Přeskočit na obsah

Co to vlastně je finanční gramotnost? Jedná se o základ znalostí a dovedností potřebných k tomu, aby byl člověk schopen finančně zajistit sebe a svou rodinu, dokázal se orientovat ve světě financí a reagovat na změny tak, aby měl finance pod kontrolou a dokázal kontinuálně udržet finanční stabilitu. Jaké jsou základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat?

finanční gramotnost
Finanční gramotnost ve firmách

Finanční gramotnost se nerovná mít přehled o všech produktech na trhu. Jedná se o přístup k penězům a způsob, jakým o nich přemýšlíme a jak s nimi v důsledku toho nakládáme. Klíčové je uvědomění, že pokud podnikáte, nejde jen o firemní peníze. Zejména u začínajících podnikatelů může vést finanční negramotnost nejen ke krachu podnikání, ale i k ohrožení finanční stability jedince nebo celé rodiny. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé jak ve vztahu k osobním, tak firemním financím dopouštějí?

Základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat

1. Neefektivita v nakládání s financemi

Častou chybou je, že podnikatel všechny vydělané peníze obratem vkládá do podnikání. Výsledek? Netvoří si rezervy a z dlouhodobé perspektivy tak firmu (i sebe) ohrožuje. Je to podobné jako s osobními či rodinnými financemi. Pokud rodina hospodaří v režimu „od výplaty k výplatě“, není připravena na nepředvídatelné události (výpadek příjmu v důsledku náhlé nezaměstnanosti nebo dlouhé nemoci) nebo nenadálá větší investice (nové auto, pračka apod.).

TIP:

Podnikatelé se často chovají k firemním financím stejně nezodpovědně jako někteří k financím rodinným. Pro efektivní řízení cash flow platí jedno základní a zároveň velmi jednoduché pravidlo: třetina výdělku by měla být použita na základní provoz firmy (chod firmy, nezbytné náklady), třetina na rozvoj firmy a třetinu by měl podnikatel každý měsíc ušetřit a vytvořit si tak jakýsi finanční polštář.

2. Co není doma, to se počítá

V praxi se můžete setkat se spoustou podnikatelů, kteří i přes to, že vedou relativně úspěšný byznys, nejsou schopni uspokojivě definovat, co znamenají pojmy jako cash flow, nebo říct, jaký je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Výsledek? Řada firem nedokáže se svými financemi nakládat efektivně. Jejich finanční strategií je spoleh na kontokorenty, půjčky a kolikrát i na štěstí.

Nejčastější chybou je začít utrácet ve chvíli, kdy podnikatel vystaví fakturu. Zkusíme si malý test: Odvedli jste skvělou zakázku za milion, vystavili fakturu a odeslali. Co uděláte?

Která odpověď je správně? To záleží na stavu firmy a konkrétní situaci. Rozhodně však není správně varianta a). Paradoxně právě ta popisuje chování mnoha podnikatelů. Díky neefektivnímu nakládání s firemními financemi je tak často firma papírově v plusu, ale v reálu peníze k dispozici nemá. Stačí, aby se několik odběratelů zpozdilo se splatností faktury, a podnikatel se ocitne ve finanční tísni. V tomto případě neznalost neomlouvá, a to především před bankou a věřiteli.

3. (Ne)řešení problémů s financemi? Strčit hlavu do písku a dělat, že neexistují

Mnoho podnikatelů začne firemní finance dopodrobna řešit až ve chvíli, kdy nastane problém. Firemní peníze a jejich toky je však nutné hlídat průběžně. Strategie à la pštros (strčím hlavu do písku a problémy budu okázale ignorovat – třeba samy zmizí) není zpravidla úplně nejefektivnějším řešením.

Abyste o sobě mohli prohlásit, že se řadíte mezi finančně gramotné podnikatele, nestačí, abyste znali pojmy. Jistě, je to dobrý start. Dát vše na papír a zjistit, jaké jsou vaše příjmy, výdaje, aktiva a pasiva, je základ a výchozí bod. Pro co? Pro analýzy, na základě kterých můžete efektivně řídit svůj cash flow.

TIP:

Sestavujte rozpočty pravidelně, při každé větší zvažované investici zvažte, co to udělá s vaším cash flow, jaké jsou benefity, možnosti dalších zisků díky investici a jaká jsou rizika.

Finanční gramotnost jako konkurenční výhoda i cesta k rozvoji podnikání

Finanční gramotnost a její promítnutí do praxe vám nezajistí jen klidnější spánek a méně stresu. Pomůže vám také k úspěšnému rozvoji a dalšímu podnikání.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

Pokud je majitel či jednatel firmy finančně negramotný, mnohokrát svými, sice možná dobře míněnými, ale nezodpovědnými rozhodnutími firmu de facto sabotuje. Pokud je firma finančně řízena na základě výsledků analýz a podložených predikcí, má mnohem vyšší šanci na úspěch než například finančně dezorganizovaná konkurence.

