Přeskočit na obsah

S příchodem nového roku je nejen potřeba podat daňové přiznání, ale přichází i celá řada změn v daňové soustavě. V roce 2023 nás čeká třeba ukončení elektronické evidence tržeb, zrušení silniční daně a mnoho dalšího. V našem vzdělávacím článku naleznete všechny důležité informace na jednom místě, a tak vás letos nic nepřekvapí.

daně 2023

Limit pro registraci k DPH

Každý podnikající subjekt se musel od roku 2004 do roku 2022 registrovat k DPH v případě, že jeho obrat překročil částku 1 milion korun za uplynulých 12 měsíců. Od letošního roku se tento limit zvyšuje na 2 miliony korun. V případě, že subjekt přesáhl limit 1 milon korun v prosinci 2022, nemusí se k DPH registrovat. Stejně tak subjekty, které doposud plátci byly, ale nový limit již nenaplňují, mohou ze systému vystoupit. Opět se jedná o úlevu zejména pro malé podnikatele, kterým tak odpadne povinnost plnit veškeré náležitosti, které jsou s plátcovstvím spojené.

Tři pásma paušálního režimu daně pro OSVČ

Vzhledem k růstu limitu pro registraci k DPH se nově zvyšuje i hranice příjmů OSVČ pro vstup do paušálního režimu daně. Vzhledem k velkému rozpětí příjmů pak nebude záloha pro všechny stejná, ale bude odstupňována do tří pásem tak, jak to zobrazuje tabulka níže.

PásmaKoho se týkáCelková zálohaDaň z příjmůDPZP
I. pásmoPříjmy do 1 mil. ročně
Příjmy do 2 mil. ročně a 80% výdajový paušál
Příjmy do 1,5 mil. ročně a 60% výdajový paušál
6 208 Kč100 Kč3 386 Kč2 722 Kč
II. pásmoPříjmy do 1,5 mil. ročně mimo I. pásmo 
Příjmy do 2 mil. ročně a 60% výdajový paušál
16 000 Kč4 963 Kč7 446 Kč3 591 Kč
III. pásmoPříjmy do 2 mil. mimo I. a II. Pásmo26 000 Kč9 320 Kč11 388 Kč5 292 Kč

Konec EET

Ačkoliv je elektronická evidence tržeb pozastavena již od pandemie covid-19, k jejímu faktickému zrušení zatím nedošlo. To se s novým rokem mění a nutnost evidence letos zanikne. Ministerstvo financí zrušení zdůvodňuje zejména tím, že provoz EET stojí státní rozpočet zhruba 2 miliardy korun ročně a zároveň jeho přínos pro státní rozpočet se v čase snižuje. Ministerstvo odhaduje, že v roce 2025 bude zhruba 80 % všech plateb probíhat bezhotovostní cestou, a EET tedy již není potřeba. Podnikatelům tak díky tomuto kroku ubude množství administrativní práce.

Změny silniční daně

Novela zákona o dani silniční začala platit již v polovině roku 2022 se zpětnou účinností od začátku roku 2022. Jedná se zejména o úplné zrušení silniční daně pro osobní automobily, autobusy a nákladní automobily do 12 tun. V případě vozidel, která dani i nadále podléhají, jsou sazby sníženy na minimální možnou sazbu stanovenou směrnicí Euroviněta. Zároveň došlo ke zjednodušení celého systému a samotného výpočtu daně, který již není závislý na datu první registrace vozidla. Kromě toho se také ruší systém placení čtvrtletních záloh na daň.

Další změny v oblasti daní

Kromě zmíněných větších zásahů do daňové soustavy přichází i několik změn menších. Pokuta za pozdní podání nebo nedodání kontrolního hlášení se snižuje na polovinu v případech, kdy je pokuta vyšší než 1 000 Kč. Změna platí pro OSVČ, pro s.r.o., kde je jediným společníkem fyzická osoba a pro čtvrtletní plátce DPH. Zvyšuje se též limit ročního příjmu, do kterého není nutné podávat daňové přiznání. Dosavadní limit 15 000 Kč byl navýšen na 50 000 Kč.

Daňový kalendář 2023

Termíny pro podání daňového přiznání se opět různí podle toho, zdali jej podáváte osobně, online nebo s pomocí daňového poradce.

Daňové přiznáníForma podáníPřehled o příjmech a výdajích OSVČ
Do kdy podat?Do kdy podat?
3. dubna 2023Základní termín2. května 2023
2. května 2023Daňové přiznání online1. června 2023
3. červenec 2023S daňovým poradcem1. srpna 2023

Tabulka níže obecně zobrazuje, jaké daně se v daném měsíci roku 2023 platí. Vzhledem k množství termínů a splatných daní uvádíme pro přehlednost jednotlivé položky pouze schematicky, konkrétní data naleznete například na stránkách Finanční správy.

Daň / měsícIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Daň silničníx
Daň z hazardních herxxxx
Daň z nemovitých věcíxxxx
Daň z neoč. Ziskůxxx
Daň z přidané hodnotyxxxxxxxxxxxx
Daň z příjmůxxxxxxxxxxxx
Energetické daněxxxxxxxxxxxx
Oznámení CRS (GATCA)x
Oznámení FATCAx
Spotřební daňxxxxxxxxxxxx

 Vratka DPH s Cashbotem

S Cashbotem na vrácení peněz nečekáte. I přesto, že se může doba čekání na vratku DPH nebo dotaci protáhnout až na několik měsíců, s Cashbotem získáte peníze ihned. Vrátíte je až poté, co je od státu dostanete zpět a během toho můžete třeba nakoupit zboží nebo investovat do rozvoje firmy. Jak funguje financování faktur od Cashbotu, to se dozvíte zde.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura přijatá

Faktury od dodavatelů včas zaplatíme za vás a vy nám peníze můžete vracet později a v menších splátkách rozložených klidně do celého roku.


Daně a jak na ně v roce 2021?

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jakých daňových úlev můžete jako podnikatel využít? Pomůžeme vám se v tom zorientovat. Ministerstvo financí zveřejnilo další daňové úlevy, tentokrát ve vztahu ke všem daňovým subjektům bez výjimky. Které to jsou? Pojďme si to přehledně shrnout.

Jaké jsou nejnovější daňové úlevy?

Dne 8.3. byl zveřejněn zpravodaj č. 16/2021, dle kterého můžete podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu o měsíc později. Nehrozí vám úrok z prodlení ani pokuta za pozdní podání. Co to znamená v praxi? Pokud se chystáte podat daňové přiznání v písemné podobě, termín podání je prodloužen do 3. května. Pokud chcete přiznání podat elektronicky, musíte tak dle prodloužené lhůty učinit nejpozději 3. června 2021.

Zmíněný daňový zpravodaj přináší i další úlevu – prodlužuje prominutí DPH vztahující se na respirátory typu FFP2 a další ochranné pomůcky. Tento konkrétní pardon ministerstva financí potrvá do 3. června 2021.

Kdo danit nemusí?

Co kdy letos odevzdat a zaplatit? Všechny změny najdete přehledně zde:

Pokud nespadáte ani do jedné z výše uvedených kategorií těch, kteří si s daněmi lámat hlavu nemusí, nezoufejte. Přehledně jsme pro vás shrnuli nejdůležitější data spojená s daněmi pro rok 2021:

Únor

Podnikatelé měli dle původního režimu začátkem února odevzdávat daňové přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Dle rozhodnutí Ministerstva financí jsou však termíny pro podání zmíněných přiznání posunuty o dva měsíce. Připadají tedy letos na měsíc duben.

