Přeskočit na obsah

Často se můžeme setkat s tezí, že firma je živý organismus. Stejně jako člověk má i firma životní fáze, které dohromady tvoří životní cyklus. Co je pro jednotlivé životní fáze firmy charakteristické a co v dané fázi potřebuje?

V počáteční fázi své existence, kdy firma není zisková, usiluje společnost o vydobytí své pozice na trhu, snaží se překlenout toto období a dostat se do fáze další, kdy začíná generovat první zisky. tato fáze se nazývá fází počátečního růstu a je charakteristická strmým růstem zisků. Postupem času se růst zisku zpomaluje, firma přechází do fáze zralosti, kdy zvažuje expanzi na nové trhy, diverzifikaci portfolia produktů nebo služeb, ale i vývoj vlastních inovativních produktů.

1.      Etapa zrodu

Do této etapy spadají dvě podfáze – seed a start-up. Jako seed je označována období těsně před nebo těsně po založení podniku. Finanční zdroje jsou dedikovány na vstupní investice. Formuje se zde podnikatelský záměr, konkretizují produkty či definují služby.

Ve fázi start-upu společnost vstupuje s hotovým produktem či konkrétní službou na trh. Podnikatel má jasno v podnikatelském záměru, má definovaný produkt či službu, cílové zákazníky i stanovený trh, na kterém chce svůj záměr uplatnit. Firma v této fázi stále není zisková. Fáze start-upu je obdobím testování, sbírání zpětné vazby a optimalizace, ale také neutuchajícího nadšení, energie a entuziasmu. Všichni dělají všechno – a dělají to s maximálním nasazením. A jak dlouho toto stádium trvá? To je velmi individuální. Některé firmy rostou raketovou rychlostí a o jejich produkt či službu je zájem prakticky okamžitě. Jiným firmám může trvat přechod do další fáze i několik let.

Co firma v této fázi potřebuje? Základním úkolem je přežít a dostat firmu do další fáze: růstové.

2.      Etapa růstu

Převládá názor, že pokud se firma dostane do fáze růstu, má vyhráno. Ne vždy to však platí – častým scénářem bývá, že firma roste příliš strmě, není na expanzi připravena a nezřídka z těchto důvodů i zanikne.

Firmu můžeme zařadit do fáze růstu v momentě, kdy tržby v porovnání s předchozím obdobím rostou o více než 15 procent. Pokud se společnosti daří, má za sebou první spokojené klienty, získává reference a pozitivní renomé, získává další zakázky a zvyšuje svůj obrat. Se zvyšujícím se obratem však přibývá také starostí – ať už se zaměstnanci, logistikou, nebo prostory. Spolu s růstem počtu klientů a obratu rostou i náklady. Společnost se v této fázi začíná soustředit na cenovou politiku, distribuční kanály a podporu prodeje, tvoří strategii a marketingový mix.

V této fázi také vzniká nutnost ustavit organizační struktura – v embryonální fázi šlo firmu řídit „na koleni“, v etapě růstu je však potřeba zefektivňovat procesy a přerozdělit kompetence.  Někteří odborníci jsou toho názoru, že organizační struktura a rozdělení rolí ve firmě je na místě už od pěti zaměstnanců.

Firma rozšiřuje výrobu, zvyšuje a stabilizuje svůj podíl na trhu. Finanční zdroje jsou dedikovány na provoz firmy a návratnost vstupních investic. Pro tuto etapu je také charakteristický začátek konkurenčních bojů. Pokud jste na trh vstoupili s dostatečně inovativním produktem či službou, nemusela vás v první fázi konkurence trápit – protože neexistovala. Ve fázi druhé se vám však může snadno stát, že někdo začne vaši službu či produkt kopírovat – stačí, aby měl lepší marketing, a máte po podnikání. Pokud jste vstoupili na trh v silně konkurenční oblasti, konkurence vás v první fázi (možná překvapivě) také dvakrát trápit nemusela – byli jste pod její rozlišovací schopností. Ve chvíli, kdy se vám začíná dařit, se však karta obrací – a hra o zákazníky může začít.

Co firma v této fázi potřebuje? Přehledné a stabilní cash flow a prostředky potřebné na rozvoj podnikání.

3.      Etapa dozrávání a zralosti

V této fázi je firma zavedená, má organizační strukturu, stabilní cash flow, vybudované know-how, došla do fáze relativní stability. A co teď? Teď je vhodná chvíle na diverzifikaci aktivit. Protože diverzifikuje-li firma své aktivity, diverzifikuje i rizika. Stává se tak odolnější a konkurenceschopnější.

Dalším stupněm je objevování zcela nových příležitostí souvisejících s předmětem podnikání. Pokud má společnost natolik stabilní základ, že se může pustit do výzkumu, vývoje a inovací, dělá pro svou budoucnost to nejlepší, co může – nachází něco jedinečného, co může uvést na trh nikoliv z pozice start-upu, ale z pozice zavedené, důvěryhodné firmy.

Fáze zralosti je obdobím, kdy má společnost prostor pro automatizaci a zefektivnění procesů. Zavedením nových technologií, jako je CRM či FMS, se pak vedení společnost daří lépe kontrolovat a optimalizovat komunikaci, workflow (což vede ke zefektivnění pracovního výkonu zaměstnanců) nebo cash flow.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

Na pořad dne nejpozději v této fázi přichází i známé heslo rozděluj a panuj. Jeden moudrý muž kdysi řekl, že každá firma potřebuje svého vizionáře. Ve vedení firmy se musí najít někdo, kdo bude pracovat na firmě, a ne ve firmě.

Pokud firma vznikala dynamicky v kruhu nadšenců, zpravidla bývá problém zbavit klíčovou osobnost v čele společnosti utkvělé představy, že když nebude mít všechno osobně pod kontrolou, firma se přes noc zhroutí. Nezhroutí. Tedy, pokud má firma jasně definovanou organizační strukturu, procesy a kompetence. Spolu se schopným managementem a provozním ředitelem by měl vizionář mít dostatek času na to, aby mohl uvažovat nad rozvojem firmy a zodpovědně činit klíčová strategická rozhodnutí.

Co firma v této fázi potřebuje? Vylepšovat, optimalizovat, rozvíjet se, myslet dopředu a zvolit si do svého čela vizionáře, jehož hlavním úkolem budou úvahy nad výše zmíněným.

4.      Etapa krize

Pokud jste ve fázi dozrávání a zralosti usnuli na vavřínech (tzn. nechali jste firmu fungovat samospádem a nesoustředili se na rozvoj a zlepšování), dříve nebo později toho pravděpodobně budete litovat.

Součástí podnikání je, že i přes to, že děláte z vašeho pohledu maximum, tržby začnou v jeden moment klesat. Pokud prodáváte od začátku jeden produkt, není se čemu divit. Pokud firma stagnuje, nutně se dostane do stádia, kdy začne zaostávat za konkurencí. Ať už komunikačně, technologickou vyspělostí produktů, nebo prostě proto, že se trh podobnými produkty či službami postupem času přesytí.

