Přeskočit na obsah

Co to vlastně je finanční gramotnost? Jedná se o základ znalostí a dovedností potřebných k tomu, aby byl člověk schopen finančně zajistit sebe a svou rodinu, dokázal se orientovat ve světě financí a reagovat na změny tak, aby měl finance pod kontrolou a dokázal kontinuálně udržet finanční stabilitu. Jaké jsou základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat?

finanční gramotnost
Finanční gramotnost ve firmách

Finanční gramotnost se nerovná mít přehled o všech produktech na trhu. Jedná se o přístup k penězům a způsob, jakým o nich přemýšlíme a jak s nimi v důsledku toho nakládáme. Klíčové je uvědomění, že pokud podnikáte, nejde jen o firemní peníze. Zejména u začínajících podnikatelů může vést finanční negramotnost nejen ke krachu podnikání, ale i k ohrožení finanční stability jedince nebo celé rodiny. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé jak ve vztahu k osobním, tak firemním financím dopouštějí?

Základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat

1. Neefektivita v nakládání s financemi

Častou chybou je, že podnikatel všechny vydělané peníze obratem vkládá do podnikání. Výsledek? Netvoří si rezervy a z dlouhodobé perspektivy tak firmu (i sebe) ohrožuje. Je to podobné jako s osobními či rodinnými financemi. Pokud rodina hospodaří v režimu „od výplaty k výplatě“, není připravena na nepředvídatelné události (výpadek příjmu v důsledku náhlé nezaměstnanosti nebo dlouhé nemoci) nebo nenadálá větší investice (nové auto, pračka apod.).

TIP:

Podnikatelé se často chovají k firemním financím stejně nezodpovědně jako někteří k financím rodinným. Pro efektivní řízení cash flow platí jedno základní a zároveň velmi jednoduché pravidlo: třetina výdělku by měla být použita na základní provoz firmy (chod firmy, nezbytné náklady), třetina na rozvoj firmy a třetinu by měl podnikatel každý měsíc ušetřit a vytvořit si tak jakýsi finanční polštář.

2. Co není doma, to se počítá

V praxi se můžete setkat se spoustou podnikatelů, kteří i přes to, že vedou relativně úspěšný byznys, nejsou schopni uspokojivě definovat, co znamenají pojmy jako cash flow, nebo říct, jaký je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Výsledek? Řada firem nedokáže se svými financemi nakládat efektivně. Jejich finanční strategií je spoleh na kontokorenty, půjčky a kolikrát i na štěstí.

Nejčastější chybou je začít utrácet ve chvíli, kdy podnikatel vystaví fakturu. Zkusíme si malý test: Odvedli jste skvělou zakázku za milion, vystavili fakturu a odeslali. Co uděláte?

Která odpověď je správně? To záleží na stavu firmy a konkrétní situaci. Rozhodně však není správně varianta a). Paradoxně právě ta popisuje chování mnoha podnikatelů. Díky neefektivnímu nakládání s firemními financemi je tak často firma papírově v plusu, ale v reálu peníze k dispozici nemá. Stačí, aby se několik odběratelů zpozdilo se splatností faktury, a podnikatel se ocitne ve finanční tísni. V tomto případě neznalost neomlouvá, a to především před bankou a věřiteli.

3. (Ne)řešení problémů s financemi? Strčit hlavu do písku a dělat, že neexistují

Mnoho podnikatelů začne firemní finance dopodrobna řešit až ve chvíli, kdy nastane problém. Firemní peníze a jejich toky je však nutné hlídat průběžně. Strategie à la pštros (strčím hlavu do písku a problémy budu okázale ignorovat – třeba samy zmizí) není zpravidla úplně nejefektivnějším řešením.

Abyste o sobě mohli prohlásit, že se řadíte mezi finančně gramotné podnikatele, nestačí, abyste znali pojmy. Jistě, je to dobrý start. Dát vše na papír a zjistit, jaké jsou vaše příjmy, výdaje, aktiva a pasiva, je základ a výchozí bod. Pro co? Pro analýzy, na základě kterých můžete efektivně řídit svůj cash flow.

TIP:

Sestavujte rozpočty pravidelně, při každé větší zvažované investici zvažte, co to udělá s vaším cash flow, jaké jsou benefity, možnosti dalších zisků díky investici a jaká jsou rizika.

Finanční gramotnost jako konkurenční výhoda i cesta k rozvoji podnikání

Finanční gramotnost a její promítnutí do praxe vám nezajistí jen klidnější spánek a méně stresu. Pomůže vám také k úspěšnému rozvoji a dalšímu podnikání.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

Pokud je majitel či jednatel firmy finančně negramotný, mnohokrát svými, sice možná dobře míněnými, ale nezodpovědnými rozhodnutími firmu de facto sabotuje. Pokud je firma finančně řízena na základě výsledků analýz a podložených predikcí, má mnohem vyšší šanci na úspěch než například finančně dezorganizovaná konkurence.

TIP na závěr:

Vzdělávejte se, čtěte knížky, přihlaste se na kurz finanční gramotnosti, inspirujte se, své kroky konzultujte s poradci či zkušenějšími kolegy. Vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je investicí (časovou i finanční), která se vám i vaší firmě na sto procent vrátí. A to mnohonásobně.

Téma cashflow neboli peněžního toku se, vzhledem k vývoji událostí kolem pandemie COVID – 19 zdá být stále aktuálnější. Totéž platí i o dominovém efektu, který (nejen) v české ekonomice nabývá na síle. Pokud vám nezaplatí jeden nebo hned několik odběratelů, nemáte rázem na zaplacení vašich závazků vy. Jak i v této nelehké době růst? Jde to. Začít byste měli u financí.

rozvoj podnikání, podnikové finance pod kontrolou

Přemýšlejte nad firemními financemi jinak

V přírodě platí, že kdo je schopen rychle se přizpůsobit, přežije. To platí i v byznyse. A konkrétně ve financích je potřeba myslet „out of box“, umět počítat i být kreativní. Na každý problém existuje zpravidla řešení. Čím má člověk více zkušeností, tím je paradoxně obvykle více limitován v nacházení nových východisek. Existují majitelé firem, kteří by si z principu nikdy nevzali půjčku, i když by jejich podnikání mohla posunout do zcela jiných sfér. Jiní majitelé zase nikdy nedopustí, aby do rodinné firmy vstoupil investor, který nemá s rodinou nic společného. Leda by se do rodiny přivdal nebo přiženil.

Představte si živě následující situaci (pro některé z vás pravděpodobně aktuálně nebude ani nutné zapojovat fantazii): firma prosperuje, má zakázky a po všech stránkách se jí daří. Najednou se však ekonomika zastaví. První odběratel volá, že se omlouvá. Zpozdí se se splatností faktury. To jste ještě celkem v klidu. Když však už pátý (ze šesti) odběratelů začne „stávkovat“, nervozita roste. Stejně jako počet faktur, které byste měli někomu dalšímu proplatit vy.

Jak z kola ven? Půjčka od banky nebo vstup investora do firmy nejsou jedinými možnostmi, které firma v dané situaci má.