Březen

V březnu se podnikatelé klasicky připravují k podání daňového přiznání. To by měli v ideálním případě podat do 1. 4. 2021. Letos je však tento termín o měsíc posunut. Povinnost podat daňové přiznání tak připadá na 3. 5. v papírové a 3. 6. v elektronické podobě. Nic vám však nebrání vyřešit daně dříve.

V polovině března musí poplatníci, kteří v roce 2020 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, odvést první ze čtyř záloh na daně. Kolik to bude? Částky se snadno dopočítáte – záloha činí 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé, kteří daní takzvaným paušálem, v březnu platí poprvé samostatnou měsíční vyměřenou zálohu na daň a v dalších měsících platí dále stejné částky.

Chcete si lhůtu pro podání i zaplacení daně prodloužit o měsíc, tedy do 3. června? Stačí daňové přiznání podat elektronicky, například prostřednictvím bankovní identity.

Pondělí 22. 3.

– Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020, splatnost paušální zálohy za březen 2021.

Duben

Čtvrtek 1. 4.

– Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani.

– Pokud vyplňujete daňové přiznání bez daňového poradce, je toto zároveň termín pro podání daňového přiznání. Pokud máte daňového poradce, máte povinnost o této skutečnosti do tohoto data informovat finanční úřad. Na základě toho bude lhůta pro odevzdání daňového přiznání posunuta o tři měsíce.

Čtvrtek 8. 4.

– Pokud jste OSVČ a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, je třeba doložit k tomuto datu přehled příjmů a výdajů, které dokládají, že daňové přiznání podávat nemusíte.

Čtvrtek 15. 4.

– Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Úterý 30. 4.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání za vás bude podávat daňový poradce, musíte o tomto faktu informovat zdravotní pojišťovnu právě do 30. dubna 2021. Pokud se vám o daňové přiznání stará poradce a řádně o tom informujete zdravotní pojišťovnu, posouvá se pro vás podání přehledu OSVČ na 2. srpen.

Květen

Pondělí 3. 5.

Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud jste OSVČ a nevyužíváte služeb daňového poradce, je toto termín, kdy musíte podat přehled pro zdravotní pojišťovnu, stejně jako přehled pro správu sociálního zabezpečení.

– Tento termín je zároveň posledním termínem, kdy můžete podat daňové přiznání písemně (pokud podáváte přehled sami, bez daňového poradce).

Pondělí 31. 5.

– V tomto termínu platíte daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila 5 000 Kč. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, zaplatíte k 31. 5. polovinu celkové částky, druhou hradíte až na podzim.

Červen

Úterý 1. 6.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání jste podávali po 1. dubnu elektronicky, můžete využít pozdějšího termínu pro podání přehledu na OSSZ, nejzazším termínem pro podání je právě 1. červen.

Úterý 15. 6.

Čtvrtletní/pololetní záloha na daň z příjmu – v polovině června je termín pro splacení první pololetní nebo druhé čtvrtletní zálohy na daň z příjmu.

Červenec a srpen

Čtvrtek 1. 7.

– Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud podání podáváte sami, je toto termín pro elektronické podání.

Přiznání můžete k tomuto datu podat v písemné podobě pouze za předpokladu, že za vás přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. V takovém případě je nutné nejdéle do 2. srpna podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Čtvrtek 15. 7.

– Termín pro platbu zálohy na silniční daň za 2. čtvrtletí 2021.

Podáváte daňové přiznání sami? Přečtěte si, na co si dát pozor

1.      Předejděte promeškání termínu pro podání

Hlídejte si všechny termíny, abyste podali přiznání včas. Rezervujte si čas (pokud možno s předstihem), abyste stihli dát do pořádku všechny požadované dokumenty a přiznání podali v termínu a bez stresu.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání v papírové podobě, termín podání je 1. 4. Lhůta pro odeslání daňového přiznání v elektronické podobě je letos z nařízení vlády prodloužena o 1 měsíc, nejzazší termín tedy připadá na 3. května. Pokud za vás vyplňuje a podává přiznání daňový poradce, musí tak učinit do 1. července.

2.      Zadejte správné osobní údaje

Typickou chybou, ke které dochází většinou, když dotyčný vyplňuje daňové přiznání na poslední chvíli, je nesprávnost uvedených osobních údajů. Zkontrolujte především uvedené kontakty. Pokud vás v případě nesrovnalostí nebude moci finanční úřad kontaktovat, riskujete komunikaci s finančním úřadem prostřednictvím České pošty ve formě úředních dopisů. A to je běh na dlouhou trať, kterému je dobré předejít.

3.      Zkontrolujte, že jste uvedli všechny příjmy. Opravdu všechny

Zvláště v aktuální době, kdy stát čeká na daně jako na smilování, je záhodno nedráždit finanční úřad (byť neúmyslně) zamlčenými příjmy. Přivyděláváte si při zaměstnaneckém poměru podnikáním? Pronajímáte byt a máte z něj příjem, nebo jste v loňském roce nemovitost prodali? Tyto příjmy nesmí v přiznání chybět.

4.      Pozor na odpočty na daních. Například v rodině je mnohdy může čerpat jenom jeden

Typickým příkladem je odpočet za dítě – častým případem je, že odpočet uvedou oba rodiče, uplatnit ho přitom může ze zákona jen jeden z nich. Pokud máte hypotéku a chcete uplatnit odpočet na dani z úroků, čerpat může pouze ten z vás, který úvěr čerpá.

5.      Než začnete, udělejte si seznam – zkontrolujte, že máte všechny potřebné dokumenty a přílohy

Přílohy se většinou vztahují právě k odpočtům nebo slevám. U každé takové položky je požadována dokumentace, která dokladuje váš nárok na určitý odpočet či slevu, ať už se jedná o dítě, školkovné, darovací smlouvy, nebo příspěvek na manželku. Ke každé odečitatelné položce musíte doložit dokumenty, které dokládají, že na ně máte nárok.

6.      Pokud vám má stát na daních peníze vrátit, řekněte si o ně

Pokud vám vznikl na dani přeplatek, musíte jako jednu z příloh vyplnit žádost o vrácení přeplatku – opět si zkontrolujte kontaktní údaje a správnost čísla účtu, na který vám má finanční úřad prostředky vrátit.

7.      Zkontrolujte, že daňové přiznání nepodáváte bez svého podpisu. Přiznání by bylo neplatné

Toto je důležitý bod. Jedná se o jednu ze skutečně frekventovaných chyb – vše vyplníte správně, máte všechny přílohy a doklady. Pokud se však nepodepíšete, nemůže finanční úřad považovat vaše přiznání za platné. Až se tedy dostanete do finále, zkontrolujte, zda jste se náhodou nezapomněli podepsat.

Co dělá Prosapia? Jak jí Cashbot pomáhá? Jak plánovala Prosapia rekonstrukci svého sídla? To a mnohem více se dozvíte v našem společném rozhovoru s paní Mgr. Janou Pittnerovou, MBA, statutární zástupkyní – ředitelkou společnosti.