Pokud ve firmě není vizionář nebo vedení firmy nevyslyší inovativní progresivní hlas mladší generace či managementu s tahem na branku, dostane se nevyhnutelně do fáze krize.

Nicméně ve fázi krize není na místě házet flintu do žita. Naopak. Chce to začít uvažovat. Hledat mezeru na trhu, myslet out of the box a především: nebát se změny. Ne nadarmo se říká, že změna je život. A pro firmu, která chce v dnešní dynamické době přežít, to platí dvojnásob. Krizí se tak životní cyklus firmy pomyslně uzavírá. Nemusí však znamenat konec firmy. Naopak. Klíčové je se přizpůsobit. Najít něco, co má odezvu na trhu, použít své know-how a dostupné zdroje a použít je směrem, který má šanci uspět. Není vám to povědomé? Podnikatel se tak v podstatě ocitá znovu na začátku – v embryonální fázi. S tím rozdílem, že má za sebou zkušenosti, úspěšnou firmu a byznysové vztahy utužené časem. Z krize se může zrodit příležitost. Záleží jenom na vás.

Co firma v této fázi potřebuje? Poohlédnout se po nových příležitostech na trhu, myslet out of the box, vidět krizi jako příležitost a vytěžit z ní maximum.

Životní cyklus firmy jsme pro vás přehledně shrnuli také v podobě infografiky.Žijeme ve velmi nejisté době plné změn, které nemůžeme přímo ovlivnit. Můžeme však ovlivnit to, aby byla naše firma na změny připravená a aby vůči nim byla odolnější. Změny s sebou mohou nést hrozby, ale i příležitosti. A na obojí se vyplatí být dobře připraven.

Když se firma ocitne v situaci, kdy má náhlé vyšší výdaje nebo se jí naskytne příležitost, pro jejíž využití potřebuje extra finanční prostředky pro dorovnání či posílení cash flow, je zpravidla pozdě teprve začít řešit, kde peníze vlastně vzít. Zvláště u společností malé a střední velikosti je otázka okamžité dostupnosti peněz často velmi palčivá. Dnes jsme se proto rozhodli inspirovat a porovnat dvě cesty, jak poměrně rychle stabilizovat firemní cash flow – bankovní úvěr a nebankovní faktoring.

1.      Stará dobrá klasika – bankovní úvěr

Skrze podnikatelský úvěr můžete získat finance na stabilizaci a zlepšení krátkodobého až střednědobého cash flow. Bankovní instituce však žádosti posuzují, zvláště v dnešní době, poměrně přísně. A i přesto, že vyplníte všechny byrokratické náležitosti a podstoupíte všechny administrativní úkony, nemáte vyhráno. Banka vaši žádost posoudí a je dost možné, že vám nedá nic, nebo pouze částku, která vám trn z paty zrovna nevytrhne. Roli hraje velikost společnosti i rizikový profil, a to nejen při schválení, ale i při stanovení úrokové sazby, kterou vám banka nastaví.

2.      Faktoring

Napřed si přehledně zodpovězme otázku, co to vlastně faktoring je. Jedná se o efektivní nakládání s jedním často opomíjeným, zato však významným aktivem společnosti – s vystavenými, ale (zatím) neuhrazenými fakturami. Jedná se v podstatě o účetní pohledávky, které se skládají z neuhrazených faktur ve vztahu ke konkrétní společnosti.

Faktoringové společnosti převezmou za poplatek či provizi riziko neproplacení faktury na sebe. Firmám tak výrazně pomáhají v oblasti cash flow. V dnešní době jsou však opatrnější a účtují si zpravidla vyšší provize.

Shrnutí základních rozdílů mezi faktoringem a půjčkou

Jak již bylo řečeno, zdroje váznoucí v neproplacených fakturách jsou často přehlíženým aktivem firem. Přehled o peněžních tocích je základním dokumentem k rozhodnutí, zda společnost v závislosti na výši potřebné částky vůbec půjčku potřebuje. Možná budete překvapeni, že peníze, které aktuálně k rozvoji firmy potřebujete, vlastně k dispozici už máte – jen ne na účtu, ale v neproplacených fakturách.

Proč není faktoring u malých a středních podniků moc často využíván?

Prvním důvodem je, že mnoho podnikatelů stále o možnosti využití faktoringu neví. Roli hraje i to, že banky nabízejí faktoringové služby raději podnikům střední a větší velikosti. Pokud navíc nemáte dostatečný obrat, nemusíte být pro faktoring zajímavým klientem a stejně jako v případě půjčky musíte absolvovat zdlouhavé byrokratické kolečko.

I v případě, že se podnikatel dostane k některé z nebankovních společností, které faktoring nabízejí, existují důvody, proč nabídky služeb nakonec nevyužije. Které jsou ty nejčastější?

Kromě faktoringu a půjček existují i další varianty, jak zajistit financování pro rozvoj vaší společnosti diskrétně a bez výše uvedených omezení.Jestli někdo prostě musí umět zorganizovat svůj čas, je to Elon Musk. Jeho pracovní zápřah je totiž pro většinu z nás neuvěřitelný. Říká o sobě, že pracuje nějakých 80 až 90 hodin týdně. Pro porovnání: běžný plný pracovní úvazek je 160 hodin měsíčně. Elon však za měsíc odpracuje cca 320 hodin! Tedy dva plnohodnotné pracovní úvazky. To je slušný výkon. Jak to zvládnout? Nahlédněme mu přes rameno do diáře. Nejprve se podíváme na to, jak si plánovat čas, a na závěr se pořádně zamyslíme, jak to vlastně je s tím přemýšlením.

Jak být v práci efektivní a činit správná rozhodnutí? Klíčové je vyhradit si čas na plánování.

Možná nevyrábíte rakety budoucnosti, nesníte o ultrarychlém internetovém připojení pro celý svět ani o koloniích na Marsu… ale i vy něco budujete. I vy potřebujete pracovat efektivně a mít výsledky. A proč se neinspirovat od těch nejlepších, že.

Elon Musk své neskutečné nasazení zvládá především díky extrémně efektivnímu time managementu. Jeho den je rozdělen do mnoha časových úseků – time boxů. Tato metoda se proto nazývá timeboxing. V případě někoho tak vytíženého, jako je Elon Musk, je to patrně nezbytnost. Bez podrobného plánování by totiž všechny ty schůzky, video rozhovory a porady organizačně nemohl zvládat.

Naplánovat si čas dopodrobna zvyšuje naši produktivitu

Proč je vlastně tak užitečné podrobně si rozplánovat každý svůj pracovní den? Protože nestrukturovaný čas vede k tomu, že prokrastinujeme. Je totiž tak snadné přestat se soustředit na to, co bychom měli dělat! Když máte naplánováno, co kdy uděláte, vytvořili jste si vlastně plán. A víte, že se ho máte držet. To vás povede (a také tak trochu bude nutit) k tomu, abyste se skutečně pustili do toho, na co jste si daný časový úsek naplánovali.

Jak na to?

