Přeskočit na obsah

S příchodem nového roku je nejen potřeba podat daňové přiznání, ale přichází i celá řada změn v daňové soustavě. V roce 2023 nás čeká třeba ukončení elektronické evidence tržeb, zrušení silniční daně a mnoho dalšího. V našem vzdělávacím článku naleznete všechny důležité informace na jednom místě, a tak vás letos nic nepřekvapí.

daně 2023

Limit pro registraci k DPH

Každý podnikající subjekt se musel od roku 2004 do roku 2022 registrovat k DPH v případě, že jeho obrat překročil částku 1 milion korun za uplynulých 12 měsíců. Od letošního roku se tento limit zvyšuje na 2 miliony korun. V případě, že subjekt přesáhl limit 1 milon korun v prosinci 2022, nemusí se k DPH registrovat. Stejně tak subjekty, které doposud plátci byly, ale nový limit již nenaplňují, mohou ze systému vystoupit. Opět se jedná o úlevu zejména pro malé podnikatele, kterým tak odpadne povinnost plnit veškeré náležitosti, které jsou s plátcovstvím spojené.

Tři pásma paušálního režimu daně pro OSVČ

Vzhledem k růstu limitu pro registraci k DPH se nově zvyšuje i hranice příjmů OSVČ pro vstup do paušálního režimu daně. Vzhledem k velkému rozpětí příjmů pak nebude záloha pro všechny stejná, ale bude odstupňována do tří pásem tak, jak to zobrazuje tabulka níže.

PásmaKoho se týkáCelková zálohaDaň z příjmůDPZP
I. pásmoPříjmy do 1 mil. ročně
Příjmy do 2 mil. ročně a 80% výdajový paušál
Příjmy do 1,5 mil. ročně a 60% výdajový paušál
6 208 Kč100 Kč3 386 Kč2 722 Kč
II. pásmoPříjmy do 1,5 mil. ročně mimo I. pásmo 
Příjmy do 2 mil. ročně a 60% výdajový paušál
16 000 Kč4 963 Kč7 446 Kč3 591 Kč
III. pásmoPříjmy do 2 mil. mimo I. a II. Pásmo26 000 Kč9 320 Kč11 388 Kč5 292 Kč

Konec EET

Ačkoliv je elektronická evidence tržeb pozastavena již od pandemie covid-19, k jejímu faktickému zrušení zatím nedošlo. To se s novým rokem mění a nutnost evidence letos zanikne. Ministerstvo financí zrušení zdůvodňuje zejména tím, že provoz EET stojí státní rozpočet zhruba 2 miliardy korun ročně a zároveň jeho přínos pro státní rozpočet se v čase snižuje. Ministerstvo odhaduje, že v roce 2025 bude zhruba 80 % všech plateb probíhat bezhotovostní cestou, a EET tedy již není potřeba. Podnikatelům tak díky tomuto kroku ubude množství administrativní práce.

Změny silniční daně

Novela zákona o dani silniční začala platit již v polovině roku 2022 se zpětnou účinností od začátku roku 2022. Jedná se zejména o úplné zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní automobily do 12 tun. V případě vozidel, která dani i nadále podléhají, jsou sazby sníženy na minimální možnou sazbu stanovenou směrnicí Euroviněta. Zároveň došlo ke zjednodušení celého systému a samotného výpočtu daně, který již není závislý na datu první registrace vozidla. Kromě toho se také ruší systém placení čtvrtletních záloh na daň.

Další změny v oblasti daní

Kromě zmíněných větších zásahů do daňové soustavy přichází i několik změn menších. Pokuta za pozdní podání nebo nedodání kontrolního hlášení se snižuje na polovinu v případech, kdy je pokuta vyšší než 1 000 Kč. Změna platí pro OSVČ, pro s.r.o., kde je jediným společníkem fyzická osoba a pro čtvrtletní plátce DPH. Zvyšuje se též limit ročního příjmu, do kterého není nutné podávat daňové přiznání. Dosavadní limit 15 000 Kč byl navýšen na 50 000 Kč.

Daňový kalendář 2023

Termíny pro podání daňového přiznání se opět různí podle toho, zdali jej podáváte osobně, online nebo s pomocí daňového poradce.

Daňové přiznáníForma podáníPřehled o příjmech a výdajích OSVČ
Do kdy podat?Do kdy podat?
3. dubna 2023Základní termín2. května 2023
2. května 2023Daňové přiznání online1. června 2023
3. červenec 2023S daňovým poradcem1. srpna 2023

Tabulka níže obecně zobrazuje, jaké daně se v daném měsíci roku 2023 platí. Vzhledem k množství termínů a splatných daní uvádíme pro přehlednost jednotlivé položky pouze schematicky, konkrétní data naleznete například na stránkách Finanční správy.

Daň / měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Daň silničníx
Daň z hazardních herxxxx
Daň z nemovitých věcíxxxx
Daň z neoč. Ziskůxxx
Daň z přidané hodnotyxxxxxxxxxxxx
Daň z příjmůxxxxxxxxxxxx
Energetické daněxxxxxxxxxxxx
Oznámení CRS (GATCA)x
Oznámení FATCAx
Spotřební daňxxxxxxxxxxxx

 Vratka DPH s Cashbotem

S Cashbotem na vrácení peněz nečekáte. I přesto, že se může doba čekání na vratku DPH nebo dotaci protáhnout až na několik měsíců, s Cashbotem získáte peníze ihned. Vrátíte je až poté, co je od státu dostanete zpět a během toho můžete třeba nakoupit zboží nebo investovat do rozvoje firmy. Jak funguje financování faktur od Cashbotu, to se dozvíte zde.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura přijatá

Faktury od dodavatelů včas zaplatíme za vás a vy nám peníze můžete vracet později a v menších splátkách rozložených klidně do celého roku.


Daně a jak na ně v roce 2021?

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jakých daňových úlev můžete jako podnikatel využít? Pomůžeme vám se v tom zorientovat. Ministerstvo financí zveřejnilo další daňové úlevy, tentokrát ve vztahu ke všem daňovým subjektům bez výjimky. Které to jsou? Pojďme si to přehledně shrnout.

Jaké jsou nejnovější daňové úlevy?

Dne 8.3. byl zveřejněn zpravodaj č. 16/2021, dle kterého můžete podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu o měsíc později. Nehrozí vám úrok z prodlení ani pokuta za pozdní podání. Co to znamená v praxi? Pokud se chystáte podat daňové přiznání v písemné podobě, termín podání je prodloužen do 3. května. Pokud chcete přiznání podat elektronicky, musíte tak dle prodloužené lhůty učinit nejpozději 3. června 2021.

Zmíněný daňový zpravodaj přináší i další úlevu – prodlužuje prominutí DPH vztahující se na respirátory typu FFP2 a další ochranné pomůcky. Tento konkrétní pardon ministerstva financí potrvá do 3. června 2021.

Kdo danit nemusí?

Co kdy letos odevzdat a zaplatit? Všechny změny najdete přehledně zde:

Pokud nespadáte ani do jedné z výše uvedených kategorií těch, kteří si s daněmi lámat hlavu nemusí, nezoufejte. Přehledně jsme pro vás shrnuli nejdůležitější data spojená s daněmi pro rok 2021:

Únor

Podnikatelé měli dle původního režimu začátkem února odevzdávat daňové přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Dle rozhodnutí Ministerstva financí jsou však termíny pro podání zmíněných přiznání posunuty o dva měsíce. Připadají tedy letos na měsíc duben.

Březen

V březnu se podnikatelé klasicky připravují k podání daňového přiznání. To by měli v ideálním případě podat do 1. 4. 2021. Letos je však tento termín o měsíc posunut. Povinnost podat daňové přiznání tak připadá na 3. 5. v papírové a 3. 6. v elektronické podobě. Nic vám však nebrání vyřešit daně dříve.

V polovině března musí poplatníci, kteří v roce 2020 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, odvést první ze čtyř záloh na daně. Kolik to bude? Částky se snadno dopočítáte – záloha činí 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé, kteří daní takzvaným paušálem, v březnu platí poprvé samostatnou měsíční vyměřenou zálohu na daň a v dalších měsících platí dále stejné částky.

Chcete si lhůtu pro podání i zaplacení daně prodloužit o měsíc, tedy do 3. června? Stačí daňové přiznání podat elektronicky, například prostřednictvím bankovní identity.

Pondělí 22. 3.

– Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020, splatnost paušální zálohy za březen 2021.

Duben

Čtvrtek 1. 4.

– Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani.

– Pokud vyplňujete daňové přiznání bez daňového poradce, je toto zároveň termín pro podání daňového přiznání. Pokud máte daňového poradce, máte povinnost o této skutečnosti do tohoto data informovat finanční úřad. Na základě toho bude lhůta pro odevzdání daňového přiznání posunuta o tři měsíce.

Čtvrtek 8. 4.

– Pokud jste OSVČ a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, je třeba doložit k tomuto datu přehled příjmů a výdajů, které dokládají, že daňové přiznání podávat nemusíte.

Čtvrtek 15. 4.

– Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Úterý 30. 4.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání za vás bude podávat daňový poradce, musíte o tomto faktu informovat zdravotní pojišťovnu právě do 30. dubna 2021. Pokud se vám o daňové přiznání stará poradce a řádně o tom informujete zdravotní pojišťovnu, posouvá se pro vás podání přehledu OSVČ na 2. srpen.

Květen

Pondělí 3. 5.

Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud jste OSVČ a nevyužíváte služeb daňového poradce, je toto termín, kdy musíte podat přehled pro zdravotní pojišťovnu, stejně jako přehled pro správu sociálního zabezpečení.

– Tento termín je zároveň posledním termínem, kdy můžete podat daňové přiznání písemně (pokud podáváte přehled sami, bez daňového poradce).

Pondělí 31. 5.

– V tomto termínu platíte daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila 5 000 Kč. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, zaplatíte k 31. 5. polovinu celkové částky, druhou hradíte až na podzim.

