Přeskočit na obsah

Rady pro podnikatele: Paušální nebo skutečné výdaje

Období podávání daňového přiznání za předchozí rok se opět nezadržitelně blíží. Kromě shromažďování potřebných dokumentů nebo podávání přehledů o sociálním a zdravotním pojištění je třeba i určit, zdali budeme uplatňovat paušální nebo skutečné výdaje. Výhody a nevýhody obou přístupů vám podrobně shrnujeme v našem novém vzdělávacím článku.

Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou v podnikatelské praxi zpravidla využívány pro svou jednoduchost. Ta spočívá v tom, že během roku nemusíte shromažďovat faktury nebo účtenky od nakoupeného zboží nebo služeb, které využíváte pro své podnikání. Při zpracovávání daňového přiznání totiž pouze sečtete veškeré vaše příjmy vyplývající z vystavených faktur a odečtete od nich procento paušálních výdajů. Z výsledku se následně vypočítá daň z příjmu.

Zpravidla se využití paušálních výdajů vyplatí podnikatelům, jejichž reálné náklady jsou nižší než jednotlivé sazby, které zobrazuje tabulka níže. Toto pravidlo samozřejmě neplatí absolutně, protože paušální výdaje mohou být vhodné i pro podnikatele, kteří mají výdaje sice vyšší, než jsou uvedené sazby, ale nechtějí se zdržovat zbytečnou administrativou, která je spojena s uplatňováním skutečných výdajů.

SazbaTyp činnosti
80 %Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a živnostenské podnikání řemeslné.
Výdaje lze uplatnit až do výše 1 600 000 Kč.
60 %Živnostenské podnikání.
Výdaje lze uplatnit až do výše 1 200 000 Kč.
40 %Jiné příjmy, s výjimkou příjmu společníka VOS, komplementáře KS a příjmů autora.
Výdaje lze uplatnit až do výše 800 000 Kč.
30 %Příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
Výdaje lze uplatnit až do výše 600 000 Kč.

V případě, že máte více druhů příjmů, je možné na ně uplatňovat různé sazby. Pokud tedy máte například příjmy ze živnostenského podnikání a příjmy z nájmu majetku, uplatňujete na ně 60% (podnikání) a 40% sazbu (nájem). 

Příklad:
Pokud máte příjem 1 000 000 Kč a náklady pouze 250 000 Kč, vyplatí se vám využít 60% sazbu. Při skutečných výdajích by základ daně činil 750 000 Kč (1 000 000 – 250 000), při využití paušálních výdajů je to pak 400 000 (1 000 000 * 0,6).

Využití paušálních výdajů má pro podnikatele celou řadu výhod, značným omezením pro ně ovšem je, že je lze uplatňovat pouze v podnikání, kde příjmy za rok nepřekročí 2 miliony korun. Cokoliv nad tuto částku už podléhá daňové evidenci.

Získejte s Cashbotem své peníze ještě před datem splatnosti faktury

Ať už se jedná o vydané, nebo přijaté faktury, Cashbot se o ně postará. U vydaných faktur vám Cashbot zkrátí dobu splatnosti a peníze můžete dostat už do 30 minut. I díky tomu můžete peníze ihned využít. Ať už na zlepšování vašeho podnikání, nebo zaplacení daně z příjmu. U faktur přijatých, například za nákup materiálu nebo zboží, dostane váš dodavatel peníze včas a vy zaplatíte až dokončíte práci.

Daňová evidence
Daňová evidence je v podstatě jiný název pro dřív využívané jednoduché účetnictví. Podnikatel, který vede daňovou evidenci, si pro potřeby výpočtu daně z příjmu vede záznamy o reálných výdajích, příjmech, majetku a případných závazcích, které by mohly ovlivnit základ daně. Evidence se vede pomocí tzv. deníku příjmů a výdajů a evidenčních karet (např. karta pohledávek a závazků aj.).

Skutečné výdaje

V případě, že podnikatel musí nebo se mu vyplatí uplatňovat v daňovém přiznání skutečné výdaje, je nucen vést ke svému podnikání daňovou evidenci. Výdaje lze pak rozdělit do dvou hlavních kategorií:

Typ výdajůPříklady
Daňové výdajePlatby za materiál a služby spojené s podnikatelskou činností, mzdy, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců atd.
Nedaňové výdajeÚvěry, odvody a daně z příjmu, poskytnuté dary, převádění peněz z pokladny na účet v bance atd.

Zákon o daních z příjmu přitom nestanovuje, jakou podobu musí daňová evidence mít. Je tedy jedno jestli ji podnikatel vede v elektronické nebo papírové podobě, důležitá je především její celistvost. Obvykle je lepší vést evidenci elektronicky pomocí specializovaného účetního softwaru. Veškerou evidenci pak máte pohromadě a riziko ztráty dat je nižší než u papírové evidence.

Uplatňování skutečných výdajů se vyplatí zejména těm podnikatelům, jejichž výdaje jsou vyšší než sazby uplatňované v případě výdajů paušálních. Daňovou evidenci musí vést i ti, jejichž příjmy přesáhnou zmíněný limit 2 milionů korun.

Zvolit raději cestu paušálních nebo skutečných výdajů?

Pokud jste začínajícím živnostníkem a nejste si jistí, který z obou přístupů je pro vás vhodnější, je na místě si po celý první rok podnikání veškeré dokumenty poctivě shromažďovat a následně se rozhodnout, která z cest je pro vás vhodnější. Přejít v průběhu podnikání z paušálních výdajů na skutečné nebo naopak samozřejmě lze. V případě, že se ke změně rozhodnete až po podání daňového přiznání za předchozí rok, je třeba dodat ještě opravné daňové přiznání a upravit daňový základ z předchozího roku. Upravené údaje musíte také zaslat zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura přijatá

Faktury od dodavatelů včas zaplatíme za vás a vy nám peníze můžete vracet později a v menších splátkách rozložených klidně do celého roku.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články