Když máte nějaké pevně dané body (například pravidelnou hodinovou poradu nebo nějaké napevno sjednané schůzky s klienty), vyplňte stejně určitými časovými úseky i zbytek dne. Odhadněte, jak dlouho vám která aktivita bude trvat. Pokud si nejste správností svých odhadů jistí, můžete si do průběhu dne zakomponovat i půlhodinové prázdné bloky, kde si tak vytvoříte čas buď na odpočinek, nebo na vykrytí případných průtahů.

Kdybyste totiž měli vše naplánováno přesně na minutu, mohlo by se stát, že vám přetáhnutí první ranní schůzky rozbije program na celý zbytek dne. Proto je dobré mít během dne bloky času, ve kterých případně zpoždění srovnáte.

Zkuste se vžít do role studenta – ve škole také máme rozvrh, který je časově daný. Mezi hodinami také máme přestávky – a pokud se někdy stane, že se hodina protáhne do přestávky, přestávku to sice zkrátí, ale příští hodina už začne včas podle plánu.

Bloky volného času jsou zásadní proto, aby vám celé plánování fungovalo

Toto je důležité, protože i když už víme, jak dlouho nám naše obvyklé aktivity trvají, vždy máme tendenci při odhadu časové náročnosti podléhat přílišnému optimismu. Proto je zabudování časových rezerv do vašeho programu velmi užitečné. Za to, že se vám nepodaří přesně odhadnout, kolik času vám jaká aktivita zabere, se nemusíte stydět. Je to prostě lidské – jsme v tom všichni spolu.

Pokud během dne máte nějaké fixně dané schůzky nebo podobné aktivity, zkuste si podobně jasně ohraničenými aktivitami zaplnit volná místa mezi nimi. Ideální samozřejmě je k tomu používat kalendář, protože v něm většinou bývá prostor na podrobné rozplánování vašich dnů.

Nezapomeňte si do kalendáře zabudovat i hodiny na produktivní přemýšlení!

To, co mají úspěšní lidé společné, je důsledná sebereflexe. V diáři byste proto měli mít i blok času na to, abyste si promysleli, jak se vám daří. Kdo vlastně jste? Kým chcete být? Kam jdete, kam směřujete svou firmu? Tyto půlhodiny nebo i hodiny přemýšlení a sebereflexe jsou tak důležité, že byste je neměli zařazovat ani na brzké ráno, ani na pozdní večer. Zařaďte je do klasické pracovní doby – tedy do té doby dne, kdy jste nejvíce výkonní.

Uvidíte, že taková každodenní hodina přemýšlení vám nakonec přinese mnohem víc, než kdybyste tuto hodinu strávili běžnou prací. Bude to váš čas pro třídění myšlenek. Pro analyzování. Taková hodinka je to, co odlišuje věčně vystresované a nestíhající podnikatele od těch, kteří mají nadhled a vědí, kam vlastně svou firmu chtějí dostat. Už máte hodinku na přemýšlení ve svém diáři i vy?

Také jste někdy zažili, že jste znovu a znovu odkládali důležitý úkol? Často se to stává těm, kdo jsou zavaleni každodenními povinnostmi do té míry, že ztrácí nadhled, přehled i rozhled. Ano, den má jenom 24 hodin, pokud ale čas strávený prací využíváme efektivně, zvládneme s přehledem práci, jídlo, odpočinek, a ano, čas zbyde dokonce i na osobní život. Jak na to? Sepsali jsme pro vás několik základních tipů na zlepšení vašeho time managementu.

Dobrý time management je základ efektivity práce

1) Plánujte!

Pokud se i na vás každý den valí spousta urgentních úkolů a vám se nedostává času na to důležité, věnujte nějaký čas plánování. Prostě si v neděli nebo v pondělí sedněte a naplánujte si, že si na dané aktivity uděláte čas. Na týden dopředu si vyhraďte čas na úkoly, které jsou z dlouhodobého pohledu důležité. Jinak se k nim nikdy nedostanete, protože na ně pro každodenní shon nikdy nebude čas.

A dodržte to úplně stejně, jako když si domluvíte schůzku s klientem nebo se zubařem. Nebojte, nebude to tak těžké. Když si na něco vyhradíte čas ve svém kalendáři, daleko spíš s tím pak opravdu začnete. Protože budete mít jasně dané, kdy na tom máte začít dělat.

2) Hodina času bez rušení navíc: Pracujte, když jiní spí nebo obědvají

Každou chvíli vám volají klienti nebo od vás vaši kolegové potřebují radu nebo rozhodnutí? Když jste na roztrhání, není divu, že toho přes den moc neuděláte. Abyste měli klid na práci, zkuste si vybudovat zvyk pracovat buď brzy ráno, nebo třeba obědvejte dřív a pracujte v čase, kdy obědvají ostatní. Získáte tak hodinu i víc nerušeného času, kdy se budete moci soustředit na práci, na kterou musíte mít klid. Uvidíte, že to pak půjde od ruky.

3) Omezte neproduktivní schůzování – schůzujte efektivně

Schůzky nejsou nic špatného. Sdílí se na nich poznatky a názory, diskutují možnosti. Pokud však potřebujete něco probrat s ostatními, dělejte to efektivně.

4) Mějte ve své lidi důvěru – nemusíte jim dávat podrobný návod

Nejde to všude, ale pokud jsou vaši kolegové a zaměstnanci schopní, nemusíte jim přesně určovat, co a jak mají udělat nebo je každou chvíli kontrolovat. Ukažte jim, že jim důvěřujete. Když jim zadáte úkol, zeptejte se jich, jak k jeho splnění přistoupí – když si na řešení budou moci sami přijít, daleko spíš přijmou úkol za svůj. Samozřejmě jim můžete poradit v případě, že tápou nebo se rozhodli pro postup, který je evidentně špatný. Pokud jste zvyklí vše řídit direktivně, zkuste svým lidem dát víc volnosti – možná vás překvapí, jak jsou samostatní a jak dobré nápady mají.

Samozřejmě ale, aspoň zpočátku, v průběhu sem tam zkontrolujte, zda plnění úkolu zdárně probíhá. Když bude třeba, nabídněte pomoc. Od svých zaměstnanců, kterým dáte volnou ruku, však vyžadujte odpovědnost. Musí prostě vědět, že se na úkol nesmí vykašlat.

5) Nedělejte všechno sami, delegujte

Umění delegovat je pro zlepšení time managementu klíčové. Všechno nemusí být na vás. Nabalují se na vás stále nové a nové úkoly? Nebojte se některé své aktivity delegovat na ostatní. Možná že s danou aktivitou nemají zkušenosti, proto jim poraďte, jak na to. Postupně se to naučí a vám tak odpadne alespoň část úkolů. Zajímejte se o své lidi – možná, že by je část z toho, co aktuálně máte na starosti vy, bavilo. Třeba to pro ně bude něco, na čem se budou moci přiučit něčemu novému. Nejenže si výhledově uvolníte ruce, ale navíc tak dáte příležitost ostatním k učení se novým věcem.

Pro motivaci zaměstnance je naprosto klíčové jednání jeho manažera. Protože je to právě on, kdo se zaměstnancem řeší, jak postupovat při plnění pracovních úkolů – a také mu na jeho pracovní výkon dává zpětnou vazbu. Jak tedy motivovat zaměstnance? Máme pro vás užitečné tipy.