TIP na závěr:

Vzdělávejte se, čtěte knížky, přihlaste se na kurz finanční gramotnosti, inspirujte se, své kroky konzultujte s poradci či zkušenějšími kolegy. Vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je investicí (časovou i finanční), která se vám i vaší firmě na sto procent vrátí. A to mnohonásobně.

Téma cashflow neboli peněžního toku se, vzhledem k vývoji událostí kolem pandemie COVID – 19 zdá být stále aktuálnější. Totéž platí i o dominovém efektu, který (nejen) v české ekonomice nabývá na síle. Pokud vám nezaplatí jeden nebo hned několik odběratelů, nemáte rázem na zaplacení vašich závazků vy. Jak i v této nelehké době růst? Jde to. Začít byste měli u financí.

rozvoj podnikání, podnikové finance pod kontrolou

Přemýšlejte nad firemními financemi jinak

V přírodě platí, že kdo je schopen rychle se přizpůsobit, přežije. To platí i v byznyse. A konkrétně ve financích je potřeba myslet „out of box“, umět počítat i být kreativní. Na každý problém existuje zpravidla řešení. Čím má člověk více zkušeností, tím je paradoxně obvykle více limitován v nacházení nových východisek. Existují majitelé firem, kteří by si z principu nikdy nevzali půjčku, i když by jejich podnikání mohla posunout do zcela jiných sfér. Jiní majitelé zase nikdy nedopustí, aby do rodinné firmy vstoupil investor, který nemá s rodinou nic společného. Leda by se do rodiny přivdal nebo přiženil.

Představte si živě následující situaci (pro některé z vás pravděpodobně aktuálně nebude ani nutné zapojovat fantazii): firma prosperuje, má zakázky a po všech stránkách se jí daří. Najednou se však ekonomika zastaví. První odběratel volá, že se omlouvá. Zpozdí se se splatností faktury. To jste ještě celkem v klidu. Když však už pátý (ze šesti) odběratelů začne „stávkovat“, nervozita roste. Stejně jako počet faktur, které byste měli někomu dalšímu proplatit vy.

Jak z kola ven? Půjčka od banky nebo vstup investora do firmy nejsou jedinými možnostmi, které firma v dané situaci má.

Existuje půvabná scéna z filmu, kdy se holčička ptá maminky, vdovy se třemi dětmi: „Mami, proč jsme tak chudí?“ A maminka odpovídá: „Nejsme chudí, jsme jenom na mizině.“

A takto je to i s firmou, která doslova uvízne ve stojatých vodách zmrazené ekonomiky. Fakt, že se firma ocitne ve druhotné platební neschopnosti v důsledku toho, že její odběratelé nejsou schopni dostát svým závazkům neznamená, že firma špatně hospodaří, není úspěšná, je špatně vedená nebo je z dlouhodobého hlediska finančně nestabilní. Jedná se o extrémní situaci. Firma zvládla získat dostatek zakázek. Ty úspěšně odvedla. Za svou práci však nedostala zaplaceno. Hodnota směněná za peníze byla vytvořena, peníze však na účet nedorazily. Většina odběratelů svým závazkům dostát chce, a dříve či později faktury proplatí. Jenže čas je právě to, co všechny tlačí. Banka nepočká. Nájem nepočká. Výplaty zaměstnanců nepočkají. Řešení pro zdravé firmy však existuje.

TIP nad zlato: jak efektivně řídit cashflow? Nemusíte na to být sami

Díky Cashbotu můžete řešit okamžité proplacení faktur již od 3000 Kč bez omezení na velikost odběratele a se splatností faktury od 7 do 180 dní.

Když se u nás zaregistrujete (zn. nezávazně), zdarma zjistíte, jak vypadá váš rizikový profil. Pokud dokončíte registraci, nejenže můžete služby Cashbotu ihned využívat a peníze dorazí na váš účet nejpozději do 24 hodin, ale navíc dostanete certifikát ověřené firmy. V opačném případě se dozvíte jaké kroky podniknout, abyste svůj rizikový profil zlepšili.


Jak zvládají dopady pandemie české firmy? Na tuto otázku neexistuje jednotná odpověď. Dopady i postupy při řešení krizových scénářů se u firem různých velikostí výrazně liší. Velké firmy zvládají vyrovnávat propady v cash flow lépe než firmy střední nebo malé velikosti.

Proč jsou malé a střední podniky (MSP) označovány za páteř každé funkční a zdravé ekonomiky? Podle místopředsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Zdeňka Tomíčka jsou takto označovány malé a střední podniky právem. Čísla mluví za vše – konkrétně v České republice tvoří MSP 99 % všech podniků. Výrazně se podílejí i na výsledném čísle zaměstnanosti – poskytují téměř dvě třetiny všech pracovních míst. V případě krize jsou to právě malé a střední podniky, které mají potenciál hospodářský pokles zpomalit.

