Přeskočit na obsah

Tok peněžní hotovosti ve firmě je důležitějším ukazatelem než ziskovost podniku. Proč? Cash flow přesně vypovídá o tom, zda a jak je podnik úspěšný. Pokud má firma vysoké zisky, ale nemá stabilizovaný cash flow, vypovídá to o špatném finančním hospodaření podniku. Jaký to má dopad? Firmě se i přes pěkná čísla ve výkazu zisků nedaří vymanit se z bludného kruhu druhotných platebních neschopností a dále se rozvíjet. Jak cash flow stabilizovat a jak ho efektivně řídit? To se dozvíte v následujícím článku.

plánování cashflow

Proč je tok hotovosti sledovanějším ukazatelem než ziskovost podniku?

Cash flow je v podstatě bilance příjmů a výdajů. Důležité je právě sledování tohoto poměru ve vztahu k tomu, kolik peněz v hotovosti na konci měsíce (nebo jiného sledovaného období) zůstane fyzicky na účtu. Zjednodušeně řečeno: pokud chcete získat přehled o finančním toku za dané období, sečtěte zůstatek na firemním účtu a v pokladně a od této částky odečtěte všechny zaznamenané výdaje.

Do cash flow můžeme připočítat jenom takový příjem, který už je fyzicky na účtě a můžeme s ním počítat jako s prostředky volnými k použití. Příjmy tak do cash flow nezapočítáváme ke dni, kdy byly vyfakturovány, ale ke dni, kdy reálně přistanou na firemním účtu. V praxi: pokud připravujete přehled o cash flow, pro účetní závěrku není nic platné, že vám za 25 dní přijde signifikantní částka, kterou jste právě vyfakturovali. S touto částkou můžete počítat při plánování cash flow na další měsíc. Aktuálně však peníze na účtu ještě nejsou, proto je do současné bilance cash flow uvést nemůžete.

Příjmy a výdaje

Co se vlastně počítá do příjmů? Nejsou to jenom příjmy z prodeje produktů nebo služeb. Jedná se také o vratky DPH, úvěry od banky, prodej vybavení, strojů nebo také vklad strategického investora či vlastních prostředků.

Výdaji se rozumí zaplacené náklady, které se do výdajů započítávají ve chvíli, kdy odejdou z firemního účtu. Do cash flow bilance se zapisují pouze částky, které již byly zaplaceny, ne částky, které firma zaplatit má. Patří sem výdaje za pravidelné osobní a režijní náklady (zaměstnanci, kanceláře, telefony, internet, …), náklady na materiál, výrobu a logistiku, splátky úvěrů, leasingů a dalších závazků, výlohy za marketing, zálohy na daně a podobně.

1.      Vytvořte si časový plán plateb

O svých platbách (příjmech i výdajích) byste měli mít perfektní přehled. K čemu je to dobré? Když budete vědět, na čem jste, získáte manipulační prostor. Pokud vám jeden klient nezaplatí včas, budete schopni určit, co to s vaším cash flow udělá, a na základě toho učinit potřebná opatření. Osekat náklady, vydat faktury s kratším datem splatnosti nebo počkat s většími výdaji, které aktuálně nejsou naprosto nezbytné – ať už na nové auto, nebo větší objem materiálu.

Časový plán plateb je efektivní pouze tehdy, pokud se plánuje dopředu a s dostatečnou rezervou. Vždy zhodnoťte, co se musí platit prioritně a které platby naopak mohou počkat. Každou variantu ověřte – co to udělá s vaším cash flow? Je to schůdné, nebo „nadoraz“?  Cash flow se dá plánovat a pokud máte vytvořený časový plán plateb, máte ho pod kontrolou.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

2. Výdaje plánujte

Klíčem ke kontrole nad vaším peněžním tokem je plánovat výdaje s předstihem. Dobrým postupem je v tomto případě vzít starý dobrý papír a tužku a výdaje spojené s náklady sepsat. Jaké jsou fixní náklady (kanceláře, platy, splátky úvěrů a dalších závazků)? Ruku v ruce s přesným zjištěním fixních nákladů jde otázka: mohu tyto výdaje někde snížit?

Podívejme se například na splátky úvěrů – poraďte se se svým finančním ředitelem / účetní / finančním poradcem, zda by nešlo půjčky například sloučit a v dlouhodobém horizontu ušetřit na úrocích. Nebo pokud potřebujete odlehčit cash flow, proberte možnost prodloužení doby splácení a snížení měsíčních splátek.

Pokud už budete v hovoru s účetní, podívejte se také na daně a proberte jejich optimalizaci. Stejně tak se informujte ohledně termínů plateb daní nebo možnosti předčasných vratek DPH.

3. Zaveďte placení předem

Každý podnikatel má s předmětem své činnosti spojené fixní náklady. A je jedno, jestli máte firmu, kanceláře a vozový park, nebo pracujete z domova. Tak jako tak něčím svítíte, topíte, používáte mobil, notebook, kupujete tonery do tiskárny a tak dále. To vše musí být ve vaší práci zohledněno. A především, zaplaceno předem.

Pokud navíc pro realizaci zakázky dopředu nakupujete materiál, je záloha doslova nezbytná. Jako podnikatel musíte minimalizovat riziko ztráty. A to zajistíte vydáním zálohové faktury. Ověříte tak i úmysly vašeho odběratele. Pokud pro někoho odvádíte práci, jedná se o obchodní vztah. Ten by měl být založen na jasně definovaných smluvních podmínkách a také důvěře. Kdyby klient nedůvěřoval vašim schopnostem, smlouvu by s vámi nepodepsal. A pokud vám věří a chce, abyste práci odvedli právě vy, neměl by být problém zaplatit zálohovou fakturu.

Pokud klient nebude chtít na zálohu přistoupit, zakázku raději odmítněte. Pokud investujete čas, nebo dokonce své prostředky do projektu, který nedopadne, může to negativně ovlivnit váš cash flow.

4. Preventivně nastavte delší lhůty dodání

Čas jsou peníze. Toto pořekadlo by měl být každý podnikatel schopen uvést do praxe. Buďte realisté a klientům neslibujte něco, co nemůžete splnit. Klient má pak (a do jisté míry i právem) argument pro to vám za práci nezaplatit. Pokud budete včas dodávat, budete i včas ve stanovených termínech fakturovat – a nemusíte se obávat destabilizace cash flow.

Chce po vás klient práci v kratším termínu? Znamená to práci po večerech, v noci, o víkendu? Pokud chce někdo něco rychle, musí za to připlatit. I tak zhodnoťte všechny faktory – máte kapacitu zvládnout zakázku včas? Neovlivní to negativně další projekty? Budete muset najmout další lidi, abyste zakázku dokončili ve stanoveném termínu?

Není ostuda zakázku odmítnout, když na ni nestačíte nebo na ni prostě nemáte kapacitu. Naopak. Váš obchodní partner bude vědět, že má naproti sobě soudného jedince, kterému nejde jenom o rychlý výdělek, ale především o kvalitu.

Co je provozní cash flow?

Cash flow se obvykle dělí do tří kategorií. Jedná se o:

Do investičního cash flow se zahrnují veškeré pohyby na účtu, které můžeme shrnout jako investiční výdaje. Může jít například o nákup technologií, pozemků a dalších dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow je tak už ze svého principu záporné. Cash flow z financování jsou veškeré peníze získané od investorů, z crowdfundingu, ale také například půjčky od bankovních a nebankovních společností. Investiční cash flow tak zahrnuje veškeré příchozí finance na podnikání i jejich splátky.

Poslední a možná nejdůležitější je provozní cash flow. Do toho patří veškeré pohyby financí, které jsou spojené se samotným provozem společnosti. Provozní cash flow tak zahrnuje veškeré zisky z předmětu podnikání i prodeje vybavení, mzdy, nákup skladových zásob atd.

Výpočet cashflow online

Spočítejte si v naší jednoduché kalkulačce, kolik s Cashbotem díky optimalizovanému cashflow vyděláte navíc.

Co je výkaz cash flow?

Chcete mít jistotu, že s financemi vyjdete? V tom případě se neobejdete bez pečlivého plánování a tzv. výkazu cash flow. Výkaz cash flow je přehled o finančních tocích. Získáte díky němu důkladný přehled o finančním zdraví svého podniku a o tom, kolik financí máte reálně k dispozici. Na rozdíl od ostatních výkazů právě výkaz cash flow vám ukáže stav firemních financí v reálném světle bez jakéhokoliv zkreslení. Proto by se mu neměl žádný podnikatel vyhýbat.

Je výkaz cash flow povinný?

Pro některé podniky je výkaz cash flow povinností. Konkrétně se jedná o účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu ověřenou auditorem. Sestavení výkazu cash flow však doporučujeme všem podnikatelům a živnostníkům. Jak na sestavení výkazu cash flow a jeho výpočet zjistíte v článku Výkaz cashflow a 5 tipů, jak jej předvídat.

TIPY na cash flow pomocníky

Pokud nemá vaše firma zkušeného finančního ředitele nebo chcete mít jistotu a kontrolu, že vy sami v roli jednatele či majitele firmy cash flow, jeho stavu a řízení rozumíte, nemusíte na to být sami.

Existují softwary navázané na účetní systémy, díky kterým můžete mít stav vašeho cash flow neustále před očima, a dokonce také vytvářet predikce a moci odhadnout, co se stane, když… (například koupíte na firmu nové Ferrari), a jaký to bude mít na cash flow dopad nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. V českých variacích vám s plánováním cash flow pomohou například aplikace jako Caflou nebo Moneo.

Využít můžete i novinky mezi českými fintech startupy – virtuálního cash flow manažera Cashbot, který vám pomůže vaše finanční toky balancovat. Například předčasným proplacením vydaných nebo odložením splatnosti přijatých faktur nebo finanční rezervou, za kterou v případě nepoužívání neplatíte žádné poplatky.

Pokud je firma momentálně ve ztrátě, neznamená to, že ztrátu nedožene. Dlouhodobě negativní cash flow však může být pro firmu konečná. Vzdělávejte se ve finančním řízení firmy. Právě zdravé a stabilní cash flow je jednou z největších konkurenčních výhod.

S Petrem Herzmannem, spolumajitelem investiční skupiny VIGO Investments, jsme hovořili o jeho nejnovějším inovativním počinu – startupu Direct Fidoo, kde již několik let působí v roli CEO. Petr v minulosti sbíral zkušenosti v koncernu Johnson & Johnson, Factory Pro, Unipetrolu, Spolchemii a v České pojišťovně, kde působil na pozici ředitele centrální podpory obchodu, nebo v Direct pojišťovně, kde měl na starosti business development. A právě pod křídly Direct vzniklo Fidoo – aplikace, která stejně jako Petr Herzmann zasvětila svou existenci boji proti papírování. Posláním startupu Fidoo je podle jeho slov zbavovat firmy papírování a „opruzu“ ve firemních financích tak, aby se mohly soustředit na to, proč vlastně vznikly. Firma přišla s chytlavým sloganem Méně papíroo, více businesoo. Jak konkrétně Fidoo firmy zbytečného papíroo zbavuje? A jak podporuje růst českého businesoo? To se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Vašim webovým stránkám vévodí slogan „Fidoo za vás vyřeší (skoro) všechno“. Co všechno a za koho umí vyřešit?