Motivace zaměstnanců, interní komunikace

Pokud jste větší firma (typicky nad 100 zaměstnanců), začne velkou roli hrát i formální interní komunikace a podpora specialistů na HR. Pokud však máte zaměstnanců méně, je vaše firma tvořena hlavně tím, jak se chovají a jakou atmosféru nastolují manažeři a ostatní vedoucí pracovníci.

Jak to u vás ti vaši vedoucí vedou?

Dávají lidem prostor, nebo jsou pedantští? Ptají se na názory, jsou ochotní diskutovat? Záleží jim vůbec na tom, jak se ve firmě zaměstnancům pracuje? Politikaří a soupeří s ostatními odděleními, nebo se snaží vzájemně podporovat a spolupracovat? Tohle všechno se samozřejmě projeví i na tom, jak se ve firmě zaměstnancům pracuje a jak motivovaní se cítí.

Manažer a pravidelné hodnocení pracovního výkonu

Důležitou částí pracovního vztahu manažera a zaměstnance je pravidelné hodnocení. Takové každoroční zhodnocení pracovního výkonu, to je pro mnohé ošemetná věc. Poskytnout přínosnou a podnětnou zpětnou vazbu a zároveň zaměstnance motivovat, to není vždy snadné.

Je dobré se zaměřit na to, aby takové hodnocení bylo vedeno v konstruktivním duchu. Čili pokud manažerovi něco na chování nebo práci podřízeného vadí, je velmi žádoucí kritizovat chování či konkrétní projevy (např. výbuchy emocí nebo pasivně agresivní jednání), ale rozhodně ne kritizovat přímo osobu a osobnost zaměstnance. Osobní kritika je totiž vnímána jako útok. Jakkoli to může manažerovi připadat jako oprávněná a odůvodněná připomínka, ve výsledku bude opravdu daleko produktivnější podřízenému vysvětlit, které konkrétní chování je ve kterých situacích nežádoucí a k čemu vede. Proč je to produktivnější? Zaměstnanec se totiž nebude cítit uražený a zahnaný do kouta.

Když někdo kritizuje naše chování nebo vystupování, můžeme s tím něco udělat. Nejsme ztraceni, nejsme hlupáci a břídilové. Jen prostě budeme muset najít jiný způsob, jak se k pracovním úkolům nebo interakcím s ostatními kolegy či zákazníky postavit. Oproti tomu ve chvíli, kdy jsou výtky směřovány na nás jako osobu, snadno podlehneme dojmu, že je nám ukřivděno a že přece takhle neschopní nejsme. Když jsme kritizováni my jako osoby, je to velmi nepříjemné a máme potřebu se obhajovat. Daleko méně se pak soustředíme na to, co bychom skutečně mohli (a patrně i měli) změnit.

Aktivní naslouchání je základ

Nejen při hodnocení pracovního výkonu, ale i během roku je také dobré zaměstnancům aktivně naslouchat. Když se objeví nějaký problém – ale také když mluví o sobě a o tom, co je baví, nebo naopak nebaví, vždy je dobré ptát se „proč?“. Jedině tak se totiž dozvíte, v čem je vlastně zakopaný pes. Zkuste svým lidem věnovat svůj čas. Poslouchejte, co vám říkají. Ptejte se jich na důvody, na jejich názory, na to, jak se cítí. Zajímejte se o ně.

Jednak se o nich víc dozvíte a posílíte svůj vzájemný vztah, také však budete moct lépe plánovat pracovní úkoly. Protože když víte, že si někdo z účtárny vždycky přál vystupovat před lidmi, možná se najde příležitost, kdy by mohl něco odprezentovat – ať už svým kolegům a kolegyním, nebo u firemního stánku na veletrhu. Když se se svými lidmi bavit nebudete, nikdy se tohle nedozvíte.

Dejte jim občas úkoly, při kterých se něco nového naučí

Když své lidi lépe poznáte díky aktivnímu naslouchání, budete jim moct vyjít vstříc i v oblasti rozvoje. Možná svou stávající práci odvádějí výborně – ale stačí jim to? Dost možná by se rádi naučili něco nového nebo si vyzkoušeli i jiné pracovní role. Proto se nebojte těm aktivním a ambiciózním zadávat úkoly, které pro ně budou tak trochu náročné. Aby se nenudili, aby nezakrněli – a aby se naopak rozvíjeli a nemuseli se poohlížet po nových výzvách třeba u vaší konkurence.

Podporujte mezi zaměstnanci spolupráci

Ideální k tomu jsou týmové porady, kde si kolegové navzájem sdělují, na čem zrovna pracují a co je čeká. Snadno objevíte úkoly, na kterých by aspoň z části mohli někteří zaměstnanci spolupracovat. Jednomu z nich se trochu uvolní ruce, druhý si zkusí něco nového. Navíc je spolupráce na společných úkolech skvělou cestou, jak docílit toho, aby se všichni cítili být platnými členy týmu.

Zorientujte se v tom, co znamenají zkratky jako ROE, ROA, ROCE, EBIT, ROS či ROC, a především, proč je dobré je vlastně sledovat.

Podnikové finance pod kontrolou: cesta k firemnímu růstu

Ukazatele rentability jsou jedním z tzv. poměrových ukazatelů, které lze vypočítat z údajů, které získáme komplexní analýzou finanční situaci firmy. Právě rentabilita je pro hodnocení ekonomického výkonu dané firmy klíčová. Zjednodušeně řečeno: ukazuje, jak se dané firmě aktuálně i ve vztahu k předešlým obdobím daří. Rentabilita však není údaj důležitý pouze pro vás. Je klíčovým ukazatelem pro rozhodování bank a investorů a může výrazně ovlivnit to, zda dostanete úvěr, nebo zda investor do vaší firmy vloží své prostředky.

Co to ta rentabilita vlastně je?

Jedním ze základních definic podnikání je snaha o vytvoření zisku. A zároveň jeho maximalizace. je to logické. Proč by někdo podnikal a bral na sebe veškerá podnikatelská rizika, kdyby mu byznys nevynášel? Proč by jinak nebyl nebo nesetrval v pohodlí zaměstnaneckého poměru?

Aby firmy věděly, jak se jim v podnikání daří a hlavně, zda se jim vůbec podnikat vyplatí musejí umět vyhodnotit ziskovost podnikatelských aktivit. Důležitým indikátorem úspěchu je také to, jak efektivně je využíván, respektive zúročován do firmy vložený kapitál.