Prosapia – společnost pro rodinu, tak zní vaše heslo. Jak to celé vzniklo? Co bylo podnětem vaší existence a co je vaším pohonem a motivací nadále fungovat?
Naše organizace byla založena jako občanské sdružení s názvem SENIOR, o. s., které poskytovalo specializovanou péči osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými poruchami kognitivních funkcí. V roce 2008 jsem převzala její vedení a spolu s několika odvážnými zaměstnanci jsme začali rozšiřovat spektrum našich služeb osobám v sociální, finanční krizi, rodinám s dětmi nebo obětem trestných činů. Naší cílovou skupinou tedy nebyli už jen senioři, ale celá rodina. Zvolili jsme tedy latinský výraz pro rodinu: Prosapia.

Motivací pro naši činnost je jednoznačně snaha a možnost lidem v krizi pomáhat a učit je převzít odpovědnost k sobě, ke svému životu, postavit se aktivně k překážkám, které život přináší a naučit se je efektivně řešit.

Jaké jsou vaše aktivity, služby a kdo jsou vaši klienti?
Poskytujeme registrované sociální služby, a to pečovatelskou službu v domácnostech klientů, odborné sociální poradenství a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále poskytujeme komplexní poradenství pro oběti trestných činů, jako je právní zastoupení, sociální poradenství nebo psychologická podpora. Tato oblast je realizována v podmínkách nevládní neziskové organizace (NNO).


Druhá část naší činnosti je zaměřena komerčně a v rámci ní nabízíme odborné vzdělávací aktivity, jako jsou semináře, kurzy nebo přednášky pro pracovníky ve státní správě, poskytovatele sociálních služeb, pedagogy apod.

Jak jste se jako společensky prospěšná společnost, která spoléhá na dotace státu, vlastně dozvěděli o službách Cashbotu?
O službách Cashbotu nás informoval bankéř Raiffeisenbank. Ve spolupráci s ním jsme realizovali investiční akci: rekonstrukci našeho domu – sídla v Děčíně, ve kterém realizujeme naše služby.

Rekonstrukce sídla pohledem ředitelky společnosti


Jak probíhala rekonstrukce sídla vašima očima? Setkali jste se s nějakými problémy?
Jednalo se o velmi náročný projekt v hodnotě 22,5 mil. Kč, pro který jsme si sami psali odbornou část. Velkým problémem byla skutečnost, že projekt byl financován v režimu ex post, tedy museli jsme si ho přefinancovat a také zajistit povinný 5% podíl financování.

Problémem byla také skutečnost, že investiční dotace byla garantována v předem dané výši a nepokrývala nečekané náklady, které se objevily až při samotné realizaci rekonstrukce. Další těžkost vznikla v důsledku komerčního stavebního boomu v době realizace projektu, takže se do veřejného řízení nepřihlásilo mnoho firem, z nichž bychom si mohli vybírat. Stavební firmy upřednostnily komerční projekty, kde nejsou tak přísně dané rozpočty.

Jakým způsobem se vám na rekonstrukci podařilo zajistit finance? Jak to probíhalo?
První část projektu (studie proveditelnosti, projektová dokumentace,… cca 1,5 mil. Kč) byla financována z našich vlastních zdrojů. Od roku 2016 – ještě bez jistoty schválení investiční dotace – jsem šetřila každý rok 500 tis. Kč z našich příjmů. Následně nám poskytla Raiffeisenbank investiční úvěr pro financování stavebních prací. Na vybavení 4 pater jsme si opět museli zajistit finance sami, a to z největší části právě díky Cashbotu.

Vešli jste se do vašeho finančního rozpočtu? Museli jste během rekonstrukce udělat nějaký finanční kompromis?
Rozpočet schválený v rámci investiční dotace byl dodržen, ale museli jsme dofinancovat vybavení a rekonstrukci části 3. nadzemního podlaží, úpravu dvora, plot, předzahrádku – to byly náklady, které nebyly způsobilými náklady projektu hrazenými z dotace.

Poskytl vám někdo coby společensky prospěšné společnosti slevu? Usilovali jste o slevu aktivně?
Ceny stanovené smlouvou o dílo byly dané, nepřekročitelné.
Ceny stavebních prací aj. nákladů, které jsme hradili z vlastních zdrojů či prostřednictvím Cashbotu, jsme mohli domluvit a ovlivnit a také jsme to aktivně činili – získali jsme výhodnější podmínky.

Spolupráce s Cashbotem

Nastínila byste nám typickou situaci, kdy vám Cashbot pomohl?
Sociální služby jsou poskytovány v podmínkách nevládní neziskové organizace (NNO) na základě zákona o sociálních službách, v rámci něhož (zjednodušeně řečeno) stát převedl povinnost poskytovat tyto služby na NNO s tím, že zákon zároveň garantuje financování sociálních služeb. Bohužel v reálu se má situace tak, že finance na realizaci sociálních služeb jsou na konkrétní kalendářní rok zaslány krajům a ty pak finance rozdělují mezi organizace na svém území.

Kraje dlouhodobě zveřejňují fakt, že se jim financí nedostává, takže dotace poskytovatelům sociálních služeb krátí na základě tzv. redukčních koeficientů, které ve svém důsledku znamenají, že organizace dostávají 50–70 % potřebných prostředků na daný rok. Z toho jasně vyplývá, že každý rok musíme na náš základní provoz zajistit min. 30 % finančních prostředků z jiných zdrojů, a to nemluvím o rozvojových aktivitách. Využíváme nadací, oslovujeme dárce, ale Cashbot nám dává jistotu.

Jak hodnotíte rychlost poskytnuté služby a celý proces z pohledu klienta?
Vše je realizováno on-line a nadstandardně rychle. Navíc vítám „upozorňovací systém”, kdy do mailu s dostatečným předstihem dorazí informace o blížící se splatnosti úvěru, financované faktury apod. Pro mě osobně je to jeden z největších bonusů Cashbotu při mé vytíženosti 🙂

Jak vnímáte spolupráci s Cashbotem? Doporučila byste ji i dalším nejen společensky prospěšným společnostem?
Jednoznačně ANO. Spolupráci si jen pochvaluji – vysoká profesionalita, individuální přístup ke klientovi, vřelé jednání pracovníků na různých odděleních a úrovních. Nutno konstatovat, že považuji za důležité vedle sociálních služeb s nejistým (nedostatečným) financováním realizovat také komerční hospodářské aktivity.

A jaké jiné aktivity vás v dohledné době čekají? Zapojíte do nich i Cashbot?
V roce 2022 se budeme zaměřovat na rozvoj komerčních aktivit, jako je vzdělávání, zpracování odborných analýz apod. Pro tyto činnosti potřebujeme zajistit kvalitní PR, ale také akreditaci nových vzdělávacích programů. K tomu plánujeme využívat Cashbot a budeme rádi, když nám Cashbot bude krýt záda i do budoucna.

Děkujeme moc Prosapii za rozhovor a dlouhodobou důvěru!

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Levné peníze, anglicky cheap money, jsou mocným služebníkem vašeho cash flow. Co jsou levné peníze a jak je poznat? 

Levné peníze

Co jsou levné peníze?

Levné peníze je termín, který se ustálil pro úvěry s velmi nízkou úrokovou sazbou. Tato situace je často způsobená politikou centrální banky, která de facto pumpuje peníze do oběhu, aby oživila stagnující ekonomiku. 

Jsou-li v oběhu levné peníze, je to ideální doba pro zájemce o úvěr či klienty s již existujícím úvěrem. Ti mohou využít vhodné situace na trhu a sáhnout po refinancování svého úvěru – díky nižší úrokové sazbě se mohou radovat  z nižší měsíční splátky. V případě více úvěrů lze zvolit i spojení úvěrů v jeden (tedy konsolidaci), čímž je možné ušetřit ještě více než při běžném refinancování.