Posláním Fidoo je zbavovat firmy papírování ve firemních financích. Firmy vznikly, aby dělaly svůj byznys, ne proto, aby papírovaly. Třeba pekař chce péct housky, logistická firma zavážet zboží, filmové studio natáčet filmy a seriály. Dneska za firmu ještě neumíme vyřešit veškeré papírování, ale postupně naše agendy rozšiřujeme a pomáháme tak s digitalizací dalších a dalších jejích částí. Aktuálně umíme firmám pomoci s placením výdajů prostřednictvím předplacených karet, s digitalizací účtenek, schvalováním napříč celou firmou, s cesťáky a napojením výdajů s nimi spojenými nebo s evidencí a vyúčtováním hotovostních výdajů. To vše se pak promítne do osobního nebo projektového vyúčtování a všechny údaje pak firma může pohodlně exportovat a přenést do svého účetního nebo mzdového softwaru. Takže, jak my rádi ve Fidoo říkáme: Méně papíroo, více businesoo.

Kde a jak vznikla a jak se postupně vyvíjela nosná myšlenka služby Fidoo?

Firma vznikla již v roce 2013, tehdy ještě pod názvem Expensa. Na začátku byla služba spíše o náhradě hotovostních plateb, kdy firmy většinu výdajů platily hotově a vyúčtování bylo zdlouhavé. Expensa tehdy nabídla pohodlné placení předplacenou kartou a jednoduchou aplikaci, která umožňovala fotit účtenky a schvalovat je. Později jsme si začali konkurovat s bankami, ale jak jsme postupně rozšiřovali nabídku našich služeb, začali jsme banky spíše doplňovat. Dnes tedy tam, kde banky končí, my většinou začínáme. A jak ukazuje spolupráce s KB, i když má i KB firemní karty, dokážeme je hezky doplnit předplacenými kartami Fidoo a nad všemi výdaji pak následně vyúčtovat. V dnešní době je Fidoo už ucelený ekosystém, který pomáhá firmám s papírováním a digitalizací firemních financí.

Jak Fidoo přesně funguje? A zvládne se v něm zorientovat i finanční laik?

Asi nejjednodušší je to vysvětlit na příkladu běžného zaměstnance. Zaměstnanec dostane předplacenou kartu, kam mu firma nabije firemní prostředky. Následně platí svoje výdaje a po každé platbě mu do mobilu přijde push notifikace, kterou když zmáčkne, tak se dostane do aplikace, kde nafotí účtenku a pošle ji ke schválení. Pokud je výdaj součástí cesťáku, tak ho může připojit právě k němu. Takový výdaj jde pak k manažerovi, který ho ze svého mobilu pohodlně schválí. Stejně tak je to i s cesťákem. Mobilní aplikace je doplněna i webovou aplikací. Webová aplikace je spíše pro správce s jednotlivými rolemi a umožňuje větší přehled o firemních financích nebo nastavení celého fungování Fidoo aplikace.

Kdo je vaším typickým klientem a jak konkrétně mu služba pomáhá?

Fidoo je vhodné pro všechny firmy, od živnostníků přes SME až po velké korporace. Zároveň máme klienty snad ve všech odvětvích. Samozřejmě, že firma dle velikosti a odvětví funguje v naší aplikaci trochu odlišně, ale na začátku si vše nastaví dle potřeby a svých procesů a pak už se o nic nemusí starat. Používá ty služby, které pro své fungování potřebuje. Hezké na tom je, že dokážeme obsloužit i specifické potřeby. Příkladem může být distribuce prostředků na jednotlivé lokality v rámci facility managementu.

Jak je vidět i z vašich aktualit, službu neustále vylepšujete, rozvíjíte a posouváte. Co všechno by mělo Fidoo ve finále umět? Tedy, pokud nějaké finále vůbec existuje.

Já si myslím, že žádné finále neexistuje. Snažíme se naslouchat našim klientům a koukat se na nové příležitosti. Podle toho rozvíjíme stávající agendy nebo přidáváme nové. Vždy máme plán na jeden až dva kvartály a následně pak zase stojíme na křižovatce a přemýšlíme, co je ta další sada věcí, které firmám pomohou s papírováním. Aktuálně pracujeme na automatizaci účetní agendy, OCR nebo třeba na propojení GPS systému s cesťáky tak, aby na základě dat z GPS cesťáky mohly vznikat automaticky.

Fintechy se v poslední době hodně zaměřují na obecnou edukaci ve financích. Stále ještě není neobvyklé, že podnikatelé netuší, co je to cash flow ani jak ho efektivně řídit, natož jaký je rozdíl mezi firemním a manažerským účetnictvím a jak ho číst. Jak se díváte na otázku finanční gramotnosti v Česku? Je i pro vás ve Fidoo finanční gramotnost aktuální téma?

U živnostníků nebo menších firem to může být téma, ale od středních firem dál si myslím, že finanční gramotnost je docela dobrá. Samozřejmě že i my se snažíme o nějakou osvětu a v rámci ní přinášet nápady, jak firemní finance dále rozvíjet a využít k tomu právě Fidoo. V rámci toho jsme pro naše klienty připravili tzv. Fidoo akademii, kde jim ukazujeme, jak jednotlivé agendy digitalizovat a šetřit tak čas a získat větší přehled. Také píšeme články na blog a řadu našich myšlenek publikujeme na sociálních sítích.

Pořádáte také workshopy – čeho se nejčastěji týkají, co mají za cíl?

Pořádáme 3 typy workshopů. První skupina jsou workshopy, které jsou zaměřené na potenciální zákazníky, kde jim ukazujeme, kde mohou mít problém a jak ho Fidoo umí vyřešit. U druhého typu přinášíme našim klientům inspiraci pro digitalizaci firemních financí. Posledním typem jsou pak webináře, kde jdeme do hloubky dané agendy, např. cesťáky, a snažíme se klienty detailně seznámit s daným tématem a ukázat jim, jak mohou celé Fidoo ještě lépe využít.

Pořádáte v blízké době workshop, který by neměl ujít pozornosti našich čtenářů?

Začátkem června jsme pořádali workshop ve spolupráci s naším partnerem, kterým je Komerční banka. Cílem bylo potenciálním klientům ukázat, kde jsou firmy většinou neefektivní ve firemních financích a jak jim s tím Fidoo může pomoci. Tím, že se teď blíží léto, žádné další workshopy neplánujeme a budeme pokračovat zase po prázdninách.

Poměrně nedávno jste zahájili spolupráci s fintechem Cashbot. V čem toto spojení pomůže vašim klientům? A máte na kontě i další podobná spojení, která podnikatelům usnadňují život i byznys?

Spolupráce s Cashbotem má 2 oblasti, kde můžeme našim klientům pomoci. Za prvé je to možnost se dostat k zajímavému provoznímu financování s využitím bezúčelového úvěru nebo včasnějším proplácením vydaných faktur. Za druhé pak mají klienti Cashbotu možnost si tyto prostředky s využitím instantních plateb rychle dobít na Fidoo účet, resp. Fidoo karty a platit tak svoje provozní výdaje právě kartou. Naše spolupráce je na začátku, ale já pevně věřím, že bude pro naše klienty velmi přínosná. Jak už jsem zmiňoval, tak dalším naším partnerem je Komerční banka, která je pro nás distribučním partnerem, ale od června budeme firemním klientům KB nabízet nejen produkt Fidoo, ale také možnost si v rámci Fidoo vyúčtovat i výdaje realizované na kartách KB. Jedná se o unikátní koncept, kde se Fidoo a KB doplňují a přináší tak klientům řešení, které kombinuje produkty banky a zároveň Fidoo. Další partnerství připravujeme v oblasti napojení GPS jednotek, resp. dat z nich na naše cesťáky, což nám umožní jejich automatizaci při cestách autem.

A na závěr jedna vizionářská: Jak vidíte budoucnost bankovnictví? Jak bude vypadat vedení firemních financí řekněme za 10 let? Co bude zcela automatické, co bude nový standard a co naopak zcela zmizí a upadne v zapomnění?

Já vidím budoucnost bankovnictví jako kombinaci produktů bank a fintechů, které se na ně budou napojovat. Přestože rozvoj produktů a služeb není v bankách většinou tak rychlý jako v rámci fintechu, i banky mají celou řadu zajímavých produktů. Nespornou výhodou bank je i široké zákaznické portfolio, které s danou bankou spolupracuje často velmi dlouho a má k bance velkou důvěru. To, co by ale mohlo zamíchat trhem, jsou technologičtí hráči jako Google nebo Apple, kteří mají také velmi dobrý vztah s klientem a disponují technologiemi na velmi vysoké úrovni. V této variantě by se pak pravděpodobně banky i fintechy staly produktovými továrnami, které by svoje služby dodávaly technologickým firmám a ty držely vztah s klientem. Je vidět, že tyto firmy do světa financí čím dál tím více pronikají a nabízejí řadu finančních produktů nebo spolupracují právě s bankami a fintechy. Příkladem může být např. Apple Pay, Google Pay, v Asii pak placení přes WeChat.

Mít dobrý podnikatelský záměr v oblasti, kde je poptávka a není konkurence, je základ. Ale dobrý nápad nestačí. Klíčovým faktorem úspěchu je správné hospodaření s firemními financemi. Proto jsme pro vás sepsali několik praktických tipů.

1.      Zredukujte nezbytné náklady na ty opravdu nezbytné

Zvlášť v době krize se projevilo, že firmy mohou šetřit – když chtějí, nebo když musí. Jak na to? Optimální stav je co nejvíce zredukovat fixní náklady. Právě ty mohou být pro firmu ve chvíli, kdy jí vypadnou příjmy, likvidační. Zredukovat fixní náklady neznamená tyto nákladové položky zcela vyloučit – stačí se zamyslet, zda a jakým způsobem je možné převést je do kategorie nákladů variabilních.

Uvedeme několik příkladů z praxe:

Nejčastějším a také jedním z nejvyšších nákladů bývá náklad na kanceláře. Ty firmy platí často za nemalé peníze bez ohledu na to, kolik mají zrovna v tom období klientů nebo zaměstnanců. Mnoho firem v době pandemie a krize kanceláře opustilo a vydalo se cestou sdílených kanceláří neboli coworkingu. Místa pronajímají podle aktuálního počtu zaměstnanců/spolupracovníků, na jednání si jednorázově pronajímají zasedačku. V ceně za pracovní místo mají veškeré vybavení a office servis – úklid, světlo, teplo, papír, toner, tiskárny, prezentační techniky atp. Neřeší, že něco došlo, že se něco rozbilo nebo že zaměstnanec potřebuje novou židli. Využití sdílených kanceláří je krásným příkladem převedení nákladů na pracovní místo z kategorie fixní do kategorie variabilní. A výsledek? Firma je schopna pružněji reagovat na konkrétní situace a přizpůsobit se. Právě flexibilita je v podnikání základním předpokladem nejen k přežití, ale i k úspěchu.