Proč nestačí znát tržby, zisk a náklady

Pouze přehle tržeb, aktiv nebo stavu vlastního kapitálu nestačí. Všechny ukazatele je potřeba dát do kontextu. Ve finančním řízení firmy je vše propojené a na firemní čísla je třeba nahlížet vždy v kontextu. Vezměme si právě efektivitu. Výše uvedené údaje samy o sobě nehovoří o tom, jak je podnik efektivní. Například firma, která na trhu působí několik dekád, má mnoho poboček a zaměstnanců bude mít vyšší obrat než začínající, malá firma s jednou pobočkou, několika klienty a pár zaměstnanci. Nic však není černobílé. samotný obrat nemusí být známkou prosperity a budoucí konkurenceschopnosti firmy. Ona malá začínající firma je možná modernější, postavená na používání moderních technologií, efektivněji řízena a organizována – a právě tato efektivita se v ukazatelích rentability projeví. A pro investora je právě tento ukazatel směrodatný – bude mít jistotu, že u takové firmy budou jeho peníze lépe využité a on zvýší šanci na zhodnocení svých peněz.

A teď už se podívejme na nejčastěji využívané ukazatele rentability

Ukazatele jsou označovány zkratkami. Ty jsou odvozeny z anglických termínů (equity, assets, sales nebo třeba interest, tax). Tyto zkratky jsou běžně užívány a v byznysovém světě se jedná o uznávaný komunikační kód. proto je dobré je znát a aktivně používat. Nebudeme si ukazovat přímo výpočty, ale spíš si řekneme, co který ukazatel zobrazuje a k čemu je tak vlastně dobrý.

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)

Tento ukazatel se uvádí v procentech a ukazuje efektivitu zisku neboli kolik zisku vzešlo z peněz vložených do podnikání. Neměl by být nižší, než kolik je úrok, který nesou bezrizikové cenné papíry (což jsou například státní dluhopisy). je-li ROE nižší, verdikt je jasný: sem prostředky nevkládat.

ROA (rentabilita aktiv)

ROA vypovídá o míře zhodnocení aktiv firmy. ukazuje, jaký zisk vygeneruje majetek vázaný na podnikání, lze z něj vyčíst i to, jaký potenciál ziskovosti majetek, který firma k podnikání využívá, má. Rentabilita aktiv se může být také označena jako produkční síla. Důležité je to, zda firma dokáže svůj majetek efektivně využít. Hodnotu tohoto ukazatele nelze správně interpretovat vytrženou z kontextu – provádí se jako součást hloubkové finanční analýzy podniku.

ROCE (rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu)

ROCE vypovídá o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě využívanými zdroji. Jednoduše řečeno ukazuje, kolik zisku firmě přinesou dlouhodobě investované prostředky.

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

Jedná se o zisk před zdaněním a úroky. jde o hospodářský výsledek před odečtením daně a vyplacených úroků. Je klíčovým ukazatelem výkonnosti firmy. Ukazatel umožňuje porovnat výkonnost různých firem bez ohledu na vnější podmínky, které jsou dané například výší daní v daném státě. Tento ukazatel sledují především zahraniční investoři, nebo je sledován u firem s mezinárodním zastoupením či působností.

ROS (rentabilita tržeb) a ROC (rentabilita nákladů)

ROS neboli rentabilita tržeb hovoří o tom, kolik korun čistého zisku přinesla jedna koruna získaných tržeb. Tento ukazatel je pro celkový pohled dobré doplnit ukazatelem ROC. ten vypovídá o poměru celkových nákladů ve vztahu k celkovým tržbám firmy.

A proč je tedy dobré ukazatele rentability sledovat?

U ukazatelů rentability platí, že čím je daný ukazatel vyšší, tím se podnikání daří lépe. Podklady pro výpočet získáte z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy. Většina těchto ukazatelů má formu podílu. Čitatel je položka, u které chcete zhodnotit její ziskovost. Do čitatele tak typicky bude dosazen celkový čistý zisk po zdanění a odečtení úroků. Do jmenovatele se pak dosazuje kapitál nebo tržby firmy. Rentabilita je tak stěžejním ukazatelem toho, jak na tom firma vlastně je. A vědět, jak na tom jste, je odrazovým můstkem k efektivní optimalizaci, rozvoji i pozitivním změnám.

Ne nadarmo se říká, že zvyk je železná košile. Máte v práci nějaký systém, který jakž takž funguje, ale není to ono? Možná si říkáte, že musí být cesta, jak toho zvládnout více.

Dobrý time management je základ efektivity práce i cesta k worklife balancu

Time management je trendy tématem dnešní doby

Občas něco stihnete, občas ne. Možná prokrastinujete a víte o tom. Všechno tak nějak běží a funguje, ale vy víte, že by mohlo být ještě lépe. Ostatní stíhají tolik věcí! Rozjíždět nové projekty, starat se o rodinu, věnovat se sportu… a přitom vypadají svěže a odpočatě. Tak proč vy máte pocit, že jste tak neefektivní?

Anebo jiný scénář: Pracujete, budujete firmu. A pak bum. Najednou jednoho dne zjistíte, že nestíháte. Jste ve stresu. Jste unavení a vaše úkoly jako by ani neubývaly. A přitom nic velkého nepřišlo. Vlastně ani nevíte, co vás tolik vysává. Vždyť jste do teď všechno zvládali. Najednou však máte pocit, že jste nestihli ani půlku toho, co jste měli… a přitom pořád něco hoří.

Tak tedy: Jak na efektivní time management?

Článků na téma „jak si lépe zorganizovat čas“ najdete spoustu. Pro skutečně výraznou změnu k lepšímu však nestačí povrchní tipy a triky. Pojďme se podívat na postup, který dá sice víc práce, ale opravdu pomůže. Dlouhodobě a spolehlivě.

Začněte stanovením priorit

Klíčové je ujasnit si, co je pro vás důležité. Jinak je totiž snadné spadnout do vleku urgentních úkolů a přízemních problémů, které se na nás valí každý den. Když si důkladně promyslíte, o co vlastně usilujete a čeho chcete dosáhnout, získáte jistotu. Budete mít jasno v tom, co chcete. Podle toho si snadno vyberete, které aktivity pro vás mají největší přínos a čemu byste měli věnovat největší část svého času.

Podle priorit si pak naplánujte, čemu se potřebujete věnovat. Váš pracovní režim tak nebude určovat aktuální situace, ale váš dlouhodobý záměr.

Nepoužívejte seznam úkolů – vše si rovnou naplánujte do kalendáře

Někdy se doporučuje vyloženě rozkouskovat svůj kalendář (ať už stolní, nebo ten v mobilu) na jednotlivé časové bloky a všechny aktivity si podrobně naplánovat. Vysoce produktivní lidé nepoužívají seznamy úkolů. Pokud totiž máte vše zapsáno na kousku papírku nebo v poznámce v telefonu, může toho být až moc. Jen pohled na seznam takových úkolů ke splnění vás může značně demotivovat. Takový seznam navíc neukazuje, čemu byste se měli věnovat právě teď.

Proto si raději nový úkol rovnou napište na přesně daný den a čas. Budete mít jistotu, že se k němu dostanete – a také, že na něj budete mít (pokud máte aspoň trochu dobrý odhad) dostatek času. Když budete mít na každou aktivitu přímo vytvořený časový interval, zvýšíte tím navíc i pravděpodobnost toho, že se jí v daný okamžik začnete skutečně věnovat.