Červen

Úterý 1. 6.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání jste podávali po 1. dubnu elektronicky, můžete využít pozdějšího termínu pro podání přehledu na OSSZ, nejzazším termínem pro podání je právě 1. červen.

Úterý 15. 6.

Čtvrtletní/pololetní záloha na daň z příjmu – v polovině června je termín pro splacení první pololetní nebo druhé čtvrtletní zálohy na daň z příjmu.

Červenec a srpen

Čtvrtek 1. 7.

– Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud podání podáváte sami, je toto termín pro elektronické podání.

Přiznání můžete k tomuto datu podat v písemné podobě pouze za předpokladu, že za vás přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. V takovém případě je nutné nejdéle do 2. srpna podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Čtvrtek 15. 7.

– Termín pro platbu zálohy na silniční daň za 2. čtvrtletí 2021.

Podáváte daňové přiznání sami? Přečtěte si, na co si dát pozor

1.      Předejděte promeškání termínu pro podání

Hlídejte si všechny termíny, abyste podali přiznání včas. Rezervujte si čas (pokud možno s předstihem), abyste stihli dát do pořádku všechny požadované dokumenty a přiznání podali v termínu a bez stresu.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání v papírové podobě, termín podání je 1. 4. Lhůta pro odeslání daňového přiznání v elektronické podobě je letos z nařízení vlády prodloužena o 1 měsíc, nejzazší termín tedy připadá na 3. května. Pokud za vás vyplňuje a podává přiznání daňový poradce, musí tak učinit do 1. července.

2.      Zadejte správné osobní údaje

Typickou chybou, ke které dochází většinou, když dotyčný vyplňuje daňové přiznání na poslední chvíli, je nesprávnost uvedených osobních údajů. Zkontrolujte především uvedené kontakty. Pokud vás v případě nesrovnalostí nebude moci finanční úřad kontaktovat, riskujete komunikaci s finančním úřadem prostřednictvím České pošty ve formě úředních dopisů. A to je běh na dlouhou trať, kterému je dobré předejít.

3.      Zkontrolujte, že jste uvedli všechny příjmy. Opravdu všechny

Zvláště v aktuální době, kdy stát čeká na daně jako na smilování, je záhodno nedráždit finanční úřad (byť neúmyslně) zamlčenými příjmy. Přivyděláváte si při zaměstnaneckém poměru podnikáním? Pronajímáte byt a máte z něj příjem, nebo jste v loňském roce nemovitost prodali? Tyto příjmy nesmí v přiznání chybět.

4.      Pozor na odpočty na daních. Například v rodině je mnohdy může čerpat jenom jeden

Typickým příkladem je odpočet za dítě – častým případem je, že odpočet uvedou oba rodiče, uplatnit ho přitom může ze zákona jen jeden z nich. Pokud máte hypotéku a chcete uplatnit odpočet na dani z úroků, čerpat může pouze ten z vás, který úvěr čerpá.

5.      Než začnete, udělejte si seznam – zkontrolujte, že máte všechny potřebné dokumenty a přílohy

Přílohy se většinou vztahují právě k odpočtům nebo slevám. U každé takové položky je požadována dokumentace, která dokladuje váš nárok na určitý odpočet či slevu, ať už se jedná o dítě, školkovné, darovací smlouvy, nebo příspěvek na manželku. Ke každé odečitatelné položce musíte doložit dokumenty, které dokládají, že na ně máte nárok.

6.      Pokud vám má stát na daních peníze vrátit, řekněte si o ně

Pokud vám vznikl na dani přeplatek, musíte jako jednu z příloh vyplnit žádost o vrácení přeplatku – opět si zkontrolujte kontaktní údaje a správnost čísla účtu, na který vám má finanční úřad prostředky vrátit.

7.      Zkontrolujte, že daňové přiznání nepodáváte bez svého podpisu. Přiznání by bylo neplatné

Toto je důležitý bod. Jedná se o jednu ze skutečně frekventovaných chyb – vše vyplníte správně, máte všechny přílohy a doklady. Pokud se však nepodepíšete, nemůže finanční úřad považovat vaše přiznání za platné. Až se tedy dostanete do finále, zkontrolujte, zda jste se náhodou nezapomněli podepsat.

Byrokracie, skryté poplatky, nedůvěra a dlouhé čekací lhůty. Tak většinou vypadá realita českých podnikatelů, kteří se snaží získat úvěr. To podnikatele z českého start-upu, kteří tyto situace zažili na vlastní kůži, naštvalo natolik, že se rozhodli přestat nadávat a najít řešení. A našli, mí rádcové, našli. V čem tkví magická hranice 30 minut? A jak je to vůbec možné? To se dozvíte v tomto článku.

Peníze na podnikání zpravidla potřebujete hned. S Cashbotem budete vědět, na čem jste. A to do 30 minut.

Start-up Cashbot slibuje, že vyhodnotí vaši žádost o financování a peníze vám odešle do 30 minut. Jak už sám název napovídá, tento poměrně čerstvý český fintechový počin je postaven na využití technologií a automatizaci. A právě díky automatizaci procesů, které probíhají na pozadí uživatelsky přívětivé aplikace, se Cashbotu daří šibeniční interval 30 minut splnit.

Jistě vás napadá: takových marketingových tvrzení o digitalizaci, všemu online a rychlosti ve světě financí jsme už slyšeli spoustu. Většinou však tato řešení probíhají spíše zběsile než rychle a výsledkem je pak bohužel opět byrokratická klasika.

Cashbot: důkaz místo slibů

U Cashbotu je to jinak. Je v zájmu firmy, aby stihla to, co slíbila na vteřiny přesně. Pokud v provozních hodinách (pracovní dny 8–16 h) překročí doba mezi přijetím vaší kompletní žádosti o financování a odesláním prostředků z jejich účtu 30 minut, pak vám připíší celou hodnotu poplatků spojených s daným financováním do vašeho individuálního slevového konta. Tuto slevu můžete využít na další financování od Cashbotu. Jak to, že si za svým stanoviskem Cashbot tak stojí? A jak to, že to opravdu funguje?

„Jsme tak rychlí právě díky technologiím a tomu, že jsou veškeré procesy na pozadí plně automatizované – souběžně jich probíhá až na 300,“ poodhaluje tajemství rychlosti aplikace, která má za maskota lenochoda, Marek Hejdušek, ideátor a CEO Cashbotu, a dodává: „úspora času není jenom na straně klienta, ale i na naší straně – i to je jeden z důvodů, proč jsme schopni zajistit financování a odpovídající péči i malým klientům. To je jeden z našich klíčových rozdílů oproti bankám. S malou firmou, která potřebuje 50 000 Kč, bankéř v bance stráví úplně stejný čas jako s klientem, který si chce půjčit deset milionů. My toto dilema díky technologiím řešit nemusíme.“

Co můžete do 30 minut získat?

Cashbot je tak trochu jiný nejen v přístupu k využití technologií a k malým a středním podnikatelům, které neostrakizuje, ale naopak se pro ně snaží hledat vhodná řešení, ale také v tom, že se podnikatele snaží edukovat.

Má vlastní magazín Rady v podnikání, jehož cílem je zvyšovat finanční gramotnost a každému podnikateli vystavuje hodnocení rizikového profilu. Těm, kteří díky slabému rizikovému profilu na peníze od Cashbotu nedosáhnou, poradí, co zlepšit a jak postupovat, aby svůj rizikový profil vylepšili.

Díky automatizovanému zpracování velkého množství dat o každém klientovi je Cashbot schopen také vyhodnotit, jaké produkty nebo kombinace produktů jsou pro klienta nejvhodnější. Klientovi tak může nabídnout na jednom místě různé způsoby, jak získat peníze do firmy. Existuje několik způsobů, jak to udělat:

 1. Půjčit si rychle a jednoduše bez dokládání účelu – i to mimo jiné Cashbot nově nabízí – do portfolia služeb zařadil i nabídku úvěrů.
 2. Okamžitě si nechat proplatit vydané faktury. Dostat do firmy rychle peníze můžete i díky využití služby zkrácení splatnosti faktur. Z pohledu cash flow se pro dané období zvýší příjem, protože peníze vázané ve vydaných fakturách můžete mít okamžitě k dispozici a momentálně tak zvýšit svoje příjmy a efektivně s nimi ve firmě pracovat pro rychlejší rozvoj.
 3. Neplatit faktury, respektive odložit jejich splatnost. Cashbot můžete využít i tak, že si platbu faktury odložíte nebo rozložíte v čase – výdaje posunete do dalšího období, kdy se vám je podaří vykrýt dalšími příjmy.

Technologie, podrobné vyhodnocení aktuální situace klienta v kombinaci se širokou škálou produktů umožňuje Cashbotu financovat i ty klienty, se kterými by si banka nevěděla rady. Právě pro ně je tady Cashbot. A navíc je zbavuje zbytečné byrokracie. V podnikání více než kde jinde platí, že čas jsou peníze. Cashbot je online nástroj se skrytou super schopností – funguje v podstatě jako stroj času. Pomáhá klientům, aby získali peníze pro své podnikání. Ne za týden, za měsíc nebo za rok, ale přesně tehdy, kdy je potřebují.

Mnoho českých firem aktuálně prochází nebo se připravuje na mezigenerační výměnu. Počet firem, které řeší nebo v blízké budoucnosti budou nuceny řešit téma nástupnictví, je rekordní. České firmy založené po roce 1989 mají většinou stabilní vlastnickou strukturu, svému předmětu činnosti rozumí a vyznačují se spíše konzervativnějším přístupem k investicím a inovacím. Jak se řízení těchto firem i jejich financí po generační výměně změní?

Rok 1989, kdy většina aktuálních vlastníků firem své společnosti zakládala, znamenal rovné příležitosti pro všechny. A mnoho lidí těchto příležitostí využilo a za třicet let od revoluce vybudovalo úspěšný, prosperující byznys. Tito doslova „otcové zakladatelé“ jsou dnes logicky ve věku mezi 50 a 70. A to je přesně období, kdy uvažují o tom, co s firmou dál.