Další položkou, která se v některých případech vyplatí převést z fixních do variabilních, jsou platy zaměstnanců. V mnoha případech se vyplatí pracovat s externisty, kteří jsou placeni od hodiny nebo za dílo – konkrétní výstup. Samozřejmě ne všechny pozice lze zastřešit externě – cestou je dát vyšší plat několika klíčovým zaměstnancům a ty, které naplno nevyužijete, převést na externí model spolupráce – opět, velkou část fixních výdajů na platy uděláte variabilní.

2.      Hlídejte efektivitu práce. Své i vašich zaměstnanců

V předchozím tipu jsme hovořili o platech a zaměstnancích. U externího pracovního poměru máte výhodu: externista svou práci pečlivě vykazuje. Zaměstnanci k tomuto požadavku často přistupují s nechutí. Nicméně, abyste se dopátrali toho, kde můžete ušetřit, je snímkování pracovní doby nezbytné. Využít můžete aplikace jako například Toggl nebo Costloker. Díky těmto nástrojům uvidíte, jestli své lidi naplno využíváte, jaké mají kapacity i jak rychle pracují. Budete tak mít v ruce relevantní podklad k rozhodnutí, s kým z týmu na jaké bázi spolupracovat, a především co (a kdo) se vám a vaší firmě vyplatí.

Zjistěte i to, jak efektivní jste vy sami. Jako majitel nebo jednatel firmy byste se měli soustředit na její strategické směřování, na rozvoj obchodních vztahů a vyhledávání nových obchodních partnerství a příležitostí. Pokud díky pečlivému zmapování vlastních aktivit zjistíte, že 90 % času věnujete řízení lidí, mikromanagementu a řešení úkolů, o které by se měli starat vaši manažeři, můžete s tím začít něco dělat. Jako jednatel máte pracovat na firmě, nikoliv ve firmě.

3.      Firmu zorganizujte

S předchozím bodem souvisí i organizace firmy. Většina firem má vydefinovanou organizační strukturu, v mnoha případech však slouží pouze jako dekorace na zdi. Organizační struktura má být provázána s organizačním řádem, který přesně stanovuje, co za činnosti která pozice ve firmě obnáší a jaké se k této činnosti vážou kompetence. Definuje i to, co je produktem/výstupem, ve kterém bodě je svěřená agenda předávána a na druhém konci zase odevzdávána. Pokud je firma organizovaná, je efektivní. Pokud si nejste jisti tím, jak firmu zorganizovat nebo zda je zorganizovaná dobře, najměte specialisty na procesně personální audit. Ten vám dá podklad k tomu, abyste vaši firmu zorganizovali skutečně efektivně.

úspora firemních financí

4.      Dobrá účetní sice hodně stojí, ve výsledku ale šetří peníze

Mnoho podnikatelů, zvlášť těch začínajících, si dělá účetnictví svépomocí. Dobrá účetní je drahá záležitost, která se však z dlouhodobého hlediska vyplatí. Podání daní v Česku není k podnikatelům zrovna přívětivé – je snadné udělat chybu. Neriskujete však pouze vyřizování s finančním úřadem, většina podnikatelů zároveň platí víc, než by muselo. S dobrou účetní můžete ušetřit nemalé peníze – zkuste vstupní konzultaci a uvidíte.

5.      Dělejte edukovaná finanční rozhodnutí

Co to znamená? Vytvořte si cash flow mode – zmapujte příjmy, výdaje a mějte přehled o reálném finančním stavu vaší firmy. Vyhnete se tak často naprosto zbytečným krokům, které se firmě ve finále prodraží. Největším nepřítelem podnikových financí je špatně řízený cash flow, čehož důsledkem je to, že podnikatel není schopen v termínech hradit své fixní náklady. Co potom? Když mu nepůjčí banka, půjčí si s vysokým úrokem jinde. Krátkodobě sice problém zdánlivě vyřeší – poplatí, co má. Z dlouhodobého hlediska však ve skutečnosti cash flow firmy splátkami s úroky ještě více zatíží. Jaké je řešení?

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Udělejte si ve financích pořádek a finanční rozhodnutí realizujte až tehdy, když máte jistotu, že jste k nim dospěli na základě dostatečného množství informací. Nemusíte na to být sami: využijte služeb online cash flow manažera. Cashbot nabízí odložení splatnosti přijaté i okamžité proplacení vydané faktury – pomáhá tak balancovat cash flow. Abyste mohli dělat edukovaná rozhodnutí o firemních financích, musíte se vzdělávat. Přečtěte si náš další článek o finanční gramotnosti a zorientujte se ve světě firemních financí.

Spánkovým deficitem dnes trpí průměrně každý třetí člověk. Že se jedná o výrazný celospolečenský problém, dokládají i psychologové – nevyspání způsobuje výkyvy nálad, zhoršuje koncentraci, snižuje pracovní nasazení. Nevyspalý člověk je tak v práci méně výkonný, často reaguje podrážděně, nezvládá stres. Zpravidla tak nestihne svou práci v pracovní době a nosí si ji domů. Pokud ne fyzicky, tak alespoň v hlavě. Častou příčinou nespavosti je právě stres z nedokončené / nestihnuté práce. Co s tím?

V dnešní hektické době je spánek velké téma. Na rozdíl od 85 % savců, kteří spí několikrát denně nezávisle na denní či noční hodině, lidé spí (snad vyjma důchodů a dětí předškolního věku) pouze jednou denně. Vědci nejsou jednotní v názoru, zda je to naše přirozenost, nebo se jedná o podřízení spánkového režimu dnešní době, kdy na spánek téměř není čas.

Spěte v práci, budete výkonnější

Sara Mednick, Ph.D., autorka bestselleru Take a Nap! Change Your Life radí: „Po obědě si v práci regulérně zdřímněte. Stačí 15–20 minut spánku – za tuto dobu resetujete organismus, dosáhnete stavu absolutní bdělosti a budete mnohem výkonnější“.

Zní to nekonvenčně? Nejedna korporace, mezi nimi například i Microsoft, svým zaměstnancům šlofíka v práci nejen umožňují, ale dokonce i doporučují. Krátkodobý spánek má na pracovní výkon i morálku prokazatelně pozitivní účinek – spánek během dne podporuje schopnost koncentrace, kreativitu i výslednou kvalitu práce. Pokud je člověk odpočatý, pracuje rychleji, efektivněji a nedělá chyby. Jak uvést spánek v práci do praxe?

Dejte si spánek do diáře

Kdy je nejlepší dát si poobědového šlofíka? Údajně 1–2 hodiny po obědě, kdy se snižuje hladina cukru v krvi a následkem toho se dostaví únava a klesá mentální aktivita. Naplánujte si spánek ideálně na 20 minut, budíka si však nastavte maximálně na 30. Proč ne déle? Zhruba po 30–60 minutách se organismus dostane do tzv. REM fáze a zahájí tak delší spánkový cyklus. Pokud se probudíte před jeho dokončením, čeká vás místo energie a elánu do práce pocit nevyspání a malátnosti.

Mnoho zaměstnanců míří po obědě rovnou do kuchyňky, bez dávky silné kávy se nedovedou nastartovat. Kávového rituálu se vzdávat nemusíte, naopak. Dvojice britských vědců J. A. Horne a L. A. Reyner přišla v roce 1996 na to, že power nap je několikanásobně účinnější, pokud si dáte silnou kávu před tím, než usnete. Samozřejmě klíčové je usnout dříve, než káva naplno zabere, což se však dá zvládnout vzhledem k faktu, že kofein nepůsobí na lidský organismus okamžitě. Pokud usnete před tím, než káva začne účinkovat, získáte dva efekty v jednom – energii načerpanou z krátkého spánku znásobenou účinkem kofeinu. Jeho účinek totiž nastoupí právě ve chvíli, kdy se vzbudíte.

Marek Hejdušek, idea maker a zakladatel společnosti Cashbot, měl vztah k počítačům a technologiím již od mala. Vystudoval matematické modelování na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, a právě přes matematiku se dostal do finančnictví a v tomto oboru strávil posledních 15 let, a to jak na straně bank, tak jako konzultant pro banky. Na starost měl region střední a jihovýchodní Evropy, a tak měl možnost zblízka poznat, jak banky fungují zevnitř, zvenčí a jak se jejich fungování liší v různých zemích v našem regionu. Co ho inspirovalo k odklonu od korporátního bankovního světa a jak vznikla idea založit fintech poskytující finanční služby pro malé a střední podnikatele? Jak vlastně Cashbot funguje, v čem je jiný než ostatní podobné nebankovní služby na trhu a v čem reálně podnikatelům pomáhá? Právě na to jsme se Marka zeptali.

Jak vznikl nápad založit společnost, která se soustřeďuje výhradně na finanční služby pro malé a střední podnikatele?

Mnohokrát jsem se během své praxe bavil s vedením různých bank o segmentu podnikatelů a malých firem a ten příběh byl vždy úplně stejný: Tento segment je pro nás důležitý, je rostoucí, perspektivní je profitabilní… a vždycky je to ten první pod čarou. Vždy to bylo tak, že ve srovnání s retailovým a korporátním bankovnictvím se tento segment v prioritách upozadil. A je to vidět i když se člověk podívá, jak u bank funguje podpora podnikatelů a malých firem – banky zápasí s tím, kam je, lidově řečeno, nacpat. Když se je pokusíme zařadit do korporátního segmentu, máme zde korporátního bankéře, který má v portfoliu na jedné straně multimiliardové firmy, na druhé drobného podnikatele. Není těžké uhodnout, kterému z klientů se bankéř bude chtít věnovat prioritně.

Druhou variantou je zahrnout podnikatele a malé firmy do segmentu bankéřů, kteří se starají o fyzické osoby, ale pro ty je zase jednodušší obsluhovat standardní klienty se standardními požadavky a podnikání je pro ně zase složitější, vzdálenější.

V podstatě jsem tak zjistil, že v tomto segmentu je na trhu mezera – vlastně neexistoval nikdo, kdo by nabízel finanční služby přesně na míru podnikatelům a malým firmám. A to byl ten důvod, proč jsem začal uvažovat nad tím, co by se dalo v tomto segmentu vymyslet, jakým způsobem v něm fungovat, co klientům nabídnout na míru.

A tak vznikl Cashbot. V čem přesně podnikatelům pomáhá?

Cashbot přesně reaguje na potřeby podnikatelů a malých firem, řeší jejich problémy, vychází z toho, že jim rozumíme.

Když jsme se s podnikateli bavili o jejich potřebách, v podstatě z toho vyšlo, že potřebují prostě rychle a jednoduše získat peníze pro jejich podnikání. Ať už pro rozvoj, překlenutí krize, nebo pro to, aby mohli mít rezervu. Na rozdíl od kontokorentu a dalších služeb však tuto rezervu podnikatelům poskytujeme v jiném režimu, než je obvyklé. Pokud rezervu nečerpají, neúčtujeme jim žádné poplatky, a v případě potřeby si na ni mohou kdykoliv sáhnout.  