Nespoléhejte se na nějakou zázračnou motivaci – bez disciplíny to nepůjde

Abyste skutečně dotahovali své záležitosti do konce, budete se muset občas překonat. Když se vám v kalendáři objeví upozornění, že je čas pustit se do té či oné aktivity, nedá se nic dělat. Kdybyste se kalendářem neřídili, jste sami proti sobě. Sami sabotujete vlastní plány, sami jdete proti svým záměrům a cílům. Proto se překonejte i ve chvíli, kdy se vám prostě nechce. Pamatujte si, že leckdy je nejtěžší začít.

Jakmile se do naplánované aktivity pustíte (např. si konečně sednete k těm daním, konečně vyběhnete ven v běžeckém úboru nebo si konečně pustíte lekci cizího jazyka), najednou máte nejtěžší krok za sebou.

Myslete na svou životosprávu

Čas je tím nejcennějším zdrojem, jaký máme k dispozici. Proto byste ho měli efektivně využívat – to však neznamená, že musíte stále jen pracovat. Myslete na to, že je třeba také relaxovat a starat se o své tělo i mysl. Pravidelné jídlo, sport i přestávky jsou důležité. Bez odpočinku a relaxace skončíte dřív nebo později vyčerpaní.

V zájmu vaší pracovní produktivity proto je, abyste se pravidelně setkávali se svými blízkými, abyste měli dostatek pohybu a abyste se i pravidelně stravovali. Pokud vám pomáhá meditace, cvičení nebo kouknutí se na film, naplánujte si i tyto aktivity. Načerpáte tak energii a pracovní úkoly vám půjdou lépe od ruky. Uvidíte, jak péče o sebe prospěje nejen vám, ale i vašemu hospodaření s časem!

Jak jste na tom se zvládáním času vy? Udělejte si test!


Své zákazníky a partnery v podnikání byste si měli pečlivě vybírat a ověřovat si jejich bonitu.

Informujte se o bonitě svých odběratelů

V tomto dílu seriálu „Jak zlepšit rizikový profil společnosti“ se podíváme na bonitu vašich partnerů. Své zákazníky a partnery v podnikání byste si měli pečlivě vybírat a ověřovat si jejich bonitu (schopnost dostát finančním závazkům). Platební schopnost odběratele lze ověřit např. podle toho, jak vám platil v minulosti, zda nemá záporný vlastní kapitál a jak se vyvíjí jeho ziskovost. Můžete mít několik klíčových odběratelů, kteří tvoří jádro vašeho hrubého zisku. Insolvence těchto odběratelů by mohla způsobit závažné problémy ve vašem podnikání, proto musíte brát v úvahu jejich celkovou finanční situaci, sledovat jejich platební morálku a signály o možných finančních potížích.

Podle spolehlivosti svých odběratelů byste si také měli stanovit, do jaké výše celkových nesplacených pohledávek budete ochotni určitému odběrateli dodávat na fakturu a s jakou splatností. Je vhodné rovněž sledovat, jestli mají odběratelé porozumění pro vaše případné objektivní potíže se splněním termínu nebo kvality dodávky.

Informace o svých odběratelích můžete získat různým způsobem. Pokud mezi vaše odběratele patří společnosti obchodované na burze, obvykle musí každé čtvrtletí detailně informovat o hospodaření. Často jsou o nich také dostupné nezávislé analýzy investičních analytiků nebo rating od renomovaných ratingových agentur. Souhrnným ukazatelem bonity společností obchodovaných na burze je vývoj ceny jejich akcií. Ze sbírky listin vedené rejstříkovými soudy lze získat účetní závěrky odběratelů, popř. i výroční zprávu s popisem vývoje hospodaření. V obchodním rejstříku naleznete údaje o vlastnických a personálních změnách v orgánech společností. Na burzách pohledávek si můžete ověřit, zda se za vašimi odběrateli nevyskytují pohledávky po splatnosti, kterých se chtějí zbavit jiní dodavatelé výrazně pod nominální hodnotu pohledávky.

Stáhnout infografiku

Ověřit si spolehlivost svého partnera můžete také rovnou v Cashbotu. Stačí si zadat fakturu k financování určenou vašemu odběrateli. V Cashbotu se na odběratele podívají a zkontrolují, zda není v exekuci nebo insolvenci, zhodnotí jeho bonitu a další ukazatele. Pokud bude vše v pořádku, fakturu vám profinancují. Jestli se jim však na straně odběratele něco nebude líbit, fakturu zamítnou, což pro vás může být varovným signálem ohledně spolehlivosti vašeho obchodního partnera.


Bankovní úvěr pro začínající podnikatele není jediná možnost financování. Zkusit můžete také crowdfunding, oslovení strategického investora nebo optimalizaci firemních nákladů. Pomůže vám také udělat si pořádek ve financích a najít potřebné prostředky na rozvoj přímo ve firmě.

Pro firemní rozvoj jsou zdravé finance klíčovým faktorem

V dnešní době to bude znít skoro jako „old school“ názor, ale… zajděte do banky

Doby, podnikatel v bance musel o peníze na podnikání potupně doprošovat, jsou pryč. Dnes naopak banky peníze rády do firem samy investují a často investiční příležitosti tohoto rázu aktivně vyhledávají. Samozřejmě, pokud máte krátkou firemní historii nebo malý obrat, budete to mít o něco složitější. Vaše finanční výkazy se musí bance jevit jako přesvědčivé, v opačném případě může banka vaši žádost odmítnout nebo vám sice poskytne úvěr na rozjezd podnikání, ale jedná se pouze o nízkou částku, se kterou váš záměr pro rozvoj a expanzi nebudete moci zrealizovat. V tom případě se nevzdávejte. Když vám jedna banka financování neschválí, zkuste jinou. Různé banky u bankovního úvěru pro začínající podnikatele kladou různé podmínky a požadavky, pravdou však je, pokud vaše firma není střední nebo větší velikosti, budou námluvy s bankou o něco složitější. Dvojnásob to platí, pokud s podnikáním teprve začínáte. Nechce se vám tanečky s bankou absolvovat? Nezoufejte. Jsou zde i jiné varianty.

Zkuste crowdfunding – peníze od lidí

S termínem „crowdfunding“ jste se již určitě někdy někde setkali. Ač se jedná o relativní novinku, získal „crowdfunding“ své pevné místo na trhu a nemalou popularitu jako nástroj pro získání financí na rozjezd nových projektů a podnikání, stejně jako na jejich další rozvoj. Jak to funguje? Jednoduše. Místo úvěru na rozjezd podnikání požádáte o finance jednotlivce. Ti na přispívají po malých částkách. Nejedná se o sponzorský dar, ale spíše o druh předprodeje. Stávají se prvními zákazníky a zároveň tím ověřují poptávku po produktu nebo službě a dávají základní kapitál například pro výrobu. Jinými slovy v produkt projeví důvěru, zaplatí ho ještě před tím, než skutečně existuje a tím mu umožní spatřit světlo světa.

Pro úspěch v crowdfundingové kampani však musíte mít opravdu kvalitní a atraktivní produkt nebo službu společně s propracovanou strategií, jak se svými budoucími zákazníky komunikovat. Propagace kampaně a budování komunity, která má produkt či službu financovat, je základem úspěchu. Pokud svému produktu nebo službě věříte, zkuste vybrat peníze na podnikání například prostřednictvím Kickstarteru, HitHitu či Startovače.

