Přeskočit na obsah

Na váš web chodí návštěvníci a potenciální zákazníci. Sledujete jejich demografické údaje, víte, jaké zařízení používají. Proč ale nenakupují, nedokončí svůj nákup nebo proč e-shop rychle opouští? 

E-shop nemá nakupující klienty, co s tím?

Návštěvníci se na vašem e-shopu zdrží jen chvíli. Někteří mají v košíku jeden dva produkty, ale stejně nedokončí svůj nákup. Co je špatně? 

Ověřili jste si, že je váš e-shop na nejpoužívanějších zařízeních uživatelsky přívětivý? Dodržuje tedy zásady user-experience? Neboli naplňuje váš obchod potřeby vašich uživatelů a veškeré ovládací prvky fungují tak, jak mají? Zkuste pro jistotu ještě jednou oslovit své okolí nebo náhodné dobrovolníky. Pobídněte je ke zkušebnímu nákupu konkrétního produktu a zjistěte, zda je pro ně nákupní zážitek příjemný a sousled jednotlivých kroků srozumitelný. Co můžete zlepšit? Co jim chybělo? 

Můžete zjistit:

Nejznámější český e-shop s potravinami se zaměřil na přístupnost svého webu (anglicky accessibility). Zjistil totiž, že zákazníci se zdravotním handicapem jsou silnou skupinou potenciálních zákazníků, která potřebuje také nakupovat. Aby naplnil potřeby těchto zákazníků a zároveň zvýšil svůj prodej, zlepšil pro tuto skupinu zákazníků ovládání webu. Zkuste si udělat audit svých zákazníků, nezapomněli jste na některou ze skupin? Je přístupnost vašeho e-shopu na dobré úrovni?

Poproste typického zákazníka ve vašem okolí, zda by s vámi mohl projít několik nákupních scénářů. Poté společně zkuste provést hloubkový rozhovor. Jde o jednu z kvalitativních metod pro sběr dat, díky které se lze seznámit s myšlením, podněty a chováním zákazníka.

     Můžete zjistit, že:

Důsledně a průběžně testujte všechny možné nákupní scénáře a pohledy různých uživatelů. Zamezíte zbytečným chybám a prohloubíte klientský zážitek, který uživatel bude mít při interakci s vaším e-shopem. 

Je cena vašich produktů přiměřená? 

Nakonec by za nedokončeným nákupem mohla stát vaše cenová politika. Nemáte ve srovnání s konkurencí příliš vysoké ceny? Jestliže si za cenou stojíte, co zkusit aplikovat trochu psychologie? Všimli jste si občas u pokladen v kamenných prodejnách 10% slevy pro nové zákazníky? Dárku, který magazíny balí ke svým vydáním a k předplatnému? Určitě znáte i někoho, kdo sbírá body. Data nám říkají, že lidé touží po akcích, slevách, novinkách a klubových programech. Zkuste aplikovat jednu z možností – český zákazník rád šetří, aby měl za tři.

Nedostatek financí pro inovace

Vyčerpali jste budget na vývoj, zásoby a potřebujete další kapitál na audit, poradenství či inovace? Cashbot podnikatelský úvěr na cokoliv vám pomůže. Vyřídíte jej za chvíli online s dokumenty, které máte běžně u sebe a peníze máte do 30 minut, nebo zdarma. Nikam nemusíte chodit a nic složitě zařizovat.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Co dělá Prosapia? Jak jí Cashbot pomáhá? Jak plánovala Prosapia rekonstrukci svého sídla? To a mnohem více se dozvíte v našem společném rozhovoru s paní Mgr. Janou Pittnerovou, MBA, statutární zástupkyní – ředitelkou společnosti.

Prosapia – společnost pro rodinu, tak zní vaše heslo. Jak to celé vzniklo? Co bylo podnětem vaší existence a co je vaším pohonem a motivací nadále fungovat?
Naše organizace byla založena jako občanské sdružení s názvem SENIOR, o. s., které poskytovalo specializovanou péči osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými poruchami kognitivních funkcí. V roce 2008 jsem převzala její vedení a spolu s několika odvážnými zaměstnanci jsme začali rozšiřovat spektrum našich služeb osobám v sociální, finanční krizi, rodinám s dětmi nebo obětem trestných činů. Naší cílovou skupinou tedy nebyli už jen senioři, ale celá rodina. Zvolili jsme tedy latinský výraz pro rodinu: Prosapia.

Motivací pro naši činnost je jednoznačně snaha a možnost lidem v krizi pomáhat a učit je převzít odpovědnost k sobě, ke svému životu, postavit se aktivně k překážkám, které život přináší a naučit se je efektivně řešit.

Jaké jsou vaše aktivity, služby a kdo jsou vaši klienti?
Poskytujeme registrované sociální služby, a to pečovatelskou službu v domácnostech klientů, odborné sociální poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále poskytujeme komplexní poradenství pro oběti trestných činů, jako je právní zastoupení, sociální poradenství nebo psychologická podpora. Tato oblast je realizována v podmínkách nevládní neziskové organizace (NNO).


Druhá část naší činnosti je zaměřena komerčně a v rámci ní nabízíme odborné vzdělávací aktivity, jako jsou semináře, kurzy nebo přednášky pro pracovníky ve státní správě, poskytovatele sociálních služeb, pedagogy apod.

Jak jste se jako společensky prospěšná společnost, která spoléhá na dotace státu, vlastně dozvěděli o službách Cashbotu?
O službách Cashbotu nás informoval bankéř Raiffeisenbank. Ve spolupráci s ním jsme realizovali investiční akci: rekonstrukci našeho domu – sídla v Děčíně, ve kterém realizujeme naše služby.

Rekonstrukce sídla pohledem ředitelky společnosti


Jak probíhala rekonstrukce sídla vašima očima? Setkali jste se s nějakými problémy?
Jednalo se o velmi náročný projekt v hodnotě 22,5 mil. Kč, pro který jsme si sami psali odbornou část. Velkým problémem byla skutečnost, že projekt byl financován v režimu ex post, tedy museli jsme si ho přefinancovat a také zajistit povinný 5% podíl financování.

Problémem byla také skutečnost, že investiční dotace byla garantována v předem dané výši a nepokrývala nečekané náklady, které se objevily až při samotné realizaci rekonstrukce. Další těžkost vznikla v důsledku komerčního stavebního boomu v době realizace projektu, takže se do veřejného řízení nepřihlásilo mnoho firem, z nichž bychom si mohli vybírat. Stavební firmy upřednostnily komerční projekty, kde nejsou tak přísně dané rozpočty.

Jakým způsobem se vám na rekonstrukci podařilo zajistit finance? Jak to probíhalo?
První část projektu (studie proveditelnosti, projektová dokumentace,… cca 1,5 mil. Kč) byla financována z našich vlastních zdrojů. Od roku 2016 – ještě bez jistoty schválení investiční dotace – jsem šetřila každý rok 500 tis. Kč z našich příjmů. Následně nám poskytla Raiffeisenbank investiční úvěr pro financování stavebních prací. Na vybavení 4 pater jsme si opět museli zajistit finance sami, a to z největší části právě díky Cashbotu.

Vešli jste se do vašeho finančního rozpočtu? Museli jste během rekonstrukce udělat nějaký finanční kompromis?
Rozpočet schválený v rámci investiční dotace byl dodržen, ale museli jsme dofinancovat vybavení a rekonstrukci části 3. nadzemního podlaží, úpravu dvora, plot, předzahrádku – to byly náklady, které nebyly způsobilými náklady projektu hrazenými z dotace.