Proč se podnikatel neobrátí v případě takových potřeb na banku?

On se na banku většinou obrátí, banka mu je ale ne vždy schopna pomoci. Roli hraje právě čas a komplikovanost procesu. Banky samozřejmě mají svojí roli, fungují na svých zažitých principech a dále fungovat budou, na druhou stranu však mají i svá omezení.

Častokrát je to právě tak, že klienti říkají: Podívejte, já jsem v bance byl, jsem jejich dlouhodobý klient, mám u nich standardní financování, nicméně teď tady máme potenciál zajímavého velkého projektu, zajímavý byznys a potřebujeme zafinancovat. A potřebujeme zafinancovat rychle. V bance jsem tři měsíce dokládal výkazy a předběžné výkazy a všechny možné doklady a po třech měsících jsme se rozešli s tím, že musíme počkat na další auditované výkazy. Řešení se vlastně nenašlo a mezitím byla příležitost pochopitelně pryč. Takže už vůbec nebylo potřeba služeb banky využít. A právě Cashbot je tady pro podnikatele, kteří často potřebují mnohem rychlejší a flexibilnější přístup, než jim mohou banky nabídnout.

Vy jste vlastně fintech. V čem konkrétně technologie dopomáhají k tomu, aby byl Cashbot, jak sám říkáte, rychlejší a jednodušší než banky?

Vyvinuli jsme řešení, které využívá moderní technologie, proto máme v názvu „bot“. Cashbot je vyvinut tak, aby fungoval co nejvíce automatizovaně. Právě díky automatizaci – a tím pádem zrychlení a zefektivnění všech procesů – jsme schopni klientům garantovat rozhodnutí o tom, zda mu peníze poskytneme, nebo ne, do 30 minut. A nejedná se o takový ten klasický marketingový claim, protože všechny banky pochopitelně tvrdí, že jsou onlinové, rychlé, ale potom je ta realita jiná. U nás to je opravdu tak, že když to do 30 minut nestihneme, tak to u nás má klient zdarma.

Co všechno se za zmíněných 30 minut odehraje? Jste známí tím, že klienty i jejich odběratele pečlivě prověřujete, a to i nad rámec klasických procesů v bankách – jak se dá takto obsáhlý skóring vůbec ve 30 minutách stihnout? A co všechno to obsahuje?

Z pohledu klienta vypadá vše jako jeden rychlý jednoduchý proces, na pozadí přitom probíhá v jeden moment i více než 300 operací řízených algoritmy.

Když si vezmu jednotlivé komponenty, na pozadí probíhá spousta procesů, které klient nevidí, ale na základě kterých jsme schopni klienta registrovat, podepsat s ním smlouvu, posoudit jeho rizikový profil a poslat mu v případě schválení žádosti prostředky opravdu rychle.

Jsme tak rychlí právě díky technologiím a tomu, že jsou veškeré procesy na pozadí plně automatizované.  Úspora času není jenom na straně klienta, ale i na naší straně – i to je jeden z důvodů, proč jsme schopni zajistit financování a odpovídající péči i malým klientům. To je jeden z našich klíčových rozdílů oproti bankám. S malou firmou, která potřebuje 50 000 Kč, bankéř v bance stráví úplně stejný čas jako u klienta, který si chce půjčit deset milionů. My toto dilema díky technologiím řešit nemusíme, mezi klienty z tohoto hlediska neděláme rozdíly.

Jak konkrétně tedy proces probíhá?

V prvé řadě musíme klienta identifikovat. To probíhá tak, že nám do aplikace nahraje občanský průkaz a ve chvíli, kdy tam máme obrázek, klient pokračuje v registračním procesu, ničeho si nevšimne. Nicméně na pozadí technologie vyčte z obrázku všechny informace – nejen jméno, rodné číslo a adresu, ale v reálném čase se podívá díky propojení na Ministerstvo vnitra i na to, zda občanský průkaz není kradený či ztracený. Jiná technologie zároveň ověřuje, jestli doklad nebyl upraven, zda něco nebylo přepsáno, zmanipulováno. A ve chvíli, kdy víme, kdo se zaregistroval, na pozadí začne jiná technologie, jiný algoritmus zkoumat propojení s ostatními subjekty – zda tento člověk nefiguruje v 18 firmách s pochybnou historií atd.

V dalším kroku, pokud klient podepisuje smlouvu, podepisuje ji digitálně přímo v aplikaci.  Nepotřebuje ověřený digitální podpis, neřešíme papíry ani kurýry, smlouvu má uloženou v aplikaci. Což je věc, která v segmentu podnikatelů a firem nemusí být standardní a spousta bank a finančních institucí tuto variantu nenabízí.

Zkoumáme také transakční historii, a tak víme, kdo jsou odběratelé klienta, jak jsou rizikoví, kolik jich je, z jakých odvětví atd. Dokážeme identifikovat rizikové transakce, dokážeme poznat, zda je gambler, vidíme, zda má exekuce.

Sběr všech těchto informací a dat nám dává možnost jinak přistupovat ke skóringu. Velké rozdíly a také benefity tohoto podrobnějšího skóringu se prokázaly právě v neobvyklé covidové době.

Pokud provádíte skóring tradičně a podíváte se na finanční výkazy firmy, například v dubnu na výkazy za předchozí rok, tak o současné situaci nemůžete říct s jistotou zhola nic. A banky v takové chvíli typicky řeknou: Nepůjčujeme nikomu, protože nemáme klíč, na základě kterého rozhodnout, komu ano, a komu ne. Takže kdokoliv odteď přijde jako podnikatel z gastro byznysu, tomu nepůjčujeme. U nás však díky našemu skóringu dokážeme individuální případy rozlišit, přesněji zhodnotit rizika a poskytnout pomoc i takovým subjektům, které banka apriori diskvalifikovala.

Máte nějaký příklad z praxe?

Konkrétní příklad můžeme uvést zrovna z období covidu. Jedná se o autodopravce a to, jak jejich podnikání ovlivnila nebo neovlivnila situace, kdy se zavřely hranice.

Zde vedle sebe můžeme mít dva autodopravce, kteří podle tradičně sledovaných parametrů a všech těchto výkazů vypadají úplně identicky. Na základě naší metodiky skóringu však zjistíme, že jeden z nich jezdí pro Alzu, Mall, Zásilkovnu a jeho byznys jde nahoru. Druhý jezdil před uzavřením hranic do Itálie, Španělska a jeho příjmy jsou na nule, protože mu auta stojí. Z pohledu rizika se tak jedná o dva diametrálně odlišné případy.

Jedním z parametrů, které u potenciálních klientů sledujete, je výsledek psychografického skóringu. Co to vlastně je?

Na malé firmy a malé podnikatele se nemůžeme dívat jako na korporaci jenom z pohledu čísel. Ta nemusí mít komplexní vypovídací hodnotu. Typicky je tam jeden „decision maker”, často člověk, který firmu založil, řídí, rozhoduje o ní, a proto hodně záleží na profilu toho konkrétního člověka.

Zde zase můžeme mít příklad dvou na první pohled identických firem s tím rozdílem, že jednu vede 60letý původní majitel ze staré školy, který firmu založil, celou dobu ji vedl, jeho vztah k penězům je opatrný, konzervativní. Takový klient má spolehlivé charakteristiky, má přiměřený intelekt, zkušenosti a ví, co dělá. Ochota člověka vracet peníze je jiná než u firmy, kde je profil člověka, co ji vede, odlišný. Na druhé straně tak může být majitel, který nemá zodpovědný vztah k riziku, firmu nevybudoval a jeho ambicí není firmu rozvíjet, ale pouze užívat benefity plynoucí z jeho role/pozice. V rámci psychografického skóringu měříme i to, jak jsou pro člověka v čele společnosti důležité materiální hodnoty, jestli chce vše získat hned a bez úsilí, nebo je připraven vlastní prací přispět k prosperitě společnosti – jestli je pro něj důležité koupit si drahé auto a pak ho splácet, nebo naopak našetřit a pak ho koupit za hotové. Tento skóring má mnoho parametrů a získané informace vedou k celkovému a velmi přesnému odhadu toho, jaké má firma šance, zvlášť například v krizi, svou situaci i splácení zvládnout.

Co za konkrétní produkty nebo služby aktuálně nabízíte?

Klientovi především nabízíme na jednom místě různé způsoby, jak získat peníze do firmy.

Když se na to podíváme opět selsky, existuje několik způsobů, jak do firmy peníze dostat. Buď si můžu půjčit, rychle a jednoduše – i to mimo jiné nově nabízíme – do portfolia služeb jsme zařadili i nabídku úvěrů. Další variantou je levně koupit, draze prodat, pozdě platit faktury a tím zvýšit svoje příjmy.

Ve skutečnosti může zvýšení příjmu znamenat krátkodobě i to, že se k příjmům dostanu rychleji. To přesně dělá financování vydané faktury. Tím, že dostanu zaplaceno rychleji, se z pohledu cash flow pro dané období zvýší příjem, protože ty peníze, které mi „visí ve vzduchu“ a čekám na ně, můžu mít ihned k dispozici. A efektivně s nimi ve firmě pracovat pro rychlejší rozvoj.

A potom existuje poslední způsob, a to je neplatit faktury. Buď to můžu dělat tak, že opravdu pozdě platím faktury, nebo můžu zase využít Cashbot tím způsobem, že si platbu faktury odložím v čase nebo si ji rozložím, výdaje tedy posunu v čase dál. Takže máme různé způsoby, které na jednom místě můžeme použít, a proto můžeme financovat i klienta, kterého banka financovat neumí.

Zmínil jste nový produkt – úvěr. V čem se liší od klasického bankovního úvěru?

Nejedná se o klasický úvěr jako v bance. Má zase několik vlastností navíc, které jsou pro klienty zajímavé. Například to, že můžu začít splácet až po třech měsících, což může být zajímavé pro velkoobchod, který může nakoupit zboží, prodá ho přes Vánoce a začne splácet až potom. Anebo je to důležité pro klienty, kteří řeší překlenutí krize. Mohou si půjčku rozložit například až do 12 splátek tak, jak potřebují. Další zajímavá věc je, že pokud ten úvěr nepotřebuji a nevyužívám, nic za něj neplatím, mám jej pouze jako rezervu. Není to jako v bance, když mám kontokorent a platím za vedení účtu, za rezervaci zdrojů, mám prostě náklady, které s tím souvisí, a to i přes to, že jsem produkt nikdy nevyužil. Další benefit je, že klient může úvěr kdykoliv splatit předčasně a bez poplatku.

Nejste jediný, kdo se soustředil na malé firmy a podnikatele. Čím si vysvětlujete, že se s nebankovními službami orientovanými na podnikatele v posledních několika letech „roztrhl pytel“? A v čem jste vy jiní?

Přirozeně nejsem jediný, kdo si všiml tohoto potenciálu. Takže se objevily další zajímavé startupy. Zatím je to tak, že se každý specializuje na určitou oblast. U nás je to tak, že se snažíme všechny potřeby podnikatelů pokrýt na jednom místě. Chceme jim poskytnout finanční služby rychle, moderně a jednoduše a usnadnit jim tak podnikání, které v Česku, co si budeme povídat, není zrovna procházka růžovým sadem.