Jednoduchý způsob, jak poznat, jestli jsme v období levných peněz, je jeden z nástrojů ČNB, a to dvoutýdenní REPO sazba (2T Repo). REPO sazba představuje úrok, za který si banky vzájemně půjčují peníze mezi sebou. Lze tomu rozumět také tak, že čím nižší REPO sazba je, tím nižší je i úrok pro nás, běžné smrtelníky – spotřebitele či podnikatele.

Na grafu výše je vidět, že si v posledních letech užíváme poměrně nízkých úrokových sazeb. V porovnání s 90. léty, kdy dvoutýdenní REPO sazba činila až 39 %, představuje tedy dnešní sazba 0,7 % situaci, kdy v oběhu máme ohromně levné peníze.

Proč jsou v oběhu?

Když se ekonomice nedaří, centrální banka obvykle sníží úrokové sazby tak, aby rozhýbala stagnující ekonomice kolečka. Čím levnější peníze jsou, tím výhodnější je vzít si úvěr na rozjezd nového podnikání, nákup vozidel či nemovitostí. 

Úrok a daně

A co je ještě skvělé? Pokud váš podnik není ve ztrátě, úrok, který se s půjčkou váže, může účetní zapsat do nákladů. Tento náklad je daňově uznatelný –  sníží vám tak daňový základ, ze kterého se daň vypočítá a na daních zaplatíte tedy nakonec méně.

Pozor, je-li váš podnik ve ztrátě, úrok není daňově uznatelným nákladem. Více se dočtete v Zákoně o daních z příjmů.

Podnikatelský úvěr na dosah ruky! 

Finanční injekci občas potřebuje každý podnik. Jestliže jste právě v takové situaci i vy nebo nechcete využít vlastních zdrojů a zároveň si můžete půjčit peníze za úrokovou sazbu, která je nižší než v předchozích letech, využijte toho. Je to příležitost, která se neodmítá. Je to příležitost, jak dopřát vašemu cash flow levné peníze. Kdy jindy, než teď, kdy jsou peníze takřka za hubičku?


Dlužím, mám úvěr. Nic, za co by se člověk musel stydět – půjčil jsem si totiž levné peníze a díky nim mohu navíc zaplatit dalšího člověka, který se bude věnovat nové zakázce.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Ať už chcete peníze na rozvoj podnikání od banky, nebo od investora, bez kladného rizikového profilu to půjde ztuha. Zjistěte, z čeho se rizikový profil vyhodnocuje a podle čeho určíte, jak na tom jste. Přečtěte si i pár tipů na konkrétní kroky, jak rizikový profil zlepšit.

Rizikový profil firmy je výsledek komplexních analýz podniku, který přesně vypovídá o aktuálním stavu firmy. Na rizikový profil se můžeme podívat z různých úhlů pohledu:

Jak rizikový profil zlepšit?

1. Dejte si pozor na nepovolené debetní zůstatky a aktivitu na bankovním účtu

Přečerpali jste svůj kontokorent nebo se firma ocitla v nepovoleném debetu? Snažte se svoje závazky vyrovnat – co nejdříve vložte peníze na účet. Pokud prostředky aktuálně nemáte, sežeňte je – požádejte odběratele, ať uhradí vámi vydané faktury přednostně nebo využijte služeb Cashbotu a získejte své peníze na vydaných fakturách okamžitě.

Dalším důležitým ukazatelem rizikovosti vašeho finančního profilu je frekvence plateb na vašem účtu. Transakce v hotovosti vašemu rizikovému profilu příliš neprospějí. Z firemní karty byste neměli například sázet nebo hradit kratochvíle, které patří spíše do osobních výdajů. Naopak k dobru vám banka přičte, když na účtu vysleduje řád a disciplínu: nechte si co nejvíce plateb proplácet na účet převodem, hraďte z něj pravidelné platby a nastavte trvalé příkazy.

2. Mějte vždy po ruce aktualizované finanční výkazy – budete je potřebovat

Než o finanční prostředky zažádáte, měli byste se ujistit, že máte po ruce aktualizované finanční výkazy. Firmy vedené v obchodním rejstříku jsou ze zákona povinné vést účetnictví. Musí obsahovat aktuální a hlavně úplné informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Všechny účetní záznamy musí být průkazné a vedené v souladu se zákonem.

3. Ověřte si bonitu svých obchodních partnerů

Své zákazníky i obchodní partnery byste si měli pečlivě vybírat a především průběžně ověřovat jejich bonitu (schopnost dostát finančním závazkům). To, zda je odběratel bonitní, jde ověřit třeba na základě toho, jakou platební morálku měl v minulosti, jestli má či nemá záporný kapitál a jak se vyvíjí jeho ziskovost.

TIP

Ověřit si spolehlivost svého partnera můžete také díky aplikaci Cashbotu. Stačí do systému zadat fakturu, kterou jste vystavili. V Cashbotu se na odběratele podívají a zkontrolují, zda není v exekuci nebo insolvenci, vyhodnotí jeho bonitu a další ukazatele. Bude-li vše tak, jak má být, fakturu vám profinancují. Pokud bude s odběratelem něco v nepořádku, fakturu zamítnou. To pro vás nemusí být nutně negativní – berte to jako varovný signál a na takového odběratele příliš nespoléhejte.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura vydaná

Cashbot zkrátí splatnost vašich faktur, vratek DPH i dotací, u kterých čekáte i měsíce. Peníze můžete mít už do 30 minut. A vrátit je stačí až za pár měsíců.

4. Plaťte včas odvody za zaměstnance

Pokud máte zaměstnance, vzniknou vám při sjednání pracovněprávního vztahu povinnosti vůči celému ansámblu institucí, konkrétně ke:

Před podáním žádosti o finance prověřte, zda vaše firma včas plní své pravidelné finanční závazky (popř. splátkové kalendáře) a jestli u žádné z institucí nemá dluh nebo nesplacené penále.

Nikdy dluhy na daních nebo sociálním a zdravotním neignorujte. Problém nezmizí, ba naopak. Dlužné částky se každým dnem, kdy před nimi schováváte hlavu do písku, navyšují. Opět: z každé situace existuje cesta ven. Mnoho institucí je otevřených nastavení tzv. splátkových kalendářů. Udělejte vše pro to, abyste situaci začali řešit a dluhy co nejdříve uhradili. Nevyřešené závazky tohoto typu váš rizikový profil výrazně zhoršují.

5. Plaťte včas daně a další závazky

Pravidelně kontrolujte, zda platíte včas pravidelné závazky, modelové daně, DPH nebo mýtné. Ve firmě byste měli mít proces, který toto bude hlídat. Domluvte se s účetní či finančním ředitelem, aby vás pravidelně informoval o stavu vašich závazků.

Rizikový profil firmy může rozhodnout o její další budoucnosti. Zaměřte se na to, jak ho zlepšit a mějte růst vašeho podnikání pod kontrolou.

Průměrně 30 % firem doplatí na špatné finanční řízení. Nenadálé výdaje na nákup k podnikání nezbytných položek, nečekané náklady spojené s opravami, sezónní výpadky v zakázkách nebo náhlá platební neschopnost jednoho z velkých dodavatelů. To jsou jedny z nejčastějších důvodů, proč firma začne řešit peníze – tedy jejich nedostatek.