Oslovte investora

Díky za radu, to by mě nenapadlo, řeknou si možná někteří z vás. Divili byste se, ale stává se poměrně často, že některé majitele nebo jednatele firem nenapadne, že by mohla být jejich společnost pro investory zajímavá.

Pravdou je, že najít toho pravého investora, který společnosti poskytne peníze na podnikání, není nejjednodušší disciplínou v byznysu. Investorů a „business angels“ není mnoho, o zajímavé nabídky nemají nouzi a často si proto mohou projekty vybírat. Pokud ale vaše společnost spadá do jejich strategického portfolia, máte vyhráno.

Další obavou spojenou se vstupem investora do firmy je ztráta kontroly nad společností. To se však odvíjí od velikosti prodaného podílu, stejně jako od společenské smlouvy, která může efektivně chránit původního majitele. Strategický investor, který do vaší smlouvy vstoupí, však může být i velkým plusem – pokud se vám podaří najít investora, který chce do firmy investovat nejen finanční kapitál, ale i „know-how“, máte vyhráno. Každopádně hledání a vstup investora do firmy je vždy tak trochu divoká karta.

Udělejte úklid ve firmě

Existuje ještě jedna varianta, jak získat peníze na rozvoj, díky které se vyhnete bankovnímu úvěru pro začínající podnikatele, i složitému vyjednávání s investory.

Sjednejte si ve firmě pořádek. Zjistěte, na čem jste a odstraňte neefektivitu. Právě tím můžete snadno a bezpečně ušetřit a získat zdroje tolik potřebné pro další rozvoj.

Zde pomůže procesně personální audit, obecné zefektivnění výroby a procesů, a v neposlední řadě pořádek ve firemních financích. Že to zní jako běh na dlouhou trať? Pravda, ale máme pro vás jeden tip týkající se fakturování, který můžete využít prakticky ihned. Problémem totiž často bývá tok peněz, a právě ve finančním toku jsou mnohdy doslova utopené finance, které jste si už vydělali – jen čekáte na jejich proplacení. Co s tím? Existuje inovativní služba s názvem Cashbot. Je určena pro všechny živnostníky a firmy, kteří potřebují uvolnit své peníze vázané ve fakturách s odběrateli, vratkách DPH nebo dotacích, kde čekají na zaplacení často i měsíce. Je i pro všechny podnikatele, kteří chtějí proplatit přijaté faktury svým dodavatelům. Na co můžete využít peníze vázané ve fakturách? Právě na rozvoj svého podnikání.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.


 

Vaše firma je připravena uspět. Nic jste nezanedbali – firma má stanovenou smělou vizi i konkrétní dílčí cíle, které umožní tuto vizi naplnit. Zároveň máte dobře nastavené, jak realizaci svých smělých plánů zvládnete interně. Máte fungující procesy, máte vhodně nastavené pracovní role – a máte na nich také ty správné lidi.

Chcete uspět v podnikání? Mějte firemní finance pod kontrolou.

Skvělé. V tento moment však začíná být zásadní další věc – finanční realita podnikatelského života. Je to hlavně koloběh zvaný cash flow (česky bychom ho mohli nazvat „tok peněz“). O čem to je? O tom mít vždy dostatek hotových peněz na zaplacení toho, co je potřeba zaplatit. Špatně řízený tok peněz je totiž důvodem, proč nejeden majitel či jednatel firmy nikdy nespí v klidu.

Jakmile tok peněz drhne, radost z podnikání střídají starosti

Velice snadno totiž vznikne časový nesoulad mezi tím, kdy vám vaši zákazníci uhradí faktury, a tím, kdy máte vy sami platit zálohy, daně a dodavatele. A těch pár týdnů nebo i dnů, kdy firma musí něco zaplatit, ale ještě na to nemá peníze na účtu, je vážně nepříjemné a stresující období. Jak to pak napravit? Další termíny splatnosti se kvapem blíží a odběratel rozporuje fakturu… to nevypadá vůbec dobře. Nějak se to musí řešit – pak také hrozí vznik dodatečných nákladů kvůli sankcím za zpožděnou platbu.

Jde to i jinak? Samozřejmě že ano. S tokem peněz je to jako s ohněm. Když ho máte pod kontrolou, je to velice dobrý sluha. Když ho neuhlídáte, je to velice špatný pán. Jak to tedy udělat, aby byl vaším pomocníkem, a ne vaším stresorem číslo jedna? To se dozvíte v tomto článku.

Peněžní tok je vlastně jednoduchý ukazatel, který zobrazuje příjmy a výdaje firemních peněz. Vaší snahou pochopitelně je, aby příjmy vaše výdaje co nejvíce převyšovaly. Důležité však je i to, zda se překrývají časově. Protože k čemu vám je platba 300 000 Kč, kterou obdržíte za půl roku, když po tu dobu potřebujete každý měsíc zaplatit 25 000 Kč na nájmu? Podívejme se tedy na pár tipů, jak si peníze uhlídat.

Pozor na daně, ať vás nepřekvapí

Právě platby daní patří mezi nejčastější důvody, proč firma najednou musí vydat více hotovosti, než má na účtu. Ať už je to daň z příjmu, DPH, nebo třeba silniční daň (případně platby sociálního a zdravotního pojištění), dejte si pozor na to, že daňová povinnost nezohledňuje vaše aktuální výdělky. Proto na daně vždy myslete – aby vás vysoká platba na konci období nepřekvapila.

Došlápněte si včas na své dlužníky

Je to nepříjemné, ale je to tak. Zákazníci prostě někdy neplatí včas. Následné vymáhání může být navíc dost složité a náročné jak časově, tak finančně. Vymožené peníze za to sice stojí, ale aktuálně je to jen další náklad – a peníze získáte, když všechno dopadne dobře, až v budoucnu. Nevymáhat pohledávky je však cesta do pekel. Zjistěte si proto dopředu, jaké zákonné možnosti máte. Myslete na sankce, které si můžete ujednat ve smlouvách. Při finančním plánování počítejte s tím, že nějaká část faktur nebude včas uhrazena. Proto potřebujete vytvářet rezervy – aby vás nespolehlivý zákazník neohrozil. Musíte ufinancovat provoz i ve chvíli, kdy se platby zpozdí.

TIP: Na hlídání splatnosti faktur nemusíte být sami. Existuje služba, která to udělá za vás.

Pravidelně revidujte firemní výdaje

Jakmile se podnikání rozběhne, máte plné ruce práce. Řešíte nové zakázky, nábor zaměstnanců, reklamace, termíny. A postupně možná přestáváte vnímat, kde a kolik vaše firma platí. Možná se něco zprvu zdálo jako výhodná služba, ale postupem času se z toho konkrétního výdaje stala zbytečnost. Třeba jste mysleli, že další firemní auto využijete – a teď s ním už měsíce nikdo nejezdí a vy akorát platíte pojištění.