Sázíme na technologie, díky kterým je celý proces rychlejší, jednodušší, transparentnější a umožňují nám poskytnout financování i takovým klientům, kteří by u banky neměli šanci. Velkou devízou jsou také partneři. Ať už se jedná například o Direct Fidoo z fintech scény, nebo Raiffeisenbank, která je naším partnerem a registruje své klienty do Cashbotu přímo na svých pobočkách. Například právě „Raiffka“ je pro nás klíčovým partnerem, nejen z hlediska důvěryhodnosti, ale právě osobním kontaktem a osobním vysvětlením klientům. Často se nám stávalo, že náš klient přiznal, že Cashbot předtím zaregistroval už mnohokrát. Podstatu a přínosy naší služby však pochopil až v momentě, kdy mu jeho bankéř, kterého léta zná a důvěřuje mu, vysvětlil, že se prostě jedná o zdroj financování pro jeho podnikání. Teprve potom začal Cashbot využívat.

Když už je řeč o konkurenci, vždy, když se někdo ptá, kdo je náš konkurent, říkám, že naší největší konkurencí je právě nevědomost nebo neinformovanost klientů. Myslí si, že jediný způsob … neznalost toho, že jediný způsob, jak do firmy dostat peníze, není půjčka v bance, nebo v horším případě od lichváře. Takže de facto každý náš konkurent, který se svou existencí a aktivitou na trhu podílí na zvyšování finanční gramotnosti právě v této oblasti, je spíše naším pomocníkem než rivalem. Čím více lidí bude vědět, že tyto služby existují, tím lépe pro podnikatele i pro nás.


Co je to vlastně likvidita? Likvidita podniku znamená schopnost podniku uhradit včas své závazky vůči věřitelům. Nelze však říci, že čím vyšší je likvidita tím lépe na tom firma je. Vysoká míra likvidity není příliš příznivá z pohledu vlastníků podniku, jelikož to znamená, že jsou jejích peněžní prostředky vázány v aktivech. Co to znamená? V takovém stavu není optimálně zhodnocována jejích investice, vysokou likviditou je tak de facto snižována rentabilita firmy. Nízká míra likvidity naopak znamená neschopnost podniku včas hradit své závazky, což může vyústit až v bankrot podniku.

Co je to likvidita, jaké jsou její ukazatele a co mohou o firmě vypovědět?

Podíváme-li se na likviditu podniku z hlediska analýzy konkurence, může vysoká míra likvidity také signalizovat, že je analyzovaná konkurenční firma příliš konzervativní anebo že dokonce nemá dostatečně silnou vizi do budoucna, tj. že vedení firmy neví, do čeho má přebytek finančních prostředků investovat. Ukazatele likvidity, vyjadřují situaci podniku ve vztahu k jeho krátkodobým závazkům.

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na hotovost. V závislosti na míře obtížnosti přeměny jednotlivých složek aktiv na peněžní prostředky, rozlišujeme tři poměrové ukazatele likvidity:

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem:

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně)

Pohotová likvidita, nazývaná také jako likvidita 2. stupně nebo acid test, vypočítá poměr oběžných aktiv mínus zásoby ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím je to lepší pro věřitele, ale nepříznivější pro akcionáře, neboť velký objem oběžných aktiv ukazuje na to, že firma neoptimálně využívá vložené prostředky.

Celková likvidita (likvidita III. stupně)

Celková likvidita, nazývaná také jako likvidita 3. stupně nebo current ratio, se vypočítá jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Tento ukazatel vypovídá o uspokojení věřitelů, kterého by bylo dosaženo v případě, že by podnik prodal veškerá krátkodobá aktiva k zaplacení svých krátkodobých závazků. Problémem tohoto ukazatele je, že pracuje s celkovými oběžnými aktivy a nerozlišuje tak stupeň likvidnosti tohoto majetku.

Pro lepší pochopení situace v podniku je výhodnější sledovat hodnoty ukazatelů likvidity v delších časových řadách plus by měly mít stanovený vývojový trend například v grafu, abyste byli schopni vývoj přehledně sledovat, analyzovat a následně na základě těchto strukturovaných dat činit rozhodnutí. Tento trend by měl být v ideálním případě v podstatě stabilní, tj. bez větších výkyvů.

Tyto ukazatele likvidity však mají určitá omezení – například neberou v úvahu strukturu krátkodobých dluhů z hlediska okamžiku jejich splatnosti nebo to, že je lze ovlivnit např. odložením nákupů k datu sestavení rozvahy.

Jinými slovy, tyto ukazatele se vypočítávají jednorázově a nevyjadřují tak vývoj platební schopnosti (likvidity) během roku. Proto jsou tyto ukazatele pro operativní řízení likvidity nepoužitelné a podnik musí vest plán příjmů a výdajů (cash budget), který se plánuje pro kratší časové intervaly (například na jednotlivé měsíce). Ze stejných důvodu se pro účely analýzy likvidity doporučuje zahrnout do analýzy likvidity i ukazatel pracovního kapitálu.

Obrat čistého pracovního kapitálu

Pracovní kapitál představuje takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá, a tedy pracuje. Lze ho definovat vzorcem:

Aby byl podnik likvidní, potřebuje dostatečnou výši relativně volného kapitálu. Čistý pracovní kapitál reprezentuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji.

Zjednodušené řečeno, ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky.

Lze ho definovat vzorcem:

Ten bývá pro účely analýzy likvidity, používán např. v podobě ukazatele obratu čistého pracovního kapitálu.

Tento ukazatel měří schopnost firmy vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování potřeb. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu, která ovlivňuje, jak velká část oběžných aktiv má podobu ČPK a jak dlouho je vázána.

To, zda podnik je či není likvidní, je přímým důsledkem hospodaření a obrazem stavu cash flow firmy. Chcete mít cashflow pod kontrolou? Využijte služeb online cashflow manažera – Cashbot je služba, která pomáhá malým a středním podnikatelům. Jak odložením splatnosti přijatých, či proplacením již vydaných faktur.

Ukazateli aktivity sledujeme schopnost podniku využívat aktiva (svůj majetek) – vypovídají o tom, jak efektivně podnik svá jednotlivá aktiva využívá, tj. zda podnik disponuje dostatkem produktivních aktiv či nikoli. Jaké tyto ukazatele jsou a z čeho je můžete vyčíst? To se dozvíte v tomto článku.

Ukazatele aktivity: kde je vyčíst a jak je analyzovat

Pro podnik je důležité najít rozumný poměr mezi majetkem, který firma pořídila k dosažení svých tržeb a tržbami firmy. Pokud má firma vysoký majetek v porovnání s tržbami, lze říct, že firma nehospodárně využívá svůj majetek. Pokud má naopak nedostatek aktiv, připravuje se o výnosy, které by ji vznikly z potenciálních zakázek.

Jinými slovy, zrychlování obratu majetku je pozitivní trend, protože znamená pro podniky vyšší tržby. Avšak přehnané zrychlování obratu může ohrozit plynulost výroby i prodeje.

Ukazatele aktivity poměřují položky rozvahy (majetek) a výkazu zisků a ztrát (tržby). Tyto kombinované ukazatele měří vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku a vyjadřují se dvěma způsoby:

V praxi se nejčastěji používají následující ukazatele:

Obrat aktiv

Obrat aktiv měří tržby vytvořené k peněžní jednotce vložených aktiv a je měřítkem kapitálové intenzity, respektive celkové produkční efektivnosti. Jinými slovy, tento ukazatel udává, kolikrát se za daný časový interval obrátí aktiva v podniku.

Pro výpočet tohoto ukazatele se používá následující vzorec:

Pokud výsledek vykazuje zhoršující se trend nebo vychází méně než je obvyklý oborový průměr, podnik by měl buď zvýšit tržby, nebo zvážit odprodání některých aktiv.

Obrat stálých aktiv

Tento ukazatel je důležitý v momentě, kdy podnik zvažuje, zda nakoupit dlouhodobá aktiva. Nízká hodnota ukazatele znamená, že by se měly omezit investice podniku a zaměřit se na zvýšení využití existujících kapacit.

Vzorec pro výpočet obratu stálých aktiv:

Obrat zásob

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát za rok se každá položka zásob prodá a znovu naskladní. Tento ukazatel má zásadní vliv na likviditu firmy

Vzorec pro výpočet obratu zásob:

Výsledek tohoto vzorce je však spíš orientační protože je nadhodnocený – tržby vyjadřuje tržní hodnota, kdežto zásoby jsou uváděny v nákladových cenách.

Další možnost jak vyjádřit obrátkovost zásob je, že místo ročních tržeb, budeme srovnávat zásoby s náklady vynaložené na prodané zboží. Často používaná zkratka pro náklady vynaložené na prodané zboží je COGS (cost of the goods sold).

Potom by vzorec vypadal následovně:

Jiný způsob vyjádření je prostřednictvím ukazatele doby obratu zásob, který shrnuje průměrný počet dní, během kterých jsou zásoby drženy v podniku aniž by byly spotřebovány nebo jinak udány.

Pro výpočet tohoto se ukazatele se používá následující vzorec:

Při nízkém obratu zásob lze říct, že podnik své zásoby drží dlouho předtím, než je prodá nebo jinak spotřebuje. U zásob výrobků může tento ukazatel vypovídat i o dalších věcech tykající se likvidity společnosti. Například, nízká obratovost zásob muže svědčit o tom, že je část zásob zastaralá a že jejich současná hodnota bude nižší, než za kterou byly pořízeny. V praxi není neobvyklé, že vedení firmy, kvůli vylepšení svých výsledků pro věřitele, nevykazuje opravné položky na zboží v jeho reálných hodnotách. Proto je důležité sledovat i strukturu zásob dle jejích stáří (tkz. inventory aging report).     

Doba obratu pohledávek

Ukazatel vyjadřuje počet dní mezi prodejem a tržbami, tedy dobu, kdy jsou peníze vedeny ve formě pohledávek. Po tuto dobu společnost prakticky poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům. Pro větší vypovídající hodnotu se bere průměrná výše pohledávek, tj.

Vzorec pro dobu obratu pohledávek vypadá následovně:

Stejný vzorec se da použit i při analýze platební morálky jednotlivých zákazníků.

Tento ukazatel pomáhá lepe plánovat peněžní toky, jelikož vyjadřuje skutečnou dobu, po kterou podnik financuje odběratele, nikoliv teoretickou.

Doba obratu krátkodobých závazků

Ukazatel vyjadřuje počet dní, po který jsou závazky (krátkodobé) nezaplaceny. Vyjadřuje prakticky dobu, po kterou může společnost čerpat bezplatný obchodní úvěr. I v tomto případě je přesnější používat průměrnou hodnotu závazků.