Firmy tak čeká období plné nových výzev a možností. Výměna generací může znamenat předání společnosti do rukou mladší generace, ale také změny ve vlastnické struktuře. Je také celkem pravděpodobné a předvídatelné, že mnoho firem, které měly pod vedením starší generace spíše konzervativní investiční a rozvojovou strategii, se bude dynamicky rozvíjet.

Jak nástupníci, kteří jsou plni energie, nápadů a ochoty riskovat, tak i externí investoři budou mít tendenci rozhýbat stojaté vody, expandovat, firmy rozvíjet a vést je k větší produktivitě a prosperitě.

Nová generace podnikatelů: svěží vítr do českých firem

Podnikání je snad pro většinu těch, kdo se na tuto dobrodružnou cestu vydají, dost osobní záležitost. Obchod je však pořád obchod. A jako takový by měl být řízen především zdravým úsudkem, orientován na naplnění svého primárního cíle – ziskovosti – a neměl by být ovlivňován emocemi. Základem pro rozhodování i navrhování změn by měl být především výstup z průběžné finanční analýzy. Jak s oblibou říkají matematici a finanční analytici: čísla nelžou.

Původní zakladatelé firem ale často vnímají svou firmu jako své dítě, svůj odkaz, a jako k takové k ní přistupují i emocionálně. A není se čemu divit – jedná se o výsledek jejich celoživotní snahy a tvrdé práce. Často se tak dostanou kvůli vyhroceným emocím a vztahům do situace, že se nedokážou dohodnout na dalším směřování firmy, investicích ani na strategii a nejbližších krocích, které by měly vést ke splnění vytyčených cílů. Pozornost často odvádí právě vnitrofiremní spory.

Nová generace vlastníků, ať už hovoříme o nástupnících, nebo o investorech, kteří do firmy vstupují, vnímá byznys zpravidla jinak. Pragmatičtěji a s jasným cílem: něco budovat, firmu rozvíjet a v neposlední řadě vydělat peníze. Mezigenerační výměna tak může do českých firem přinést svěží vítr, rozvoj, nápady, inovace, ale také změny v přístupu k finančnímu řízení.

Změny ve finančním řízení firem po mezigenerační výměně

Vedení firem se tak ujme generace, která je finančně gramotnější, kosmopolitní, ovládá jazyky a má kontakty na poli mezinárodního obchodu.

Mladí lidé jsou ochotnější riskovat, ti vzdělaní navíc riskují promyšleně. Na co se budou soustředit? Na zlepšení organizace firmy, na zefektivnění procesů a na změny ve finančním řízení firem.

Jedním faktem, který jsme již uvedli výše, je, že české firmy pod vedením původních zakladatelů často vykazují konzervativnější rozvojovou i investiční strategii. Je to často i proto, že se jim už na větší změny ve firmě nedostává energie nebo jim přijde nezodpovědné riskovat. Firmu chtějí zastabilizovanou prodat a změny a progresivní inovace nechat na svých nástupnících. Dalším důvodem, proč se české firmy ne úplně dravě a dynamicky rozvíjejí, je i přístup českých podnikatelů k půjčkám. Čeští podnikatelé jsou pracovití a hrdí. A dostanou-li se do situace, kdy si musí půjčit, berou to často jako selhání. Pravdou je, že opatrnost je někdy na místě. Pokud je však vlastník firmy finančně gramotný, mohou být peníze dobrým sluhou, nikoliv špatným pánem.

Nové koště dobře mete. A podniká online

Dá se tak očekávat, že další dvě dekády českých firem s historií 25 let plus budou ve znamení restrukturalizací, vývoje a efektivních změn. A k tomu budou potřebovat financování. Novopečení vlastníci se nezdráhají přizvat do firmy investora nebo oslovit banku. Aktivně však sledují i nebankovní služby na trhu, porovnávají, vybírají a hledají nejen nejvýhodnější, ale i nejpohodlnější řešení. A mají z čeho vybírat, fintechové společnosti rostou jako houby po dešti. Jejich služby jsou plně online, automatizované, rychlé, spolehlivé a v mnoha aspektech vycházejí vstříc podnikatelům více než banky.

Mladí nástupníci nebo investoři, kteří vstupují do českých firem a přebírají v rámci mezigeneračních výměn pomyslnou štafetu, jsou na rozdíl od svých předchůdců ve světě technologií, internetu a online podnikání jako ryby ve vodě. Ví tak například, že finance pro rozvoj mohou díky lepšímu řízení cash flow najít i uvnitř firmy – prostřednictvím odložení splatnosti nebo dřívějším proplacením vydaných faktur. A když budou chtít rezervu na nenadálé výdaje, vědí, že jedinou volbou není banka, která strhává poplatky i když peníze nečerpáte, ale že existuje například služba Cashbot, která je zcela zdarma, pokud ji nevyužívají. Nebo že úvěr už dnes neznamená za nevýhodných podmínek se zadlužit a nevědět, co to s cash flow udělá.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

Marek Hejdušek, idea maker a zakladatel společnosti Cashbot, měl vztah k počítačům a technologiím již od mala. Vystudoval matematické modelování na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, a právě přes matematiku se dostal do finančnictví a v tomto oboru strávil posledních 15 let, a to jak na straně bank, tak jako konzultant pro banky. Na starost měl region střední a jihovýchodní Evropy, a tak měl možnost zblízka poznat, jak banky fungují zevnitř, zvenčí a jak se jejich fungování liší v různých zemích v našem regionu. Co ho inspirovalo k odklonu od korporátního bankovního světa a jak vznikla idea založit fintech poskytující finanční služby pro malé a střední podnikatele? Jak vlastně Cashbot funguje, v čem je jiný než ostatní podobné nebankovní služby na trhu a v čem reálně podnikatelům pomáhá? Právě na to jsme se Marka zeptali.

Jak vznikl nápad založit společnost, která se soustřeďuje výhradně na finanční služby pro malé a střední podnikatele?

Mnohokrát jsem se během své praxe bavil s vedením různých bank o segmentu podnikatelů a malých firem a ten příběh byl vždy úplně stejný: Tento segment je pro nás důležitý, je rostoucí, perspektivní je profitabilní… a vždycky je to ten první pod čarou. Vždy to bylo tak, že ve srovnání s retailovým a korporátním bankovnictvím se tento segment v prioritách upozadil. A je to vidět i když se člověk podívá, jak u bank funguje podpora podnikatelů a malých firem – banky zápasí s tím, kam je, lidově řečeno, nacpat. Když se je pokusíme zařadit do korporátního segmentu, máme zde korporátního bankéře, který má v portfoliu na jedné straně multimiliardové firmy, na druhé drobného podnikatele. Není těžké uhodnout, kterému z klientů se bankéř bude chtít věnovat prioritně.

Druhou variantou je zahrnout podnikatele a malé firmy do segmentu bankéřů, kteří se starají o fyzické osoby, ale pro ty je zase jednodušší obsluhovat standardní klienty se standardními požadavky a podnikání je pro ně zase složitější, vzdálenější.

V podstatě jsem tak zjistil, že v tomto segmentu je na trhu mezera – vlastně neexistoval nikdo, kdo by nabízel finanční služby přesně na míru podnikatelům a malým firmám. A to byl ten důvod, proč jsem začal uvažovat nad tím, co by se dalo v tomto segmentu vymyslet, jakým způsobem v něm fungovat, co klientům nabídnout na míru.

A tak vznikl Cashbot. V čem přesně podnikatelům pomáhá?

Cashbot přesně reaguje na potřeby podnikatelů a malých firem, řeší jejich problémy, vychází z toho, že jim rozumíme.

Když jsme se s podnikateli bavili o jejich potřebách, v podstatě z toho vyšlo, že potřebují prostě rychle a jednoduše získat peníze pro jejich podnikání. Ať už pro rozvoj, překlenutí krize, nebo pro to, aby mohli mít rezervu. Na rozdíl od kontokorentu a dalších služeb však tuto rezervu podnikatelům poskytujeme v jiném režimu, než je obvyklé. Pokud rezervu nečerpají, neúčtujeme jim žádné poplatky, a v případě potřeby si na ni mohou kdykoliv sáhnout.  

Proč se podnikatel neobrátí v případě takových potřeb na banku?

On se na banku většinou obrátí, banka mu je ale ne vždy schopna pomoci. Roli hraje právě čas a komplikovanost procesu. Banky samozřejmě mají svojí roli, fungují na svých zažitých principech a dále fungovat budou, na druhou stranu však mají i svá omezení.

Častokrát je to právě tak, že klienti říkají: Podívejte, já jsem v bance byl, jsem jejich dlouhodobý klient, mám u nich standardní financování, nicméně teď tady máme potenciál zajímavého velkého projektu, zajímavý byznys a potřebujeme zafinancovat. A potřebujeme zafinancovat rychle. V bance jsem tři měsíce dokládal výkazy a předběžné výkazy a všechny možné doklady a po třech měsících jsme se rozešli s tím, že musíme počkat na další auditované výkazy. Řešení se vlastně nenašlo a mezitím byla příležitost pochopitelně pryč. Takže už vůbec nebylo potřeba služeb banky využít. A právě Cashbot je tady pro podnikatele, kteří často potřebují mnohem rychlejší a flexibilnější přístup, než jim mohou banky nabídnout.

Vy jste vlastně fintech. V čem konkrétně technologie dopomáhají k tomu, aby byl Cashbot, jak sám říkáte, rychlejší a jednodušší než banky?

Vyvinuli jsme řešení, které využívá moderní technologie, proto máme v názvu „bot“. Cashbot je vyvinut tak, aby fungoval co nejvíce automatizovaně. Právě díky automatizaci – a tím pádem zrychlení a zefektivnění všech procesů – jsme schopni klientům garantovat rozhodnutí o tom, zda mu peníze poskytneme, nebo ne, do 30 minut. A nejedná se o takový ten klasický marketingový claim, protože všechny banky pochopitelně tvrdí, že jsou onlinové, rychlé, ale potom je ta realita jiná. U nás to je opravdu tak, že když to do 30 minut nestihneme, tak to u nás má klient zdarma.