Existuje půvabná scéna z filmu, kdy se holčička ptá maminky, vdovy se třemi dětmi: „Mami, proč jsme tak chudí?“ A maminka odpovídá: „Nejsme chudí, jsme jenom na mizině.“

A takto je to i s firmou, která doslova uvízne ve stojatých vodách zmrazené ekonomiky. Fakt, že se firma ocitne ve druhotné platební neschopnosti v důsledku toho, že její odběratelé nejsou schopni dostát svým závazkům neznamená, že firma špatně hospodaří, není úspěšná, je špatně vedená nebo je z dlouhodobého hlediska finančně nestabilní. Jedná se o extrémní situaci. Firma zvládla získat dostatek zakázek. Ty úspěšně odvedla. Za svou práci však nedostala zaplaceno. Hodnota směněná za peníze byla vytvořena, peníze však na účet nedorazily. Většina odběratelů svým závazkům dostát chce, a dříve či později faktury proplatí. Jenže čas je právě to, co všechny tlačí. Banka nepočká. Nájem nepočká. Výplaty zaměstnanců nepočkají. Řešení pro zdravé firmy však existuje.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura vydaná

Cashbot zkrátí splatnost vašich faktur, vratek DPH i dotací, u kterých čekáte i měsíce. Peníze můžete mít už do 30 minut. A vrátit je stačí až za pár měsíců.

TIP nad zlato: jak efektivně řídit cashflow? Nemusíte na to být sami

Díky Cashbotu můžete řešit okamžité proplacení faktur již od 3000 Kč bez omezení na velikost odběratele a se splatností faktury od 7 do 180 dní.

Když se u nás zaregistrujete (zn. nezávazně), zdarma zjistíte, jak vypadá váš rizikový profil. Pokud dokončíte registraci, nejenže můžete služby Cashbotu ihned využívat a peníze dorazí na váš účet nejpozději do 24 hodin, ale navíc dostanete certifikát ověřené firmy. V opačném případě se dozvíte jaké kroky podniknout, abyste svůj rizikový profil zlepšili.

Nejen pro start, ale i pro další rozvoj podnikání je klíčový průzkum trhu. Proč? Trh je bitevní pole, na kterém mezi sebou značky svádí neustálý konkurenční boj. A stejně jako ve válce, strategickou výhodu má ten, který lépe zná prostředí i svého nepřítele.

Autorem teorie, která přirovnává bitvu značek o pozici na trhu k reálné válce, je Al Ries, americký stratég a autor bestselleru Marketing Warfare. Tato publikace je pro mnohé značně kontroverzní. Ries popisuje marketingové taktiky tak, jako by opravdu řídil vojsko, a boj o pozici na trhu je zde prezentován jako reálný konflikt stran, ve kterém může zvítězit jenom jedna. Průzkum trhu si v Riesově podání můžete představit jako průzkum terénu. V byznysu je příprava a dostatek informací o daném trhu a konkurenčním prostředí naprosto nezbytnou nutností nejen pro konkurenceschopnost, ale i pro existenci (která má mít delšího trvání) vůbec. Vstoupit na trh a uvést nový produkt nebo provést radikální změnu a udělat klíčová rozhodnutí, aniž byste měli dostatek informací, na základě kterých se můžete strategicky rozhodovat, je hazard, který se zpravidla nevyplácí.

Průzkum trhu: Čím začít? Inu, průzkumem… ale kterým?

Přístupů k tomu, jak správně udělat průzkum trhu, je spousta. Který je ale ten správný (pro vás)?

U každého průzkumu je důležitých několik bodů:

  1. Design neboli koncepce výzkumu – hypotézy, cíle, výběr sledovaných parametrů a indexů, stanovení cílů výzkumu (jaká data chceme sbírat a proč).
  2. Metoda výzkumu – jakým způsobem data získáme, jaké konkrétní metody použijeme, jak budeme postupovat.
  3. Analýza a interpretace výstupů výzkumu.

Na co se při analýze trhu soustředit?

1.      Krok první: Design průzkumu

Než začnete cokoli zkoumat, je potřeba si stanovit, k čemu by měl výzkum vést. Co chceme zjistit? Jaké údaje nás konkrétně zajímají? Jaké jsou naše hypotézy?

Hypotéza může vypadat například následovně: elektrický louskáček na ořechy má jako produkt na českém trhu potenciál, protože ho nikdo nenabízí.

Možná jste k podobnému závěru došli proto, že jste produkt nikde v obchodě neviděli nebo na vás nikde nevyskočila reklama na tento produkt. Zde je třeba se primárně zamyslet: Jsem cílová skupina?

Ve chvíli, kdy svůj podnikatelský záměr zakládáte na dojmech, nedá se šance na úspěch vašeho počínání vyčíslit. I v případě, že jste přesvědčeni o tom, že by váš brilantní nápad mohl mít úspěch, nebuďte líní a přemýšlejte dál.

Implikované otázky:

  1. Skutečně produkt nikdo nenabízí (tuto otázku zodpoví analýza konkurence)?
  2. Proč ho nikdo nenabízí (tuto otázku ověří průzkum trhu a zájmu na trhu)? Pokud nějaký produkt či službu nikdo kromě vás nenabízí, existují v podstatě jen dvě možnosti, proč tomu tak je:

     a) Nikdo službu nebo produkt nepotřebuje.

     b) Vyhráli jste jackpot a našli niku na trhu.

Ve chvíli, kdy si položíte všechny otázky, které vás napadnou a jsou dostatečně znepokojující, začněte na ně hledat odpovědi. Jak? Podíváme se na to krok za krokem.

2.      Krok druhý: Metoda výzkumu a realizace neboli sběr dat

K průzkumu trhu se dá přistoupit ze dvou perspektiv. Tou první je tzv. field research (průzkum v terénu), druhou desk research (doslova přeloženo jako průzkum od stolu). Kterým začít? Rozhodně tím druhým. Hned vysvětlíme proč.

V rámci sekundárního výzkumu neboli desk research se zpracovávají již existující, tedy dostupná data. Čerpají se z publikovaných průzkumů, průzkumů konkurence nebo z databází zákazníků. Desk research přináší zpravidla statistické údaje, ze kterých můžete vycházet při formování doplňujících výzkumných otázek a hypotéz, které budete následně ověřovat právě prostřednictvím field research neboli výzkumu v terénu.

Mnohé publikace uvádějí, že když nemáte čas, peníze nebo kapacitu, není třeba se pouštět do „soft“ výzkumných metod, které jsou charakteristické pro field research (hloubkové rozhovory, focus group, experiment). „Tvrdá“ data jako základ pro strategická rozhodnutí stačí. Opak je ale pravdou. Uvedu dva příklady z praxe, na kterých demonstruji, že právě výzkum v terénu může poskytnout zcela zásadní informace, které (často díky selskému rozumu, jenž přemůže statistiku a vykonstruované výstupy průzkumů) vrhnou na problematiku zcela nové světlo.

Když už jsme u světla, začnu příkladem z nejmenovaného severočeského města, kde se v rámci technologických řešení pro chytrá města snažila jedna společnost prodat tzv. chytré lampy. Měly být řešením problémů s kriminalitou v ghettech, kam se i strážníci báli vkročit. Lampa měla mít tlačítko na přivolání pomoci a kameru, která by alespoň zaznamenala útočníka, kdyby to policie (náhodou) nestihla. Po bouřlivé několikahodinové debatě na zasedání zastupitelstva jeden starousedlík, vážený občan s vynikajícím smyslem pro humor i přímočarou selskou logikou, řekl: „Víte, já tam žiju. A osobně jsem toho názoru, že by stačilo, kdyby ty lampy svítily.“ Ukázalo se, že město světla neudržuje a je jich více než 70% nefunkčních, a proto je ve čtvrti tma.