Poskytl vám někdo coby společensky prospěšné společnosti slevu? Usilovali jste o slevu aktivně?
Ceny stanovené smlouvou o dílo byly dané, nepřekročitelné.
Ceny stavebních prací aj. nákladů, které jsme hradili z vlastních zdrojů či prostřednictvím Cashbotu, jsme mohli domluvit a ovlivnit a také jsme to aktivně činili – získali jsme výhodnější podmínky.

Spolupráce s Cashbotem

Nastínila byste nám typickou situaci, kdy vám Cashbot pomohl?
Sociální služby jsou poskytovány v podmínkách nevládní neziskové organizace (NNO) na základě zákona o sociálních službách, v rámci něhož (zjednodušeně řečeno) stát převedl povinnost poskytovat tyto služby na NNO s tím, že zákon zároveň garantuje financování sociálních služeb. Bohužel v reálu se má situace tak, že finance na realizaci sociálních služeb jsou na konkrétní kalendářní rok zaslány krajům a ty pak finance rozdělují mezi organizace na svém území.

Kraje dlouhodobě zveřejňují fakt, že se jim financí nedostává, takže dotace poskytovatelům sociálních služeb krátí na základě tzv. redukčních koeficientů, které ve svém důsledku znamenají, že organizace dostávají 50–70 % potřebných prostředků na daný rok. Z toho jasně vyplývá, že každý rok musíme na náš základní provoz zajistit min. 30 % finančních prostředků z jiných zdrojů, a to nemluvím o rozvojových aktivitách. Využíváme nadací, oslovujeme dárce, ale Cashbot nám dává jistotu.

Jak hodnotíte rychlost poskytnuté služby a celý proces z pohledu klienta?
Vše je realizováno on-line a nadstandardně rychle. Navíc vítám „upozorňovací systém”, kdy do mailu s dostatečným předstihem dorazí informace o blížící se splatnosti úvěru, financované faktury apod. Pro mě osobně je to jeden z největších bonusů Cashbotu při mé vytíženosti 🙂

Jak vnímáte spolupráci s Cashbotem? Doporučila byste ji i dalším nejen společensky prospěšným společnostem?
Jednoznačně ANO. Spolupráci si jen pochvaluji – vysoká profesionalita, individuální přístup ke klientovi, vřelé jednání pracovníků na různých odděleních a úrovních. Nutno konstatovat, že považuji za důležité vedle sociálních služeb s nejistým (nedostatečným) financováním realizovat také komerční hospodářské aktivity.

A jaké jiné aktivity vás v dohledné době čekají? Zapojíte do nich i Cashbot?
V roce 2022 se budeme zaměřovat na rozvoj komerčních aktivit, jako je vzdělávání, zpracování odborných analýz apod. Pro tyto činnosti potřebujeme zajistit kvalitní PR, ale také akreditaci nových vzdělávacích programů. K tomu plánujeme využívat Cashbot a budeme rádi, když nám Cashbot bude krýt záda i do budoucna.

Děkujeme moc Prosapii za rozhovor a dlouhodobou důvěru!

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Levné peníze, anglicky cheap money, jsou mocným služebníkem vašeho cash flow. Co jsou levné peníze a jak je poznat? 

Levné peníze

Co jsou levné peníze?

Levné peníze je termín, který se ustálil pro úvěry s velmi nízkou úrokovou sazbou. Tato situace je často způsobená politikou centrální banky, která de facto pumpuje peníze do oběhu, aby oživila stagnující ekonomiku. 

Jsou-li v oběhu levné peníze, je to ideální doba pro zájemce o úvěr či klienty s již existujícím úvěrem. Ti mohou využít vhodné situace na trhu a sáhnout po refinancování svého úvěru – díky nižší úrokové sazbě se mohou radovat  z nižší měsíční splátky. V případě více úvěrů lze zvolit i spojení úvěrů v jeden (tedy konsolidaci), čímž je možné ušetřit ještě více než při běžném refinancování.

Jednoduchý způsob, jak poznat, jestli jsme v období levných peněz, je jeden z nástrojů ČNB, a to dvoutýdenní REPO sazba (2T Repo). REPO sazba představuje úrok, za který si banky vzájemně půjčují peníze mezi sebou. Lze tomu rozumět také tak, že čím nižší REPO sazba je, tím nižší je i úrok pro nás, běžné smrtelníky – spotřebitele či podnikatele.

Na grafu výše je vidět, že si v posledních letech užíváme poměrně nízkých úrokových sazeb. V porovnání s 90. léty, kdy dvoutýdenní REPO sazba činila až 39 %, představuje tedy dnešní sazba 0,7 % situaci, kdy v oběhu máme ohromně levné peníze.

Proč jsou v oběhu?

Když se ekonomice nedaří, centrální banka obvykle sníží úrokové sazby tak, aby rozhýbala stagnující ekonomice kolečka. Čím levnější peníze jsou, tím výhodnější je vzít si úvěr na rozjezd nového podnikání, nákup vozidel či nemovitostí. 

Úrok a daně

A co je ještě skvělé? Pokud váš podnik není ve ztrátě, úrok, který se s půjčkou váže, může účetní zapsat do nákladů. Tento náklad je daňově uznatelný –  sníží vám tak daňový základ, ze kterého se daň vypočítá a na daních zaplatíte tedy nakonec méně.

Pozor, je-li váš podnik ve ztrátě, úrok není daňově uznatelným nákladem. Více se dočtete v Zákoně o daních z příjmů.

Podnikatelský úvěr na dosah ruky! 

Finanční injekci občas potřebuje každý podnik. Jestliže jste právě v takové situaci i vy nebo nechcete využít vlastních zdrojů a zároveň si můžete půjčit peníze za úrokovou sazbu, která je nižší než v předchozích letech, využijte toho. Je to příležitost, která se neodmítá. Je to příležitost, jak dopřát vašemu cash flow levné peníze. Kdy jindy, než teď, kdy jsou peníze takřka za hubičku?


Dlužím, mám úvěr. Nic, za co by se člověk musel stydět – půjčil jsem si totiž levné peníze a díky nim mohu navíc zaplatit dalšího člověka, který se bude věnovat nové zakázce.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Ať už chcete peníze na rozvoj podnikání od banky, nebo od investora, bez kladného rizikového profilu to půjde ztuha. Zjistěte, z čeho se rizikový profil vyhodnocuje a podle čeho určíte, jak na tom jste. Přečtěte si i pár tipů na konkrétní kroky, jak rizikový profil zlepšit.

Rizikový profil firmy je výsledek komplexních analýz podniku, který přesně vypovídá o aktuálním stavu firmy. Na rizikový profil se můžeme podívat z různých úhlů pohledu:

Jak rizikový profil zlepšit?

1. Dejte si pozor na nepovolené debetní zůstatky a aktivitu na bankovním účtu

Přečerpali jste svůj kontokorent nebo se firma ocitla v nepovoleném debetu? Snažte se svoje závazky vyrovnat – co nejdříve vložte peníze na účet. Pokud prostředky aktuálně nemáte, sežeňte je – požádejte odběratele, ať uhradí vámi vydané faktury přednostně nebo využijte služeb Cashbotu a získejte své peníze na vydaných fakturách okamžitě.

Dalším důležitým ukazatelem rizikovosti vašeho finančního profilu je frekvence plateb na vašem účtu. Transakce v hotovosti vašemu rizikovému profilu příliš neprospějí. Z firemní karty byste neměli například sázet nebo hradit kratochvíle, které patří spíše do osobních výdajů. Naopak k dobru vám banka přičte, když na účtu vysleduje řád a disciplínu: nechte si co nejvíce plateb proplácet na účet převodem, hraďte z něj pravidelné platby a nastavte trvalé příkazy.