Co všechno se za zmíněných 30 minut odehraje? Jste známí tím, že klienty i jejich odběratele pečlivě prověřujete, a to i nad rámec klasických procesů v bankách – jak se dá takto obsáhlý skóring vůbec ve 30 minutách stihnout? A co všechno to obsahuje?

Z pohledu klienta vypadá vše jako jeden rychlý jednoduchý proces, na pozadí přitom probíhá v jeden moment i více než 300 operací řízených algoritmy.

Když si vezmu jednotlivé komponenty, na pozadí probíhá spousta procesů, které klient nevidí, ale na základě kterých jsme schopni klienta registrovat, podepsat s ním smlouvu, posoudit jeho rizikový profil a poslat mu v případě schválení žádosti prostředky opravdu rychle.

Jsme tak rychlí právě díky technologiím a tomu, že jsou veškeré procesy na pozadí plně automatizované.  Úspora času není jenom na straně klienta, ale i na naší straně – i to je jeden z důvodů, proč jsme schopni zajistit financování a odpovídající péči i malým klientům. To je jeden z našich klíčových rozdílů oproti bankám. S malou firmou, která potřebuje 50 000 Kč, bankéř v bance stráví úplně stejný čas jako u klienta, který si chce půjčit deset milionů. My toto dilema díky technologiím řešit nemusíme, mezi klienty z tohoto hlediska neděláme rozdíly.

Jak konkrétně tedy proces probíhá?

V prvé řadě musíme klienta identifikovat. To probíhá tak, že nám do aplikace nahraje občanský průkaz a ve chvíli, kdy tam máme obrázek, klient pokračuje v registračním procesu, ničeho si nevšimne. Nicméně na pozadí technologie vyčte z obrázku všechny informace – nejen jméno, rodné číslo a adresu, ale v reálném čase se podívá díky propojení na Ministerstvo vnitra i na to, zda občanský průkaz není kradený či ztracený. Jiná technologie zároveň ověřuje, jestli doklad nebyl upraven, zda něco nebylo přepsáno, zmanipulováno. A ve chvíli, kdy víme, kdo se zaregistroval, na pozadí začne jiná technologie, jiný algoritmus zkoumat propojení s ostatními subjekty – zda tento člověk nefiguruje v 18 firmách s pochybnou historií atd.

V dalším kroku, pokud klient podepisuje smlouvu, podepisuje ji digitálně přímo v aplikaci.  Nepotřebuje ověřený digitální podpis, neřešíme papíry ani kurýry, smlouvu má uloženou v aplikaci. Což je věc, která v segmentu podnikatelů a firem nemusí být standardní a spousta bank a finančních institucí tuto variantu nenabízí.

Zkoumáme také transakční historii, a tak víme, kdo jsou odběratelé klienta, jak jsou rizikoví, kolik jich je, z jakých odvětví atd. Dokážeme identifikovat rizikové transakce, dokážeme poznat, zda je gambler, vidíme, zda má exekuce.

Sběr všech těchto informací a dat nám dává možnost jinak přistupovat ke skóringu. Velké rozdíly a také benefity tohoto podrobnějšího skóringu se prokázaly právě v neobvyklé covidové době.

Pokud provádíte skóring tradičně a podíváte se na finanční výkazy firmy, například v dubnu na výkazy za předchozí rok, tak o současné situaci nemůžete říct s jistotou zhola nic. A banky v takové chvíli typicky řeknou: Nepůjčujeme nikomu, protože nemáme klíč, na základě kterého rozhodnout, komu ano, a komu ne. Takže kdokoliv odteď přijde jako podnikatel z gastro byznysu, tomu nepůjčujeme. U nás však díky našemu skóringu dokážeme individuální případy rozlišit, přesněji zhodnotit rizika a poskytnout pomoc i takovým subjektům, které banka apriori diskvalifikovala.

Máte nějaký příklad z praxe?

Konkrétní příklad můžeme uvést zrovna z období covidu. Jedná se o autodopravce a to, jak jejich podnikání ovlivnila nebo neovlivnila situace, kdy se zavřely hranice.

Zde vedle sebe můžeme mít dva autodopravce, kteří podle tradičně sledovaných parametrů a všech těchto výkazů vypadají úplně identicky. Na základě naší metodiky skóringu však zjistíme, že jeden z nich jezdí pro Alzu, Mall, Zásilkovnu a jeho byznys jde nahoru. Druhý jezdil před uzavřením hranic do Itálie, Španělska a jeho příjmy jsou na nule, protože mu auta stojí. Z pohledu rizika se tak jedná o dva diametrálně odlišné případy.

Jedním z parametrů, které u potenciálních klientů sledujete, je výsledek psychografického skóringu. Co to vlastně je?

Na malé firmy a malé podnikatele se nemůžeme dívat jako na korporaci jenom z pohledu čísel. Ta nemusí mít komplexní vypovídací hodnotu. Typicky je tam jeden „decision maker”, často člověk, který firmu založil, řídí, rozhoduje o ní, a proto hodně záleží na profilu toho konkrétního člověka.

Zde zase můžeme mít příklad dvou na první pohled identických firem s tím rozdílem, že jednu vede 60letý původní majitel ze staré školy, který firmu založil, celou dobu ji vedl, jeho vztah k penězům je opatrný, konzervativní. Takový klient má spolehlivé charakteristiky, má přiměřený intelekt, zkušenosti a ví, co dělá. Ochota člověka vracet peníze je jiná než u firmy, kde je profil člověka, co ji vede, odlišný. Na druhé straně tak může být majitel, který nemá zodpovědný vztah k riziku, firmu nevybudoval a jeho ambicí není firmu rozvíjet, ale pouze užívat benefity plynoucí z jeho role/pozice. V rámci psychografického skóringu měříme i to, jak jsou pro člověka v čele společnosti důležité materiální hodnoty, jestli chce vše získat hned a bez úsilí, nebo je připraven vlastní prací přispět k prosperitě společnosti – jestli je pro něj důležité koupit si drahé auto a pak ho splácet, nebo naopak našetřit a pak ho koupit za hotové. Tento skóring má mnoho parametrů a získané informace vedou k celkovému a velmi přesnému odhadu toho, jaké má firma šance, zvlášť například v krizi, svou situaci i splácení zvládnout.

Co za konkrétní produkty nebo služby aktuálně nabízíte?

Klientovi především nabízíme na jednom místě různé způsoby, jak získat peníze do firmy.

Když se na to podíváme opět selsky, existuje několik způsobů, jak do firmy peníze dostat. Buď si můžu půjčit, rychle a jednoduše – i to mimo jiné nově nabízíme – do portfolia služeb jsme zařadili i nabídku úvěrů. Další variantou je levně koupit, draze prodat, pozdě platit faktury a tím zvýšit svoje příjmy.

Ve skutečnosti může zvýšení příjmu znamenat krátkodobě i to, že se k příjmům dostanu rychleji. To přesně dělá financování vydané faktury. Tím, že dostanu zaplaceno rychleji, se z pohledu cash flow pro dané období zvýší příjem, protože ty peníze, které mi „visí ve vzduchu“ a čekám na ně, můžu mít ihned k dispozici. A efektivně s nimi ve firmě pracovat pro rychlejší rozvoj.

A potom existuje poslední způsob, a to je neplatit faktury. Buď to můžu dělat tak, že opravdu pozdě platím faktury, nebo můžu zase využít Cashbot tím způsobem, že si platbu faktury odložím v čase nebo si ji rozložím, výdaje tedy posunu v čase dál. Takže máme různé způsoby, které na jednom místě můžeme použít, a proto můžeme financovat i klienta, kterého banka financovat neumí.

Zmínil jste nový produkt – úvěr. V čem se liší od klasického bankovního úvěru?

Nejedná se o klasický úvěr jako v bance. Má zase několik vlastností navíc, které jsou pro klienty zajímavé. Například to, že můžu začít splácet až po třech měsících, což může být zajímavé pro velkoobchod, který může nakoupit zboží, prodá ho přes Vánoce a začne splácet až potom. Anebo je to důležité pro klienty, kteří řeší překlenutí krize. Mohou si půjčku rozložit například až do 12 splátek tak, jak potřebují. Další zajímavá věc je, že pokud ten úvěr nepotřebuji a nevyužívám, nic za něj neplatím, mám jej pouze jako rezervu. Není to jako v bance, když mám kontokorent a platím za vedení účtu, za rezervaci zdrojů, mám prostě náklady, které s tím souvisí, a to i přes to, že jsem produkt nikdy nevyužil. Další benefit je, že klient může úvěr kdykoliv splatit předčasně a bez poplatku.

Nejste jediný, kdo se soustředil na malé firmy a podnikatele. Čím si vysvětlujete, že se s nebankovními službami orientovanými na podnikatele v posledních několika letech „roztrhl pytel“? A v čem jste vy jiní?

Přirozeně nejsem jediný, kdo si všiml tohoto potenciálu. Takže se objevily další zajímavé startupy. Zatím je to tak, že se každý specializuje na určitou oblast. U nás je to tak, že se snažíme všechny potřeby podnikatelů pokrýt na jednom místě. Chceme jim poskytnout finanční služby rychle, moderně a jednoduše a usnadnit jim tak podnikání, které v Česku, co si budeme povídat, není zrovna procházka růžovým sadem.

Sázíme na technologie, díky kterým je celý proces rychlejší, jednodušší, transparentnější a umožňují nám poskytnout financování i takovým klientům, kteří by u banky neměli šanci. Velkou devízou jsou také partneři. Ať už se jedná například o Direct Fidoo z fintech scény, nebo Raiffeisenbank, která je naším partnerem a registruje své klienty do Cashbotu přímo na svých pobočkách. Například právě „Raiffka“ je pro nás klíčovým partnerem, nejen z hlediska důvěryhodnosti, ale právě osobním kontaktem a osobním vysvětlením klientům. Často se nám stávalo, že náš klient přiznal, že Cashbot předtím zaregistroval už mnohokrát. Podstatu a přínosy naší služby však pochopil až v momentě, kdy mu jeho bankéř, kterého léta zná a důvěřuje mu, vysvětlil, že se prostě jedná o zdroj financování pro jeho podnikání. Teprve potom začal Cashbot využívat.