Další příběh se vztahuje k devadesátým letům, kdy jeden z mých přátel začal do Čech dovážet luxusní spodní prádlo v kvalitě značek jako Calvin Klein, ovšem za mnohem příznivější ceny, jak pro něho, tak pro zákazníky. Byl cizinec, a proto celkem osvíceně najal lokálního obchodníka. Spodní prádlo dováželi ve dvou barvách, v bílé a černé. Obchodní zástupce se na schůzce podíval na produkty a řekl: Všechno super, ale to bílý neprodáte. Na otázku, proč poskytl vhled do české nátury té doby, vysvětlil, že lidé jsou zvyklí šetřit. Počítají, kolik vody a elektřiny se spotřebuje na jednu pračku a z ryze ekonomických důvodů kupují zásadně prádlo tmavých barev, protože to esteticky snese, když se pere jednou za dva dny. Když vypočítal, KOLIK tak průměrná česká rodina ročně na praní ušetří, můj přítel tehdy stále nechápal kontext a obchodníkovi nevěřil. Výsledek? Bílého spodního prádla se v čerstvě porevolučním Československu neprodal ani kus. Co z toho vyplývá? Z desk research průzkumu můžeme získat cenná data.  Je však potřeba je otrocky nenásledovat a ověřit je v praxi a na základě toho interpretovat.

3.      Krok třetí: Analýza a interpretace

Zvládli jsme design výzkumu, zvolili správné metody, máme data i výstupy z nich. Teď přichází na řadu jejich analýza a následná interpretace. Na následujícím příkladu demonstruji, proč je intepretace něco, na co by se měly firmy zvlášť soustředit.

Právě interpretace je stěžejním bodem celého procesu. Demonstruje to příběh dvou obchodníků, kteří jeli do Afriky provést terénní výzkum. Předmětem bylo rozhodnout se, zda by měla značka prodávající obuv na daný trh vstoupit. Objektivní výsledek průzkumu byl zřejmý: v Africe nikdo nenosí boty. Interpretace se však lišila, a to zcela zásadně.

Vidíte? Interpretace je velmi, velmi důležitá.

Poučení? Dojdete-li k nějakému závěru, ujistěte se o tom, že je to opravdu závěr. Pokud vás stále napadají nějaké otázky, je třeba, aby byly zodpovězeny. Závěr z předchozí ukázky není závěr. Jedná se o hypotézu, kterou je potřeba potvrdit, nebo vyvrátit.

Obchodník A má ve své dedukci pravdu. Je však třeba ověřit, zda v Africe skutečně lidé boty nechtějí (někdo jim je už ukázal a oni je odmítli nosit), nebo zda se opravdu jedná o niku na trhu. V takovém případě je na místě se zamyslet, jak potřebu nosit boty u lidí, kteří je doteď nepotřebovali, vytvořit. A to chce lokální „insight“ neboli – přeloženo do češtiny – vědět, jak místní smýšlí, jaké jsou jejich hodnoty, potřeby, motivace, co je trápí, co potřebují. Vstupujeme-li na zcela nový trh s produktem, který na trhu neexistuje, musíme si ověřit, že by o něj byl zájem, případně zjistit, zda a jakým způsobem je reálné zájem vytvořit. Jak to udělat? Nejlepší je zeptat se lidí, kterým chceme produkt nebo službu nabídnout.

Skutečná bitva probíhá v hlavě zákazníka

To je pravděpodobně nejzásadnější věta, kterou Al Ries v knize, jež ho proslavila, napsal. Průzkumy mohou tvrdit leccos. To ale není podstatné. Podstatné je, jak to vnímá zákazník. Celý marketing je tedy soubojem o místo v zákazníkově mysli, v jeho podvědomí. Podstatou onoho zápasu není zabrat místo na trhu, ale zabrat místo v myslích zákazníků, kteří jsou hnacím motorem trhu.

Mnoho publikací a teoretických příruček o průzkumu trhu uvádí, že zásadní je desk researchdostatek kvantifikovatelných dat. Kvantitativní data však bývají často slepá. Statistická data bývají často zkreslená – a to i díky zkresleným odpovědím respondentů.

Pár příkladů z praxe

Jedna módní značka si kdysi objednala průzkum trhu u agentury. Týkal se kvality v návaznosti na známé brandy. Z průzkumu jednoznačně vyšlo, že pro zákazníky je na prvním místě kvalita, a až na druhém značka. Módní značka tedy začala vyrábět vysoce kvalitní základní trička. Vyráběli je ve stejné továrně jako Lacoste, jejich kvalita byla absolutně shodná s tím rozdílem, že tričko u Lacoste stálo 4000 korun a u této značky jen 500 korun. A zákazníkům se tričko za 500 korun, byť v prokazatelné kvalitě, která se rovnala kvalitě triček Lacoste, zdálo být drahé. Co z toho vyplývá? Nikdo, byť v anonymním dotazníku, nepřizná, že je povrchní a řídí se značkou. Že pro něj z pohledu sociálního postavení má krokodýl na tričku přidanou hodnotu ve výši 3500 korun.

V kvalitativních průzkumech, které jsou charakteristické právě pro výzkum v terénu, se jde více do hloubky, do detailu. Data bývají subjektivní, hrozí větší nebezpečí, že je do jisté míry formuje osobnost designéra průzkumu. Proto by je měl v ideálním případě doprovázet výzkum, který slouží jako ověření vzniklých hypotéz u reálných lidí, kteří by měli službu nebo produkt kupovat.

Chcete-li tedy provést analýzu trhu, nezapomeňte se soustředit na lidi, kteří hýbou ekonomikou daného trhu. Soustřeďte se na kulturu, zvyky, stereotypy, motivace, místní zvyklosti, lokální specifika. A rozhodně je neignorujte, i když vám desk research a „objektivní“ data nabídnou zdánlivě jednoznačné, učesané a na první pohled přesvědčivé výstupy. Jen tak můžete v souboji se svou konkurencí vyhrát souboj o své místo v mysli zákazníka.

Projevy psychopatického jednání často nejsou v korporátním prostředí vnímány jako hrozba, ale jako pozitivní vlastnost. Psychopat však může společnost a její fungování ohrozit. Jak psychopata rozeznáte od schopného a ambiciózního zaměstnance, který to s vaší firmou myslí dobře? Dle docenta Ptáčka, zakladatele České psychopatické konference, je nutné zkoumat „interpersonální životní styl, emoce, hodnotové ukotvení i vztahy a širší sociální kontakty“. Psychopat je bezohledný, dominantní, impulsivní, manipulativní, sebestředný a sleduje pouze vlastní zájmy. Jak poznáte psychopatickou organizaci? Snadno. Je jich totiž většina.

Jak poznat pravého psychopata?

Psychopatie je neurologická diagnóza. Jistotu proto budete mít pouze v případě, že psychopata podrobíte mozkovému scanu. Základní charakteristikou psychopata je, že necítí strach. Proto zvládá i ty nejvypjatější situace s ledovým klidem. Nejedná se o zástěrku, o sebeovládání, inteligenci ani naučené chování. „Pravý“ psychopat nemá v mozku propojena dvě centra, z nichž jedno je zodpovědné právě za strach a jeho projevy. Strach zbystří smysly, je první reakcí na ohrožení. Běžný člověk má na ohrožení dvě základní reakce: ztuhni nebo uteč. Je za ně zodpovědná část mozku, která se nazývá amygdala. A právě s tou nejsou ostatní mozková centra psychopata propojena. Stresová a strachová reakce se proto u psychopatů neprojevuje ani na fyziologické úrovni – můžete si všimnout, že psychopatovi se nikdy netřese hlas nebo nepotí ruce. A to ani v opravdu krajních situacích.