2. Mějte vždy po ruce aktualizované finanční výkazy – budete je potřebovat

Než o finanční prostředky zažádáte, měli byste se ujistit, že máte po ruce aktualizované finanční výkazy. Firmy vedené v obchodním rejstříku jsou ze zákona povinné vést účetnictví. Musí obsahovat aktuální a hlavně úplné informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Všechny účetní záznamy musí být průkazné a vedené v souladu se zákonem.

3. Ověřte si bonitu svých obchodních partnerů

Své zákazníky i obchodní partnery byste si měli pečlivě vybírat a především průběžně ověřovat jejich bonitu (schopnost dostát finančním závazkům). To, zda je odběratel bonitní, jde ověřit třeba na základě toho, jakou platební morálku měl v minulosti, jestli má či nemá záporný kapitál a jak se vyvíjí jeho ziskovost.

TIP

Ověřit si spolehlivost svého partnera můžete také díky aplikaci Cashbotu. Stačí do systému zadat fakturu, kterou jste vystavili. V Cashbotu se na odběratele podívají a zkontrolují, zda není v exekuci nebo insolvenci, vyhodnotí jeho bonitu a další ukazatele. Bude-li vše tak, jak má být, fakturu vám profinancují. Pokud bude s odběratelem něco v nepořádku, fakturu zamítnou. To pro vás nemusí být nutně negativní – berte to jako varovný signál a na takového odběratele příliš nespoléhejte.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura vydaná

Cashbot zkrátí splatnost vašich faktur, vratek DPH i dotací, u kterých čekáte i měsíce. Peníze můžete mít už do 30 minut. A vrátit je stačí až za pár měsíců.

4. Plaťte včas odvody za zaměstnance

Pokud máte zaměstnance, vzniknou vám při sjednání pracovněprávního vztahu povinnosti vůči celému ansámblu institucí, konkrétně ke:

Před podáním žádosti o finance prověřte, zda vaše firma včas plní své pravidelné finanční závazky (popř. splátkové kalendáře) a jestli u žádné z institucí nemá dluh nebo nesplacené penále.

Nikdy dluhy na daních nebo sociálním a zdravotním neignorujte. Problém nezmizí, ba naopak. Dlužné částky se každým dnem, kdy před nimi schováváte hlavu do písku, navyšují. Opět: z každé situace existuje cesta ven. Mnoho institucí je otevřených nastavení tzv. splátkových kalendářů. Udělejte vše pro to, abyste situaci začali řešit a dluhy co nejdříve uhradili. Nevyřešené závazky tohoto typu váš rizikový profil výrazně zhoršují.

5. Plaťte včas daně a další závazky

Pravidelně kontrolujte, zda platíte včas pravidelné závazky, modelové daně, DPH nebo mýtné. Ve firmě byste měli mít proces, který toto bude hlídat. Domluvte se s účetní či finančním ředitelem, aby vás pravidelně informoval o stavu vašich závazků.

Rizikový profil firmy může rozhodnout o její další budoucnosti. Zaměřte se na to, jak ho zlepšit a mějte růst vašeho podnikání pod kontrolou.

Průměrně 30 % firem doplatí na špatné finanční řízení. Nenadálé výdaje na nákup k podnikání nezbytných položek, nečekané náklady spojené s opravami, sezónní výpadky v zakázkách nebo náhlá platební neschopnost jednoho z velkých dodavatelů. To jsou jedny z nejčastějších důvodů, proč firma začne řešit peníze – tedy jejich nedostatek.

Nejlepší je takovým situacím předcházet. Jak, to jsme sepsali v článku Vše o cash flow. Dnes se ale podíváme, co s tím, když už se firma do svízelné situace dostane a jaké kroky by měla podniknout.

Řešení není šetřit, ale vydělávat víc

Jsou firmy, které šetří, a jsou firmy, které vydělávají. Jednou z možných variant, jak vydělat více, je zvýšení cen nebo zúžení sortimentu na výrobky, které jdou nejlépe na odbyt a na ty s nejlepší marží. V mnoha případech to však není schůdná varianta. Dalším řešením je zaměřit se na zcela nový produkt nebo službu, po kterých je na trhu poptávka a pro vás je relativně snadné ji nabídnout.

Například pokud jste konzultační firma a nabízíte redesign organizačních struktur a budování firemní kultury, podívejte se, co dalšího nabízí konkurence, zjistěte, po čem je aktuálně poptávka. Možná zjistíte, že firmy právě potřebují školení komunikačních dovedností nebo něco jiného, co u vás ve firmě nebo týmu někdo umí. Vaší strategií tak bude zúžení nabídky a další rozvoj takových produktů a služeb, které jsou ziskové a zároveň nejvíce žádané.

Přibrzděte se slevami a minimalizujte reklamace

Slevy vypadají jako dobrý nápad. Zákazníci více nakupují, firma má krátkodobě vyšší příjem. Jaká jsou tedy negativa? Za zboží jste zaplatili, abyste se z problémů dostali. Potřebujete zajistit návratnost investice. To samé platí pro služby. Pokud máte finanční problémy, musíte hodinové sazby svých lidí prodávat za více, ne za méně. Platy zaměstnancům také nesnížíte, proč byste si tedy snižovali marži – tedy zisk, který vás má z problémů dostat? Soustřeďte se na procesy kontroly kvality. Zabráníte-li reklamacím, zabráníte dodatečným nákladům.

Nechte si zaplatit s předstihem

Pokud máte silnou pozici na trhu a obchodní partneři vás vnímají jako stabilního a spolehlivého partnera, nebojte se a řekněte si o to, aby vám platili dříve, nebo alespoň zaveďte zálohy.

TIP

Existuje i další cesta, jak finance z vydané faktury získat dříve. Cashbot je online služba pro malé a střední firmy, která jim pomáhá s odložením splatnosti přijatých faktur, okamžitým proplacením faktur vydaných, ale také poskytuje úvěr na cokoliv, který můžete začít splácet až za 3 měsíce a na splacení máte celý rok.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Zrevidujte výdaje

V jednom z bodů výše jsme zmiňovali, že by se firma měla soustředit na vydělávání, a ne na šetření. Revize výdajů firmy není šetření. Firmy v krizi šetří, kde se momentálně dá. Osekávají náklady nesystémově a v konečném důsledku nedojde k řešení, které by mělo dlouhodobý efekt.

Když se řekne „přebytečné výdaje“, většina podnikatelů si představí nákladné kanceláře nebo hledá, jak ušetřit na zaměstnancích. Existuje přitom mnoho výdajů, na kterých se dá ušetřit tak, aby se změny nedotkly zaměstnanců.

TIP

Sepište všechny své výdaje a přiřaďte k nim priority. Ty na konci seznamu vyškrtejte nebo omezte. Nezdá se to, ale když se výdaje po malých částkách nasčítají, může vám ve finále vyjít překvapivě velké číslo.

Co nepotřebujete, prodejte

Když už budete u těch seznamů, přidejte ještě jeden – sepište si veškerý svůj majetek, vyhodnoťte, co potřebujete/nepotřebujete a nepotřebné prodejte. Ať už se jedná o firemní auta, stroje, zboží, které leží na skladě a je tak nějak navíc, nebo bezobrátkové zboží. Jak identifikovat nepotřebný majetek firmy? Jednoduše: váže finanční prostředky a přináší firmě nulové zhodnocení. Peníze mají být v oběhu, ne ležet ladem v majetku, který firmě nic nepřináší. Navíc se hodnota peněz uložených v majetku díky inflaci snižuje.

