouží ke snížení odvodu vůči finančnímu úřadu. Jediné, co k tomu potřebujete, je doložení daňového dokladu, který byl vystaven v průběhu zdaňovacího období, za které odpočet požadujete. Pokud proběhne platba, avšak daňový doklad je vystaven až po skončení zmíněného období, nelze odpočet uplatnit. Zároveň je doba pro odpočet ohraničena i shora, to znamená, že o něj lze požádat ve lhůtě maximálně 3 roky od data plnění, případně 10 let v případě odpočtů týkajících se staveb.

Méně starostí s DPH, více radostí s CashbotPay

Máte e-shop či kamennou prodejnu? Starostí s DPH je i tak dost, proč si přidávat ještě další při prodeji zboží firemním zákazníkům? Se službou CashbotPay vám celou částku za zboží zaplatí Cashbot rovnou a zákazníci pak ve třech splátkách splácejí Cashbotu. Veškeré riziko nesplacení tak leží na Cashbotu a vy získáte více času na rozvoj svého podnikání. Funguje jako platební metoda nejen v e-shopu, ale i při nákupu na prodejně. Líbí se vám tento nápad? Více o CashbotPay naleznete zde.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články