Když už je řeč o konkurenci, vždy, když se někdo ptá, kdo je náš konkurent, říkám, že naší největší konkurencí je právě nevědomost nebo neinformovanost klientů. Myslí si, že jediný způsob … neznalost toho, že jediný způsob, jak do firmy dostat peníze, není půjčka v bance, nebo v horším případě od lichváře. Takže de facto každý náš konkurent, který se svou existencí a aktivitou na trhu podílí na zvyšování finanční gramotnosti právě v této oblasti, je spíše naším pomocníkem než rivalem. Čím více lidí bude vědět, že tyto služby existují, tím lépe pro podnikatele i pro nás.


Pro rok 2021 byla schválena nová možnost poskytnutí určitého benefitu, který může zaměstnavatel svým zaměstnancům přiznat, a to je stravenkový paušál, kdy touto formou pak bude zaměstnavatel moci přispívat svému zaměstnanci finanční částku místo dosavadních variant příspěvku na stravování či stravenky.

Dosavadní možnost poskytovat zaměstnanci klasické stravenky tím není dotčena, a dokonce není vyloučena ani možnost kombinace. Taktéž je i nadále možné poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravování v rámci poskytování jídla přímo na pracovišti – jídelna, stravování tzv. „přes ulici“ v restauračním zařízení.

Nová úprava, která umožňuje přispívat zaměstnanci peněžní částku podle odpracované doby, by tak odbourala poměrně složité operace při nákupu stravenek, evidenci vydaných stravenek a v neposlední řadě i komplikovaný systém nákupu stravenek.

Další velká výhoda, kterou by tímto zaměstnavatel pro zaměstnance vytvořil, spočívá v tom, že zaměstnanec k čisté mzdě obdrží určitou částku na své stravování a bude čistě na úvaze samotného zaměstnance, jak s touto částkou naloží. Zaměstnavatel již dále nebude muset nic řešit a do určité částky z pohledu daňové uznatelnosti bude tato částka z pohledu zaměstnavatele daňovým výdajem.

Příspěvek na stavování od zaměstnavatele v roce 2021

Od 1. 1. 2021 tak může zaměstnavatel zvolit ze tří možností, jak zaměstnancům vytvořit možnost se stravovat, a to:

Pravidla pro stravenkový paušál pro rok 2021

Při nastavení určitých pravidel musí zaměstnavatel respektovat stejná pravidla jako pro klasické stravenky.

Pro stravenky jsou jasně daná pravidla, kdy zaměstnavatel může poskytnout:

Znamená to, že v roce 2021:

Pracovní cesty v roce 2021

Pro rok 2021 je hodnota tuzemského stravného určena vyhláškou číslo 589/2020 Sb., kdy hodnota stravného na jeden den v prvním pásmu doby strávené na pracovní cestě, tj. 5–12 hodin, je dána ve výši 108 Kč, kdy z této částky pak může být poskytnut:

Příspěvek na stravování (stravenkový paušál), který by mohl být až ve výši 75,60 Kč za jeden den, resp. jednu pracovní směnu. (Výpočet: 108 Kč × 0,7 = 75,60 Kč)

Znamená to, že při splnění podmínek, které jsou dané jak pro stravenky, tak i pro poskytnutí stravenkového paušálu s odkazem na § 24 písm. j) odst. 4) zákona o dani může být zaměstnanci poskytnuta peněžní částka k čisté mzdě podle odpracovaných směn, a to v maximální výši 75,60 Kč × počet odpracovaných směn. Jen připomínám dvě podmínky, které musí zaměstnavatel dodržet, a to:

 1. příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny,
 2. příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu jeho směn vznikl nárok na stravné, a to ve smyslu zvláštních právních předpisů (viz § 42 zákoníku práce – pracovní cesta, a vyhláška č. 589/2020 Sb., o tuzemském stravném, nebo vyhláška č. 510/2020 Sb., o zahraničním stravném při zahraničních pracovních cestách).

Stravenkový paušál 2021 – daňová uznatelnost, exekuce, event. insolvence – oddlužení:

Z uvedeného jasně vyplývá, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci neposkytne částku vyšší, než je shora uvedený limit, celková částka příspěvku na stravování je pro zaměstnance osvobozena od zdanění, tzn. příspěvek nepodléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a tím i zdanění.

Další významná výhoda poskytnutí stravenkového paušálu spočívá v tom, že se částka nezapočítává do čisté mzdy, ale jen k čisté mzdě, a tudíž je tento příspěvek plně osvobozen od exekucí a od insolvence. Znamená to, že příslušný exekutor, ale ani soud nemohou tuto částku požadovat ve vazbě na umoření exekučně či soudně zajištěné pohledávky, nebo povoleného oddlužení fyzické osoby.

Autorem článku je Zdeněk Křížek, text vznikl ve spolupráci s portálem www.daneprolidi.cz

Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství je proces, který definuje postupy vedoucí k maximální symbióze člověka a životního prostředí za účelem udržitelnosti a zvyšování produkce. Ideálem je nastolit win-win situaci, kdy každá strana dává i dostává – jak příroda, tak člověk. Co je na tomto konceptu tak atraktivní, že ho zavedly i značky jako Renault nebo IKEA? Jak konkrétně může aplikování principů a postupů cirkulární ekonomiky přinést udržitelný rozvoj i zisky vaší firmě? To se dozvíte v tomto článku.

Koncept oběhového hospodářství a jeho počátky

Aspekt cirkulárnosti je starý pomalu jako svět samotný. Idea zpětné vazby, obnovování, návratu a cyklů v systémech reálného světa je starodávná a odráží se v různých filozofických školách. I biblický citát „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš“ se dotýká otázky obnovy, navracení, uzavřené soustavy životního biologického koloběhu.

Nicméně první definici tohoto pojmu a jeho rozpracování v environmentálně-ekonomické rovině nabízí kniha německého chemika Michaela Braungarta a amerického architekta Williama McDonougha Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (Od kolébky ke kolébce: jak změnit způsob, jakým vyrábíme věci) z roku 2002. Dnešní odborníci na cirkulární ekonomiku na jejich myšlenkách staví a dále je rozvíjejí.

Aktuální stav: nekonečný růst versus limitované zdroje

O otázce trvalé udržitelnosti se začalo hovořit po druhé světové válce. S růstem populace a zvyšováním spotřeby se od té doby zvyšuje i potřeba najít pro dnes už jasnou blížící se krizi řešení. O tom, že situace začíná být kritická, hovoří i čísla vyplývající z mnoha různých výzkumů, které výstupy z analýz vzájemně potvrzují.

Poptávka po komoditách celosvětově dosáhla 1,5 násobku množství, než je planeta schopna zajistit a obnovit udržitelným tempem, už v roce 2009. Současné modely spotřeby v kombinaci s předpokládaným růstem počtu obyvatel až na 10 miliard lidí do roku 2050 ukazují, že globální poptávka dosáhne trojnásobku udržitelné produkce naší planety.

Víc než 2,5 miliardy tun. To je roční evropská produkce odpadu. Jen pro představu: téměř polovina odpadu končí bez užitku na skládkách nebo ve spalovnách. Důsledkem je i to, že tak bez náhrady přicházíme o vzácné suroviny a materiály. Základní suroviny (mezi které se počítá např. ropa, kov, dřevo) jsou zpravidla vytěženy, zpracovány, využity a následně vyhozeny či spáleny bez dalšího využití.

Kritika konzumního způsobu života nestačí. Je potřeba jednat

Často se ozývají hlasy, které kritizují dnešní tzv. spotřební společnost. Podle statistik společnosti TheWorldCounts z roku 2018 končí 95 % produktů v koši po 6 měsících od jejich zakoupení. Průměrný Evropan ročně spotřebuje 16 tun materiálu a jen 5 % hodnoty se vrátí do ekonomického systému – tedy do oběhu.

Bez změny našeho dnešního konzumního životního stylu nedokážeme uspokojit potřeby budoucích generací, u které předpokládáme další stupeň populačního růstu. Jak bychom také mohli vidět budoucnost optimisticky, když již dnes čelíme vážným problémům a nedostatku základních surovin.

Řešení pomocí cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika je koncept, který je založen na vzájemném propojení zdánlivě protichůdného ekonomického zisku s ochranou životního prostředí. Tento koncept čerpá inspiraci v přírodě. Přírodní principy jsou postavené na komplexních, ideálních a funkčních cyklech organických živin, které vedou k trvale udržitelnému rozvoji. Oběhové hospodářství se snaží tuto ideu a principy zavádět do světa lidí. K základním pravidlům, která cirkulární ekonomiku určují, náleží:

 1. Vytváření toků materiálů, které díky uzavření ve fungujících kontinuálních cyklech neztrácejí hodnotu.
 2. Produkce a používaní energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů.
 3. Designování takových výrobků a služeb, které nebudou mít žádný záporný impakt na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Jak to funguje v praxi?

Rozdíly mezi oběhovým hospodářstvím a lineárním modelem ekonomiky jsou markantní. Cirkulární ekonomika má schopnost udržovat růst, a to bez nutnosti těžit nové a navíc vzácné materiály. V případě, že společnost využívá obnovitelné zdroje, šetří tím nejen životní prostředí, ale také své vlastní finanční prostředky.

Cesty, jak dosáhnout úspory v praxi:

 1. Opakované používaní výrobků či produktů.
 2. Oprava a recyklace poškozených výrobků či produktů.
 3. Zaměření se od začátku produkce na „eko“ design výrobků.
 4. Uspokojovaní zákaznických potřeb nabídkou nových služeb místo prodeje.
 5. Sdílením a pronájmem nahrazujeme vlastnictví a zaměřujeme se výrobně a servisně na maximální využívání potenciálu výrobku.