TIP

Uvažujte o financích kreativně. Například pro automobily můžete použít tzv. zpětný leasing, kdy vám leasingová společnost nabídne za vaše vozy okamžitou hotovost s tím, že můžete vůz smluvenou dobu dále používat.

Aby mohlo vaše podnikání dále růst a prosperovat, potřebuje správné a rozumné finanční řízení. Věříme, že vám naše rady pomohou dostat se o krok blíže k jejich dlouhodobé stabilizaci. Ať vás případné nečekané náklady nepřekvapí.

Jedním z nejčastějších důvodů pro krach začínající firmy je špatně sestavený tým, který přes to, že dokázal vytvořit žádaný produkt či službu, nedokáže udržet firmu v chodu. Velmi podobná je situace i u zavedených společností. Zde nefunkční týmy pravděpodobně neohrozí samotnou existenci firmy, ale mohou výrazně omezit její růst.

Správně sestavený a vedený tým je klíčovým faktorem pro úspěch jak nových, tak zavedených společností. Hlavním úkolem každého manažera a zaměstnance HR oddělení je zajistit a udržet ve firmě kvalitní a schopné zaměstnance. Do tohoto procesu vstupuje mnoho faktorů, jedním z často opomíjených je firemní kultura.

Jako důvod pro změnu pozice lidé často uvádějí nevyhovující firemní kulturu. To ovšem není všechno. Ze studie mezi největšími americkými korporacemi vyplývá, že pozitivní a funkční firemní kultura má přímý vliv na výši zisků. Nejdříve si ale řekneme, co to firemní kultura je a zda je možné ji aktivně ovlivňovat.

Co je to firemní kultura?

Firemní kulturu bychom mohli definovat jako všechno, co spojuje zaměstnance a vedení konkrétní firmy. Lze ji připodobnit k osobnosti člověka. Do takové firemní osobnosti pak konkrétně patří:

Herb Kelleher, předseda správní rady aerolinek Southwest Airlines, prohlásil: „Firemní kultura je to, co lidé dělají, když se nikdo nedívá.“ Přestože se jedná o zjednodušení celé problematiky, zrnko pravdy v tomto citátu je. Často může být rozdíl v tom, jakou kulturu by ve firmě chtěli mít její zakladatelé či management, a jaká opravdu panuje v kanceláři a mezi zaměstnanci.

Jak vytvořit nebo napravit firemní kulturu?

Dá se říct, že nultým krokem je uvědomit si, kdo je za firemní kulturu zodpovědný. Její základy pokládá samotný zakladatel firmy nebo startupu, o její rozvíjení a zachování se stará vrcholový management, ale je třeba, aby o ní pečoval každý zaměstnanec.

1. Stanovení vize a základních principů

Vize je pro každou firmu velmi důležitá. Špatně pojatá vize se může proměnit v klišé a terč posměšků, správně pojatá vize se stane tmelem, který bude pojit a motivovat týmy v celé firmě.

Většina startupů nemá s vizí problém, právě naopak. Za založením velkého množství startupů stojí právě silná vize zakladatelů. Důležité je ovšem pochopit, že do vize nepatří pouze to, kam chce firma dojít a co chce dokázat, ale i jak by mělo vypadat prostředí uvnitř firmy a hodnoty, kterými se bude řídit management a samotní zaměstnanci během práce.

To vše je třeba stanovit hned na začátku a v případě již fungující firmy i v průběhu života firmy.

2. Činy mluví hlasitěji než slova

Pokud jste úspěšně stanovili vizi a základní principy vaší firmy, je třeba je uvést do praxe. Pravděpodobně nejdůležitější je toto pravidlo při náboru a tvorbě týmu. Při pohovorech je potřeba uchazeče seznámit s vizí, hodnotami a pravidly uvnitř firmy a přesvědčit se, že je sdílí. Pokud ano, je zde velká pravděpodobnost, že do týmu zapadne a bude se v novém prostředí cítit dobře.

V případě existujících firem je třeba, aby nově definovanou vizi a pravidla nejprve přijal management, teprve pak je možné aplikovat je v každodenních procesech firmy.

3. Zpětná vazba

Nikdo není dokonalý, a proto naslouchejte jak managementu, tak samotným zaměstnancům. Ti vám tak pomohou odhalit chyby ve vizi a pravidlech nastavených ve firmě, nebo vás upozorní, pokud je ve firemní kultuře problém, který vy nemáte z vaší pozice šanci odhalit. 

Banky a další tradiční hráči na českém finančním trhu se během koronavirové krize potýkali s mnoha problémy. Ať už se jedná o finanční potíže některých klientů a z nich vyplývající neschopnost splácet jejich závazky, splátkové moratorium vyhlášené přímo vládou, či uzavřené pobočky. Naopak fintechové společnosti, které se už delší dobu snaží vydobýt si své místo na trhu napůl v symbióze a napůl v tvrdé konkurenci s výše zmíněnými tradičními hráči, dokázaly v roce 2020 výrazně zvýšit zisky i počty zákazníků, mnohdy až o 100 %. Pojďme se nyní podívat na top 5 fintechových společností, které hýbou českým trhem.

fintechy jsou před bankami o krok napřed

Portu

Český startup Portu se rozhodl vstoupit na velmi kompetitivní segment finančního trhu, který je pevně v rukou bank a několika málo investičních společností. Řeč je samozřejmě o investicích do podílových fondů. Drobní investoři se v České republice obvykle pouštějí do investování buď přes banku nebo přes některou z větších investičních společností.

Portu se rozhodlo nabídnout alternativu. Za samotným startupem stojí investiční skupina Wood & Company, která primárně cílí na korporátní klientelu po celém světě. Díky tomuto propojení mohou v Portu využít know-how investičních expertů z mateřské společnosti.

Na Portu je ovšem daleko sympatičtější velmi přehledná aplikace, nízké poplatky za spravování portfolia a snaha o rozšíření finanční gramotnosti i mezi neuživatele, protože kvalitní spravování portfolia nabízejí i výše zmiňované banky nebo investiční společnosti.

Trisbee

Velmi zajímavý cíl si vytyčili také v Trisbee, fintech startupu, který by rád zpřístupnil bezhotovostní platby i těm nejmenším podnikatelům a živnostníkům. Pro ty bylo doposud příliš náročné a nákladné pořídit si karetní terminál. Kvůli tomu ovšem jejich podnikání často přicházelo o zákazníky, protože hotovost už u sebe dnes každý nemá.

Trisbee proto přišlo s jednoduchým řešením. Platební appka, v které prodejce snadno vystaví zákazníkovi QR kód, který tak nemusí hledat hotovost. To vše zdarma jak pro prodejce, tak pro zákazníka.

Velkou překážkou pro růst Trisbee je obecně nízká rozšířenost QR plateb v České republice. Zatímco v Číně nebo ve Spojených státech jsou platby QR kódem celkem běžné, v Česku na ně nejsou lidé zvyklí.

Caflou

Velmi sympatickým počinem je startup Caflou, který vyvinul jednoduchou a přehlednou aplikaci pro správu týmů a firemních procesů. Díky Caflou můžete automatizovat velké množství procesů, které dosud vyžadovaly přímou pozornost manažera nebo dedikovaného zaměstnance.