Dopady pandemie nového typu koronaviru na českou ekonomiku jsou markantní. V důsledku opatření, která měla zabránit šíření nákazy, se Česká republika v 1. pololetí roku 2020 propadla do hluboké recese. Podle odhadu Ministerstva financí by mělo k oživení ekonomické aktivity dojít v roce 2021, růst HDP se odhaduje na 3,9 %. Jedním z dopadů, který je už nyní velmi citelný, je i nárůst nezaměstnanosti. Podle AMSP ČR vytvářejí malé a střední podniky cca dva miliony pracovních míst, což činí 61 % všech zaměstnanců. Do kategorie MSP v tuzemsku spadá přes 1 milion ekonomických subjektů, které se podílejí na vývozu i dovozu nadpoloviční většinou (vývoz cca 51 %, dovoz cca 56 %).

Problém malých a středních podniků – nedosáhnou na úvěr

Velkou nevýhodou MSP je právě zhoršená dostupnost podnikatelských úvěrů. A právě ty by v aktuální situaci tyto podniky potřebovaly nejvíce – na rozdíl od velkých firem totiž nemají takové prostředky, aby krizi bez pomoci překlenuly. I když se banky snaží vyjít malým a středním podnikům vstříc, stále platí, že čím menší firma, tím větší riziko. V Česku je skepse bankovních institucí k malým a středním podnikům historicky zakořeněná, rozdíl v podmínkách je v porovnání se zahraničím markantní: průměrný úrok podnikatelských úvěrů v členských zemích EU je 1,9 %, v Česku činí 3,8 %. V praxi jsou však úroky nezřídka ještě vyšší.  

Banky jsou opatrné a dostat dnes úvěr není tak jednoduché jako dříve. Z hlediska odolnosti a rychlejšího zotavení české ekonomiky však právě MSP hrají zásadní roli. Státní programy na podporu těchto podniků však nestačí.

Co je největším problémem malých a středních firem?

Zpravidla cash flow. Na rozdíl od velkých firem jsou MSP často závislé na několika velkých odběratelích, kteří přímo a velmi citelně ovlivňují peněžní tok dané společnosti. Česká ekonomika se v některých odvětvích v důsledku pandemie doslova zastavila. Zvláště mezi malými a středními podniky, u kterých jsou v Čechách často zakořeněné dlouholeté dodavatelsko-odběratelské vztahy, nastává tzv. dominový efekt. Dodavatel je většinou zároveň v roli odběratele. A pokud nedostane zaplaceno, ani on nezaplatí tomu, od koho odebírá. A bludný kruh se uzavírá.

Pro firmu malého či středního rozsahu může být pár neproplacených faktur doslova likvidačních. A nejen pro firmy, ale i pro jejich zaměstnance.

Řešením je faktoring, problém je dostupnost

Firmy se tak často dostávají na pokraj bankrotu ne proto, že by neměly zakázky, ale proto, že se v důsledku zastavení ekonomiky zastavil i tok peněz mezi firmami, čímž došlo k destabilizaci cash flow uvnitř firem. Velké firmy mají zpravidla diverzifikované pole působnosti – právě proto, aby strategicky ustály období případné krize. Malé a střední firmy, které jsou před nebo ve fázi růstu, mají diametrálně odlišnou pozici – a jsou mnohem zranitelnější.

Řešením by byl faktoring – dá se předpokládat, že spolu s uvedením ekonomiky do pohybu se rozhýbe i cash flow firem. Malé a střední firmy však, podobně jako u půjček, představují pro banky aktuálně riziko. Nepůjčují jim proto vůbec, málo, nebo s úrokem, který je pro podnikatele neakceptovatelný. Vše je pochopitelné, banky musí také nějakým způsobem vyvažovat svá rizika. Málokterá společnost si však může dovolit zatížit nejen aktuálně, ale i výhledově cash flow půjčkou se silně nevýhodným úrokem – zvlášť v době, kdy si nikdo netroufá vydat uspokojivou predikci, kdy se začne situace zlepšovat. Na trhu však existují i nebankovní společnosti, které malým a středním podnikům nabízejí úplně nové možnosti, jak se dostat k penězům, které mají momentálně vázané ve fakturách. Povědomí o nich však mezi malými a středními podnikateli není příliš rozšířené.

Zajímají vás další možnosti financování, které mohou českým malým a středním firmám pomoci překlenout nelehké období? V dalším článku jsme pro vás sepsali pár netradičních tipů.Žijeme ve velmi nejisté době plné změn, které nemůžeme přímo ovlivnit. Můžeme však ovlivnit to, aby byla naše firma na změny připravená a aby vůči nim byla odolnější. Změny s sebou mohou nést hrozby, ale i příležitosti. A na obojí se vyplatí být dobře připraven.

Když se firma ocitne v situaci, kdy má náhlé vyšší výdaje nebo se jí naskytne příležitost, pro jejíž využití potřebuje extra finanční prostředky pro dorovnání či posílení cash flow, je zpravidla pozdě teprve začít řešit, kde peníze vlastně vzít. Zvláště u společností malé a střední velikosti je otázka okamžité dostupnosti peněz často velmi palčivá. Dnes jsme se proto rozhodli inspirovat a porovnat dvě cesty, jak poměrně rychle stabilizovat firemní cash flow – bankovní úvěr a nebankovní faktoring.