Vyhraďte si alespoň jednou za čtvrt roku čas na to, že zkontrolujete náklady a jejich odůvodnění. Dost možná přijdete na možnosti, kde můžete výdaje ořezat. V rámci běžného provozu na to není čas, proto je dobré si to rozmyslet a naplánovat takové drobné finanční vyšetřování dopředu. Nezřídka tak firmě prospějete víc, než kdybyste těch pět hodin řešili novou zakázku. Koneckonců, náklady se často vynakládají opakovaně – každý měsíc.

Měli jste velké plány na rozjetí podnikání? Chtěli jste uvést na trh nové produkty nebo oslovit nové zákazníky? Nejste v tom sami. Život podnikatele není vždy procházka růžovou zahradou. Zvlášť, když se po světě prochází COVID-19.

Aktuálně mnozí podnikatelé řeší, jak firmu udržet ve slušné kondici a jak získat prostředky na další rozvoj. Banky jsou čím dál opatrnější, získat od banky překlenovací úvěr či běžnou podnikatelskou půjčku už není tak snadné jako dřív a na pomoc od státu se také není radno spoléhat. Naštěstí jsou na trhu i nebankovní varianty, které jsou určené právě podnikatelům. Jaké by to bylo, kdybyste k částkám, které jste vyfakturovali, měli přístup hned zítra? Jde to! Jak na to a za jakých podmínek? To se dozvíte právě zde. Čtěte dál.

Od jara s covidem-19

Pandemie COVID-19 zasáhla takřka celý svět. Nejvíc to odnesly firmy vázané na turismus, typicky hotely a aerolinky. Jenže ekonomická omezení a rostoucí nejistota spotřebitelů i podnikatelů dříve nebo později dolehne i na ostatní odvětví. Proto je namístě se zamyslet nad tím, jak se na pokles celé ekonomiky připravit.

Je totiž možné, že začne klesat poptávka i po vašich službách. A nejenže budou ubývat nové zakázky, ale zároveň začnou problémy s těmi stávajícími – některé faktury se možná proplatí jen z části, některé třeba ani nebude možné vymoct. Bohužel, ekonomická recese si nevybírá.

Jak udržet firmu při životě? Peníze jsou na prvním místě

Víte, že se blíží těžké období. Co s tím tedy můžete udělat? Klíčové jistě je, kromě dalších věcí, zabezpečit si spolehlivé financování. Jak se říká, připraveným štěstí přeje. Bez peněz na účtu totiž pokračovat v podnikání dost dobře nejde. Náklady se platit musí – a ne vždy se dá vyjednat odložení nebo snížení plateb. Jedna odpověď vás asi napadne hned. No jistě, banky. Ty přece půjčují peníze. No jo, jenže v čase nejistoty se i bankovní schvalovatelé chovají obezřetněji. Přestávají věřit tomu, že vaše příjmy za minulé období se budou v blízké budoucnosti opakovat. Dosáhnout na překlenovací úvěr proto může být problém. A není divu – v poslední době je právě překlenovací úvěr něco, co ve vyhledávání na internetu trhá rekordy. Firmy od jara rozpouštěly své finanční rezervy. Státní příspěvek všechno nepokryje. A banky? Na ty se v recesi spolehnout nemůžete.

Hlavní problém firem v krizi není covid-19

Firmy aktuálně kolektivně hasí požáry. Lepší je však požáry nehasit, ale předcházet jim. Každá firma by měla myslet nikoliv na zadní, ale na přední kolečka – nehledět do minulosti ani se nezastavit v přítomnosti, ale připravovat se na budoucnost. A tou je rozvoj. Firma, která se nevyvíjí, stagnuje. A stagnující firma je předem odsouzena k zániku – je jenom otázkou času, kdy ji předežene konkurence nebo někdo okopíruje její know-how a naloží s ním podstatně obratněji (doslova – směrem ke zvýšení obratů a zisku).

Firmy, které mají finanční zajištění pro fázi rozvoje, disponují snad největší konkurenční výhodou ze všech – schopností pružně reagovat na změny. Nemůže firma kvůli covidu-19 vyrábět určité díly do letadel? Pokud má volný kapitál na rozvoj, může se podívat, po čem je na trhu aktuálně poptávka, a svůj provoz transformovat.

Jak z krize ven? Myslete „out of the box“

Vaše firma má určité finanční prostředky. Má hotovost, příjmy, výdaje. Rezervy se tenčí, konec krize v nedohlednu. Co s tím?

  1. Napřed se v klidu zamyslete – neexistuje náhodou díra na trhu, která nějakým způsobem souvisí s tím, co děláte vy?
  2. Co potřebujete pro rychlý rozvoj?
  3. Jak můžete jiným způsobem využít zdroje, které máte k dispozici a kvůli covidu-19 je možná nevyužíváte?
  4. Kde můžete ušetřit a do čeho/koho se naopak vyplatí odvážně investovat?

Pokud budete mít plán, který dává smysl, bude pro vás mnohem jednodušší krizi přežít a možná z ní i něco vytěžit. A nemusíte se u toho zadlužovat a spoléhat se jenom na banky. V aktuální situaci má mnoho firem uložené peníze v nezaplacených fakturách – funguje řetězová reakce, kterou spouští první odběratel, který se s platbou zpozdí. Firmy často nemají problém s nedostatkem financí. Mají problém s hotovostí, a ten je brzdí v rozvoji i realizaci odvážných plánů.

Půjčka či překlenovací úvěr nejsou jediné řešení. A často ani to nejlepší

Banka vám sice půjčí, ale s úrokem. Takže vy sice uhasíte požár, ale tak či tak na tom proděláte a nepřestanete se točit v kruhu. Vyřešíte následek, ale nikoliv příčinu. Faktoring je řešením pro podnikatele, kteří potřebují prostředky na investice do inovací a na modernizaci toho, jak jejich firma funguje. Faktoring nabízejí i klasické bankovní instituce. Pro ty jsou ale malí a střední podnikatelé často rizikovou skupinou. Existují však i nebankovní alternativy. Oproti úvěru z banky funguje nebankovní služba ne jako někdo, kdo vám dá nové peníze, ale jako ten, kdo vám umožní využívat už dnes vaše vyfakturované příjmy a nedívá se na vás skrz prsty jenom proto, že nejste nadnárodní společnost s miliardovými obraty.

Odběratelům totiž často trvá, než fakturu proplatí. A i když ji proplatí včas, může být splatnost v řádu týdnů i měsíců. A právě tuto prodlevu vám tato služba pomůže překonat bez potřeby půjčovat si od banky.  Peníze, na které byste dříve čekali, dostanete na účet do druhého dne. Vlastně tak získáte peníze z faktur dopředu. A nemusí to být jen faktury za odběrateli – může jít také o vratku DPH nebo získané dotace. Na všechny tyto příjmy si podnikatel leckdy počká pěkných pár měsíců – vy ale potřebujete firmu modernizovat už teď, aby co nejdřív fungovala lépe, stala se silnější a konkurenceschopnější. Protože to se aktuálně počítá. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. A jak jste na tom s vaší připraveností vy?