V Caflou tak můžete sledovat a plánovat finanční transakce, díky čemuž udržíte zdravý firemní cash flow, přehledně zpracovávat skupinové projekty a delegovat úkoly členům týmu, ale i automaticky sledovat čerpání dovolené a dalších benefitů jednotlivých zaměstnanců.

Cashbot

Cashbot je online nástroj, který pomáhá podnikatelům získat peníze rychleji a jednodušeji než v bance. Peníze navíc garantuje do 30 minut nebo zdarma. Nabízí financování vydaných faktur, odložení splatnosti faktur přijatých a nově i neúčelový podnikatelský úvěr s možností splácení až 12 měsíců a s odkladem splátek až o 3 měsíce. 

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Cashbot není banka. Využívá moderní technologie, díky kterým je vše otázkou pár minut. S Cashbotem podnikatelé nemusí nikam chodit a nic složitě vyřizovat. Registraci vyřídí online za pár minut s dokumenty, které mají běžně k dispozici. Pokud se pak rozhodnou využít služby Cashbotu – ať už jde o úvěr, nebo financování faktur – je to ještě jednodušší. Vše zvládnou přímo v aplikaci bez otravné administrativy a papírování. 

Budgetbakers

Jak se říká, to nejlepší na konec. Český fintech BudgetBakers by se do čtyř let mohl stát dalším „unicornem”, tedy startupem, jehož hodnota překročí miliardu dolarů. A čemu se tedy v BudgetBakers věnují? Ve stejnojmenné aplikaci a webovém rozhraní mohou uživatelé snadno získat kontrolu nad domácím či firemním rozpočtem, proto slovo „budget“ v názvu.

Aplikací pro správu měsíčního rozpočtu a transakcí je na trhu opravdu hodně, ale v BudgetBakers vsadili na komplexnější přístup. Po získání evropské licence PSD2 mohou uživatelé propojit aplikaci s většinou evropských i světových bank, takže mohou sledovat veškeré transakce přímo v BudgetBakers a sjednotit tak svůj finanční život v jedné aplikaci.

Tento model zjevně funguje, protože samotnou aplikaci využívají po celém světě miliony lidí a v roce 2020 skončil startup poprvé v zisku. Ten bude ale celý vložen do dalšího růstu, spolu se 160 miliony korun, které v BudgetBakers získali od významného nizozemského investora.

Existují dva typy účetnictví, které by měla každá firma vést: účetnictví finanční a účetnictví manažerské. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? A proč se vyplatí operovat s oběma?

Účetnictví firmy je něco jako alchymie. Finanční a manažerské účetnictví je samozřejmě úzce provázáno, nicméně liší se ve 3 základních bodech:

  1. Komu je jeho výstup určen (finančnímu úřadu, manažerovi nebo majiteli firmy či akcionářům?)
  2. Hloubka informací a jejich výběr (výpovědní hodnota informací, struktura, stupeň přesnosti)
  3. Období, k němuž se informace vztahují (aktuálnost, výsledky a data z minulosti)

Zjednodušeně řečeno: účetní oddělení firmy udržuje, administruje a eviduje finanční toky ve firmě. O hladký chod a aktuální monitoring přesného stavu financí firmy se stará hlavní účetní. Výstupem účetního oddělení je report pro finančního ředitele – ten si vždy nastavuje konkrétní metriky, které chce sledovat. Ty jsou obsahem reportu pro manažerské účetnictví.

Říká se, že dobrý finanční ředitel je k nezaplacení. I když by se mohlo zdát, že práce s čísly je „suchařina“, opak je pravdou. S čísly se musí umět kouzlit a finanční ředitel musí mimo bryskního úsudku oplývat také značnou mírou kreativity. Na něm je sledovat přesně ta data, která jsou výstupem finančního účetnictví a která jsou podstatná pro finanční řízení firmy.

Finanční účetnictví

Cílem finančního účetnictví je mít absolutní přehled o finančních akcích ve firmě, podat o tom ucelený obrázek v reálném čase a dodat relevantní data, jež slouží jako podklad k manažerskému účetnictví. Výstupy finančního účetnictví jsou zpravidla veřejné a určené finančnímu úřadu, s tímto vědomím je s informacemi nakládáno.

Základní charakteristiky:

Manažerské účetnictví

Cílem manažerského účetnictví je získávat, selektovat, analyzovat a interpretovat informace tak, aby sloužily manažerům k edukovanému finančnímu řízení a klíčovým rozhodnutím. Obsah výstupů z manažerského účetnictví se odvíjí především od priorit a konkrétních cílů strategického, taktického a operativního řízení firmy. Každý manažer si sledované metriky (ve spolupráci s finančním ředitelem) nastavuje sám.

Základní charakteristiky:

Manažerské účetnictví je přímo navázáno na finanční účetnictví. Pokud tento vztah ve firmě funguje a manažeři činí svá rozhodnutí na základě relevantních dat a zkušeností, mohou aktivně ovlivnit další vývoj a firmu tak učinit stabilnější a odolnější vůči možným výkyvům. Manažerské účetnictví umožňuje vidět za roh a být o krok napřed. Zmíněné dva body jsou základem konkurenceschopnosti. A jak máte vy nastaven vztah mezi finančním a manažerským účetnictvím ve firmě?


Byrokracie, skryté poplatky, nedůvěra a dlouhé čekací lhůty. Tak většinou vypadá realita českých podnikatelů, kteří se snaží získat úvěr. To podnikatele z českého start-upu, kteří tyto situace zažili na vlastní kůži, naštvalo natolik, že se rozhodli přestat nadávat a najít řešení. A našli, mí rádcové, našli. V čem tkví magická hranice 30 minut? A jak je to vůbec možné? To se dozvíte v tomto článku.

Peníze na podnikání zpravidla potřebujete hned. S Cashbotem budete vědět, na čem jste. A to do 30 minut.

Start-up Cashbot slibuje, že vyhodnotí vaši žádost o financování a peníze vám odešle do 30 minut. Jak už sám název napovídá, tento poměrně čerstvý český fintechový počin je postaven na využití technologií a automatizaci. A právě díky automatizaci procesů, které probíhají na pozadí uživatelsky přívětivé aplikace, se Cashbotu daří šibeniční interval 30 minut splnit.

Jistě vás napadá: takových marketingových tvrzení o digitalizaci, všemu online a rychlosti ve světě financí jsme už slyšeli spoustu. Většinou však tato řešení probíhají spíše zběsile než rychle a výsledkem je pak bohužel opět byrokratická klasika.

Cashbot: důkaz místo slibů

U Cashbotu je to jinak. Je v zájmu firmy, aby stihla to, co slíbila na vteřiny přesně. Pokud v provozních hodinách (pracovní dny 8–16 h) překročí doba mezi přijetím vaší kompletní žádosti o financování a odesláním prostředků z jejich účtu 30 minut, pak vám připíší celou hodnotu poplatků spojených s daným financováním do vašeho individuálního slevového konta. Tuto slevu můžete využít na další financování od Cashbotu. Jak to, že si za svým stanoviskem Cashbot tak stojí? A jak to, že to opravdu funguje?

„Jsme tak rychlí právě díky technologiím a tomu, že jsou veškeré procesy na pozadí plně automatizované – souběžně jich probíhá až na 300,“ poodhaluje tajemství rychlosti aplikace, která má za maskota lenochoda, Marek Hejdušek, ideátor a CEO Cashbotu, a dodává: „úspora času není jenom na straně klienta, ale i na naší straně – i to je jeden z důvodů, proč jsme schopni zajistit financování a odpovídající péči i malým klientům. To je jeden z našich klíčových rozdílů oproti bankám. S malou firmou, která potřebuje 50 000 Kč, bankéř v bance stráví úplně stejný čas jako s klientem, který si chce půjčit deset milionů. My toto dilema díky technologiím řešit nemusíme.“

Co můžete do 30 minut získat?