Nejlepší je takovým situacím předcházet. Jak, to jsme sepsali v článku Vše o cash flow. Dnes se ale podíváme, co s tím, když už se firma do svízelné situace dostane a jaké kroky by měla podniknout.

Řešení není šetřit, ale vydělávat víc

Jsou firmy, které šetří, a jsou firmy, které vydělávají. Jednou z možných variant, jak vydělat více, je zvýšení cen nebo zúžení sortimentu na výrobky, které jdou nejlépe na odbyt a na ty s nejlepší marží. V mnoha případech to však není schůdná varianta. Dalším řešením je zaměřit se na zcela nový produkt nebo službu, po kterých je na trhu poptávka a pro vás je relativně snadné ji nabídnout.

Například pokud jste konzultační firma a nabízíte redesign organizačních struktur a budování firemní kultury, podívejte se, co dalšího nabízí konkurence, zjistěte, po čem je aktuálně poptávka. Možná zjistíte, že firmy právě potřebují školení komunikačních dovedností nebo něco jiného, co u vás ve firmě nebo týmu někdo umí. Vaší strategií tak bude zúžení nabídky a další rozvoj takových produktů a služeb, které jsou ziskové a zároveň nejvíce žádané.

Přibrzděte se slevami a minimalizujte reklamace

Slevy vypadají jako dobrý nápad. Zákazníci více nakupují, firma má krátkodobě vyšší příjem. Jaká jsou tedy negativa? Za zboží jste zaplatili, abyste se z problémů dostali. Potřebujete zajistit návratnost investice. To samé platí pro služby. Pokud máte finanční problémy, musíte hodinové sazby svých lidí prodávat za více, ne za méně. Platy zaměstnancům také nesnížíte, proč byste si tedy snižovali marži – tedy zisk, který vás má z problémů dostat? Soustřeďte se na procesy kontroly kvality. Zabráníte-li reklamacím, zabráníte dodatečným nákladům.

Nechte si zaplatit s předstihem

Pokud máte silnou pozici na trhu a obchodní partneři vás vnímají jako stabilního a spolehlivého partnera, nebojte se a řekněte si o to, aby vám platili dříve, nebo alespoň zaveďte zálohy.

TIP

Existuje i další cesta, jak finance z vydané faktury získat dříve. Cashbot je online služba pro malé a střední firmy, která jim pomáhá s odložením splatnosti přijatých faktur, okamžitým proplacením faktur vydaných, ale také poskytuje úvěr na cokoliv, který můžete začít splácet až za 3 měsíce a na splacení máte celý rok.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Zrevidujte výdaje

V jednom z bodů výše jsme zmiňovali, že by se firma měla soustředit na vydělávání, a ne na šetření. Revize výdajů firmy není šetření. Firmy v krizi šetří, kde se momentálně dá. Osekávají náklady nesystémově a v konečném důsledku nedojde k řešení, které by mělo dlouhodobý efekt.

Když se řekne „přebytečné výdaje“, většina podnikatelů si představí nákladné kanceláře nebo hledá, jak ušetřit na zaměstnancích. Existuje přitom mnoho výdajů, na kterých se dá ušetřit tak, aby se změny nedotkly zaměstnanců.

TIP

Sepište všechny své výdaje a přiřaďte k nim priority. Ty na konci seznamu vyškrtejte nebo omezte. Nezdá se to, ale když se výdaje po malých částkách nasčítají, může vám ve finále vyjít překvapivě velké číslo.

Co nepotřebujete, prodejte

Když už budete u těch seznamů, přidejte ještě jeden – sepište si veškerý svůj majetek, vyhodnoťte, co potřebujete/nepotřebujete a nepotřebné prodejte. Ať už se jedná o firemní auta, stroje, zboží, které leží na skladě a je tak nějak navíc, nebo bezobrátkové zboží. Jak identifikovat nepotřebný majetek firmy? Jednoduše: váže finanční prostředky a přináší firmě nulové zhodnocení. Peníze mají být v oběhu, ne ležet ladem v majetku, který firmě nic nepřináší. Navíc se hodnota peněz uložených v majetku díky inflaci snižuje.

TIP

Uvažujte o financích kreativně. Například pro automobily můžete použít tzv. zpětný leasing, kdy vám leasingová společnost nabídne za vaše vozy okamžitou hotovost s tím, že můžete vůz smluvenou dobu dále používat.

Aby mohlo vaše podnikání dále růst a prosperovat, potřebuje správné a rozumné finanční řízení. Věříme, že vám naše rady pomohou dostat se o krok blíže k jejich dlouhodobé stabilizaci. Ať vás případné nečekané náklady nepřekvapí.

Finance jsou v podnikání základním stavebním kamenem, ať už jste na počátku vzniku a budování vlastní firmy, potřebujete stabilizovat cash flow, nebo investovat do rozvoje. Existuje několik alternativ financování, které vám mohou být nápomocné v realizaci podnikatelských aktivit. Máme pro vás přehledné shrnutí základních finančních produktů, jejich pozitiv i negativ a využití v konkrétních situacích.

Infografika: Srovnání finančních produktů

Tip od Cashbotu:

Každá situace má své řešení, ať už potřebujete ihned peníze pro růst firmy, finanční rezervu zdarma kdykoliv k dispozici, nebo překlenout složité období. U nás vše vyřešíte na jednom místě, a navíc do 30 minut nebo zdarma. Spolehněte se na osvědčeného finančního partnera malých a středních podnikatelů, který vám bude po ruce v každé situaci.

Jedním z nejčastějších důvodů pro krach začínající firmy je špatně sestavený tým, který přes to, že dokázal vytvořit žádaný produkt či službu, nedokáže udržet firmu v chodu. Velmi podobná je situace i u zavedených společností. Zde nefunkční týmy pravděpodobně neohrozí samotnou existenci firmy, ale mohou výrazně omezit její růst.

Správně sestavený a vedený tým je klíčovým faktorem pro úspěch jak nových, tak zavedených společností. Hlavním úkolem každého manažera a zaměstnance HR oddělení je zajistit a udržet ve firmě kvalitní a schopné zaměstnance. Do tohoto procesu vstupuje mnoho faktorů, jedním z často opomíjených je firemní kultura.

Jako důvod pro změnu pozice lidé často uvádějí nevyhovující firemní kulturu. To ovšem není všechno. Ze studie mezi největšími americkými korporacemi vyplývá, že pozitivní a funkční firemní kultura má přímý vliv na výši zisků. Nejdříve si ale řekneme, co to firemní kultura je a zda je možné ji aktivně ovlivňovat.

Co je to firemní kultura?

Firemní kulturu bychom mohli definovat jako všechno, co spojuje zaměstnance a vedení konkrétní firmy. Lze ji připodobnit k osobnosti člověka. Do takové firemní osobnosti pak konkrétně patří:

Herb Kelleher, předseda správní rady aerolinek Southwest Airlines, prohlásil: „Firemní kultura je to, co lidé dělají, když se nikdo nedívá.“ Přestože se jedná o zjednodušení celé problematiky, zrnko pravdy v tomto citátu je. Často může být rozdíl v tom, jakou kulturu by ve firmě chtěli mít její zakladatelé či management, a jaká opravdu panuje v kanceláři a mezi zaměstnanci.

Jak vytvořit nebo napravit firemní kulturu?