Jinou kategorií, často mylně zaměňovanou za psychopaty, jsou sociopaté. Silná sociopatie může vykazovat rysy podobné psychopatii. A sociopat kolikrát není o nic méně nebezpečný. Na rozdíl od psychopata to má však v hlavě v pořádku. Tedy, alespoň co se neurovědy a správného propojení mozkových center týče. Sociopat tak má na rozdíl od psychopata své limity, slabiny a strachy.

Hledá se psychopat na plný úvazek

Zaměstnanci s výše popsanými „vlastnostmi“ jsou v korporátech nedostatkové zboží. Shrňme si kritéria, se kterými se setkáváme snad v každém inzerátu na pozice do TOP managementu a vedoucích pozic: Hledá se energická a dynamická osobnost, která má:

Přeloženo do check listu pravého psychopata odpovídá vysněný kandidát z inzerátu člověku, který je bezohledný, dominantní, manipulativní, impulsivní, necitelný a bezpáteřní. Jinými slovy, odpovídá popisu psychopata.

Psychopatů je v TOP managementu procentuálně více než mezi vězni

Studie forenzního psychologa Nathana Brookse z australské Bond University uvádí, že z 261 šéfů firem vykazovalo klinicky podstatné známky psychopatismu celkem 21 %. Jeden by řekl, že největší procento psychopatů bude mezi vězni. Není tomu tak. U trestanců se jedná zhruba o pět osob ze sta, v TOP managementu firem je frekvence výskytu jedinců s psychopatickými rysy mezi 3 a 21 procenty.

Někteří vědci tvrdí, že tato bilance je nadsazená. Existují však další průzkumy, které potvrzují, že ve vyšším vedení firem není výskyt psychopatů ojedinělým jevem. Podle studie Olivera Jamese jsou kanceláře pro psychopaty takřka přirozeným prostředím, ve kterém jsou jako ryba ve vodě. Definoval dva typy psychologických disfunkcí, se kterými se v korporátním životě pravděpodobně setkáte: psychopaty a narcisty. Takoví lidé nemají dostatek empatie, jsou do sebe zahledění, bezohlední, sobečtí a hledí pouze na svoje zájmy. Nikoliv na zájmy okolí, kolegů, nebo společnosti, ve které pracují.

Proč jsou psychopati pro firmy tak nebezpeční?

Právě ona bezohlednost, cílevědomost, lačnost po dominanci a po moci může psychopata vynést až na vrchol, do řídících funkcí. Díky zmíněným vlastnostem se poměrně rychle dostávají do vedoucích pozic a jejich nadřízení si zpočátku zpravidla gratulují, jak skvělého, odhodlaného a práci dedikovaného pracovníka našli.  Psychopati však mohou být firmě i svému okolí extrémně nebezpeční. Věřte, že jim jde pouze a jenom o jejich blaho. Nikoliv o blaho či prosperitu společnosti. Neváhají napáchat škody, spálit mosty a jít dál (rozumějte: likvidovat další firmu i její kulturu). Kdo se ničeho nebojí, nemá co ztratit. Psychopat, který se dostane do řídící pozice, nebere společnost jako zodpovědnost, ale jako hračku. Položte si následující otázku: chtěli byste, aby si s vaší firmou někdo naprosto nezodpovědně hrál? Podle Brookse by měly firmy zlepšit náborové procesy a psychopaty do svých řad nepouštět. A ještě lépe: vůbec je nezvat. Jak psychopata poznat bez toho, abyste ho před druhým kolem pohovoru poslali na mozkový scan? Zkuste například Hareho test. Vyplatí se.


Často se můžeme setkat s tezí, že firma je živý organismus. Stejně jako člověk má i firma životní fáze, které dohromady tvoří životní cyklus. Co je pro jednotlivé životní fáze firmy charakteristické a co v dané fázi potřebuje? To jsme pro vás přehledně shrnuli v následující infografice.

Infografika - životní cyklus firmy

Důležitost digitalizace pro strategický rozvoj firmy

Pro většinu firem (73 %) je digitalizace důležitá. Krizi způsobenou pandemií nemoci COVID-19 považují za akcelerátor změn (84 %) – omezení pohybu vedlo ke zvýšení požadavků na elektronickou komunikaci, sdílení dat, řízení a výrobu na dálku (nové programy, silnější datové sítě, nové technologie). Změnila se forma a organizace práce, řízení a kontrola kvality, vznikaly virtuální platformy. Polovina firem však ještě svou strategii zahrnující digitalizaci a Průmysl 4.0 nesepsala (47 %) a proces transformace směrem k digitalizaci bohužel také není na příliš vysoké úrovni.

„Řada výrobních společností se snaží zaměřit svoji strategii digitalizace zejména v kontextu úspory nákladů. Již méně obvyklé je, že digitalizací firma mění své obchodní modely a přináší na trh produkty a služby založené na datech. Nastavení správné, a hlavně reálně dosažitelné digitální strategie, musí být zcela v kompetenci vedení příslušné společnosti. Řada výrobních společností bohužel stále nemá jasnou představu, jak digitalizaci ve své organizaci využívat a hlavně rozvíjet. Toto váhání i realizace po velmi malých projektech může mít bohužel vážné následky pro celkovou konkurenceschopnost českých firem.“ dodává Jan Burian, Research Director, IDC Manufacturing Insights.

Aby pro vás byla cesta transformace směrem k digitalizaci co nejjednodušší, připravili jsme pro vás ve spolupráci se společností Process Point s.r.o. bezplatný dotazník týkající zhodnocení využití digitálních nástrojů ve vaší společnosti s ohledem na stávající „best practices“ na trhu s další možností vzdělávání a vytvoření individuální digitální roadmapy. Máte tak jedinečnou možnost zhodnotit stav vaší současné digitální strategie a zároveň můžete získat hodnotné rady od odborníků.

Dotazník naleznete zde. V rámci jeho vyplnění máte možnost nechat nám na sebe kontakt a následně získat více informací prostřednictvím webinářů nebo individuálních konzultací.

Odkazy na další témata a představení jednotlivých oblastí a systémů, které jsou dnes v provozu standardem a zvyšují efektivitu v každé moderní společnosti, naleznete zde:

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz

Představte si, že máte ve společnosti jednotnou softwarovou platformu s přehledem všech firemních úkolů a informací z používaných aplikací. Procesy fungují lépe, jsou podle možností automatizované a probíhají jako na drátkách. Komplexní procesy a činnosti, které mívají několik kroků, například proces od zadání požadavku na nákup až po platbu, se zjednodušily díky podpoře automatizovaných činností. Chyby se eliminovaly téměř k nule a vaši obchodní partneři vám volají, jen když jde o pozvání na kávu a debatu nad rozšířením dodávek. Informace týkající se objednávek a zakázek mají automaticky v e-mailu, dostupné v mobilním zařízení nebo přístupné online. Reklamace ze špatné informace nebo za zpoždění téměř neexistují. Vše funguje… Ano, stále jste vzhůru. Tak totiž vypadá realita úspěšných firem dneška podpořená digitalizací a nástrojem řízení procesů.