Cashbot je tak trochu jiný nejen v přístupu k využití technologií a k malým a středním podnikatelům, které neostrakizuje, ale naopak se pro ně snaží hledat vhodná řešení, ale také v tom, že se podnikatele snaží edukovat.

Má vlastní magazín Rady v podnikání, jehož cílem je zvyšovat finanční gramotnost a každému podnikateli vystavuje hodnocení rizikového profilu. Těm, kteří díky slabému rizikovému profilu na peníze od Cashbotu nedosáhnou, poradí, co zlepšit a jak postupovat, aby svůj rizikový profil vylepšili.

Díky automatizovanému zpracování velkého množství dat o každém klientovi je Cashbot schopen také vyhodnotit, jaké produkty nebo kombinace produktů jsou pro klienta nejvhodnější. Klientovi tak může nabídnout na jednom místě různé způsoby, jak získat peníze do firmy. Existuje několik způsobů, jak to udělat:

  1. Půjčit si rychle a jednoduše bez dokládání účelu – i to mimo jiné Cashbot nově nabízí – do portfolia služeb zařadil i nabídku úvěrů.
  2. Okamžitě si nechat proplatit vydané faktury. Dostat do firmy rychle peníze můžete i díky využití služby zkrácení splatnosti faktur. Z pohledu cash flow se pro dané období zvýší příjem, protože peníze vázané ve vydaných fakturách můžete mít okamžitě k dispozici a momentálně tak zvýšit svoje příjmy a efektivně s nimi ve firmě pracovat pro rychlejší rozvoj.
  3. Neplatit faktury, respektive odložit jejich splatnost. Cashbot můžete využít i tak, že si platbu faktury odložíte nebo rozložíte v čase – výdaje posunete do dalšího období, kdy se vám je podaří vykrýt dalšími příjmy.

Technologie, podrobné vyhodnocení aktuální situace klienta v kombinaci se širokou škálou produktů umožňuje Cashbotu financovat i ty klienty, se kterými by si banka nevěděla rady. Právě pro ně je tady Cashbot. A navíc je zbavuje zbytečné byrokracie. V podnikání více než kde jinde platí, že čas jsou peníze. Cashbot je online nástroj se skrytou super schopností – funguje v podstatě jako stroj času. Pomáhá klientům, aby získali peníze pro své podnikání. Ne za týden, za měsíc nebo za rok, ale přesně tehdy, kdy je potřebují.

S Petrem Herzmannem, spolumajitelem investiční skupiny VIGO Investments, jsme hovořili o jeho nejnovějším inovativním počinu – startupu Direct Fidoo, kde již několik let působí v roli CEO. Petr v minulosti sbíral zkušenosti v koncernu Johnson & Johnson, Factory Pro, Unipetrolu, Spolchemii a v České pojišťovně, kde působil na pozici ředitele centrální podpory obchodu, nebo v Direct pojišťovně, kde měl na starosti business development. A právě pod křídly Direct vzniklo Fidoo – aplikace, která stejně jako Petr Herzmann zasvětila svou existenci boji proti papírování. Posláním startupu Fidoo je podle jeho slov zbavovat firmy papírování a „opruzu“ ve firemních financích tak, aby se mohly soustředit na to, proč vlastně vznikly. Firma přišla s chytlavým sloganem Méně papíroo, více businesoo. Jak konkrétně Fidoo firmy zbytečného papíroo zbavuje? A jak podporuje růst českého businesoo? To se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Vašim webovým stránkám vévodí slogan „Fidoo za vás vyřeší (skoro) všechno“. Co všechno a za koho umí vyřešit?

Posláním Fidoo je zbavovat firmy papírování ve firemních financích. Firmy vznikly, aby dělaly svůj byznys, ne proto, aby papírovaly. Třeba pekař chce péct housky, logistická firma zavážet zboží, filmové studio natáčet filmy a seriály. Dneska za firmu ještě neumíme vyřešit veškeré papírování, ale postupně naše agendy rozšiřujeme a pomáháme tak s digitalizací dalších a dalších jejích částí. Aktuálně umíme firmám pomoci s placením výdajů prostřednictvím předplacených karet, s digitalizací účtenek, schvalováním napříč celou firmou, s cesťáky a napojením výdajů s nimi spojenými nebo s evidencí a vyúčtováním hotovostních výdajů. To vše se pak promítne do osobního nebo projektového vyúčtování a všechny údaje pak firma může pohodlně exportovat a přenést do svého účetního nebo mzdového softwaru. Takže, jak my rádi ve Fidoo říkáme: Méně papíroo, více businesoo.

Kde a jak vznikla a jak se postupně vyvíjela nosná myšlenka služby Fidoo?

Firma vznikla již v roce 2013, tehdy ještě pod názvem Expensa. Na začátku byla služba spíše o náhradě hotovostních plateb, kdy firmy většinu výdajů platily hotově a vyúčtování bylo zdlouhavé. Expensa tehdy nabídla pohodlné placení předplacenou kartou a jednoduchou aplikaci, která umožňovala fotit účtenky a schvalovat je. Později jsme si začali konkurovat s bankami, ale jak jsme postupně rozšiřovali nabídku našich služeb, začali jsme banky spíše doplňovat. Dnes tedy tam, kde banky končí, my většinou začínáme. A jak ukazuje spolupráce s KB, i když má i KB firemní karty, dokážeme je hezky doplnit předplacenými kartami Fidoo a nad všemi výdaji pak následně vyúčtovat. V dnešní době je Fidoo už ucelený ekosystém, který pomáhá firmám s papírováním a digitalizací firemních financí.

Jak Fidoo přesně funguje? A zvládne se v něm zorientovat i finanční laik?

Asi nejjednodušší je to vysvětlit na příkladu běžného zaměstnance. Zaměstnanec dostane předplacenou kartu, kam mu firma nabije firemní prostředky. Následně platí svoje výdaje a po každé platbě mu do mobilu přijde push notifikace, kterou když zmáčkne, tak se dostane do aplikace, kde nafotí účtenku a pošle ji ke schválení. Pokud je výdaj součástí cesťáku, tak ho může připojit právě k němu. Takový výdaj jde pak k manažerovi, který ho ze svého mobilu pohodlně schválí. Stejně tak je to i s cesťákem. Mobilní aplikace je doplněna i webovou aplikací. Webová aplikace je spíše pro správce s jednotlivými rolemi a umožňuje větší přehled o firemních financích nebo nastavení celého fungování Fidoo aplikace.

Kdo je vaším typickým klientem a jak konkrétně mu služba pomáhá?

Fidoo je vhodné pro všechny firmy, od živnostníků přes SME až po velké korporace. Zároveň máme klienty snad ve všech odvětvích. Samozřejmě, že firma dle velikosti a odvětví funguje v naší aplikaci trochu odlišně, ale na začátku si vše nastaví dle potřeby a svých procesů a pak už se o nic nemusí starat. Používá ty služby, které pro své fungování potřebuje. Hezké na tom je, že dokážeme obsloužit i specifické potřeby. Příkladem může být distribuce prostředků na jednotlivé lokality v rámci facility managementu.

Jak je vidět i z vašich aktualit, službu neustále vylepšujete, rozvíjíte a posouváte. Co všechno by mělo Fidoo ve finále umět? Tedy, pokud nějaké finále vůbec existuje.