Dá se říct, že nultým krokem je uvědomit si, kdo je za firemní kulturu zodpovědný. Její základy pokládá samotný zakladatel firmy nebo startupu, o její rozvíjení a zachování se stará vrcholový management, ale je třeba, aby o ní pečoval každý zaměstnanec.

1. Stanovení vize a základních principů

Vize je pro každou firmu velmi důležitá. Špatně pojatá vize se může proměnit v klišé a terč posměšků, správně pojatá vize se stane tmelem, který bude pojit a motivovat týmy v celé firmě.

Většina startupů nemá s vizí problém, právě naopak. Za založením velkého množství startupů stojí právě silná vize zakladatelů. Důležité je ovšem pochopit, že do vize nepatří pouze to, kam chce firma dojít a co chce dokázat, ale i jak by mělo vypadat prostředí uvnitř firmy a hodnoty, kterými se bude řídit management a samotní zaměstnanci během práce.

To vše je třeba stanovit hned na začátku a v případě již fungující firmy i v průběhu života firmy.

2. Činy mluví hlasitěji než slova

Pokud jste úspěšně stanovili vizi a základní principy vaší firmy, je třeba je uvést do praxe. Pravděpodobně nejdůležitější je toto pravidlo při náboru a tvorbě týmu. Při pohovorech je potřeba uchazeče seznámit s vizí, hodnotami a pravidly uvnitř firmy a přesvědčit se, že je sdílí. Pokud ano, je zde velká pravděpodobnost, že do týmu zapadne a bude se v novém prostředí cítit dobře.

V případě existujících firem je třeba, aby nově definovanou vizi a pravidla nejprve přijal management, teprve pak je možné aplikovat je v každodenních procesech firmy.

3. Zpětná vazba

Nikdo není dokonalý, a proto naslouchejte jak managementu, tak samotným zaměstnancům. Ti vám tak pomohou odhalit chyby ve vizi a pravidlech nastavených ve firmě, nebo vás upozorní, pokud je ve firemní kultuře problém, který vy nemáte z vaší pozice šanci odhalit. 

Banky a další tradiční hráči na českém finančním trhu se během koronavirové krize potýkali s mnoha problémy. Ať už se jedná o finanční potíže některých klientů a z nich vyplývající neschopnost splácet jejich závazky, splátkové moratorium vyhlášené přímo vládou, či uzavřené pobočky. Naopak fintechové společnosti, které se už delší dobu snaží vydobýt si své místo na trhu napůl v symbióze a napůl v tvrdé konkurenci s výše zmíněnými tradičními hráči, dokázaly v roce 2020 výrazně zvýšit zisky i počty zákazníků, mnohdy až o 100 %. Pojďme se nyní podívat na top 5 fintechových společností, které hýbou českým trhem.

fintechy jsou před bankami o krok napřed

Portu

Český startup Portu se rozhodl vstoupit na velmi kompetitivní segment finančního trhu, který je pevně v rukou bank a několika málo investičních společností. Řeč je samozřejmě o investicích do podílových fondů. Drobní investoři se v České republice obvykle pouštějí do investování buď přes banku nebo přes některou z větších investičních společností.

Portu se rozhodlo nabídnout alternativu. Za samotným startupem stojí investiční skupina Wood & Company, která primárně cílí na korporátní klientelu po celém světě. Díky tomuto propojení mohou v Portu využít know-how investičních expertů z mateřské společnosti.

Na Portu je ovšem daleko sympatičtější velmi přehledná aplikace, nízké poplatky za spravování portfolia a snaha o rozšíření finanční gramotnosti i mezi neuživatele, protože kvalitní spravování portfolia nabízejí i výše zmiňované banky nebo investiční společnosti.

Trisbee

Velmi zajímavý cíl si vytyčili také v Trisbee, fintech startupu, který by rád zpřístupnil bezhotovostní platby i těm nejmenším podnikatelům a živnostníkům. Pro ty bylo doposud příliš náročné a nákladné pořídit si karetní terminál. Kvůli tomu ovšem jejich podnikání často přicházelo o zákazníky, protože hotovost už u sebe dnes každý nemá.

Trisbee proto přišlo s jednoduchým řešením. Platební appka, v které prodejce snadno vystaví zákazníkovi QR kód, který tak nemusí hledat hotovost. To vše zdarma jak pro prodejce, tak pro zákazníka.

Velkou překážkou pro růst Trisbee je obecně nízká rozšířenost QR plateb v České republice. Zatímco v Číně nebo ve Spojených státech jsou platby QR kódem celkem běžné, v Česku na ně nejsou lidé zvyklí.

Caflou

Velmi sympatickým počinem je startup Caflou, který vyvinul jednoduchou a přehlednou aplikaci pro správu týmů a firemních procesů. Díky Caflou můžete automatizovat velké množství procesů, které dosud vyžadovaly přímou pozornost manažera nebo dedikovaného zaměstnance.

V Caflou tak můžete sledovat a plánovat finanční transakce, díky čemuž udržíte zdravý firemní cash flow, přehledně zpracovávat skupinové projekty a delegovat úkoly členům týmu, ale i automaticky sledovat čerpání dovolené a dalších benefitů jednotlivých zaměstnanců.

Cashbot

Cashbot je online nástroj, který pomáhá podnikatelům získat peníze rychleji a jednodušeji než v bance. Peníze navíc garantuje do 30 minut nebo zdarma. Nabízí financování vydaných faktur, odložení splatnosti faktur přijatých a nově i neúčelový podnikatelský úvěr s možností splácení až 12 měsíců a s odkladem splátek až o 3 měsíce. 

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Cashbot není banka. Využívá moderní technologie, díky kterým je vše otázkou pár minut. S Cashbotem podnikatelé nemusí nikam chodit a nic složitě vyřizovat. Registraci vyřídí online za pár minut s dokumenty, které mají běžně k dispozici. Pokud se pak rozhodnou využít služby Cashbotu – ať už jde o úvěr, nebo financování faktur – je to ještě jednodušší. Vše zvládnou přímo v aplikaci bez otravné administrativy a papírování. 

Budgetbakers

Jak se říká, to nejlepší na konec. Český fintech BudgetBakers by se do čtyř let mohl stát dalším „unicornem”, tedy startupem, jehož hodnota překročí miliardu dolarů. A čemu se tedy v BudgetBakers věnují? Ve stejnojmenné aplikaci a webovém rozhraní mohou uživatelé snadno získat kontrolu nad domácím či firemním rozpočtem, proto slovo „budget“ v názvu.

Aplikací pro správu měsíčního rozpočtu a transakcí je na trhu opravdu hodně, ale v BudgetBakers vsadili na komplexnější přístup. Po získání evropské licence PSD2 mohou uživatelé propojit aplikaci s většinou evropských i světových bank, takže mohou sledovat veškeré transakce přímo v BudgetBakers a sjednotit tak svůj finanční život v jedné aplikaci.

Tento model zjevně funguje, protože samotnou aplikaci využívají po celém světě miliony lidí a v roce 2020 skončil startup poprvé v zisku. Ten bude ale celý vložen do dalšího růstu, spolu se 160 miliony korun, které v BudgetBakers získali od významného nizozemského investora.

Data z trhu hovoří jasně. Přes 90 % podnikatelů ukončí svou činnost do několika let od začátku podnikání. Hlavní důvod, proč tomu tak je, je prostý. Začínající firma se rozhodla vytvořit produkt či službu, o které jednoduše není zájem. Pokud se ale prvotní zájem objeví, je třeba, aby firma dokázala tento zájem přetvořit ve funkční byznys model. K tomu je potřeba jediné. Dostatek finančních prostředků a jejich zodpovědná správa.