1.      Stará dobrá klasika – bankovní úvěr

Skrze podnikatelský úvěr můžete získat finance na stabilizaci a zlepšení krátkodobého až střednědobého cash flow. Bankovní instituce však žádosti posuzují, zvláště v dnešní době, poměrně přísně. A i přesto, že vyplníte všechny byrokratické náležitosti a podstoupíte všechny administrativní úkony, nemáte vyhráno. Banka vaši žádost posoudí a je dost možné, že vám nedá nic, nebo pouze částku, která vám trn z paty zrovna nevytrhne. Roli hraje velikost společnosti i rizikový profil, a to nejen při schválení, ale i při stanovení úrokové sazby, kterou vám banka nastaví.

2.      Faktoring

Napřed si přehledně zodpovězme otázku, co to vlastně faktoring je. Jedná se o efektivní nakládání s jedním často opomíjeným, zato však významným aktivem společnosti – s vystavenými, ale (zatím) neuhrazenými fakturami. Jedná se v podstatě o účetní pohledávky, které se skládají z neuhrazených faktur ve vztahu ke konkrétní společnosti.

Faktoringové společnosti převezmou za poplatek či provizi riziko neproplacení faktury na sebe. Firmám tak výrazně pomáhají v oblasti cash flow. V dnešní době jsou však opatrnější a účtují si zpravidla vyšší provize.

Shrnutí základních rozdílů mezi faktoringem a půjčkou

Jak již bylo řečeno, zdroje váznoucí v neproplacených fakturách jsou často přehlíženým aktivem firem. Přehled o peněžních tocích je základním dokumentem k rozhodnutí, zda společnost v závislosti na výši potřebné částky vůbec půjčku potřebuje. Možná budete překvapeni, že peníze, které aktuálně k rozvoji firmy potřebujete, vlastně k dispozici už máte – jen ne na účtu, ale v neproplacených fakturách.

Proč není faktoring u malých a středních podniků moc často využíván?

Prvním důvodem je, že mnoho podnikatelů stále o možnosti využití faktoringu neví. Roli hraje i to, že banky nabízejí faktoringové služby raději podnikům střední a větší velikosti. Pokud navíc nemáte dostatečný obrat, nemusíte být pro faktoring zajímavým klientem a stejně jako v případě půjčky musíte absolvovat zdlouhavé byrokratické kolečko.

I v případě, že se podnikatel dostane k některé z nebankovních společností, které faktoring nabízejí, existují důvody, proč nabídky služeb nakonec nevyužije. Které jsou ty nejčastější?

Kromě faktoringu a půjček existují i další varianty, jak zajistit financování pro rozvoj vaší společnosti diskrétně a bez výše uvedených omezení.


Zorientujte se v tom, co znamenají zkratky jako ROE, ROA, ROCE, EBIT, ROS či ROC, a především, proč je dobré je vlastně sledovat.

Podnikové finance pod kontrolou: cesta k firemnímu růstu

Ukazatele rentability jsou jedním z tzv. poměrových ukazatelů, které lze vypočítat z údajů, které získáme komplexní analýzou finanční situaci firmy. Právě rentabilita je pro hodnocení ekonomického výkonu dané firmy klíčová. Zjednodušeně řečeno: ukazuje, jak se dané firmě aktuálně i ve vztahu k předešlým obdobím daří. Rentabilita však není údaj důležitý pouze pro vás. Je klíčovým ukazatelem pro rozhodování bank a investorů a může výrazně ovlivnit to, zda dostanete úvěr, nebo zda investor do vaší firmy vloží své prostředky.

Co to ta rentabilita vlastně je?

Jedním ze základních definic podnikání je snaha o vytvoření zisku. A zároveň jeho maximalizace. je to logické. Proč by někdo podnikal a bral na sebe veškerá podnikatelská rizika, kdyby mu byznys nevynášel? Proč by jinak nebyl nebo nesetrval v pohodlí zaměstnaneckého poměru?

Aby firmy věděly, jak se jim v podnikání daří a hlavně, zda se jim vůbec podnikat vyplatí musejí umět vyhodnotit ziskovost podnikatelských aktivit. Důležitým indikátorem úspěchu je také to, jak efektivně je využíván, respektive zúročován do firmy vložený kapitál.

Proč nestačí znát tržby, zisk a náklady

Pouze přehle tržeb, aktiv nebo stavu vlastního kapitálu nestačí. Všechny ukazatele je potřeba dát do kontextu. Ve finančním řízení firmy je vše propojené a na firemní čísla je třeba nahlížet vždy v kontextu. Vezměme si právě efektivitu. Výše uvedené údaje samy o sobě nehovoří o tom, jak je podnik efektivní. Například firma, která na trhu působí několik dekád, má mnoho poboček a zaměstnanců bude mít vyšší obrat než začínající, malá firma s jednou pobočkou, několika klienty a pár zaměstnanci. Nic však není černobílé. samotný obrat nemusí být známkou prosperity a budoucí konkurenceschopnosti firmy. Ona malá začínající firma je možná modernější, postavená na používání moderních technologií, efektivněji řízena a organizována – a právě tato efektivita se v ukazatelích rentability projeví. A pro investora je právě tento ukazatel směrodatný – bude mít jistotu, že u takové firmy budou jeho peníze lépe využité a on zvýší šanci na zhodnocení svých peněz.

