Přeskočit na obsah

Není marketing jako marketing. Jak ho maximálně využít pro růst vašeho podnikání?

Kolem marketingu a jeho významu koluje mezi podnikateli, firmami i samotnými marketéry mnoho mýtů a polopravd. Co je to tedy vlastně marketing? A jak dokáže, když se dělá správně, podpořit růst podnikání a rapidně zlepšit výsledky firmy?

Většině laiků při zmínce o marketingu přijde na mysl reklama, proto mezi oba pojmy kladou rovnítko. Bohužel se dost často stává, že se stejného zjednodušení dopouštějí i majitelé firem či zaměstnanci z jiných oddělení. Pak dochází k tomu, že marketing bývá ve firmě odsouván na druhou kolej a zůstává nepochopen. Koronavirus nám ovšem ukázal, jak důležitou roli hraje správné pojetí marketingu při rozvoji firmy, ale i při jejím přežití v době krize.

Co je to tedy marketing?

Jako marketing můžeme označit jakoukoliv činnost, která vede k propojení zákazníků a firmy. Úkolem marketéra je dostat informaci o firmě a jejím produktu či službě ke správnému počtu lidí a proměnit je v zákazníky, čímž firmě zajistí zisk. A bez zisku firma nemůže dlouhodobě přežít, natož růst.

Z toho vyplývá, že marketing nemůže být nahodilý, nemůže být odsunut na druhou kolej, ale nemůže být ani výlučně v rukách marketingového oddělení, zahalen rouškou tajemství. Koronavirus představoval pro většinu firem těžkou zkoušku, protože přetrhal klasické vazby se zákazníky. V takovou chvíli se ukázalo, která firma opravdu marketingu rozumí, a která ne.

Jak bychom měli přistoupit k marketingu v duchu výše zmíněné definice?

1. Kreativita s měřitelným výsledkem

Má-li marketing opravdu plnit svůj účel, tedy přivést zisk, je třeba, aby marketéři využili každou dostupnou příležitost, otevřeli nové trhy a našli nespočet nových zákazníků. K tomu je potřeba nemalá dávka kreativity a představivosti, která se dá ovšem velmi špatně zaškatulkovat a zhodnotit. A to je jedním z velkých problémů marketingu v mnoha firmách.

Jak zmínil Thomas Barta, autor knihyThe12PowersofaMarketingLeader: „Buď vaše aktivity vedou k příjmům, nebo ne. Pokud ne, marketingový rozpočet se seškrtá. Pro marketéra je to varování.“ Marketing musí mít jasně měřitelný výstup, aby bylo možné zhodnotit jeho výsledek.

2. Propojení a komunikace napříč firmou

Marketing musí být celofiremní záležitost, zapojit se musí nejenom samotné marketingové oddělení, ale i jiné části firmy. Aby takové propojení bylo možné a efektivní, je potřeba, aby důležitost marketingu pro úspěch firmy chápali i další zaměstnanci a vedení. K tomu může velkou měrou napomoci i styl komunikace marketérů s okolím. Pokud všichni zaměstnanci ví, že marketing je o zisku a přivádění nových zákazníků, budou se i jednodušeji zapojovat a chápat jeho důležitost.

3. Marketingová strategie

Pojícím prvkem obou předchozích bodů je marketingová strategie. Zjednodušeně řečeno, marketingová strategie představuje detailní plán všech marketingových aktivit, které bude firma provádět. Každá marketingová strategie se věnuje především těmto tématům a po jejich vyhodnocení doporučuje konkrétní marketingové aktivity:

Pokud ve firmě taková strategie chybí, nelze se spolehnout na to, že marketing splní očekávání, vzhledem k tomu, že marketingová strategie představuje nejenom plán, ale i nástroj kontroly a reflexe.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články