Aby firma pracovala s financemi dobře už od začátku, je třeba mít správně sestavený finanční plán, který umožní zakladatelům a později i zaměstnancům efektivně alokovat finance. Slouží také jako měřítko úspěchu. Pojďme se nyní podívat podrobněji na to, co by měl finanční plán obsahovat a jak ho sestavit.

Mapa pro finance, bez které se žádný start podnikání neobejde

Bez finančního plánu bude startup tápat v mlze. Je totiž základním předpokladem pro systematické řízení a růst vašeho podnikání. Bez informací o tom, kolik bude dostupných finančních prostředků, není možné řídit žádný z firemních procesů, ať už se jedná o HR, nebo o vývoj vašeho produktu.

Rozlišujeme v zásadě dva druhy finančních plánů:

Důležitá je funkce finančního plánu jako měřítka úspěchu. V každém finančním plánu je třeba stanovit cíle. Pokud se po uplynutí daného časového období předpoklady z plánu neshodují s realitou, můžete zhodnotit na jedné straně reálnost předpokladů v plánu, na druhé straně i jednotlivé procesy ve vaší firmě. Ty vám mohly v dosažení cílů z plánu zabránit.

finančí plánování, rozpočet, řízení firmy

Jak finanční plán vytvořit?

Základním předpokladem pro vytvoření finančního plánu je reálné zhodnocení veškerých předpokladů, zvláště těch na stránce příjmové. Finanční plán často rozhodne o úspěchu vašeho podnikání, proto je třeba k jeho vypracování přistoupit zodpovědně. Zvláště v případě dlouhodobého finančního plánu můžete dojít k závěru, že je potřeba váš původní byznys plán přehodnotit, protože není rentabilní.

1. Zaměřte se na výdaje

Začneme s jednodušší částí celého plánu. Snažte se přehledně sepsat a specifikovat veškeré výdaje spojené s budoucím podnikáním. Zaměřte se jak na pravidelné měsíční výdaje, tak na jednorázové investice, které bude potřeba provést. Pokud je takových investic více, rozdělte je podle nutnosti. To vám pomůže v případě, že v počátku podnikání nebudete mít dostatek finančních prostředků.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

2. Sepište příjmy – počáteční vklady i budoucí příjmy od zákazníků

Logicky následovat musí přehled příjmů. Začněte výpisem veškerých prostředků, které máte k dispozici na počátku vašeho podnikání. V zásadě mohou pocházet ze tří zdrojů:

Jakmile sepíšete veškeré prostředky, které momentálně máte k dispozici, získáte odpověď, jestli za současných podmínek dokážete splnit vaše prvotní cíle. Těmi nemusí být zisk, ale například určitý stav vašeho produktu či služby, který vám zajistí financování investorů.

Následovat by měla ekonomická kalkulace vašeho budoucího produktu či služby. Stanovte si měrnou jednotku, například kus či hodinu, a spočtěte veškeré náklady na výrobu či poskytnutí služby. Následně rozmyslete cenu, kterou zákazník za výsledek zaplatí, a proveďte odhad budoucího prodeje.

Na základě této kalkulace zjistíte, kolik zákazníků je potřeba získat, aby byl váš startup ziskový. I v případě, že zisk momentálně není vaším cílem, určitě bude zajímat potenciální investory.

Na závěr jedno přirovnání: řídit firmu bez finančního plánu je jako letět s letadlem bez pilota a asistence řídící věže. Tedy naprosto neřízeně a do neznáma. A jak je známo, v podnikání se (doslova) vyplatí být o krok napřed, což ve financích platí dvojnásob.

Existuje mnoho firem, o kterých můžeme z finančních výkazů na první dobrou říci, že jsou ziskové. To však neznamená, že jsou stabilní a že se jim daří. Stěžejní je, jak se firmě vede z hlediska cash flow. Pokud je firma momentálně ve ztrátě, neznamená to, že ztrátu nedožene. Dlouhodobě negativní cash flow však může být pro firmu konečná. Podívejte se s námi na základní fakta o cash flow a přečtěte si praktické tipy na jeho řízení.

Fakta o cash flow

Cash flow sleduje pohyb peněžních prostředků ve firmě za určité období. Je to v podstatě bilance příjmů a výdajů. Tato bilance je důležitá ve vztahu k tomu, kolik peněz v hotovosti na konci měsíce (nebo jiného sledovaného období) zůstane fyzicky na účtu.

TIP

Cash flow se dá spočítat i plánovat. Pokud chcete mít přehled o tom, jak to s cash flow bude v nejbližším období vypadat, sečtěte aktuální zůstatek na firemním účtu a v pokladně, k této částce přičtěte všechny plánované příjmy a naopak od ní odečtěte všechny výdaje za stejné budoucí období. Výsledkem bude stav cash flow na konci daného období.

Co je doma, to se počítá

Do cash flow můžeme připočítat jenom takový příjem, který už je fyzicky na účtu a můžeme s ním počítat jako s prostředky volnými k použití. Příjmy tak do cash flow nezapočítáváme ke dni, kdy byly vyfakturovány, ale ke dni, kdy reálně přistanou na firemním účtu.

Věděli jste, že?

Pokud připravujete přehled o cash flow pro účetní závěrku, není nic platné, že vám za 25 dní přijde signifikantní částka, kterou jste právě vyfakturovali. S touto částkou můžete počítat při plánování cash flow na další měsíc. Aktuálně však peníze na účtu ještě nejsou, proto je do současné bilance cash flow uvést nemůžete.

Stejně tak je to s výdaji

Výdaji se rozumí zaplacené náklady, které se do výdajů započítávají ve chvíli, kdy odejdou z firemního účtu. Do cash flow bilance se zapisují pouze částky, které již byly zaplaceny, ne částky, které firma zaplatit má. Patří sem výdaje za pravidelné osobní a režijní náklady (zaměstnanci, kanceláře, telefony, internet, …), náklady na materiál, výrobu a logistiku, splátky úvěrů, leasingů a dalších závazků, výlohy za marketing, zálohy na daně a podobně.

Abyste dokázali udržet stabilní cash flow, přečtěte si několik našich rad a tipů, jak ho efektivně řídit:

Infografika: Rady pro efektivní řízení cash flow

Jak sestavit byznys plán tak, aby byl realistický a přitom zaujal banky i investory? Poradíme, jak na to. Krok za krokem.

1. Důvod existence aneb musí vám to dávat smysl

Důvod existence je alfou a omegou každého byznys plánu. Na začátku stojí to, aby záměr dával smysl vám. Pokud svému vlastnímu záměru nevěříte, těžko mu uvěří někdo další. Vyplácí se stanovovat si odvážné cíle a smělé vize. Jaké otázky vedou ke stanovení silné a jasné vize? Například tyto:

2. Přínos vašeho záměru aneb musí to dávat smysl i někomu dalšímu

Pokud dává váš záměr smysl vám, je to skvělá zpráva. Musí však dávat smysl i někomu dalšímu – zákazníkovi. Zeptejte se sami sebe (nebo v rámci průzkumu či focus group potenciálních zákazníků / uživatelů / obchodních partnerů).

Zodpovězením podobných otázek rozhodně neztrácíte čas. Naopak, pokud váš záměr prověrkou projde, máte rovnou definované hlavní selling pointy.