Příklad první – Renault

Využití oběhových principů může ve výrobě přinést nejen úspory, ale také zisky.  A rozhodně nehovoříme o malých číslech. Důkazem toho je automobilka Renault, která používáním a opravováním starých dílů snížila spotřebu energie a vody o 85 %. V důsledku úspor materiálu a energie společnost Renault dokázala svým zákazníkům nabídnout o 30–50 % levnější produkt stejné kvality.

Jak vidno na příkladu Renaultu a mnoha dalších, přínosy zavedení oběhového hospodářství do praxe jsou prokazatelné a neoddiskutovatelné. Kde je tedy problém? Proč už dávno všechny firmy nepřešly na oběhové hospodářství a z tohoto konceptu dlouhodobě neprofitují? Podle studie Breaking the Barriers to the Circular Economy, do níž se zapojilo 153 mezinárodních podniků a společností a více než 100 expertů z celé řady vládních a nevládních organizací, existují dvě hlavní bariéry – kulturní a tržní.

Kulturní bariéry

Kulturní bariéry se objevují jak na straně konzumentů, tak i na straně producentů. Spotřebitelé v důsledku „ekologických předsudků“ neprojevují tak velký zájem o ekologicky odpovědné produkty a služby, protože si říkají, že slovo „eko“ neúměrně zvyšuje jejich cenu oproti jejich reálné hodnotě. 

Podíváme-li se do firem, ani v roli zaměstnanců nejsou lidé příliš ochotní na celofiremních změnách aktivně participovat, například dodržováním celofiremních pravidel (třeba o třídění odpadu). Na vině je i fakt, že kultura, společenská odpovědnost či udržitelnost podnikání nepatří zpravidla mezi zadání pro „silná“ firemní oddělení, jako je obchodní nebo finanční, ale bývají v gesci „soft oddělení“ zejména marketingu, HR či CSR oddělení.

Řešení

Největší překážkou plošného zavedení principů cirkulární ekonomiky do praxe je mentální nastavení, a to nejen vedení firem, ale také zaměstnanců a vůbec velké části veřejnosti. Cirkulární ekonomiku je potřeba řešit jako jasně definovanou součást transformace celé společnosti a postavit ji jako jeden ze samozřejmých pilířů firemní kultury.

Tržní bariéry

Hlavní tržní bariérou při zamýšleném přechodu na cirkulární podnikání jsou vysoké vstupní investice. Je nutné investovat do nákupu nových strojů, skladových areálů, uzavíraní nových smluv, aplikace nových technologií i redesignu některých firemních procesů.              

Dalším problémem je zajištění hladkého přechodu k novému modelu. Problémem je   zajištění vlastních druhotných surovin z recyklovaných zdrojů i načasování. Je poměrně obtížné najít suroviny, které by obstály v cenové konkurenci ve srovnání se surovinami primárními. Problematické je také najít nové partnery. Společnost tak riskuje, že dojde k výpadku, kdy vypoví smlouvy dodavatelům původním a v určené lhůtě nezajistí dodavatele nové – může se tak dostat do situace, kdy nemá zabezpečené pravidelné dodávky zásadně významného materiálu pro výrobu či jinou aktivitu spojenou s hlavní obchodní činností.

Řešení

Investice spojená s přechodem na cirkulární obchodní model normálně nepřevyšuje běžnou investici při přechodu na jiný obchodní nebo výrobní systém. Jako nejzásadnější bod v rámci adaptace na nový cirkulární výrobní cyklus se ukazuje zabezpečení a garantování dodávek materiálů pro výrobu a následný prodej s dostatečným předstihem před uskutečněním transformace. Důležité je zmínit, že díky udržitelnosti se všechny uvedené investice firmě v dlouhodobém horizontu skutečně vyplatí.

Příklad druhý – IKEA

Ikea pojala přechod na koncepci cirkulární ekonomiky jako celofiremní restrukturalizační akci. Soustředila se na zavádění přesně definovaných procesů napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem.

Na tuzemské úrovni se tyto aktivity projevily ve vztahu k veřejnosti ve formě projektu Druhý život nábytku. K projektu vznikla kampaň a na stránkách projektu se můžeme dočíst i něco o vizi a misi projektu. Doslovně: Je IKEA udržitelná? Každý den se snaží víc a víc. V IKEA jsou přesvědčeni, že by měli dát lidem možnost žít udržitelnějším způsobem, a proto se orientují na podnětné změny s cenově dostupným, recyklovatelným a s energeticky účinným designem produktů. Její zakladatel Ingvar Kamprad kdysi řekl: „Žádná metoda není účinnější než dobrý příklad.“

Přínosy cirkulární ekonomiky v číslech aneb důkaz místo slibů

To, že přechod firmy na model cirkulární ekonomiky může firmě přinést nemalé úspory či zisky, již bylo řečeno. Pojďme se však podívat i na další čísla, která jasně hovoří o tom, že plošné zavedení principů oběhového hospodářství má potenciál velmi pozitivního dopadu na celou společnost:

 1. Česká republika již dnes plní cíl na zpětný odběr PET lahví na úrovni 77 %, který je stanoven pro rok 2025. Podle údajů autorizované obalové společnosti EKO-KOM, bylo v roce 2018 vytříděných 81 % PET lahví, které byly následně uvedeny na trh.
 2. Nedá se pochybovat o přínosech recyklace a zpracovaní odpadních surovin: výroba jedné tuny recyklovaného plastu ušetří 5 barelů ropy a ekvivalent 1,6 tuny CO2.
 3. Již v roce 2016 bylo podle průzkumů studie CSR & Reputation Research až 68 % lidí v Česku ochotných připlatit za výrobek šetrný k životnímu prostředí.
 4. Díky carsharingu, chytrým materiálům, autonomnímu řízení a elektro mobilitě by se cena za kilometr jízdy dala do roku 2030 snížit až o 75 %. V zemědělství by mohly nové technologie zvýšit efektivitu využívání hnojiv a vody až o 30 %.

Porovnání rozdílů v dopadu na životní prostředí, ale i fungování společnosti je po zavedení cirkulární ekonomiky skutečně výrazné. Rozhodně se počítají i malé kroky, které vedou k lepším zítřkům. A jaký máte k myšlence cirkulární ekonomiky postoj vy a vaše firma?


To, co platilo loni touto dobou, dnes už neplatí. Nikdo z expertů si netroufá předvídat, co se stane, obzvlášť pokud přijde řeč na vývoj ekonomiky. Nemáme křišťálovou kouli, shrnuli jsme však pro vás dostupné informace, vyvodili z nich závěry a s pomocí selského rozumu sepsali 4 tipy, jak se zachovat, aby firma přežila to, co přijde (ať už to bude cokoliv).

Jaké jsou tedy vyhlídky? Jak pro koho. Rozdíly mezi jednotlivými odvětvími i jednotlivci jsou propastné

V průmyslu je situace o něco lepší než ve službách – ty jsou opakovanými lockdowny zasaženy nejvíce. I ve službách však existují rozdíly. Nejhůře jsou na tom evidentně cestovní ruch a pohostinství, tedy hotely, penziony, restaurace nebo bary.

Naopak extrémní růst zaznamenává segment e-commerce a informační technologie. Říká se, že člověk je tvor flexibilní a zvykne si relativně rychle skoro na cokoliv. Za téměř rok doby covidové se kompletně změnilo chování zákazníků i jejich návyky – největší boom ve využívání služeb a nákupů on-line zažilo podnikání během jarní plošné karantény. A lidé u tohoto trendu nadále zůstávají.

I čísla v průmyslu jsou (oproti původním odhadům) celkem optimistická: cca 60 % výrobců v automobilovém průmyslu očekává 20% pokles poptávky, pouze 10 % firem očekává pokles vyšší než 30 %.

Budoucnost pro podnikatele není nijak růžová

Jsou i tací, kteří mohou z krize těžit – firmy působící ve zdravotnickém průmyslu nezmiňujeme. Těžit z krize mohou kromě podnikatelů ve zmíněných lukrativních odvětvích také jedinci či společnosti, kteří mají kapitál. Obavy, že peníze budou ztrácet na hodnotě, motivují tyto lidi k tomu, aby je ukládali – to vysvětluje aktuální stav na trhu s nemovitostmi, který jako by žádnou změnu nezaznamenal.

Pro běžné podnikatele však nejsou vyhlídky ani zdaleka růžové. A to především proto, že v této vlně pandemie vládě evidentně došly prostředky – podnikatelé nemohou oproti předchozímu období využít například úvěrové moratorium, ochranu před insolvencí (tzv. lex covid), odklady či prominutí plateb.

Mnoho lidí odkládá investice, sází na jistotu a nechce se v nejistých časech vzdávat finančních polštářů a riskovat. Oživení ekonomiky tak skutečně může v roce 2021 přijít právě s investicemi, které podnikatelé v roce 2020 odložili.  Na tuto hypotézu však nemůžeme spoléhat. Existuje mnoho snah, jak českou ekonomiku řízeně rozhýbat. Existuje také mnoho faktorů, které mohou vývoj ekonomiky ovlivnit, ať už příznivě, nebo nepříznivě.

Velmi důležité je, zda budou mít „lockdowny“ konce, nebo zda se budou dále opakovat. Člověk by alespoň v Čechách mohl nabýt dojmu, že vláda hraje s podnikateli hru cukr – káva – limonáda. Každé ekonomické štronzo vede, podobně jako ve zmíněné dětské hře, k cíli. V případě české ekonomiky to však není cílová vítězná rovinka. Spíše se zdá, že se jedná o konečnou. Alespoň pro mnoho českých firem.

Na stav ekonomiku mají kromě pandemie dopad i další faktory celospolečenského rázu. jako například brexit nebo klimatická krize. I to je důvodem k ne zcela optimistickým vyhlídkám. Výsledkem bude odliv zahraničního kapitálu či výrazné oslabení koruny a výkyvy v měnové politice, které jsou už nyní zřejmé.