Já si myslím, že žádné finále neexistuje. Snažíme se naslouchat našim klientům a koukat se na nové příležitosti. Podle toho rozvíjíme stávající agendy nebo přidáváme nové. Vždy máme plán na jeden až dva kvartály a následně pak zase stojíme na křižovatce a přemýšlíme, co je ta další sada věcí, které firmám pomohou s papírováním. Aktuálně pracujeme na automatizaci účetní agendy, OCR nebo třeba na propojení GPS systému s cesťáky tak, aby na základě dat z GPS cesťáky mohly vznikat automaticky.

Fintechy se v poslední době hodně zaměřují na obecnou edukaci ve financích. Stále ještě není neobvyklé, že podnikatelé netuší, co je to cash flow ani jak ho efektivně řídit, natož jaký je rozdíl mezi firemním a manažerským účetnictvím a jak ho číst. Jak se díváte na otázku finanční gramotnosti v Česku? Je i pro vás ve Fidoo finanční gramotnost aktuální téma?

U živnostníků nebo menších firem to může být téma, ale od středních firem dál si myslím, že finanční gramotnost je docela dobrá. Samozřejmě že i my se snažíme o nějakou osvětu a v rámci ní přinášet nápady, jak firemní finance dále rozvíjet a využít k tomu právě Fidoo. V rámci toho jsme pro naše klienty připravili tzv. Fidoo akademii, kde jim ukazujeme, jak jednotlivé agendy digitalizovat a šetřit tak čas a získat větší přehled. Také píšeme články na blog a řadu našich myšlenek publikujeme na sociálních sítích.

Pořádáte také workshopy – čeho se nejčastěji týkají, co mají za cíl?

Pořádáme 3 typy workshopů. První skupina jsou workshopy, které jsou zaměřené na potenciální zákazníky, kde jim ukazujeme, kde mohou mít problém a jak ho Fidoo umí vyřešit. U druhého typu přinášíme našim klientům inspiraci pro digitalizaci firemních financí. Posledním typem jsou pak webináře, kde jdeme do hloubky dané agendy, např. cesťáky, a snažíme se klienty detailně seznámit s daným tématem a ukázat jim, jak mohou celé Fidoo ještě lépe využít.

Pořádáte v blízké době workshop, který by neměl ujít pozornosti našich čtenářů?

Začátkem června jsme pořádali workshop ve spolupráci s naším partnerem, kterým je Komerční banka. Cílem bylo potenciálním klientům ukázat, kde jsou firmy většinou neefektivní ve firemních financích a jak jim s tím Fidoo může pomoci. Tím, že se teď blíží léto, žádné další workshopy neplánujeme a budeme pokračovat zase po prázdninách.

Poměrně nedávno jste zahájili spolupráci s fintechem Cashbot. V čem toto spojení pomůže vašim klientům? A máte na kontě i další podobná spojení, která podnikatelům usnadňují život i byznys?

Spolupráce s Cashbotem má 2 oblasti, kde můžeme našim klientům pomoci. Za prvé je to možnost se dostat k zajímavému provoznímu financování s využitím bezúčelového úvěru nebo včasnějším proplácením vydaných faktur. Za druhé pak mají klienti Cashbotu možnost si tyto prostředky s využitím instantních plateb rychle dobít na Fidoo účet, resp. Fidoo karty a platit tak svoje provozní výdaje právě kartou. Naše spolupráce je na začátku, ale já pevně věřím, že bude pro naše klienty velmi přínosná. Jak už jsem zmiňoval, tak dalším naším partnerem je Komerční banka, která je pro nás distribučním partnerem, ale od června budeme firemním klientům KB nabízet nejen produkt Fidoo, ale také možnost si v rámci Fidoo vyúčtovat i výdaje realizované na kartách KB. Jedná se o unikátní koncept, kde se Fidoo a KB doplňují a přináší tak klientům řešení, které kombinuje produkty banky a zároveň Fidoo. Další partnerství připravujeme v oblasti napojení GPS jednotek, resp. dat z nich na naše cesťáky, což nám umožní jejich automatizaci při cestách autem.

A na závěr jedna vizionářská: Jak vidíte budoucnost bankovnictví? Jak bude vypadat vedení firemních financí řekněme za 10 let? Co bude zcela automatické, co bude nový standard a co naopak zcela zmizí a upadne v zapomnění?

Já vidím budoucnost bankovnictví jako kombinaci produktů bank a fintechů, které se na ně budou napojovat. Přestože rozvoj produktů a služeb není v bankách většinou tak rychlý jako v rámci fintechu, i banky mají celou řadu zajímavých produktů. Nespornou výhodou bank je i široké zákaznické portfolio, které s danou bankou spolupracuje často velmi dlouho a má k bance velkou důvěru. To, co by ale mohlo zamíchat trhem, jsou technologičtí hráči jako Google nebo Apple, kteří mají také velmi dobrý vztah s klientem a disponují technologiemi na velmi vysoké úrovni. V této variantě by se pak pravděpodobně banky i fintechy staly produktovými továrnami, které by svoje služby dodávaly technologickým firmám a ty držely vztah s klientem. Je vidět, že tyto firmy do světa financí čím dál tím více pronikají a nabízejí řadu finančních produktů nebo spolupracují právě s bankami a fintechy. Příkladem může být např. Apple Pay, Google Pay, v Asii pak placení přes WeChat.

Mít dobrý podnikatelský záměr v oblasti, kde je poptávka a není konkurence, je základ. Ale dobrý nápad nestačí. Klíčovým faktorem úspěchu je správné hospodaření s firemními financemi. Proto jsme pro vás sepsali několik praktických tipů.

1.      Zredukujte nezbytné náklady na ty opravdu nezbytné

Zvlášť v době krize se projevilo, že firmy mohou šetřit – když chtějí, nebo když musí. Jak na to? Optimální stav je co nejvíce zredukovat fixní náklady. Právě ty mohou být pro firmu ve chvíli, kdy jí vypadnou příjmy, likvidační. Zredukovat fixní náklady neznamená tyto nákladové položky zcela vyloučit – stačí se zamyslet, zda a jakým způsobem je možné převést je do kategorie nákladů variabilních.

Uvedeme několik příkladů z praxe:

Nejčastějším a také jedním z nejvyšších nákladů bývá náklad na kanceláře. Ty firmy platí často za nemalé peníze bez ohledu na to, kolik mají zrovna v tom období klientů nebo zaměstnanců. Mnoho firem v době pandemie a krize kanceláře opustilo a vydalo se cestou sdílených kanceláří neboli coworkingu. Místa pronajímají podle aktuálního počtu zaměstnanců/spolupracovníků, na jednání si jednorázově pronajímají zasedačku. V ceně za pracovní místo mají veškeré vybavení a office servis – úklid, světlo, teplo, papír, toner, tiskárny, prezentační techniky atp. Neřeší, že něco došlo, že se něco rozbilo nebo že zaměstnanec potřebuje novou židli. Využití sdílených kanceláří je krásným příkladem převedení nákladů na pracovní místo z kategorie fixní do kategorie variabilní. A výsledek? Firma je schopna pružněji reagovat na konkrétní situace a přizpůsobit se. Právě flexibilita je v podnikání základním předpokladem nejen k přežití, ale i k úspěchu.

Další položkou, která se v některých případech vyplatí převést z fixních do variabilních, jsou platy zaměstnanců. V mnoha případech se vyplatí pracovat s externisty, kteří jsou placeni od hodiny nebo za dílo – konkrétní výstup. Samozřejmě ne všechny pozice lze zastřešit externě – cestou je dát vyšší plat několika klíčovým zaměstnancům a ty, které naplno nevyužijete, převést na externí model spolupráce – opět, velkou část fixních výdajů na platy uděláte variabilní.