3. Určení cílů

Sice se říká, že cesta je cíl, ale v případě podnikání bychom byli na vašem místě s aplikací tohoto tvrzení opatrní. Bez cíle totiž může jít o velmi drahou cestu, jež navíc zpravidla nevede na úplně pěkné místo. Jak si tedy určit cíl, ke kterému se vyplatí směřovat (svou energii i zdroje)?

4. Bez SWOT analýzy ani ránu aneb připravte důkazy k podpoře svých tvrzení

I když si myslíte, že produkt, který máte, je tak jedinečný, že brzy ovládne trh, měli byste si připravit i nějaké podklady, jež vaše tvrzení podpoří. Základem pro to je SWOT analýza, která jasně zhodnotí vaše šance na úspěch. Ve SWOT analýze zkoumáme čtyři základní faktory, které mají rozhodující dopad na úspěch či neúspěch realizace vašeho záměru. Jsou jimi:

Silné stránky mohou být například zkušený tým, silné finanční zázemí oproti konkurenci, rozvinutá síť kontaktů, jedinečný software. Slabé stránky naopak nedostatek lidí, málo kontaktů apod.

Příležitosti se často vztahují k obsazenosti dané oblasti konkurencí na trhu, hrozba může být opět v podobě konkurence, jež má např. silnější finanční zázemí a mohla by vás tak snadno předběhnout.

K čemu je SWOT analýza dobrá? Vyplynou z ní celkem jasně aspekty vašeho podnikání, které můžete dále rozvíjet, i problémy či nevyjasněné otázky, na které byste měli v ideálním případě najít odpovědi. Pokud budete byznys plán předkládat bance nebo investorům, SWOT analýza mimo jiné ukazuje také způsob vašeho uvažování, rozhledu a soudnosti. A to bývá často nezanedbatelný faktor při rozhodování především v momentu, kdy se investor rozhoduje, zda do vašeho záměru vloží kapitál.

5. Vytvořte realistický harmonogram

Banka i potenciální investor chtějí vidět, že jste realisté – přesvědčit je můžete i díky harmonogramu. Neslibujte zázraky do druhého dne. Naopak, pracujte vždy s časovými rezervami. Dle úspěšných (a zkušených) byste měli termíny a lhůty nadsadit vždy o 15 % finálního objemu času, kterého jste se ve svých propočtech dobrali, a čas „navíc“ promítnout do výsledné podoby rozpočtu.

6. Vytvořte rozpočet, jenž stojí na solidním základě a budete ho umět obhájit

Při podnikání, zvláště v jeho začátcích, jsou často optimismus a pozitivní pohled na věc hnacím motorem celé operace, nicméně v byznys plánu nedoporučujeme stavět vzdušné zámky. Držte se reality. Dopočítali jste se astronomických, za vás však realistických částek? Za méně to nezkoušejte. Doplatíte na to ve finále jenom vy.

7. Ukažte, že máte promyšlené financování projektu – vytvořte vícezdrojové financování

Jdete do banky? Zmiňte se o tom, že na krytí části projektu hledáte také investora. Jdete za investorem? Řekněte, že máte rozjednané financování v bance. Chcete zdroj navíc? Předtím než začnete jednat s investory nebo bankou, rozjeďte crowdfundingovou kampaň. Pokud vaši potenciální obchodní partneři uvidí, že jste v získávání kapitálu kreativní a o váš produkt/službu je zájem již ve fázi presalu (tak totiž crowdfunding v praxi funguje), budou to pro ně jistě pozitivní signály.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

8. Nikdy se nepřestávejte ptát

Klíčové otázky by neměly napadnout banku nebo investora, ale vás. Chcete-li získat svěží, nezaujatý pohled na věc, zeptejte se někoho, komu profesně i lidsky důvěřujete, nebo najměte konzultanta.

Kolem marketingu a jeho významu koluje mezi podnikateli, firmami i samotnými marketéry mnoho mýtů a polopravd. Co je to tedy vlastně marketing? A jak dokáže, když se dělá správně, podpořit růst podnikání a rapidně zlepšit výsledky firmy?

Většině laiků při zmínce o marketingu přijde na mysl reklama, proto mezi oba pojmy kladou rovnítko. Bohužel se dost často stává, že se stejného zjednodušení dopouštějí i majitelé firem či zaměstnanci z jiných oddělení. Pak dochází k tomu, že marketing bývá ve firmě odsouván na druhou kolej a zůstává nepochopen. Koronavirus nám ovšem ukázal, jak důležitou roli hraje správné pojetí marketingu při rozvoji firmy, ale i při jejím přežití v době krize.

Co je to tedy marketing?

Jako marketing můžeme označit jakoukoliv činnost, která vede k propojení zákazníků a firmy. Úkolem marketéra je dostat informaci o firmě a jejím produktu či službě ke správnému počtu lidí a proměnit je v zákazníky, čímž firmě zajistí zisk. A bez zisku firma nemůže dlouhodobě přežít, natož růst.

Z toho vyplývá, že marketing nemůže být nahodilý, nemůže být odsunut na druhou kolej, ale nemůže být ani výlučně v rukách marketingového oddělení, zahalen rouškou tajemství. Koronavirus představoval pro většinu firem těžkou zkoušku, protože přetrhal klasické vazby se zákazníky. V takovou chvíli se ukázalo, která firma opravdu marketingu rozumí, a která ne.

Jak bychom měli přistoupit k marketingu v duchu výše zmíněné definice?

1. Kreativita s měřitelným výsledkem

Má-li marketing opravdu plnit svůj účel, tedy přivést zisk, je třeba, aby marketéři využili každou dostupnou příležitost, otevřeli nové trhy a našli nespočet nových zákazníků. K tomu je potřeba nemalá dávka kreativity a představivosti, která se dá ovšem velmi špatně zaškatulkovat a zhodnotit. A to je jedním z velkých problémů marketingu v mnoha firmách.

Jak zmínil Thomas Barta, autor knihyThe12PowersofaMarketingLeader: „Buď vaše aktivity vedou k příjmům, nebo ne. Pokud ne, marketingový rozpočet se seškrtá. Pro marketéra je to varování.“ Marketing musí mít jasně měřitelný výstup, aby bylo možné zhodnotit jeho výsledek.

2. Propojení a komunikace napříč firmou

Marketing musí být celofiremní záležitost, zapojit se musí nejenom samotné marketingové oddělení, ale i jiné části firmy. Aby takové propojení bylo možné a efektivní, je potřeba, aby důležitost marketingu pro úspěch firmy chápali i další zaměstnanci a vedení. K tomu může velkou měrou napomoci i styl komunikace marketérů s okolím. Pokud všichni zaměstnanci ví, že marketing je o zisku a přivádění nových zákazníků, budou se i jednodušeji zapojovat a chápat jeho důležitost.

3. Marketingová strategie

Pojícím prvkem obou předchozích bodů je marketingová strategie. Zjednodušeně řečeno, marketingová strategie představuje detailní plán všech marketingových aktivit, které bude firma provádět. Každá marketingová strategie se věnuje především těmto tématům a po jejich vyhodnocení doporučuje konkrétní marketingové aktivity:

Pokud ve firmě taková strategie chybí, nelze se spolehnout na to, že marketing splní očekávání, vzhledem k tomu, že marketingová strategie představuje nejenom plán, ale i nástroj kontroly a reflexe.