A teď už se podívejme na nejčastěji využívané ukazatele rentability

Ukazatele jsou označovány zkratkami. Ty jsou odvozeny z anglických termínů (equity, assets, sales nebo třeba interest, tax). Tyto zkratky jsou běžně užívány a v byznysovém světě se jedná o uznávaný komunikační kód. proto je dobré je znát a aktivně používat. Nebudeme si ukazovat přímo výpočty, ale spíš si řekneme, co který ukazatel zobrazuje a k čemu je tak vlastně dobrý.

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)

Tento ukazatel se uvádí v procentech a ukazuje efektivitu zisku neboli kolik zisku vzešlo z peněz vložených do podnikání. Neměl by být nižší, než kolik je úrok, který nesou bezrizikové cenné papíry (což jsou například státní dluhopisy). je-li ROE nižší, verdikt je jasný: sem prostředky nevkládat.

ROA (rentabilita aktiv)

ROA vypovídá o míře zhodnocení aktiv firmy. ukazuje, jaký zisk vygeneruje majetek vázaný na podnikání, lze z něj vyčíst i to, jaký potenciál ziskovosti majetek, který firma k podnikání využívá, má. Rentabilita aktiv se může být také označena jako produkční síla. Důležité je to, zda firma dokáže svůj majetek efektivně využít. Hodnotu tohoto ukazatele nelze správně interpretovat vytrženou z kontextu – provádí se jako součást hloubkové finanční analýzy podniku.

ROCE (rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu)

ROCE vypovídá o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě využívanými zdroji. Jednoduše řečeno ukazuje, kolik zisku firmě přinesou dlouhodobě investované prostředky.

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

Jedná se o zisk před zdaněním a úroky. jde o hospodářský výsledek před odečtením daně a vyplacených úroků. Je klíčovým ukazatelem výkonnosti firmy. Ukazatel umožňuje porovnat výkonnost různých firem bez ohledu na vnější podmínky, které jsou dané například výší daní v daném státě. Tento ukazatel sledují především zahraniční investoři, nebo je sledován u firem s mezinárodním zastoupením či působností.

ROS (rentabilita tržeb) a ROC (rentabilita nákladů)

ROS neboli rentabilita tržeb hovoří o tom, kolik korun čistého zisku přinesla jedna koruna získaných tržeb. Tento ukazatel je pro celkový pohled dobré doplnit ukazatelem ROC. ten vypovídá o poměru celkových nákladů ve vztahu k celkovým tržbám firmy.

A proč je tedy dobré ukazatele rentability sledovat?

U ukazatelů rentability platí, že čím je daný ukazatel vyšší, tím se podnikání daří lépe. Podklady pro výpočet získáte z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy. Většina těchto ukazatelů má formu podílu. Čitatel je položka, u které chcete zhodnotit její ziskovost. Do čitatele tak typicky bude dosazen celkový čistý zisk po zdanění a odečtení úroků. Do jmenovatele se pak dosazuje kapitál nebo tržby firmy. Rentabilita je tak stěžejním ukazatelem toho, jak na tom firma vlastně je. A vědět, jak na tom jste, je odrazovým můstkem k efektivní optimalizaci, rozvoji i pozitivním změnám.

Bankovní úvěr pro začínající podnikatele není jediná možnost financování. Zkusit můžete také crowdfunding, oslovení strategického investora nebo optimalizaci firemních nákladů. Pomůže vám také udělat si pořádek ve financích a najít potřebné prostředky na rozvoj přímo ve firmě.

Pro firemní rozvoj jsou zdravé finance klíčovým faktorem

V dnešní době to bude znít skoro jako „old school“ názor, ale… zajděte do banky

Doby, podnikatel v bance musel o peníze na podnikání potupně doprošovat, jsou pryč. Dnes naopak banky peníze rády do firem samy investují a často investiční příležitosti tohoto rázu aktivně vyhledávají. Samozřejmě, pokud máte krátkou firemní historii nebo malý obrat, budete to mít o něco složitější. Vaše finanční výkazy se musí bance jevit jako přesvědčivé, v opačném případě může banka vaši žádost odmítnout nebo vám sice poskytne úvěr na rozjezd podnikání, ale jedná se pouze o nízkou částku, se kterou váš záměr pro rozvoj a expanzi nebudete moci zrealizovat. V tom případě se nevzdávejte. Když vám jedna banka financování neschválí, zkuste jinou. Různé banky u bankovního úvěru pro začínající podnikatele kladou různé podmínky a požadavky, pravdou však je, pokud vaše firma není střední nebo větší velikosti, budou námluvy s bankou o něco složitější. Dvojnásob to platí, pokud s podnikáním teprve začínáte. Nechce se vám tanečky s bankou absolvovat? Nezoufejte. Jsou zde i jiné varianty.