Proces je cesta, která vede k cíli. Zaručeně.

Společným znakem podniků nebo institucí je více či méně funkční soubor různých činností – procesů, které směřují ke splnění úkolů. Velká část kroků probíhá v digitálním prostředí formou elektronické komunikace uvnitř i mimo organizaci. Do procesů jsou zapojeni zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci nebo jiné osoby (certifikační orgány, státní správa apod.).

Cílem každé komerční společnosti je vyvinout produkt, získat zakázku a tu co nejefektivněji realizovat až do bodu prodeje a případného poprodejního servisu. Měřítkem efektivity je nejen poměr nákladů a tržeb, ale i čas a efektivní využití kapacity lidských nebo výrobních zdrojů.

Státní a veřejné instituce sice fungují lehce odlišně, ale i v nich probíhají procesy s jasně definovaným cílem. Také nakupují, poskytují služby, schvalují úkoly a nutně komunikují uvnitř struktury i navenek.

Nejsou procesy jako procesy. Zlepšete je.

Ve středně velkých a velkých organizacích běží tisíce jednotlivých úkolů, které společně ovlivňují hospodářský výsledek. Téměř všechny můžete dělat lépe a rychleji, s vyšší produktivitou.

Změňte přístup k úkolům a procesům. Začněte je systematicky řídit. Odstraňte zbytečné kroky nebo změňte nastavení. Dochází v komunikaci ke zdržení nebo ztrátě informací? Nemáte dosud vyřešený bezpečný způsob předávání úkolů a aktualizovaných dokumentů?  Do digitálního prostoru každé firmy denně dorazí velký počet e-mailů, objednávek, nabídek, personálních dokladů, výkresů, dodacích listů a dokladů. Pracujte s nimi efektivně. Vše můžete mít dostupné na klik online v okně internetového prohlížeče nebo mobilním zařízení.

Univerzální nástroje ke zlepšení procesů existují, lze je snadno nastavit podle rozsahu i obsahu. Jedná se o Business Process Management – česky řízení procesů (dále BPM). BPM vám pomůže procesy vidět, řídit, analyzovat, hodnotit, tvořit na míru nebo kontrolovat ale především měnit, optimalizovat.

S jakými funkcemi pracuje BPM?

BPM je softwarový nástroj, který v sobě zahrnuje:

Tyto vlastnosti vám pomohou vytvořit libovolnou podnikovou aplikaci a jedinečný vzhled s uživatelsky přívětivým ovládáním jen za pomoci konfigurace BPM nástroje s dostupností na mobilním zařízení.

Cílem BPM je podpora automatizace a zlepšení procesů. Základním principem řízení procesů pomocí BPM je komplexní pohled na fungování podniku. Směřuje k podpoře firemních cílů v rámci podniku i mimo něj. Jednotlivé procesy lze vnímat v kontextu celku a optimalizovat se záměrem úspory času, pracnosti a financí.

BPM se dá chápat i jako nástroj pro podporu činností, který využívá technických možností v digitálním prostoru firmy ke zlepšení procesů. BPM pracuje s digitálními informacemi, elektronickými archívy a knihovnami, softwarovými roboty, aplikacemi a ostatními prvky, které automatizují procesy.

Standardem jsou funkce zastupování/“out-of-office“, nastavení schvalovatelů podle organizační struktury nebo schvalování pomocí inteligentních akcí, jen za pomoci odpovědi na e-mailovou notifikaci o vzniku úkolu.

Kde přesně můžete BPM použít a proč?

BPM uplatníte při řešení jakéhokoli procesu díky variabilním funkcím platformy. Od náboru pracovníků, přes logistiku, pro činnosti obchodního oddělení, v e-shopech, pro plánování pracovních cest, ve státních úřadech a institucích. Každá pracovní činnost se skládá z jednotlivých úkonů, které se postupně provazují a směřují ke splnění cíle. Informaci, zda cesta byla co nejkratší nebo nejrychlejší, dává analýza průběhu procesu. Pokud vidíte, že pracovní postup byl zatížen problémy, můžete proces upravit a tím optimalizovat.

BPM vylepšuje firemní procesy řízením automatizovaných procesů end-to-end. Řeší jakkoli složitý procesní problém. Pro střední a velké firmy je to přímá cesta k dosažení vyšších výkonů a efektivity. Přináší úsporu času a peněz, zvýšení bezpečnosti ve všech ohledech, lepší zákaznickou zkušenost. Umožňuje rychlou reakci při změně vnitřních nebo vnějších podmínek nebo činností.

Vyplňte si dotazník a ověřte si stav „digitální zralosti“ vaší společnosti. Porovnejte se tak s ostatními a zhodnocení si udělejte sami.

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz

Krok 1: procesy pečlivě prozkoumejte a popište!

Ke znázornění vzájemné provázanosti procesů ve firmě slouží modelování, tedy mapa procesů. Přehledná infografika interpretuje procesy jako sousled činností, jejich členění a propojení, určuje odpovědné osoby, délky a podmínky provedení jednotlivých úkolů. Vizualizace lépe znázorní propojení úkolů s osobami, jednotlivé kroky a reporty zase možnosti zlepšení, kritická místa pro zapojení softwarových robotů nebo další automatizace např. při vytěžování dat.

Krok 2: Hrajete o čas a peníze. Nezdržujte se rutinou. Co můžete, automatizujte!

Názorný příklad z praxe výrobního podniku: odběratel pošle objednávku výrobku. Softwarový robot objednávku pošle k ověření existence požadované revize výrobku nebo výkresu výrobku v informačním systému. Zároveň pošle objednávku do oddělení plánování a kalkulací k vytvoření cenové nabídky, ověření dostupnosti materiálu pro výrobu a termínu výroby a dodání.  Některé „rozhodovací křižovatky“ jsou schvalovány odpovědnými pracovníky podle jejich rolí nebo v rámci BPM automaticky podle organizační struktury.

Krok 3: Tvořte vlastní elektronické formuláře i aplikace pomocí vizuálních nástrojů bez psaní programového kódu!

Potřebujete pro svůj nový e-shop nebo controlling vytvořit efektivní a automatický proces od objednávky až po potvrzení o převzetí zásilky? Nevolejte programátora, s BPM nástrojem to lze zvládnout. Vytvoříte aplikaci s daty a elektronickými formuláři, včetně schvalovacího procesu mezi důležitými rozhodovacími kroky procesu. Elektronické formuláře, uživatelsky přívětivé obrazovky vytvoříte pomocí intuitivního editoru. Použijte šablonu nebo začněte s prázdnou aplikací a přidávejte do ní postupy a datová pole, která uvidíte ve formulářích. Nové aplikace sami spustíte kliknutím.

Krok 4: Optimalizujte. Neustále.

Teď, když máte celkový přehled o procesech ve firmě a dokážete je modelovat, zavádět, měnit, měřit i analyzovat, zbývá jediné – udržet dosaženou úroveň a efektivitu všech procesů. Musíte neustále sledovat parametry operací a optimalizovat všude, kde to přinese zlepšení procesu.

Krok 5: Začněte výběrem správné platformy BPM.