Otázka za milion: skončí to někdy? Nečekejte na odpověď a připravte se. Na cokoliv, co přijde

Mnoho lidí se upíná k vakcinaci jako ke spásnému řešení. Podle posledních průzkumů se však více než 40 % české populace nechat očkovat nenechá. Tento fakt vláda i média okázale ignorují – respektive informují o něm, ale řešení nenabízejí. Sepsali jsme pár tipů, jak se aktivně zasadit o prosperitu své firmy i české ekonomiky:

1.      Využijte podpory státu – shrnuli jsme pro vás, o co si můžete aktuálně zažádat a kde:

Program Covid III – výhodné úvěry od bank a spořitelních družstev

V rámci programu COVID III. můžete v bankách a spořitelních družstvech v tomto období využít nabídky výhodných úvěrů ze záručního programu COVID III, který je určen primárně na podporu OSVČ a podniků velikosti do 500 zaměstnanců. Ze státního rozpočtu je alokováno 150 miliard korun a vláda schválila prodloužení programu na další období – až do konce roku 2021. Novinkou oproti předchozímu období je možnost žádat o podporu nejen na provozní náklady, ale i na investice.

Jak žádat?

Všechny potřebné informace jsou dostupné na https://www.cmzrb.cz/. Žádost můžete podat elektronicky, datovou schránkou nebo e-mailem.

Velký liberační balíček pro nejcitelněji zasažené obory

Velký liberační balíček nabízí podnikatelům možnost požádat o odklad všech úhrad DPH a daní z příjmů se splatností v období nouzového stavu. Tato možnost platí pro obory, které byly v činnosti přímo omezeny vládními opatřeními. Jak liberačního balíčku využít? Jednoduše. Stačí e-mailem poslat oznámení Finanční správě ČR, kde prohlašujete, že splňujete podmínky generálního pardonu ministryně financí.

Velký liberační balíček se vztahuje na následující obory:

Kompenzační bonus: nově pouze pro nejvíce zasažené obory

Pokud spadáte do jednoho nebo více z výše uvedených oborů, čerpat můžete přímou finanční pomoc a to ve výši 500 Kč za každý den, kdy byla OSVČ, dohodářům a malým s. r. o. (dle definice takové s.r.o, které má nejvíce dva společníky) v důsledku opatření pozastavena činnost. O kompenzační bonus můžete zažádat na příslušném finančním úřadě nebo prostřednictvím on-line aplikace. Žádat lze za období od 5. října 2020 do 23. ledna 2021.

Podmínkou čerpání bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen, případně závislost na těchto oborech minimálně z 80 % (dodavatelé zboží a služeb atp.). Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu činnosti, nikoliv pouze k jejímu omezení, například zkrácenou provozní dobou.

Čerpat podporu mohou také studenti, důchodci nebo matky na rodičovské dovolené. V případě využití podpory však není možné zároveň čerpat podporu z programu Ošetřovné II pro OSVČ. Nově u OSVČ a společníků malých s. r. o. není překážkou souběh se zaměstnáním.

Covid – nájemné

Vláda dále přispěje podnikatelům na komerční nájmy, nabízí úhradu padesáti procent z celkového nájemného za období uzavření či omezeného provozu. Na rozdíl od první výzvy programu Covid –⁠ nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele.

Dotace pro zájezdové dopravce 

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity.

Mimořádná pomoc pro zemědělce a potravináře

Na dotace budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo restaurace. Přesná podoba programu je v jednání.

2.      Využijte daňových a administrativních úlev – peníze sice nevydělají, ale ušetří. A s nimi možná i nervy

Povinnost EET je nově odložena až do 1. 1. 2023

Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a snížení některých sazeb DPH a silniční daně u vozidel nad 3,5 t. Nadále platí plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. 

Kromě nejvíce zasažených oborů mají možnost všichni podnikatelé, jejichž činnost byla omezena z důvodu pandemie či vládních nařízení, čerpat další úlevy. Podnikatelé, kteří nespadají do nejvíce zasažených oborů vyjmenovaných výše, ovšem musí doložit důvody související s koronavirem, jakým je například karanténa zaměstnanců. Jedná se o tyto úlevy:

Pokud podnikatel (a daňový poplatník) již dnes očekává za rok 2020 daňovou ztrátu, může si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Tyto prostředky bude finanční úřad vyplácet přednostně, dle prohlášení ministryně financí budou prostředky uhrazeny do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít podle slov ministryně financí peníze na účtu.

3.      Hlídat si kurz koruny a pracovat s aktivy a pasivy rozvážně

Nestabilní měnová situace je také předmětem spekulací i důvodem, proč lidé ukládají peníze, jejichž hodnota je značně nestabilní, do nemovitostí, zlata nebo stříbra.

Začátkem roku koruna posilovala, dostala se až na 25 Kč za euro, což byla nejsilnější úroveň za posledních 8 let. Během první vlny pandemie skokově oslabila na 28 Kč za euro, čímž se naopak dostala na svou nejslabší úroveň za posledních 6 let. Po mírném posílení v létě koruna znovu s nástupem 2. vlny pandemie oslabila nad 27,00 Kč za euro.

Nejistota ohledně měnové stability je extrémní. V ideálním scénáři, kdy se společnost ochotně proočkuje a vše se během roku 2021 vrátí do normálu, se koruna po nepředvídatelném kolísání stabilizuje a nebude se až tak čeho bát. V tomto scénáři (o kterém aktuálně nevíme, zda se bude za rok řadit mezi díla z žánru sci-fi, nebo dokumentu) počítáme v roce 2021 se zastavením ztrát koruny, a dokonce i s lehkými zisky. Pokud se však „finální“ řešení pandemie nedostaví a budou následovat další vlny, Česko i naše měna pocítí odliv zahraničního kapitálu.

4.      Investujte, pokud máte co. Ale informovaně

Vypadá to, že se trh zbláznil. I přes zřejmou zuřící krizi a recesi, která klepe na dveře (a dle expertů bude srovnatelná s tou ve 30. letech), se úrokové sazby drží extrémně nízko. Kde je háček? V tuto chvíli podle propočtů nepokryjí ani míru inflace. I to je důvodem, proč investoři dál skupují relativně drahé akcie (jejich vnitřní hodnota je diametrálně odlišná od té vnější – stačí se podívat na hodnotu firem versus jejich EBITDA) a riziková aktiva a participují tak na tom, že ženou jejich cenu výš a výš, respektive dál a dál od jejich reálné hodnoty.

Investice do akcií se tak vyznačují vyšší rizikovostí a nižšími pravděpodobnými výnosy. Je třeba extrémní opatrnosti a precizní práce s informacemi. Investice do nemovitostí, které byly v posledních letech velice bezpečné a výnosné, rovněž ztrácí na své atraktivitě. Mnoho kancelářských prostor zůstává i po karanténě opuštěných, protože zaměstnavatelé zjistili, že pro ně home office může být výhodný dlouhodobě. Na trhu s nemovitostmi k bydlení se navíc objevilo mnoho bytů, které majitelé využívali ke krátkodobým pronájmům turistům. Správný moment ke koupi nastal pro ty, kteří mají volné peníze a vzhledem k předpokládané měnové nestabilitě je chtějí uložit do nemovitosti. Nicméně v dohledné době lze na realitním trhu očekávat spíše stagnaci. Jedním z důvodů je i to, že banky s nejvyšší pravděpodobností nebudou tak svolně poskytovat úvěry.

Do čeho tedy investovat, pokud máte volné prostředky? Do rozvoje, který vede ke konkurenceschopnosti.

5.      Zvyšte svou likviditu – čerpejte covidové i necovidové dotace

Odborníci si v této nejisté době radí především zajistit finanční polštář. K tomu vám mohou posloužit státní programy COVID III a COVID plus, které jsou ještě stále otevřené. Jestli zjistíte, že získané finance nakonec nebudete potřebovat, můžete je jednoduše vrátit. Pokud na státní „covidové“ programy nedosáhnete nebo nemáte ten luxus čekat na vyplacení tolika potřebných prostředků kdoví jak dlouho (a ano, lhůty jsou pro firmy doslova vražedné), vezměte rozum do hrsti a osud své firmy do svých rukou.

Variantou, o které mnoho podnikatelů ani nezačne uvažovat, je čerpání investičních dotací, které nejsou přímo určené pro zmírnění ekonomických dopadů pandemie.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Většina z nich je orientována na výzkum a vývoj, ekologičtější provoz staveb nebo automatizacirobotizaci. Aktuálně jsou otevřené například následující programy:

Všechny výzvy najdete na stránkách informačního portálu o dotacích pro podnikatele.

Připravte se na nenadálé výkyvy a zajistěte si možnost provozního financování. Můžete využít například peníze, které leží ve fakturách – jak přijatých, tak i vydaných. Cashbot je umí přeměnit na hotovost do 24 hodin. Registrace je on-line a nic neplatíte, pokud službu nevyužíváte. Můžete se tedy už dnes zaregistrovat a vše mít nachystáno do doby, kdy se rozhodnete Cashbot vyzkoušet.

Co říci závěrem? Vypadá to, že aktuálně nikdo neví, co přijde. A co víc, nikdo nemá kuráž to přiznat. Co tedy můžete dělat? Řídit se rčením, které platí v každé době: připravenému štěstí přeje.

S myšlenkou projektu ReSTART podnikání přišla Danuše Siering, vydavatelka magazínu N&N Praha/Berlin a online magazínu Novinyanovinky.cz. Projekt reSTART podnikání, který pomáhá firmám a podnikatelům s oživením byznysu, vznikl právě v reakci na krizi spojenou s pandemií covid-19.

Do projektu se za účelem vzájemné pomoci zapojily firmy, neziskové organizace, iniciativy i média. ReSTART podnikání má oporu v kros-mediálním domě Black Swan Media, který nabízí malým a středním podnikatelům a živnostníkům svoji publicistickou platformu www.novinyanovinky.cz, kde informuje čtenáře o tom, jak právě probíhá restart v českých podnicích, provozovnách a studiích. A jak myšlenka nastartovat reSTART podnikání vznikla?