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele vypadá následovně:

Doba obratu závazků = průměrná výše krátkodobých závazku * 360 / tržby

Obchodní deficit (Trade Deficit)

Dobu obratu krátkodobých závazků je vhodné srovnávat se svým protipólem – dobou obratu pohledávek. Rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a mezi dobou úhrady krátkodobých závazků nazýváme obchodní deficit. Ten udává počet dnů, které je třeba profinancovat.

Pokud je doba obratu závazků větší než obratu pohledávek, znamená to, že dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku. Pokud je tomu obráceně, tj. doba obratu pohledávek větší než běžná doba splatnosti faktur, pak to znamená, že podnik úvěruje svoje zákazníky.

Za optimální lze považovat následující vzorec:

V prvním případě to může znamenat zvýšení volného peněžního toku, v druhém případě potřebu dalších zdrojů financování. Stanovení obchodního deficitu má klíčový význam pro stanovení kapitálové potřeby ve finančním řízení. Velký negativní rozdíl těchto dvou ukazatelů může vést až k druhotné platební neschopnosti ze strany podniku.

K čemu je tedy dobré tyto ukazatele sledovat?

U všech těchto ukazatelů nelze přesně definovat „efektivitu“. Všeobecně můžeme jen říct, že čím efektivnější jsou aktiva společnosti, tím je to pro podnik lepší. Z tohoto důvodu, pro jejích vyhodnocení můžeme analyzovat tyto ukazatele dvěma způsoby:

Tímto způsobem lze taky pro vlastní účely vydefinovat, co je „normální“, tj. optimální pro podnik vzhledem k oboru ve kterém podniká.

Mnoho majitelů a jednatelů firem jsou skvělí obchodníci, experti na výrobu produktů či poskytování služeb. Jsou to většinou dynamické osoby, a možná právě proto jim čísla a účetnictví často připadají jako nemilá povinnost, kterou rádi přenechají svému finančnímu řediteli nebo účetnímu. Domnívají se, že podniku nejvíce prospějí, soustředí-li se čistě na strategické řízení. Tento předpoklad ale snad nemůže být vzdálenější od pravdy – firmu můžete řídit strategicky jen tehdy, pokud máte dokonalý přehled o jejích financích.

finanční řízení podniku

Silné konkurenční prostředí, které je typické pro dnešní podnikání, nedává moc prostoru na chyby, jelikož marže, ze kterých by se tyto chyby hypoteticky pokryly, jsou čím dál tím nižší. V dnešní době tak musí každý podnik pečlivě sledovat jak své výnosy, tak i náklady. Je tedy dost těžko představitelné, že by dnes firma mohla přežít a zůstat dlouhodobě konkurenčně schopná na základě intuitivního řízení. Proto můžeme říct, že finanční analýza je jeden z nepostradatelných nástrojů pro řízení podniku.

Finanční analýza nám umožňuje komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku, odhalit jeho slabé stránky, které jsou nebo by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít ke svému růstu a prosperitě.

A nejen to. Finanční analýza roční závěrky konkurence může být užitečným zdrojem informací o konkurenci, tedy pro toho, kdo umí finanční uzávěrku číst a potřebné informace z ní zjistit. Takový člověk může nastavit svou strategii tak, aby využil slabých stránek své konkurence. Navíc, bez porovnání s konkurencí nemůžete mít jistotu, že to, co považujete za svou silnou stránku, je skutečně jeho silnou stránkou. Z finančních výkazů, které jsou veřejně dostupné, se můžete o konkurenci dozvědět celou řadu věcí, jako například:

Finanční analýza sice vychází z minulých dat, ale je podkladem pro rozhodování o budoucnosti. Proto lze na základě této analýzy dost často poměrně přesně předvídat strategii konkurence v budoucnu. Porovnáním svých výsledků s konkurencí navíc můžete zjistit, zda některé své výsledky, které považujete za ovlivněné celkovým vývojem trhu, jsou skutečně ovlivněné těmi faktory, nebo je příčina někde jinde.

Jinými slovy, pro nastavení správné strategie je důkladná finanční analýza nejen konkurenční výhodou, ale v dnešní době nezbytností.

Finanční výkazy nám sice poskytují celou řadu užitečných údajů, na základě kterých lze analyzovat a hodnotit podnik jako celek, ale pro samotné řízení firmy je nedostačující, jelikož z něho nemůžeme vyčíst všechny detaily potřebné pro efektivní řízení jednotlivých oddělení firmy. Proto většina firem vede 2 typy účetnictví:

Z tohoto důvodu i základními vstupy pro finanční analýzu potřebnou pro řízení firmy jsou:

ANALÝZA VÝKAZU Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Při analýze výsledků z finančního účetnictví se nejčastěji používá:

Analýza absolutních ukazatelů

Je to základní analýza účetních výkazů, která obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy nebo výsledovky. Horizontální a vertikální analýzy finančních výkazů nám ukazují detailní obraz hospodaření firmy a zabývají se hodnocením pozorovaných jevů, tedy položek finančních výkazů, v absolutních a relativních číslech v čase.

K těmto analýzám je nutné mít k dispozici hodnoty alespoň dvou účetních období. Pro lepší sledování změn a trendů v čase je vhodné a žádoucí období delší (3–10 let).

Horizontální analýza (trendová analýza)

V horizontální analýze vyhodnocujeme meziroční změny v absolutních číslech nebo procentech. Sledujeme tak trendy jednotlivých položek. Pomocí indexu můžeme sledovat relativní nárůst položek oproti předchozímu období, sloupeček s absolutním rozdílem napoví, jaký vliv na změnu položky (např. výkonová spotřeba) měly její jednotlivé složky (náklady na prodané zboží, spotřeba materiálů a energie, …).

Pro horizontální analýzu platí obecné vzorce, které vypadají takto:

První vzorec ukazuje absolutní změnu, která má větší vypovídací hodnotu pro meziroční srovnání. Druhý vzorec vyjadřuje procentuální změnu, která je více přehledná a umožňuje mezifiremní srovnání.

Vertikální analýza (procentní analýza, procentní rozbor komponent)

Vertikální analýza zkoumá změny procentuálních podílů jednotlivých položek na bilanční sumě nebo celkových tržbách. Proto je vztažnou veličinou pro vertikální analýzu rozvahy celková bilanční suma a pro analýzu výsledovky celková tržba. Označení „vertikální“ vzniklo, protože se na rozdíl od horizontální analýzy postupuje ve sloupcích a jednotlivé roky se prochází odděleně.

Pomocí indexu můžeme sledovat a s předchozím obdobím porovnávat procentuální podíl určité položky na celkové tržbě (v případě výsledovky) nebo na bilanční sumě (v případě rozvahy). Tyto údaje nám mimo jiné pomáhají plánovat a kontrolovat budoucí náklady a zaměřit se na podrobnější analýzu položek s negativním trendem.     

Vztah vertikální analýzy se dá vyjádřit obecně takto:

Sledovaná položka = výše sledované položky / suma hodnot všech položek x 100.

Tyto analýzy nám umožňují uvědomit si meziroční změny a trendy. K tomu, abychom dali tyto jevy do vzájemných souvislostí, používáme analýzu poměrových ukazatelů. 

Analýza poměrovými ukazateli

K nejoblíbenějším a nejčastěji používaným rozborovým postupům k účetním výkazům je analýza poměrovými ukazateli. Nejčastěji se však používá členění z hlediska jejich zaměření na ukazatele:

Těchto ukazatelů je celá řada a každý podnik může pro své potřeby využívat sestavu ukazatelů, které nejlépe vystihují jeho ekonomickou činnost. Například firma, jejíž činnost je výhradně maloobchodní, nebude sledovat dobu obratu pohledávek, firma poskytující služby nebude sledovat obrátkovost zásob apod.

ANALÝZA DAT Z MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Manažerské účetnictví je nastavováno vedením firmy dle svých potřeb tak, aby zobrazovalo hospodářské děje strukturovaně pro potřeby řízení. Na rozdíl od finančního účetnictví, které je v kompletní podobě vykazováno většinou jednou ročně, informace z manažerského účetnictví se analyzují a vykazují průběžně, v mnohem kratších intervalech dle potřeb a požadavků řídících pracovníků.

Součástí manažerského účetnictví jsou například vnitropodnikové (nákladové) účetnictví, kalkulace, plánování a rozpočetnictví, controlling, reporting apod.

Jednou ze základních a stěžejních funkcí manažerského účetnictví je problematika alokace nákladů. Správné nastavení alokace nákladů v nákladovém účetnictví je klíčové pro řízení firmy – je těžko představitelné řídit firmu a rozhodovat správně, pokud nevíte, kdo je zodpovědný za náklady, co je způsobuje a zda jsou určité náklady přímo spojené s tvorbou výnosu, nebo ne.

Analýza dat z manažerského účetnictví je neustálý proces, který by měla firma realizovat v průběhu celého roku. V průběhu plánování je klíčová pro nastavení rozpočtu nejen celé firmy, ale i jednotlivých oddělení. Po schválení rozpočtu pak probíhá analýza odchylek od rozpočtu. V případě odchylek od plánu tak firma může včas reagovat na nastalé změny.

Pro mnoho lidí je podnikání srdeční záležitostí. Budování firmy je něco, na co často nelze pohlížet bez emocí, které do jisté míry ovlivňují rozhodování jejích majitelů. Z tohoto důvodu majitelé firem občas zapomínají na to, že se jedná především o obchod a že se v obchodě většinou nevyplácí jednat na základě pocitů bez jasného plánu nebo všech informací potřebných k rozhodování. Právě rentabilita je faktor, který jasně ukazuje, zda má podnikání smysl, směr a především výsledky.

Každý podnikatel ví, že půjčí-li si peníze z banky, bude platit úroky. Velké množství podnikatelů však zapomíná na to, že i jejich vlastní peníze mají hodnotu. Vlastní kapitál má dokonce vyšší hodnotu než bankovní úvěry, a to z více důvodů. Jeden z nich je ten, že riziko u vlastního kapitálu je daleko vyšší než riziko banky – kdyby se něco stalo, majitelé jsou poslední na řadě až po uspokojení všech ostatních věřitelů.

Proto, ať už se jedná o další investici do vaší vlastní firmy, nebo uvažujete o koupi podílu v nějaké firmě cizí, potřebujete vědět, zda investice, kterou jste udělali nebo se chystáte udělat, dává smysl, tj. jakou rentabilitu má nebo po investici bude mít vámi vložený kapitál.

Co je to vlastně rentabilita a jak ji vypočítat?

Rentabilitu lze obecně vnímat jako poměr zisku k vloženému kapitálu. Ukazatele rentability nám umožňují získat základní obraz o efektivitě podniku (ukazatel úspěšnosti zhodnocení svého vlastního kapitálu v podnikání). Rentabilita kapitálu zároveň odhaluje a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Vzhledem k tomu, že základní cíl podnikání je zhodnocení kapitálu, lze říct, že analýza rentability patří mezi nejdůležitější metody hodnocení podnikatelské činnosti a je velmi relevantním faktorem při rozhodování ať už o investicích, redefinici vize a cílů firmy, nebo dalších kroků a směřování společnosti.