Když se v centrále společnosti Microsoft rozhodli ukončit problémy se správou publikování obsahu a propagačních akcí na webové stránky společnosti a online e-shopy, efektivitou správy propagací, věděli, že výsledek musí vyhovovat jejich více než 450 digitálním obchodům po celém světě.  Že vybírali pečlivě, to si pište! Dnes je Microsoft jedním z uživatelů BPM K2.

Výhody BPM platformy K2

Jak jste na tom s automatizací ve vaší společnosti? Zjistíte po vyplnění našeho online dotazníku.

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz

Brzy změníte způsob práce ve vaší firmě. Začnete více využívat odborné znalosti a kreativní schopnosti zaměstnanců. Ti budou vítat řešení, která jim usnadní a zrychlí práci. Vás potěší vyšší produktivita práce a spokojenost zákazníků. Proč se to stane? Protože po přečtení tohoto článku budete vědět, jak toho dosáhnout.

V každé firmě je množství stále se opakujících, často jednoduchých činností. Ty zbytečně vytěžují kvalifikované pracovníky, kteří pak neuplatní plně své schopnosti. Jde typicky o administrativní práce ve finančním nebo obchodním úseku, logistice a výrobě. Proč by měla vaše zkušená účetní manuálně vyhledávat došlé platby, párovat je s vydanými fakturami a účtovat jednoduché případy, když to jde jinak? Proč váš nejlepší obchodník marní čas vytvářením reportů prodejů a zároveň neodbytně pronásleduje onu účetní dotazem na stav fakturace?  Tyto cyklické rutinní činnosti dnes pro člověka vykonávají programy – softwaroví roboti nebo někdy také označovaná virtuální pracovní síla.

Softwarový robot je splněný sen všech zaměstnavatelů – neviditelný, stále pracující a výkonný. Pro vysvětlení, jak taková robotizace funguje, můžeme použít příklady z různých odvětví.

Například myslivci cvičí své psy na určitý druh práce. Jsou to dobře vycvičení specialisté, kteří ochotně a neúnavně vykonávají jednu a tutéž práci, za myslivce. Lépe než člověk.

Ve výrobním závodu se na montážní lince pohybují svařovací robotická ramena. Na dalším pracovišti v autolakovně pracuje robot s lakovací pistolí. Na jiném zase kolaborativní robot spolupracuje s člověkem – rameno podává těžké dveře a nasadí je přesně na panty.

Softwarový roboti pracují podobně, jen se místo fyzického stroje jedná o algoritmus. Funguje uvnitř aplikace a pracuje s daty – ta identifikuje nebo vyhledá, zpracuje a přenese na určené místo. Virtuální pracovní síla funguje automaticky a neustále. Jsou to nastavení experti, kteří systematicky a neúnavně vykonávají jednu a tutéž práci. Rychleji, efektivněji a bez chyb za člověka.

Softwaroví roboti pracují s libovolnými aplikacemi a programy ve stávajícím uživatelském prostředí bez potřeby instalace jakékoliv nadstavby. Výrazně posilují efektivnost finančních přehledů a procesů ERP systému. Paralelně a okamžitě aktualizují a propojují informace z výrobních, skladovacích, prodejních, zákaznických, zaměstnaneckých a dalších informačních systémů. Kopírují a vkládají, importují a exportují z tabulek, přesunují soubory a složky, extrahují a zpracovávají strukturované obsahy z dokumentů, e-mailů, formulářů a PDF. Čtou a zapisují v databázích. Robot umí například otevřít e-mail, rozeznat význam sdělení v něm, a dokonce na něj i reagovat. Navíc ho máte k dispozici 24/7.

Opakující se a únavná činnost na 6? Robota. Vhodná pro robota.

Robotická automatizace (RPA) čehokoli může na první pohled vypadat složitě. Když se s ní seznámíte blíže, budete nadšeni. RPA je technologie, která pomocí softwaru (robota) pracuje s digitálními systémy podobně jako člověk. Svoji práci umí dělat dokonce efektivněji. Podstatou RPA je robotické zpracování často se opakujících procesů a činností. Člověku tak ponechává prostor pro uplatnění kreativity, lidské inteligence a schopnosti tvořit či rozhodnout. Zvyšuje přidanou hodnotu lidské práce.

Výhody robotické automatizace procesů:

Přínosy využití RPA, robotizace

Roboti pracují bezchybně, rychle, paralelně a v reálném čase. Bez přestávek. Jsou to vaši nejspolehlivější a nejvýkonnější pracovníci. Robotickou automatizaci neodkládejte. Dnes je to norma. Zítra se bez softwarových robotů neobejdete.

Jak jste na tom s robotizací ve vaší společnosti? Zjistíte po vyplnění našeho online dotazníku.

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz

Zase je tu konec měsíce. Uzávěrky. Mzdy, docházka, faktury. Všude šanony, doklady a výkazy. Papíry, kam oko dohlédne. A mezi nimi, pokud ji najdete, je schovaná vaše účetní. Unavená a ve stresu, aby něco nepřehlédla a vše zadala bez chyb. Kdybyste mohli, pomohli byste jí? Tak to udělejte, protože můžete.

Ruční zpracování dokumentů brzdí procesy, ničí nervy a je zbytečně nákladné

Narůstající množství písemností zatěžuje a významně zpomaluje provoz úspěšného podniku. S tím souvisí i častý výskyt úzkých míst v procesech. Cestou ke zvládnutí velkého objemu dat je digitalizace, inteligentní technologie – optické rozpoznání textu s následným zpracováním. Je to první krok k podnikové automatizaci.

Software s digitálními soubory pracuje jako člověk – rozpozná dokument, vyhodnotí a například provede export podle nastaveného pravidla. Faktury, formuláře, mzdové doklady nebo jakýkoliv fyzický dokument, který vás napadne.  Digitalizační software pracuje automaticky a neustále. Zároveň snižuje časovou prodlevu při práci s dokumenty. Digitalizace chrání některé exponované činnosti, profese před stresem z termínů, snížení výkonu z důvodu únavy a chyb.

Dokumenty mohou mít různou strukturu a podle té se i orientují nástroje pro rozpoznání, vytěžení údajů a zpracování konkrétních typů dokumentů.

Příklad strukturovaného, polostrukturovaného a nestrukturovaného dokumentu

Typickým představitelem strukturovaných dokumentů jsou formuláře, polostrukturovaných faktury a nestrukturovaných smlouvy nebo dopisy. Každý takový dokument se díky digitalizaci dá automaticky zpracovat, vytěžit.

Jak často se vám stává, že přepisujete znění z dokumentů do systému nebo jiného textu?

Po digitalizaci tištěných textů za pomocí skeneru, multifunkčního zařízení nebo mobilu na digitální dokument umožňuje OCR (z angličtiny Optical Character Recognition) software pracovat s daty jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz na rozpoznané znaky a editovatelný text – tak jak ho znáte například z MS Word.

Konverze do digitální podoby nabízí mnoho výhod. Šetří fyzické místo v archivech a peníze za kancelářský papír i tonery. Výhodou elektronického souboru je jeho dostupnost nebo snadné zaslání e-mailem, bezpečná archivace a rychlost využití v automatizovaném procesu. Pokud není právě k dispozici skener, stačí dokument vyfotit mobilem. Je to typická situace pro obchodníka na pracovní cestě. Může takto obratem poslat smlouvu i objednávku. Aplikace si fotografii sama uloží, přizpůsobí a zpracuje nebo například jen zařadí do objednávek k plnění či fakturaci.