„Pracuji v Praze, ale bydlím v Berlíně, a když jsem pochopila, že se tak rychle do Prahy nedostanu, začala jsem uvažovat, jak mohu být aspoň trochu užitečná. Tak vznikla při ranním běhu okolo jezera Grunewaldsee myšlenka začít psát o restartérech v Česku, dát jim prostor na prezentaci,“ řekla Danuše Siering v rozhovoru pro magazín N&N Praha/Berlin.

Projekt zprostředkovává nejen prostor pro prezentaci jednotlivých firem a podnikatelů, ale zároveň sdružuje subjekty a partnery. Ti dohromady tvoří platformu, v rámci které je možné flexibilně sdílet know-how. Mezi partnery projektu reSTARTpodnikání jsou koučové, konzultanti, PR agentury, investoři, finanční analytici a další, kteří nabízejí podnikatelům pomocnou ruku a pomáhají jim tak současnou krizi překonat.

Byznys je networking lidských vztahů

Byznys je networking lidských vztahů. V RSP je nás nyní patnáct partnerů, z čehož čtyři jsou, povězme, „klientští“ partneři, tedy asociace, komory a svazy, které sdružují podnikatele a rodinné firmy v Česku, a dalších jedenáct jsou „výkonní“ partneři, kteří přispěli svou nabídkou do programu podpory RSP,“ říká o partnerských spolupracích Siering.

Všechny subjekty a partneři zapojení do projektu mají jeden společný cíl: pomoci podnikatelům zorientovat se v „nové době“ a co víc, zvýšit jejich šanci na to, aby v této době uspěli. Partneři rozšiřují zapojeným podnikatelům obzory, předávají know-how, pomáhají řešit aktuální překážky, se kterými se v souvislosti s koronavirem potýkají, sdílejí příklady dobré praxe napříč obory a odvětvími. Aspekt spolupráce je důležitý i z psychologického hlediska: podnikatelé díky projektu reSTART podnikání nemají pocit, že jsou na všechno sami. Mají na koho se obrátit, s kým svou situaci konzultovat. Mohou sdílet své zkušenosti a inspirovat se řešeními, která úspěšně implementovali jiní podnikatelé před nimi, nebo se naopak vyvarovat stejných či podobných chyb.

Spolupráce jako cesta k sebevědomému českému podnikání

Velmi trefně formuloval partnerství Henry Ford: dát se dohromady je začátek, zůstat spolu je pokrok, spolupracovat je skutečný úspěch. Pokud budou spolupráce navázané v rámci RSP dále pokračovat, má právě tento projekt velký potenciál nejen pomoci českému podnikání dostat se z nejhoršího, ale také potenciál dodat mu sebevědomí.

Z koronakrize tak vzešel unikátní projekt, který má reálnou šanci spojit a posílit české podnikání. Podíváte-li se na reSTART podnikání blíže, možná budete sami překvapeni, kolik silných osobností, značek a příběhů z českého podnikatelského prostředí vzešlo. Projekt ukazuje, že české podnikání má silnou tradici. Odkazuje i k tomu, že již dříve přežilo nelehké časy a ještě z nich dokázalo vyjít silnější. Čeští podnikatelé v historii již několik restartů úspěšně absolvovali. Není tedy pochyb o tom, že si poradí i s koronakrizí. Zvláště když na tuto konkrétní krizi nejsou díky iniciativě osobností českého byznysu i technologickým možnostem sami, navazují spolupráce a vzájemně se podporují.

Restaurace bojují o přežití už bezmála půl roku. Poté, co se v březnu a dubnu letošního roku v gastronomii rekordně propadly tržby, to začalo v létě vypadat, že se blýská na lepší časy. Druhé uzavření restaurací tyto optimistické výhledy ale poněkud pokazilo.

Z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který vznikl ve spolupráci se společností Storyous vyplývá, že 81 % majitelů má o budoucnost svého podnikání vážné obavy. A není se čemu divit – tržby průměrně klesly o 60 %. Podniky, které se na konci měsíce dostanou na nulu, se mohou považovat za šťastné. I přes minimalizaci nákladů je mnoho restauračních zařízení permanentně v mínusu. S druhým uzavřením restaurací přišla skutečná krize – většině provozovatelů po první vlně opatření už nezbyly žádné rezervy, aby další náročné období překlenuli.

Pomoct by měl stát i média

Majitelům a provozovatelům restaurací a dalších restauračních zařízení na optimismu nepřidává ani přístup státu. Česká vláda by se přitom mohla inspirovat například Německem, kde se vláda rozhodla podpořit podniky kompenzačním příspěvkem, který činí 60 % z průměrného obratu, který měl podnik před úderem pandemie COVID-19. u nás jde navíc o obor, který vytváří mnoho pracovních míst. V „gastru“ u nás pracuje přibližně 190 tisíc lidí. Aktuálně je přitom mnoho z nich částečně nebo úplně bez práce. A to by náš stát jistě mělo zajímat.

Nejčastější scénáře, podle kterých restaurace v době druhé vlny zavedených opatření obvykle postupují

Některé restaurace zavřou. Stojí je to méně peněz, než kdyby kvůli pár objednávkám měly v restauraci držet personál. Například majitel pražské restaurace U Balouna provozovnu zavřel a zavřeno hodlá mít minimálně do dubna příštího roku. „I kdyby se opatření rozvolnila například v lednu, v podnikání by to stejně moc nepomohlo – leden až březen byly vždy slabší měsíce a bez turistů se nedostaneme ani na náklady,“ vysvětluje rozhodnutí uzavřít provozovnu Z. Bucha, majitel zmíněné restaurace. Jeho restaurace je navíc v centru Prahy, které je bez turistů téměř liduprázdné. V Praze 1, podobně jako například v Českém Krumlově, navíc žije jen minimum stálých obyvatel – na jednoho obyvatele zde připadá v průměru několik desítek restaurací. Je proto logické, že za takových podmínek nezvládnou být všechny otevřené.

Jsou ale také restaurace, které se nevzdávají. Pokud na to mají kapacitu, soustředí se na marketing, živě komunikují se svými zákazníky prostřednictvím různých online komunikačních kanálů, a také přesouvají své podnikání na internet. Tento logický trend komentuje a zároveň potvrzuje Jan Foret, generální ředitel Woltu v České republice. „Pomáháme restauracím rychle přesunout prodeje na internet, což je pro ně v době, kdy nemohou využít své klasické prodejní kanály, klíčové. Snažíme se také motivovat lidi, aby si ze svých oblíbených restaurací objednávali jídlo online – snížili jsme ceny za dovoz a posílili marketing, aby se k zákazníkům dostala informace o možnosti doručení jídla až k nim domů.“

Online je velmi konkurenční prostředí. Restaurace bojují o každou objednávku

Restaurace se oproti předchozí vlně masově přesouvají na internet, většinou přes služby poskytující rozvoz, jako jsou právě Wolt nebo Dáme jídlo. Restaurací je díky tomuto trendu na podobných platformách čím dál tím více. Zákazníků sice také přibývá, jenže restaurací je stále přebytek.

Aktuálně tak bojují o každou objednávku. A je to tuhý boj, jak potvrzuje manažerka pražské restaurace FoodLab Alena Břehová. „První lockdown jsme využili k přípravě nového vizuálu pro balení jídla s sebou i posílení komunikace na sociálních sítích. Bylo nám jasné, že jestli přijde druhá vlna, budeme muset být lépe připraveni než při té první. Snažíme se být kreativní a dávat zákazníkům něco navíc – ať už v nadstandardním servisu, krásném balení, nebo právě v komunikaci.“ A dodává: „Musím přiznat, že když jsme přešli na Wolt a pípla nám první objednávka, měli jsme v restauraci kolektivní euforii. Zvenku to muselo vypadat, jako bychom vyhráli jackpot. Nevíme, co bude, ale alespoň víme, že děláme maximum.“

Výhled do budoucna. Je vůbec nějaký?

Stát se také snaží pomoci. Spustil program COVID – Nájemné, který opět řeší částečné hrazení mezd. Poněkud v rozporu s prohlášením ministryně financí A. Schillerové o tom, jak podnikatelé potřebují pomoci, je plošné nařízení o testování zaměstnanců. To by samo o sobě problémem nebylo. Problém ovšem je, že stát chce po restauracích, které bojují o každého zákazníka a každou korunu, aby si tato testování hradily samy.

Nejen lidé podnikající v gastru, ale všichni podnikatelé by potřebovali peníze spíše dostat, než další vydávat. Hrozí opětovné zmrazení ekonomiky. Otázka, která z toho přirozeně vyplývá, je, zda si ho Česká republika může dovolit. Problémy s cash flow – jak uvnitř firem, tak mezi dodavateli a odběrateli – jsou zřetelné už teď. A právě gastro je jedním z nejvíce postižených odvětví. Odběratelé nemají na to, aby zaplatili dodavatelům. Ti zpravidla také někomu dodávají a bludný kruh se uzavírá. Restaurace potřebují kvalitní personál, aby svým zákazníkům mohly poskytovat nadstandardní služby – jedině tak si je udrží. Když budou mít spokojené zákazníky, cash flow se může dát znovu do pohybu.

Vypadá to, že přežijí restaurace, které mají vybudované silné vztahy se svými zákazníky. Právě rozvoj vztahů se stálou klientelou a získávání nových stálých zákazníků přes doporučení a absolutní spokojenost se zdá být klíčovým faktorem pro udržení provozu v této nelehké době. Od majitelů restaurací podle výše zmíněného průzkumu zaznívá, že by uvítali větší zájem médií. Propagace restaurací, které za normálních okolností obvykle spoléhaly na turisty a stálou lokální klientelu, by mohla být výrazným příspěvkem k tomu, aby současnou situaci ustálo co největší množství podniků.