Nejběžnějším způsobem analýzy rentability podniku je analýza za pomoci účetní závěrky, jejímž hlavním výstupem jsou následující výkazy:   

K analýze rentability budeme potřebovat údaje z výsledovky a z rozvahy podniku. Z výsledovky zjistíme informace o zisku podniku, z rozvahy budeme potřebovat údaj o celkových aktivech firmy a také o výši vlastního kapitálu.

Málokterá firma podniká bez použití cizích zdrojů. Většina firem používá určitý druh financování, ať už se jedná o bankovní půjčky, služby pro stabilizaci cashflow, financování ze strany dodavatelů a podobně. Proto se na rentabilitu můžeme dívat dvěma způsoby:

ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv

Tento ukazatel rentability vyjadřuje celkovou efektivnost firmy a nerozlišuje, zda se jedná o vlastní, nebo o cizí kapitál firmy.  Je více možností, jak se tento ukazatel vypočítává, a to především z důvodu, že zisk může mít různé kategorie (provozní, před a po zdanění atd.). 

Pro účel tohoto článku použijeme variantu výpočtu ROA, která zohledňuje fakt, že je skutečná odměna majitelů daněna:

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu

Tento ukazatel je nejdůležitější pro vlastníky společnosti, jelikož vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu. Pod pojmem vlastní kapitál rozumíme nejenom základní kapitál firmy, ale i další složky, jako jsou emisní ážio, fondy ze zisku a zisk běžného období. Jinými slovy, vlastní kapitál je všechno, co jsme v průběhu podnikání nejenom investovali do firmy, ale také nerozdělený zisk, který v průběhu let firma vytvořila majitelům.

Pro dobré pochopení situace podniku z hlediska rentability je důležité sledovat oba tyto ukazatele. Je třeba jak sledovat jejich vývoj (v porovnání s předchozím obdobím), tak porovnat tyto ukazatele například se svou konkurencí na trhu. Účetní závěrky jsou veřejný dokument, což nám umožňuje jednoduchým způsobem zjistit, jak si vedeme oproti konkurenci a co eventuálně můžeme vylepšit ve vlastním podniku.

Špatná rentabilita vlastního kapitálu může být často následkem předsudků majitelů firem ohledně půjček. Někteří podnikatelé se bojí půjček a snaží se je minimalizovat. To, co často nechápou, je fakt, že tím zhoršují návratnost vlastního kapitálu, a dokonce brzdí vlastní rozvoj. Obecně lze říci, že poměr cizího kapitálu oproti vlastním by neměl být méně než 50 procent.      

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jakých daňových úlev můžete jako podnikatel využít? Pomůžeme vám se v tom zorientovat. Ministerstvo financí zveřejnilo další daňové úlevy, tentokrát ve vztahu ke všem daňovým subjektům bez výjimky. Které to jsou? Pojďme si to přehledně shrnout.

Jaké jsou nejnovější daňové úlevy?

Dne 8.3. byl zveřejněn zpravodaj č. 16/2021, dle kterého můžete podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu o měsíc později. Nehrozí vám úrok z prodlení ani pokuta za pozdní podání. Co to znamená v praxi? Pokud se chystáte podat daňové přiznání v písemné podobě, termín podání je prodloužen do 3. května. Pokud chcete přiznání podat elektronicky, musíte tak dle prodloužené lhůty učinit nejpozději 3. června 2021.

Zmíněný daňový zpravodaj přináší i další úlevu – prodlužuje prominutí DPH vztahující se na respirátory typu FFP2 a další ochranné pomůcky. Tento konkrétní pardon ministerstva financí potrvá do 3. června 2021.

Kdo danit nemusí?

Co kdy letos odevzdat a zaplatit? Všechny změny najdete přehledně zde:

Pokud nespadáte ani do jedné z výše uvedených kategorií těch, kteří si s daněmi lámat hlavu nemusí, nezoufejte. Přehledně jsme pro vás shrnuli nejdůležitější data spojená s daněmi pro rok 2021:

Únor

Podnikatelé měli dle původního režimu začátkem února odevzdávat daňové přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Dle rozhodnutí Ministerstva financí jsou však termíny pro podání zmíněných přiznání posunuty o dva měsíce. Připadají tedy letos na měsíc duben.

Březen

V březnu se podnikatelé klasicky připravují k podání daňového přiznání. To by měli v ideálním případě podat do 1. 4. 2021. Letos je však tento termín o měsíc posunut. Povinnost podat daňové přiznání tak připadá na 3. 5. v papírové a 3. 6. v elektronické podobě. Nic vám však nebrání vyřešit daně dříve.

V polovině března musí poplatníci, kteří v roce 2020 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, odvést první ze čtyř záloh na daně. Kolik to bude? Částky se snadno dopočítáte – záloha činí 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé, kteří daní takzvaným paušálem, v březnu platí poprvé samostatnou měsíční vyměřenou zálohu na daň a v dalších měsících platí dále stejné částky.

Chcete si lhůtu pro podání i zaplacení daně prodloužit o měsíc, tedy do 3. června? Stačí daňové přiznání podat elektronicky, například prostřednictvím bankovní identity.

Pondělí 22. 3.

– Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020, splatnost paušální zálohy za březen 2021.

Duben

Čtvrtek 1. 4.

– Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani.

– Pokud vyplňujete daňové přiznání bez daňového poradce, je toto zároveň termín pro podání daňového přiznání. Pokud máte daňového poradce, máte povinnost o této skutečnosti do tohoto data informovat finanční úřad. Na základě toho bude lhůta pro odevzdání daňového přiznání posunuta o tři měsíce.

Čtvrtek 8. 4.

– Pokud jste OSVČ a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, je třeba doložit k tomuto datu přehled příjmů a výdajů, které dokládají, že daňové přiznání podávat nemusíte.

Čtvrtek 15. 4.

– Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Úterý 30. 4.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání za vás bude podávat daňový poradce, musíte o tomto faktu informovat zdravotní pojišťovnu právě do 30. dubna 2021. Pokud se vám o daňové přiznání stará poradce a řádně o tom informujete zdravotní pojišťovnu, posouvá se pro vás podání přehledu OSVČ na 2. srpen.

Květen

Pondělí 3. 5.

Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud jste OSVČ a nevyužíváte služeb daňového poradce, je toto termín, kdy musíte podat přehled pro zdravotní pojišťovnu, stejně jako přehled pro správu sociálního zabezpečení.

– Tento termín je zároveň posledním termínem, kdy můžete podat daňové přiznání písemně (pokud podáváte přehled sami, bez daňového poradce).

Pondělí 31. 5.

– V tomto termínu platíte daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila 5 000 Kč. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, zaplatíte k 31. 5. polovinu celkové částky, druhou hradíte až na podzim.

Červen

Úterý 1. 6.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání jste podávali po 1. dubnu elektronicky, můžete využít pozdějšího termínu pro podání přehledu na OSSZ, nejzazším termínem pro podání je právě 1. červen.

Úterý 15. 6.

Čtvrtletní/pololetní záloha na daň z příjmu – v polovině června je termín pro splacení první pololetní nebo druhé čtvrtletní zálohy na daň z příjmu.

Červenec a srpen

Čtvrtek 1. 7.

– Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud podání podáváte sami, je toto termín pro elektronické podání.

Přiznání můžete k tomuto datu podat v písemné podobě pouze za předpokladu, že za vás přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. V takovém případě je nutné nejdéle do 2. srpna podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Čtvrtek 15. 7.

– Termín pro platbu zálohy na silniční daň za 2. čtvrtletí 2021.

Podáváte daňové přiznání sami? Přečtěte si, na co si dát pozor

1.      Předejděte promeškání termínu pro podání

Hlídejte si všechny termíny, abyste podali přiznání včas. Rezervujte si čas (pokud možno s předstihem), abyste stihli dát do pořádku všechny požadované dokumenty a přiznání podali v termínu a bez stresu.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání v papírové podobě, termín podání je 1. 4. Lhůta pro odeslání daňového přiznání v elektronické podobě je letos z nařízení vlády prodloužena o 1 měsíc, nejzazší termín tedy připadá na 3. května. Pokud za vás vyplňuje a podává přiznání daňový poradce, musí tak učinit do 1. července.

2.      Zadejte správné osobní údaje

Typickou chybou, ke které dochází většinou, když dotyčný vyplňuje daňové přiznání na poslední chvíli, je nesprávnost uvedených osobních údajů. Zkontrolujte především uvedené kontakty. Pokud vás v případě nesrovnalostí nebude moci finanční úřad kontaktovat, riskujete komunikaci s finančním úřadem prostřednictvím České pošty ve formě úředních dopisů. A to je běh na dlouhou trať, kterému je dobré předejít.

3.      Zkontrolujte, že jste uvedli všechny příjmy. Opravdu všechny

Zvláště v aktuální době, kdy stát čeká na daně jako na smilování, je záhodno nedráždit finanční úřad (byť neúmyslně) zamlčenými příjmy. Přivyděláváte si při zaměstnaneckém poměru podnikáním? Pronajímáte byt a máte z něj příjem, nebo jste v loňském roce nemovitost prodali? Tyto příjmy nesmí v přiznání chybět.

4.      Pozor na odpočty na daních. Například v rodině je mnohdy může čerpat jenom jeden

Typickým příkladem je odpočet za dítě – častým případem je, že odpočet uvedou oba rodiče, uplatnit ho přitom může ze zákona jen jeden z nich. Pokud máte hypotéku a chcete uplatnit odpočet na dani z úroků, čerpat může pouze ten z vás, který úvěr čerpá.

5.      Než začnete, udělejte si seznam – zkontrolujte, že máte všechny potřebné dokumenty a přílohy

Přílohy se většinou vztahují právě k odpočtům nebo slevám. U každé takové položky je požadována dokumentace, která dokladuje váš nárok na určitý odpočet či slevu, ať už se jedná o dítě, školkovné, darovací smlouvy, nebo příspěvek na manželku. Ke každé odečitatelné položce musíte doložit dokumenty, které dokládají, že na ně máte nárok.

6.      Pokud vám má stát na daních peníze vrátit, řekněte si o ně

Pokud vám vznikl na dani přeplatek, musíte jako jednu z příloh vyplnit žádost o vrácení přeplatku – opět si zkontrolujte kontaktní údaje a správnost čísla účtu, na který vám má finanční úřad prostředky vrátit.

7.      Zkontrolujte, že daňové přiznání nepodáváte bez svého podpisu. Přiznání by bylo neplatné

Toto je důležitý bod. Jedná se o jednu ze skutečně frekventovaných chyb – vše vyplníte správně, máte všechny přílohy a doklady. Pokud se však nepodepíšete, nemůže finanční úřad považovat vaše přiznání za platné. Až se tedy dostanete do finále, zkontrolujte, zda jste se náhodou nezapomněli podepsat.