Přichází inteligentní digitalizační software a s ním i konec úmorné a neefektivní práce

Inteligentní zpracování dokumentů (někdy také nazvané jako vytěžování) je dalším krokem po digitalizaci dokumentu. Obojí nabízí komplexní nástroje pro digitalizaci a vytěžování dat z dokumentů, vhodné pro strukturované a polostrukturované dokumenty. Tedy činnosti, které v sobě zahrnují celý proces od rozeznání konkrétní správné informace, její zpracování až po kontrolu správnosti nebo export do určeného místa v systému. Informací přitom může být text, číselný údaj, čárový kód nebo obrázek.  Takovým příkladem může být faktura, kdy z dokumentu potřebujete získat informace například o variabilním symbolu, částce, hodnotě a sazbách DPH, datu splatnosti, položkách apod.

Toto řešení je výhrou pro podniky a úřady, které přijmou a vydají denně řádově desítky až tisíce účetních dokladů. Vytěžovací software dokáže až úplně nahradit ruční práci s dokumenty. Vytěží informace z jednoduché tabulky i ze složité faktury. Například spáruje dodací list s fakturou nebo výkaz odpracovaných hodin podle osobních čísel s údaji KPI podle jmen. Využívá pokročilé technologie z oblasti analýzy textu. Získané informace využijí softwaroví roboti a systémy řízení podnikových procesů (BPM – Business Process Management).

Jak jste na tom s digitalizací ve vaší společnosti? Zjistíte po vyplnění našeho online dotazníku.

Co všechno umí inteligentní digitalizační software?

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz

Znáte to. Někdy nezáleží ani tak na tom CO vám někdo říká, jako na tom JAK vám to říká. Pochvala může vyznít sarkasticky, kritika se dá podat přátelsky a pozitivně. Důležité je také umět se ozvat v situacích, kdy to může být nekomfortní.

asertivní komunikace v práci

Jak na asertivní komunikaci v týmu?

Jako člověk v byznysu se nesmíte bát konfliktu. Pokud u sebe pozorujete tendenci ustupovat či nechat ostatní zajít dál, než by vám bylo příjemné, čtěte dál. Dozvíte se, jak začít komunikovat asertivněji. Díky tomu můžete začít lépe vycházet s lidmi ve vašem okolí, ať už to jsou kolegové, zaměstnanci nebo zákazníci.

Jak být asertivnější?

Základem je uvědomit si, zda je nedostatečná asertivita tím, co vás limituje. Jsou i jiné problémy – například nezvládání vlastních emocí a nekontrolované projevy vzteku nebo nevole. To samozřejmě také není optimální, trénink asertivity v takovém případě však moc nepomůže. Domníváte se tedy, že vaším cílem by mělo být posílení asertivity? Dobrá, pusťme se do toho.

Tak za prvé: to, že nejste sami od sebe dominantní či rázní, není nic, za co byste se měli stydět. I jemnější a zdrženlivější přístup je leckdy namístě. Ovšem v jiných situacích je dobré zvolit dominantnější přístup a v konverzaci s druhým člověkem prosadit svůj názor a své zájmy. Nemusíte se snažit přeměnit na nekompromisního ranaře, ale je dobré rozšířit rejstřík svých komunikačních možností a alespoň některé techniky důraznější komunikace si osvojit. Však ony se vám hodit budou.

Tipy pro asertivní komunikaci

Abyste byli v komunikaci se svými protějšky úspěšnější, je třeba umět konverzaci vést. To půjde lépe, budete-li se držet následujících tipů. Pomohou vám, aby vaše jednání s klienty i obchodními partnery dopadala tak, jak si představujete.

1) Nepodceňte přípravu

Pokud chcete být v konverzaci sebevědomější, kvalitní příprava může udělat doslova divy. Platí to nejen při obchodních jednáních nebo při prezentování, ale vlastně pro jakoukoli schůzku. Pokud víte, o čem se bude jednat či co chcete probrat, promyslete si to celé dopředu. Srovnejte si v hlavě témata, jejich provázanost, a také to, co chcete zjistit od vaší protistrany.

Pokud máte k dispozici nějaké materiály, mějte je dobře nastudované. V konverzaci samotné si tak budete daleko jistější tím, co říkáte. Příprava vás zároveň učiní klidnějšími. Vaše sebejistota se posléze projeví i na vaší neverbální komunikaci a celkový dojem, který z vás ostatní budou mít, tak bude přesvědčivější.

2) Občas zaimprovizovat neuškodí

Ten, kdo je schopný v nečekané situaci zaimprovizovat, má automaticky značnou výhodu. Pohotovost a schopnost zareagovat na nečekaný vývoj událostí, někdy také vtipnost, to všechno jsou znaky dominantnějšího postavení.

3) Nikdy ostatní nenapadejte

Nenapadejte svou protistranu – to je znakem přílišné agrese, která zpravidla odhaluje vaše vlastní nejistoty. Vy chcete hájit své zájmy, ne druhého udolat či zostudit. Směřujte proto konverzaci směrem, kterým potřebujete. Ideálně byste to však měli dělat tak, aby to ve vašich komunikačních partnerech nevyvolalo nepříjemné pocity. Snažte se být zdvořilí a pozitivní.

4) Nenechte se vyvést z míry, když se konverzace vyvine jinak

I když byste se tedy měli dobře připravit, nesnažte se křečovitě držet vymyšleného scénáře. Vaše konverzace se totiž může nakonec vyvinout úplně jinak. Buďte proto připraveni reagovat na nečekané. Nenechte se vyvést z míry, když něco nakonec proběhne jinak. Dopředu si tuto možnost připusťte – kdo změnu očekává, je jí méně zaskočen.

5) Mluvte přímo a používejte slova s jasným výrazem

Snažte se místo vágních obratů používat jasná, jednoznačná slova. Budete působit jako člověk, co má jasný názor a je si jistý tím, co říká. Jistě máte názor – proto se jej neostýchejte vyjádřit. A že se nakonec ukáže, že nebyl zcela správný? To se jistě může stát. Vyslovený názor vždy můžete korigovat. Koneckonců právě konverzací se dozvídáme nové informace.

6) Nezapomínejte naslouchat

Konverzaci můžete asertivně vést a usměrňovat, i když budete mluvit méně. Nejde o to pořád něco říkat a ostatní zahltit. Naopak. Ten, kdo nemůže přestat mluvit působí leckdy nervózně a zbrkle. Vy proto raději nechávejte mluvit a domluvit druhé. Mluvte klidně úsporně a dělejte pauzy, aby vaše slova vyzněla.

Komunikace se zákazníky vždy byla a bude základem prosperujícího byznysu. Aktuálně však mnoho firem čeká nová výzva: online komunikace.  Jak si s touto výzvou poradit? Kde začít? Sepsali jsme pro vás pár tipů.

Mnoho podniků nemělo doposud potřebu přesouvat prodeje do online prostředí. Obchod prosperoval i bez e-shopu a komunikaci se zákazníky dostatečně obstaral web v kombinaci se starými dobrými letáky a nějakým tím PR. Některé společnosti měly dokonce tolik zakázek, že by potenciální nárůst poptávek z online reklamy pravděpodobně nezvládly obsloužit. Doby, kdy mohl podnik komunikovat na dostatečnou jsou ale dávno pryč. Prodeje i komunikace se definitivně přesunuly do online prostředí a společnosti se tomu jedna po druhé postupně přizpůsobují.