Zkuste crowdfunding – peníze od lidí

S termínem „crowdfunding“ jste se již určitě někdy někde setkali. Ač se jedná o relativní novinku, získal „crowdfunding“ své pevné místo na trhu a nemalou popularitu jako nástroj pro získání financí na rozjezd nových projektů a podnikání, stejně jako na jejich další rozvoj. Jak to funguje? Jednoduše. Místo úvěru na rozjezd podnikání požádáte o finance jednotlivce. Ti na přispívají po malých částkách. Nejedná se o sponzorský dar, ale spíše o druh předprodeje. Stávají se prvními zákazníky a zároveň tím ověřují poptávku po produktu nebo službě a dávají základní kapitál například pro výrobu. Jinými slovy v produkt projeví důvěru, zaplatí ho ještě před tím, než skutečně existuje a tím mu umožní spatřit světlo světa.

Pro úspěch v crowdfundingové kampani však musíte mít opravdu kvalitní a atraktivní produkt nebo službu společně s propracovanou strategií, jak se svými budoucími zákazníky komunikovat. Propagace kampaně a budování komunity, která má produkt či službu financovat, je základem úspěchu. Pokud svému produktu nebo službě věříte, zkuste vybrat peníze na podnikání například prostřednictvím Kickstarteru, HitHitu či Startovače.

Oslovte investora

Díky za radu, to by mě nenapadlo, řeknou si možná někteří z vás. Divili byste se, ale stává se poměrně často, že některé majitele nebo jednatele firem nenapadne, že by mohla být jejich společnost pro investory zajímavá.

Pravdou je, že najít toho pravého investora, který společnosti poskytne peníze na podnikání, není nejjednodušší disciplínou v byznysu. Investorů a „business angels“ není mnoho, o zajímavé nabídky nemají nouzi a často si proto mohou projekty vybírat. Pokud ale vaše společnost spadá do jejich strategického portfolia, máte vyhráno.

Další obavou spojenou se vstupem investora do firmy je ztráta kontroly nad společností. To se však odvíjí od velikosti prodaného podílu, stejně jako od společenské smlouvy, která může efektivně chránit původního majitele. Strategický investor, který do vaší smlouvy vstoupí, však může být i velkým plusem – pokud se vám podaří najít investora, který chce do firmy investovat nejen finanční kapitál, ale i „know-how“, máte vyhráno. Každopádně hledání a vstup investora do firmy je vždy tak trochu divoká karta.

Udělejte úklid ve firmě

Existuje ještě jedna varianta, jak získat peníze na rozvoj, díky které se vyhnete bankovnímu úvěru pro začínající podnikatele, i složitému vyjednávání s investory.

Sjednejte si ve firmě pořádek. Zjistěte, na čem jste a odstraňte neefektivitu. Právě tím můžete snadno a bezpečně ušetřit a získat zdroje tolik potřebné pro další rozvoj.

Zde pomůže procesně personální audit, obecné zefektivnění výroby a procesů, a v neposlední řadě pořádek ve firemních financích. Že to zní jako běh na dlouhou trať? Pravda, ale máme pro vás jeden tip týkající se fakturování, který můžete využít prakticky ihned. Problémem totiž často bývá tok peněz, a právě ve finančním toku jsou mnohdy doslova utopené finance, které jste si už vydělali – jen čekáte na jejich proplacení. Co s tím? Existuje inovativní služba s názvem Cashbot. Je určena pro všechny živnostníky a firmy, kteří potřebují uvolnit své peníze vázané ve fakturách s odběrateli, vratkách DPH nebo dotacích, kde čekají na zaplacení často i měsíce. Je i pro všechny podnikatele, kteří chtějí proplatit přijaté faktury svým dodavatelům. Na co můžete využít peníze vázané ve fakturách? Právě na rozvoj svého podnikání.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.


 

Vaše firma je připravena uspět. Nic jste nezanedbali – firma má stanovenou smělou vizi i konkrétní dílčí cíle, které umožní tuto vizi naplnit. Zároveň máte dobře nastavené, jak realizaci svých smělých plánů zvládnete interně. Máte fungující procesy, máte vhodně nastavené pracovní role – a máte na nich také ty správné lidi.

Chcete uspět v podnikání? Mějte firemní finance pod kontrolou.

Skvělé. V tento moment však začíná být zásadní další věc – finanční realita podnikatelského života. Je to hlavně koloběh zvaný cash flow (česky bychom ho mohli nazvat „tok peněz“). O čem to je? O tom mít vždy dostatek hotových peněz na zaplacení toho, co je potřeba zaplatit. Špatně řízený tok peněz je totiž důvodem, proč nejeden majitel či jednatel firmy nikdy nespí v klidu.

Jakmile tok peněz drhne, radost z podnikání střídají starosti

Velice snadno totiž vznikne časový nesoulad mezi tím, kdy vám vaši zákazníci uhradí faktury, a tím, kdy máte vy sami platit zálohy, daně a dodavatele. A těch pár týdnů nebo i dnů, kdy firma musí něco zaplatit, ale ještě na to nemá peníze na účtu, je vážně nepříjemné a stresující období. Jak to pak napravit? Další termíny splatnosti se kvapem blíží a odběratel rozporuje fakturu… to nevypadá vůbec dobře. Nějak se to musí řešit – pak také hrozí vznik dodatečných nákladů kvůli sankcím za zpožděnou platbu.