2.      Hlídejte efektivitu práce. Své i vašich zaměstnanců

V předchozím tipu jsme hovořili o platech a zaměstnancích. U externího pracovního poměru máte výhodu: externista svou práci pečlivě vykazuje. Zaměstnanci k tomuto požadavku často přistupují s nechutí. Nicméně, abyste se dopátrali toho, kde můžete ušetřit, je snímkování pracovní doby nezbytné. Využít můžete aplikace jako například Toggl nebo Costloker. Díky těmto nástrojům uvidíte, jestli své lidi naplno využíváte, jaké mají kapacity i jak rychle pracují. Budete tak mít v ruce relevantní podklad k rozhodnutí, s kým z týmu na jaké bázi spolupracovat, a především co (a kdo) se vám a vaší firmě vyplatí.

Zjistěte i to, jak efektivní jste vy sami. Jako majitel nebo jednatel firmy byste se měli soustředit na její strategické směřování, na rozvoj obchodních vztahů a vyhledávání nových obchodních partnerství a příležitostí. Pokud díky pečlivému zmapování vlastních aktivit zjistíte, že 90 % času věnujete řízení lidí, mikromanagementu a řešení úkolů, o které by se měli starat vaši manažeři, můžete s tím začít něco dělat. Jako jednatel máte pracovat na firmě, nikoliv ve firmě.

3.      Firmu zorganizujte

S předchozím bodem souvisí i organizace firmy. Většina firem má vydefinovanou organizační strukturu, v mnoha případech však slouží pouze jako dekorace na zdi. Organizační struktura má být provázána s organizačním řádem, který přesně stanovuje, co za činnosti která pozice ve firmě obnáší a jaké se k této činnosti vážou kompetence. Definuje i to, co je produktem/výstupem, ve kterém bodě je svěřená agenda předávána a na druhém konci zase odevzdávána. Pokud je firma organizovaná, je efektivní. Pokud si nejste jisti tím, jak firmu zorganizovat nebo zda je zorganizovaná dobře, najměte specialisty na procesně personální audit. Ten vám dá podklad k tomu, abyste vaši firmu zorganizovali skutečně efektivně.

úspora firemních financí

4.      Dobrá účetní sice hodně stojí, ve výsledku ale šetří peníze

Mnoho podnikatelů, zvlášť těch začínajících, si dělá účetnictví svépomocí. Dobrá účetní je drahá záležitost, která se však z dlouhodobého hlediska vyplatí. Podání daní v Česku není k podnikatelům zrovna přívětivé – je snadné udělat chybu. Neriskujete však pouze vyřizování s finančním úřadem, většina podnikatelů zároveň platí víc, než by muselo. S dobrou účetní můžete ušetřit nemalé peníze – zkuste vstupní konzultaci a uvidíte.

5.      Dělejte edukovaná finanční rozhodnutí

Co to znamená? Vytvořte si cash flow mode – zmapujte příjmy, výdaje a mějte přehled o reálném finančním stavu vaší firmy. Vyhnete se tak často naprosto zbytečným krokům, které se firmě ve finále prodraží. Největším nepřítelem podnikových financí je špatně řízený cash flow, čehož důsledkem je to, že podnikatel není schopen v termínech hradit své fixní náklady. Co potom? Když mu nepůjčí banka, půjčí si s vysokým úrokem jinde. Krátkodobě sice problém zdánlivě vyřeší – poplatí, co má. Z dlouhodobého hlediska však ve skutečnosti cash flow firmy splátkami s úroky ještě více zatíží. Jaké je řešení?

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Udělejte si ve financích pořádek a finanční rozhodnutí realizujte až tehdy, když máte jistotu, že jste k nim dospěli na základě dostatečného množství informací. Nemusíte na to být sami: využijte služeb online cash flow manažera. Cashbot nabízí odložení splatnosti přijaté i okamžité proplacení vydané faktury – pomáhá tak balancovat cash flow. Abyste mohli dělat edukovaná rozhodnutí o firemních financích, musíte se vzdělávat. Přečtěte si náš další článek o finanční gramotnosti a zorientujte se ve světě firemních financí.

Spánkovým deficitem dnes trpí průměrně každý třetí člověk. Že se jedná o výrazný celospolečenský problém, dokládají i psychologové – nevyspání způsobuje výkyvy nálad, zhoršuje koncentraci, snižuje pracovní nasazení. Nevyspalý člověk je tak v práci méně výkonný, často reaguje podrážděně, nezvládá stres. Zpravidla tak nestihne svou práci v pracovní době a nosí si ji domů. Pokud ne fyzicky, tak alespoň v hlavě. Častou příčinou nespavosti je právě stres z nedokončené / nestihnuté práce. Co s tím?

V dnešní hektické době je spánek velké téma. Na rozdíl od 85 % savců, kteří spí několikrát denně nezávisle na denní či noční hodině, lidé spí (snad vyjma důchodů a dětí předškolního věku) pouze jednou denně. Vědci nejsou jednotní v názoru, zda je to naše přirozenost, nebo se jedná o podřízení spánkového režimu dnešní době, kdy na spánek téměř není čas.

Spěte v práci, budete výkonnější

Sara Mednick, Ph.D., autorka bestselleru Take a Nap! Change Your Life radí: „Po obědě si v práci regulérně zdřímněte. Stačí 15–20 minut spánku – za tuto dobu resetujete organismus, dosáhnete stavu absolutní bdělosti a budete mnohem výkonnější“.

Zní to nekonvenčně? Nejedna korporace, mezi nimi například i Microsoft, svým zaměstnancům šlofíka v práci nejen umožňují, ale dokonce i doporučují. Krátkodobý spánek má na pracovní výkon i morálku prokazatelně pozitivní účinek – spánek během dne podporuje schopnost koncentrace, kreativitu i výslednou kvalitu práce. Pokud je člověk odpočatý, pracuje rychleji, efektivněji a nedělá chyby. Jak uvést spánek v práci do praxe?

Dejte si spánek do diáře

Kdy je nejlepší dát si poobědového šlofíka? Údajně 1–2 hodiny po obědě, kdy se snižuje hladina cukru v krvi a následkem toho se dostaví únava a klesá mentální aktivita. Naplánujte si spánek ideálně na 20 minut, budíka si však nastavte maximálně na 30. Proč ne déle? Zhruba po 30–60 minutách se organismus dostane do tzv. REM fáze a zahájí tak delší spánkový cyklus. Pokud se probudíte před jeho dokončením, čeká vás místo energie a elánu do práce pocit nevyspání a malátnosti.

Mnoho zaměstnanců míří po obědě rovnou do kuchyňky, bez dávky silné kávy se nedovedou nastartovat. Kávového rituálu se vzdávat nemusíte, naopak. Dvojice britských vědců J. A. Horne a L. A. Reyner přišla v roce 1996 na to, že power nap je několikanásobně účinnější, pokud si dáte silnou kávu před tím, než usnete. Samozřejmě klíčové je usnout dříve, než káva naplno zabere, což se však dá zvládnout vzhledem k faktu, že kofein nepůsobí na lidský organismus okamžitě. Pokud usnete před tím, než káva začne účinkovat, získáte dva efekty v jednom – energii načerpanou z krátkého spánku znásobenou účinkem kofeinu. Jeho účinek totiž nastoupí právě ve chvíli, kdy se vzbudíte.