Na co byste se měli zaměřit, abyste v éře plně digitalizovaného obchodování uspěli?

1.      V prvé řadě se podívejte na svůj web

Web je vaše vizitka.  Je tím prvním, co potenciální zákazník vidí, když si vás vyhledá, klikne na reklamu nebo přijde na doporučení. Web by měl zcela jasně sdělovat, co děláte a komu to nabízíte. Měl by být jasně strukturovaný a přehledný, uživatel by neměl bloudit ani tápat.

To, jaké informace a na jakém místě uživatel uvidí, je jen na vás. To podstatné byste měli dát na začátek, to méně podstatné na konec. Velmi důležitá je i estetická, resp. grafická stránka – s designem z „devadesátek“ rozhodně dnes moc nezaujmete.

Vždy byste měli vědět, kam chcete uživatele dovést a především: nenechat ho odejít minimálně bez pozvánky „na druhé rande“. Stránky by měly být logicky provázané a vybavené kontaktními formuláři nebo formuláři s pobídkou k přihlášení k odběru newsletteru.

2.      Rozesílejte newslettery

Vezměme to popořadě. Jakmile uživatel vyplní kontaktní formulář, je potřeba se mu co nejdříve ozvat zpět. To je jasné. Když vyplní přihlášení k odběru newsletteru, získáte skvělý nástroj, jak s ním pravidelně komunikovat. Newsletter je v podstatě online verze letáku, s několika (ne)patrnými rozdíly – náklady vynaložené na tvorbu newsletteru i jeho rozeslání jsou minimální, zprávu rozesíláte jen těm, kteří o ni mají skutečně zájem (dobrovolně se zapsali do newsletteru) a výsledek je měřitelný.

Ten je potřeba posílat na pravidelné bázi. Jde to snadno a do určitého počtu kontaktů dokonce i zdarma, například skrz nástroje mailchimp nebo smartemailing. Tyto nástroje vám nejen usnadní tvorbu a rozesílání newsletterů (nabízejí mnoho připravených šablon jednoduchých, intuitivních funkcí, jak obsah poskládat a graficky upravovat), ale především vám dají o vašich stávajících i potenciálních zákaznících cenná data. Kolik z nich e-mail otevřelo? Kolik z nich kliklo na odkaz uvedený v e-mailu? Můžete sledovat, co vaše cílové skupiny zajímá, na co pozitivně reagují, o které produkty / služby jeví nejvyšší zájem.

3.      Zviditelněte svůj web ve vyhledávačích.

Firmy, kterých se dotkla krize, začínají šetřit. Když dojde na škrty v marketingu, je třeba vědět, co škrtnout, co omezit a jaké aktivity naopak posílit. Zviditelnit web je klíčové. Správné nastavení PPC (pay per click) kampaní zviditelní vaše stránky a pomůže jim dostat se na přední místa ve vyhledávání. PPC reklamy lze realizovat jak na Googlu, tak na Seznamu. Vyplatí se nastavit i remarketing. Díky němu se budou uživatelům, kteří vaše stránky navštívili, zobrazovat v určitém časovém intervalu reklamy – váš brand i nabídka se jim budou touto formou připomínat. Máte-li ve firmě šikovného markeťáka, pošlete ho na kurz. Pokud ne, domluvte se na externí spolupráci nebo najměte agenturu. Pokud zviditelnění webu svěříte do schopných rukou, mohou vám nejen vydělat, ale i ušetřit peníze.

4.      Komunikujte na sociálních sítích

Ať už prodáváte ponožky, služby, keramiku, auta nebo díly do obráběcích strojů, můžete kreativně komunikovat na sociálních sítích. Že vás nenapadá, co by mělo být předmětem komunikace? Zkusme se zamyslet společně: internetové vody jsou široké a někde v nich se pohybují vaši obchodní partneři, odběratelé, dodavatelé, stálí i potenciální zákazníci. Pokud máte značku s módou, spotřebním zbožím, nebo třeba prodáváte jídlo, je vaším cílem vybudovat lovebrand. Značky technologického zaměření (průmysl, výroba, zdravotnictví, věda, výzkum atp.) se soustředí na budování pozice informačního lídra na trhu. V komunikaci zdůrazňují expertízu, představují zkušené kolegy, ti jsou mnohdy skutečnými kapacitami v oboru, vysvětlují specifika produktů, píší nebo sdílí související články. Cílem je dát najevo, že tomu, co děláte, rozumíte.

Dalším z důvodů, proč by vaše značka měla mít profil na alespoň jedné sociální síti (opět, podle povahy vašeho podnikání) je fakt, že sociální sítě nabízejí i v dnešní době stále relativně levnou reklamu. Za pár korun můžete zaujmout široké publikum a opět: své aktivity změřit, vyhodnotit a optimalizovat tak, abyste za reklamu neutráceli zbytečné prostředky a „nestříleli“ naslepo. Cílem je dostat informace přesně k těm uživatelům, kterým budou užitečné a osloví je.

Sociální síť můžete použít i jako nástroj pro HR, a to nejen při náboru, ale také pro posílení interní komunikace. Pokud své zaměstnance zviditelníte na sociálních sítích firmy, lépe se ztotožní se značkou. Pochopitelně, pokud je někdo introvert, není dobré ho nutit, aby se předváděl na vašem firemním profilu. Pokud je však odborník na určitou oblast, o své práci mluví se zaujetím v podstatě nonstop, požádejte ho, ať napíše článek. Ten můžete publikovat na svém firemním blogu a následně přesdílet. Například na Facebook nebo LinkedIn. Že nemáte firemní blog? V dalším doporučení vysvětlíme, proč je dobré si ho založit.

5.      Založte blog a dejte svým zákazníkům relevantní a zábavný obsah „zdarma“

Blog je skvělým místem, kde se můžete rozepsat. O svých produktech, službách, ale i o dalších tématech, které s vaším podnikáním přímo nebo nepřímo souvisí. Na rozdíl od webu, kde je kladen důraz na stručnost, strukturovanost a výstižnost, na blogu můžete jít do hloubky, a to v tématech přímo i nepřímo souvisejících s předmětem vašeho podnikání.

Články z blogu jsou skvělým formátem obsahu na Facebook či LinkedIn. Můžete díky nim zvýšit důvěryhodnost k vaší značce (dlouhodobá komunikace, prokázání odbornosti), stát se vyhledávaným zdrojem relevantních informací nebo zábavy a v neposlední řadě komunikovat – v diskusích pod články máte jedinečnou možnost zjistit, jak vaši zákazníci reagují, co je zajímá, co potřebují a navázat s nimi dialog.

Komunikujte se zákazníky a budujte důvěru. Ta je totiž v dnešní době k nezaplacení

Být pro zákazníky tzv. „top of mind“ neboli být první volbou, když se řekne… (dosaďte libovolně oblast, ve které podnikáte), je komunikačním cílem, kterého by se firmy měly snažit neustále dosáhnout nejen v době krize. Průběžná komunikace pomůže nejen získat konkurenční výhodu a nové zákazníky, ale také vybudovat důvěru a tím pádem loajalitu těch stávajících. Spokojení zákazníci, jenž jsou věrni značce a stále se vracejí, jsou pro firmy aktuálně důležitější než kdy dříve. Začněte se svými potenciálními i budoucími zákazníky komunikovat už dnes. Nikdy není pozdě a vhodnější čas už nebude.