Finance řeší každý podnikatel, ať už potřebuje firmu vybudovat, stabilizovat cash flow, nebo investovat do rozvoje. Bankovní úvěr (nejen) pro začínající podnikatele není jediné řešení. Existuje mnoho variant financování. Pojďme si přehledně shrnout ty základní a zrekapitulovat, kdy a pro koho jsou vhodné a kdy se kterých naopak vyvarovat.

financování podniku

1.      Podnikatelský úvěr

O podnikatelském úvěru uvažují podnikatelé zpravidla ve třech situacích. Když začínají podnikat (v takovém případě je ideální sáhnout po bankovním úvěru pro začínající podnikatele), chtějí firmu dále rozvíjet, nebo když se náhle ocitnou v krizi. V jakých situacích je bankovní úvěr vhodným řešením? A kdy se mu naopak vyhnout?

a)      Když se podnikání rozjíždí

Začínající podnikatelé to nemají s bankami jednoduché. Není vůbec samozřejmostí, že jim banka dá to, co chtějí a za podmínek, které jsou pro podnikatele výhodné.

Pro začínající podnikatele by měl být základním zdrojem financování silný investor, investice z vlastních zdrojů nebo předběžné zajištění odběratelů.

Bankovní úvěr pro začínající podnikatele mají podnikatelé největší šanci získat ve chvíli, kdy mají jasný, přesvědčivý, a především na číslech postavený byznys plán, který dá na jedné straně alespoň nějakou záruku podnikateli, na straně druhé bance, že žadatel bude schopen své závazky splácet. Ostatně, byznys plán je jedním z dokumentů, který po vás bude banka zaručeně chtít. Pokud nepřesvědčí vás, nepřesvědčí ani banku. V takovém případě se znovu zamyslete, než se do vašeho záměru vrhnete po hlavě. Pouze entuziasmus pro úspěšný start podnikání nestačí.

b)      Když dochází k expanzi či k rozvoji podnikání

Zde je úvěr od banky zcela na místě. Máte firmu, která prosperuje a je v období, kdy logicky musí růst? Pokud chcete investovat do rozvoje, expanze, zdokonalení výroby, budete mít u banky zelenou.

V případě potřeby financování rozvoje však úvěr není jedinou alternativou. Prozkoumejte další varianty.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

c)       Když potřebují vykrýt ztráty, řešit krizi, druhotnou platební neschopnost

Zde úvěr od banky nedoporučujeme. Tedy, nechcete-li se z krize proinvestovat. Pokud se rozhodnete půjčit si na vývoj produktů, nákup vybavení a další investice, které vám potenciálně v dlouhodobějším horizontu zvýší zisky, je vaše strategie správná. A banka vám pravděpodobně, pokud jí odprezentujete plán, který jí bude dávat hlavu a patu, půjčí.

Pokud si však chcete bez dalšího plánu půjčit jen abyste krátkodobě vykryli výpadek či ztráty, problém sice možná na přechodnou dobu vyřešíte, ale měsíční splátky do budoucna jenom více zatíží váš cash flow.

2.      Kontokorent

Kontokorent je v podstatě druh úvěru. Jedná se o produkt nabízený bankami, který může podnikatel zřídit k běžnému nebo firemnímu účtu. Kontokorent umožňuje přečerpání účtu nad rámec vlastních prostředků, a to až do výše sjednaného limitu.

Podmínkou pro využití možnosti kontokorentu je podnikatelský účet v bance – ten musíte mít u některých bank zřízený nejméně 3 měsíce. Tato podmínka neplatí u všech bank. U těch, které mají tuto podmínku zavedenou, se lhůty mohou lišit.

Při žádosti o kontokorent banka také prověřuje klientovu finanční situaci – od té se může odvíjet výše úroku i limit finančních prostředků, které můžete přečerpat.

Kdy a na co kontokorent využít? Kontokorent je vhodným produktem pro vyrovnávání cash flow. U většiny bank můžete maximální limit vyčerpat bez dalších poplatků, pokud částku na účtu k určitému datu dorovnáte.

Jaká jsou negativa? Pokud využíváte kontokorent, vyplatí se dobře počítat a znát svou finanční situaci a situaci svého cash flow v reálných obrysech. Za zpoždění s dorovnáním povoleného debetu účtuje banka nemalé úroky.

3.      Faktoring

Faktoring je produkt, který pomáhá vyrovnat cash flow díky převedení zodpovědnosti za včasné proplacení faktur na banku nebo nebankovní společnost. Zjednodušeně: vy vystavíte fakturu, banka nebo nebankovní společnost (dále faktor), u které faktoringových služeb využíváte, vám fakturu obratem proplatí, přičemž si z transakce vezme provizi.

Vy tak dostanete sice o něco méně peněz, než jste skutečně vyfakturovali, ale dostanete je včas a případná pozdní platba ze strany vašeho odběratele neohrozí váš cash flow.

Faktoring je skvělou variantou pro ty firmy, které jsou zdravé, funkční, mají stabilní odběratele a dodavatele, stabilní cash flow a chtějí z vlastních zdrojů (využívají finance, které reálně vydělají – nepůjčují si) financovat rozvoj nebo okamžité náhlé výdaje.

Nedávno se na trhu objevila služba, která jde v pomoci podnikatelům ještě dál. Mimo okamžitého proplacení vydaných faktur nabízí také proplácení faktur přijatých s odložením platby na datum vybrané klientem – až o 4 měsíce od data splatnosti uvedeného na faktuře.

Závěrem

Pokud řešíte financování své firmy, je třeba mít vždy úplný přehled o stavu cash flow. Rozhodně se nevyplácí vytloukat klín klínem (konkrétně: řešit neschopnost splácet úvěr sjednáním úvěru dalšího). Vždy se pečlivě zamyslete nad tím, která varianta financování je pro vás a vaší současnou situaci vhodná. Nicméně průběžným směřováním firmy ke stabilizaci cash flow a strategií investic do rozvoje rozhodně nic nezkazíte.


Každá firma se dostane do bodu, kdy řeší, kde sehnat peníze na rozvoj. Prvním řešením, které firmy zvažují, bývá úvěr od banky. Existují však i jiné alternativy – například faktoring. Co to faktoring je, pro koho je vhodný, jaké má jeho využití výhody a v jakých segmentech se nejčastěji využívá? To se dozvíte v našem novém článku.

Opakování, matka moudrosti: co je faktoring?

Faktoring, se kterým se můžete setkat také pod názvem factoring,  je dle své definice forma krátkodobého financování prostřednictvím prodeje pohledávky (neproplacené faktury) externí společnosti, která se na odkup a správu tohoto druhu pohledávek specializuje. Takové společnosti se říká faktor.

Klient prodejem pohledávky faktorovi získá peníze na neproplacené faktuře ihned a vyvaruje se tak toho, že mu odběratel nezaplatí. De facto přenáší toto riziko na faktora – samozřejmě za poplatek. Některé společnosti nabízí komplexní správu faktur a bilanci s jejich splatnostmi. V takovém případě klientovi šetří nejen nervy, ale také zjednodušují administrativu s vedením a vymáháním pohledávek vznikajících na neproplacených fakturách.

A co je forfaiting?

Pokud mluvíme o faktoringu, nejde se vyhnout ani zmínce forfaitingu. Ten se většinou týká velkých podniků, protože forfaiting pracuje s pohledávkami velké nominální hodnoty a obvykle probíhá na mezinárodní úrovni. Kde se u faktoringu mluví o klasické splatnosti faktur (běžně do šedesáti dnů od vystavení faktury), tak se u forfaitingu pracuje se splatností klidně v rámci několika let. 

Faktoring u menší společnosti pracuje s fakturami klidně v řádu tisíců korun (běžnější jsou však faktury v řádech desetitisíců), u forfaitingu se jedná spíše o statisícové, častěji milionové částky. 

Faktoring a forfaiting se liší ještě v několika dalších faktorech (např. ručení apod.), forfaiting se však malých a středních podniků nedotýká, proto se raději opět vraťme k faktoringu a jeho výhodám pro malé a střední podniky.

K čemu je faktoring dobrý? 

Kdo využívá faktoring nejčastěji?

Faktoring nejčastěji využívají velké firmy, faktoring totiž historicky nabízely jenom banky, a pro ty nebyly malé a střední podniky relevantním obchodním partnerem.

Dnes však již není faktoring pro malé a střední podniky nic neobvyklého. Na trhu existují nebankovní společnosti, které přesně tuto službu nabízejí, a pomáhají tak malým a středním podnikům růst. Často se jedná o segmenty IT, zdravotnictví, stavebnictví, e-commerce, velkoobchod, logistiku a dopravu, zemědělství nebo startupy.

Co je společným jmenovatelem těchto oborů? Všechny tyto segmenty jsou charakteristické tím, že jejich chod je ovlivňován více proměnnými: 

Faktoring – pomoc při rozvoji podnikání

Jak už bylo řečeno, banky se na malé a střední podnikatele z výše uvedených segmentů nedívají úplně důvěřivě. Vy je ovšem nemusíte přesvědčovat – i zde platí „svůj k svému“. Na trhu existují nebankovní společnosti, které svůj vznik a existenci založily právě na nabídce faktoringových služeb malým a středním firmám.

Faktoring však není jedinou alternativou, kterou můžete coby malý nebo střední podnikatel k růstu svého podnikání využít. Cashbot nepomáhá „pouze“ s vyrovnáváním cash flow a získáváním peněz, ať už na rozjezd, nebo rozvoj podnikání. Pomáhá podnikatelům také zlepšit rizikový profil firmy a zjednodušit tak jejich přístup k financování.

Seznamte se. V čem se Cashbot liší od faktoringu?

Cashbot není faktoring. Jedná se o službu, která má oproti klasickému faktoringu mnoho výhod. Jaké to jsou?

  1. U faktoringu lze většinou proplatit pouze faktury za velkými odběrateli. Cashbot omezení na velikost odběratele nemá – lze proplácet faktury již od 3 000 Kč.
  2. U faktoringu je podmínkou informování odběratele, protože už neplatí za vaše faktury na váš účet, ale na účet faktoringové společnosti. S Cashbotem odběratele informovat ani zapojovat do procesu nemusíte. Peníze odběratel hradí normálně na váš účet, a vy pak Cashbotu prostředky vrátíte.
  3. Existují minimální roční objemy faktur, které se musí proplatit. Cashbot můžete využívat bez podmínky minimálních limitů na objem faktur.
  4. Cashbot je služba, která podnikatelům pomáhá se zlepšením rizikového profilu. Ten je podstatný při žádostech o financování. S Cashbotem získáte zdarma tipy, jak rizikový profil vylepšit.

Cashbot umožňuje využít peníze z faktur pro rozvoj vašeho podnikání bez splátek a s klidem. Peníze z faktur vystavených vašim odběratelům, vratek DPH nebo dotací, kdy čekáte na zaplacení často i měsíce, můžete mít k dispozici do druhého dne. Stejně tak Cashbot umožňuje i odložení splatnosti přijatých faktur. Vy tak můžete zaplatit faktury za materiál, zboží nebo služby až ve chvíli, kdy zakázku dokončíte a vyfakturujete, nebo zboží prodáte.

Právě pro výše zmíněné segmenty je Cashbot neocenitelnou pomocí. Proto tvoří klienti z těchto oborů největší procento těch, kteří Cashbot využívají.