Jde to i jinak? Samozřejmě že ano. S tokem peněz je to jako s ohněm. Když ho máte pod kontrolou, je to velice dobrý sluha. Když ho neuhlídáte, je to velice špatný pán. Jak to tedy udělat, aby byl vaším pomocníkem, a ne vaším stresorem číslo jedna? To se dozvíte v tomto článku.

Peněžní tok je vlastně jednoduchý ukazatel, který zobrazuje příjmy a výdaje firemních peněz. Vaší snahou pochopitelně je, aby příjmy vaše výdaje co nejvíce převyšovaly. Důležité však je i to, zda se překrývají časově. Protože k čemu vám je platba 300 000 Kč, kterou obdržíte za půl roku, když po tu dobu potřebujete každý měsíc zaplatit 25 000 Kč na nájmu? Podívejme se tedy na pár tipů, jak si peníze uhlídat.

Pozor na daně, ať vás nepřekvapí

Právě platby daní patří mezi nejčastější důvody, proč firma najednou musí vydat více hotovosti, než má na účtu. Ať už je to daň z příjmu, DPH, nebo třeba silniční daň (případně platby sociálního a zdravotního pojištění), dejte si pozor na to, že daňová povinnost nezohledňuje vaše aktuální výdělky. Proto na daně vždy myslete – aby vás vysoká platba na konci období nepřekvapila.

Došlápněte si včas na své dlužníky

Je to nepříjemné, ale je to tak. Zákazníci prostě někdy neplatí včas. Následné vymáhání může být navíc dost složité a náročné jak časově, tak finančně. Vymožené peníze za to sice stojí, ale aktuálně je to jen další náklad – a peníze získáte, když všechno dopadne dobře, až v budoucnu. Nevymáhat pohledávky je však cesta do pekel. Zjistěte si proto dopředu, jaké zákonné možnosti máte. Myslete na sankce, které si můžete ujednat ve smlouvách. Při finančním plánování počítejte s tím, že nějaká část faktur nebude včas uhrazena. Proto potřebujete vytvářet rezervy – aby vás nespolehlivý zákazník neohrozil. Musíte ufinancovat provoz i ve chvíli, kdy se platby zpozdí.

TIP: Na hlídání splatnosti faktur nemusíte být sami. Existuje služba, která to udělá za vás.

Pravidelně revidujte firemní výdaje

Jakmile se podnikání rozběhne, máte plné ruce práce. Řešíte nové zakázky, nábor zaměstnanců, reklamace, termíny. A postupně možná přestáváte vnímat, kde a kolik vaše firma platí. Možná se něco zprvu zdálo jako výhodná služba, ale postupem času se z toho konkrétního výdaje stala zbytečnost. Třeba jste mysleli, že další firemní auto využijete – a teď s ním už měsíce nikdo nejezdí a vy akorát platíte pojištění.

Vyhraďte si alespoň jednou za čtvrt roku čas na to, že zkontrolujete náklady a jejich odůvodnění. Dost možná přijdete na možnosti, kde můžete výdaje ořezat. V rámci běžného provozu na to není čas, proto je dobré si to rozmyslet a naplánovat takové drobné finanční vyšetřování dopředu. Nezřídka tak firmě prospějete víc, než kdybyste těch pět hodin řešili novou zakázku. Koneckonců, náklady se často vynakládají opakovaně – každý měsíc.

Měli jste velké plány na rozjetí podnikání? Chtěli jste uvést na trh nové produkty nebo oslovit nové zákazníky? Nejste v tom sami. Život podnikatele není vždy procházka růžovou zahradou. Zvlášť, když se po světě prochází COVID-19.

Aktuálně mnozí podnikatelé řeší, jak firmu udržet ve slušné kondici a jak získat prostředky na další rozvoj. Banky jsou čím dál opatrnější, získat od banky překlenovací úvěr či běžnou podnikatelskou půjčku už není tak snadné jako dřív a na pomoc od státu se také není radno spoléhat. Naštěstí jsou na trhu i nebankovní varianty, které jsou určené právě podnikatelům. Jaké by to bylo, kdybyste k částkám, které jste vyfakturovali, měli přístup hned zítra? Jde to! Jak na to a za jakých podmínek? To se dozvíte právě zde. Čtěte dál.

Od jara s covidem-19

Pandemie COVID-19 zasáhla takřka celý svět. Nejvíc to odnesly firmy vázané na turismus, typicky hotely a aerolinky. Jenže ekonomická omezení a rostoucí nejistota spotřebitelů i podnikatelů dříve nebo později dolehne i na ostatní odvětví. Proto je namístě se zamyslet nad tím, jak se na pokles celé ekonomiky připravit.

Je totiž možné, že začne klesat poptávka i po vašich službách. A nejenže budou ubývat nové zakázky, ale zároveň začnou problémy s těmi stávajícími – některé faktury se možná proplatí jen z části, některé třeba ani nebude možné vymoct. Bohužel, ekonomická recese si nevybírá.

Jak udržet firmu při životě? Peníze jsou na prvním místě

Víte, že se blíží těžké období. Co s tím tedy můžete udělat? Klíčové jistě je, kromě dalších věcí, zabezpečit si spolehlivé financování. Jak se říká, připraveným štěstí přeje. Bez peněz na účtu totiž pokračovat v podnikání dost dobře nejde. Náklady se platit musí – a ne vždy se dá vyjednat odložení nebo snížení plateb. Jedna odpověď vás asi napadne hned. No jistě, banky. Ty přece půjčují peníze. No jo, jenže v čase nejistoty se i bankovní schvalovatelé chovají obezřetněji. Přestávají věřit tomu, že vaše příjmy za minulé období se budou v blízké budoucnosti opakovat. Dosáhnout na překlenovací úvěr proto může být problém. A není divu – v poslední době je právě překlenovací úvěr něco, co ve vyhledávání na internetu trhá rekordy. Firmy od jara rozpouštěly své finanční rezervy. Státní příspěvek všechno nepokryje. A banky? Na ty se v recesi spolehnout nemůžete.

Hlavní problém firem v krizi není covid-19

Firmy aktuálně kolektivně hasí požáry. Lepší je však požáry nehasit, ale předcházet jim. Každá firma by měla myslet nikoliv na zadní, ale na přední kolečka – nehledět do minulosti ani se nezastavit v přítomnosti, ale připravovat se na budoucnost. A tou je rozvoj. Firma, která se nevyvíjí, stagnuje. A stagnující firma je předem odsouzena k zániku – je jenom otázkou času, kdy ji předežene konkurence nebo někdo okopíruje její know-how a naloží s ním podstatně obratněji (doslova – směrem ke zvýšení obratů a zisku).

Firmy, které mají finanční zajištění pro fázi rozvoje, disponují snad největší konkurenční výhodou ze všech – schopností pružně reagovat na změny. Nemůže firma kvůli covidu-19 vyrábět určité díly do letadel? Pokud má volný kapitál na rozvoj, může se podívat, po čem je na trhu aktuálně poptávka, a svůj provoz transformovat.

Jak z krize ven? Myslete „out of the box“

Vaše firma má určité finanční prostředky. Má hotovost, příjmy, výdaje. Rezervy se tenčí, konec krize v nedohlednu. Co s tím?

  1. Napřed se v klidu zamyslete – neexistuje náhodou díra na trhu, která nějakým způsobem souvisí s tím, co děláte vy?
  2. Co potřebujete pro rychlý rozvoj?
  3. Jak můžete jiným způsobem využít zdroje, které máte k dispozici a kvůli covidu-19 je možná nevyužíváte?
  4. Kde můžete ušetřit a do čeho/koho se naopak vyplatí odvážně investovat?

Pokud budete mít plán, který dává smysl, bude pro vás mnohem jednodušší krizi přežít a možná z ní i něco vytěžit. A nemusíte se u toho zadlužovat a spoléhat se jenom na banky. V aktuální situaci má mnoho firem uložené peníze v nezaplacených fakturách – funguje řetězová reakce, kterou spouští první odběratel, který se s platbou zpozdí. Firmy často nemají problém s nedostatkem financí. Mají problém s hotovostí, a ten je brzdí v rozvoji i realizaci odvážných plánů.

Půjčka či překlenovací úvěr nejsou jediné řešení. A často ani to nejlepší

Banka vám sice půjčí, ale s úrokem. Takže vy sice uhasíte požár, ale tak či tak na tom proděláte a nepřestanete se točit v kruhu. Vyřešíte následek, ale nikoliv příčinu. Faktoring je řešením pro podnikatele, kteří potřebují prostředky na investice do inovací a na modernizaci toho, jak jejich firma funguje. Faktoring nabízejí i klasické bankovní instituce. Pro ty jsou ale malí a střední podnikatelé často rizikovou skupinou. Existují však i nebankovní alternativy. Oproti úvěru z banky funguje nebankovní služba ne jako někdo, kdo vám dá nové peníze, ale jako ten, kdo vám umožní využívat už dnes vaše vyfakturované příjmy a nedívá se na vás skrz prsty jenom proto, že nejste nadnárodní společnost s miliardovými obraty.

Odběratelům totiž často trvá, než fakturu proplatí. A i když ji proplatí včas, může být splatnost v řádu týdnů i měsíců. A právě tuto prodlevu vám tato služba pomůže překonat bez potřeby půjčovat si od banky.  Peníze, na které byste dříve čekali, dostanete na účet do druhého dne. Vlastně tak získáte peníze z faktur dopředu. A nemusí to být jen faktury za odběrateli – může jít také o vratku DPH nebo získané dotace. Na všechny tyto příjmy si podnikatel leckdy počká pěkných pár měsíců – vy ale potřebujete firmu modernizovat už teď, aby co nejdřív fungovala lépe, stala se silnější a konkurenceschopnější. Protože to se aktuálně počítá. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. A jak jste na tom s vaší připraveností vy?